Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:18

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH , TRANH LUẬN I Mục đích u cầu: Bước đầu có kĩ thuyết trình,tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi: -Nêu lí lễvà dẫn chứng cụ thể, có sức thuyết phục -Biết cách diễn đạt gãy gọn có thái độ bình tĩnh,tự tin,tơn trọng người tranh luận II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ kẻ nội dung 1,bài II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc mở bài, kết tả đường tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học (SGVtr193) HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số ,xác Cả lớp đọc thầm lần định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Nhóm khác bổ sung Câu a? +Cái q đời Câu b? +Hùng:q gạo –có ăn sống TaiLieu.VN Page +Q: q vàng-có vàng ó tiền, có tiền mua lúa gạo +Nam: q –có làm lúa gạo Câu c? -Thầy công nhận thứ bạn đưa (tôn trọng người đối thoại )nhưng thầy đưa ý kiến : +Người lao động quí nhất-ai làm lúa gạo ,vàng bạc,ai biết dùng giờ? ơn tồn thuyết phục HS Bài 2: Tổ chức cho HS sắm vai mở rộng phát triển lí lẽvà dẫn chứng để bảo vệ ý kiến Lớp NX, rút kinh nghiệm Bài ý a? đáp án: Thảo luận nhóm +phải có vấn đề thuyết trình, tranh luận Gọi HS nêu ý kiến nhóm +phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình,tranh luận +phải biết cách nêu lí lẽ dẫn chứng Lưu ý:khơng cần nói theo số đơng Bài ý b? TaiLieu.VN + đảm bảo phép lịch sự,người nói cần có thái độ ơn tồn , hồ nhã, tơn trọng người đối thoại ; tránh nóng nẩy vội vã hay bảo thủ,không chịu nghe ý kiến người khác Page HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại đ/k thuyết trình -NX tiết học -chuẩn bị cho tiết luyện tập thuyết trình, tranh luạn sau TaiLieu.VN Page ... NX, rút kinh nghiệm Bài ý a? đáp án: Thảo luận nhóm +phải có vấn đề thuyết trình, tranh luận Gọi HS nêu ý kiến nhóm +phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình ,tranh luận +phải biết cách nêu lí lẽ... thoại ; tránh nóng nẩy vội vã hay bảo thủ,khơng chịu nghe ý kiến người khác Page HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại đ/k thuyết trình -NX tiết học -chuẩn bị cho tiết luyện tập thuyết trình, tranh luạn... +Nam: q –có làm lúa gạo Câu c? -Thầy công nhận thứ bạn đưa (tôn trọng người đối thoại )nhưng thầy đưa ý kiến : +Người lao động quí nhất-ai làm lúa gạo ,vàng bạc,ai biết dùng giờ? ơn tồn thuyết phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn