Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:17

Giáo án Tiếng việt TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH , TRANH LUẬN I Mục đích u cầu: Bước đầu có kĩ thuyết trình,tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi: -Nêu lí lễvà dẫn chứng cụ thể, có sức thuyết phục -Biết cách diễn đạt gãy gọn có thái độ bình tĩnh,tự tin,tơn trọng người tranh luận II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ kẻ nội dung 1,bài II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc mở bài, kết tả đường tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học (SGVtr193) HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập Lớp đọc thầm theo - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Cả lớp đọc thầm lần ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết Nhóm khác bổ sung Câu a? +Cái q đời Câu b? +Hùng:q gạo –có ăn sống +Q: q vàng-có vàng ó tiền, có tiền mua lúa gạo +Nam: q –có làm lúa gạo Câu c? -Thầy công nhận thứ bạn đưa (tôn trọng người đối thoại ) thầy đưa ý kiến : +Người lao động quí nhất-ai làm lúa gạo ,vàng bạc,ai biết dùng Bài 2: giờ?rồi ơn tồn thuyết phục HS Tổ chức cho HS sắm vai mở rộng phát triển lí lẽvà dẫn chứng để Lớp NX, rút kinh nghiệm bảo vệ ý kiến Bài ý a? Thảo luận nhóm Gọi HS nêu ý kiến nhóm đáp án: +phải có vấn đề thuyết trình, tranh luận +phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình,tranh luận +phải biết cách nêu lí lẽ dẫn chứng Lưu ý:khơng cần nói theo số đơng Bài ý b? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Nhắc lại đ/k thuyết trình -NX tiết học -chuẩn bị cho tiết luyện tập thuyết trình, tranh luạn sau + đảm bảo phép lịch sự,người nói cần có thái độ ơn tồn , hồ nhã, tơn trọng người đối thoại ; tránh nóng nẩy vội vã hay bảo thủ,không chịu nghe ý kiến người khác ...bảo vệ ý kiến Bài ý a? Thảo luận nhóm Gọi HS nêu ý kiến nhóm đáp án: +phải có vấn đề thuyết trình, tranh luận +phải có ý kiến riêng vấn đề thuyết trình ,tranh luận +phải biết cách nêu lí lẽ... lại đ/k thuyết trình -NX tiết học -chuẩn bị cho tiết luyện tập thuyết trình, tranh luạn sau + đảm bảo phép lịch sự,người nói cần có thái độ ôn tồn , hoà nhã, tôn trọng người đối thoại ; tránh nóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập làm vănLuyện tập thuyết minh, tranh luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn