Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:21

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ I.Mục đích u cầu: -Nghe-viếtchính xác,trình bày đoạn 2,3 diệu rừng xanh -Biết đánh dấu cáctiếng chứa yê,ya II Đồ dùng học tập: Bảng phụ tập II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ :viếng, nghĩa, hiền ,điều, việc ,liệu nêu qui tắcđánh dấu tiếng 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả -GV đọc tồn - Em nêu nội dung ? … -Em tìm từ dễ viết sai ? -GV đọc từ khó +nắng trưa, lọt, vượn ,gọn ghẽ, chuyển động,len lách, mải miết,…… -GV đọc HS viết bảng (giấy nháp ) -GV đọc – lưu ý từ khó HS viết vào HĐ3 : Chấm ,chữa HS soát lỗi GV chấm nhanh số trước lớp HS đổi chéo soát lỗi -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Đọc ,nêu yêu cầu đề -Gọi HS đọc +GV ghi từ lên bảng TaiLieu.VN Page Làm miệng Bài 3: HS làm VBT Làm VBT đáp án: Phần a:thuyền Bài 4: Phần b:khun Tổ chức hoạt động nhóm đơi Các nhóm thảo luận -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung GV giúp HS so sánh , nhận biết loài Từ cần điền :yểng, yến, quyên chim HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại qui tắc đánh dấu -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page ... làm VBT Làm VBT đáp án: Phần a:thuyền Bài 4: Phần b:khuyên Tổ chức hoạt động nhóm đơi Các nhóm thảo luận -Gọi đại diện nhóm chữa Nhóm khác nhận xét, bổ sung GV giúp HS so sánh , nhận biết loài... sung GV giúp HS so sánh , nhận biết loài Từ cần điền :yểng, yến, quyên chim H 5 : Củng cố ,dặn dò -Nhắc lại qui tắc đánh dấu -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 8 bài: Chính tảNghe,viết: Kì diệu rừng xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn