Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

2 61 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ Nghe – viết: diệu rừng xanh I.Mục đích u cầu: -Nghe-viếtchính xác,trình bày đoạn 2,3 diệu rừng xanh -Biết đánh dấu cáctiếng chứa yê,ya II Đồ dùng học tập: Bảng phụ tập II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ :viếng, nghĩa, hiền ,điều, việc ,liệu nêu qui tắcđánh dấu tiếng 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn - Em nêu nội dung … ? +nắng trưa, lọt, vượn ,gọn ghẽ, -Em tìm từ dễ viết sai ? chuyển động,len lách, mải miết,…… -GV đọc từ khó HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc HS viết vào -GV đọc – lưu ý từ khó HS sốt lỗi HĐ3 : Chấm ,chữa HS đổi chéo soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc ,nêu yêu cầu đề Bài 1: +GV ghi từ lên bảng -Gọi HS đọc Làm miệng HS làm VBT Bài 3: đáp án: Làm VBT Phần a:thuyền Phần b:khuyên Bài 4: Các nhóm thảo luận Tổ chức hoạt động nhóm đơi Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Gọi đại diện nhóm chữa Từ cần điền :yểng, yến, quyên GV giúp HS so sánh , nhận biết loài chim HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại qui tắc đánh dấu -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết ...lồi chim H 5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại qui tắc đánh dấu -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn