Phương pháp nghiên cứu khoa học

24 106 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:54

Dự án kinh doanh  giải quyết vấn đề về QTKDDự án nghiên cứu: Thiết kế và thu thập dữ liệu:Nghiên cứu ứng dụng: Giải quyết vấn đề trong thực tiễn QTKDNghiên cứu hàn lâm: Giải quyết vấn đề về tri thức khoa học trong QTKDĐịnh tính hay định lượng?Khám phá, mô tả hay nhân quả?Suy diễn hay qui nạp?Xây dựng hay kiểm định lý thuyết khoa học? Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Đình Thọ Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh tế TPHCM Nghiên cứu lý thuyết khoa học Nghiên cứu khoa học    Nghiên cứu? Nghiên cứu khoa học? Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Dự án kinh doanh nghiên cứu   Dự án kinh doanh ⇒ giải vấn đề QTKD Dự án nghiên cứu: Thiết kế thu thập liệu:   Nghiên cứu ứng dụng: Giải vấn đề thực tiễn QTKD Nghiên cứu hàn lâm: Giải vấn đề tri thức khoa học QTKD Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Dự án KD: Giải vấn đề QTKD Xác định vấn đề kinh doanh Giải vấn đề Cơ sở lý thuyết Các giải pháp Nghiên cứu (thu thập thông tin) Hiệu quả? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Phương pháp nghiên cứu khoa học  Định tính hay định lượng?  Khám phá, mô tả hay nhân quả?  Suy diễn hay qui nạp?  Xây dựng hay kiểm định lý thuyết khoa học? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng Ví dụ minh hoạ Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng • Cơng ty Thái Tuấn phải phân bổ ngân sách quảng cáo qua phương tiện truyền thơng đại chúng để thơng tin cho thị trường mục tiêu hiệu Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng • Quảng cáo truyền hình làm thay đổi lòng tin thương hiệu xu hướng tiêu dùng khách hàng mức độ nào? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng • Các cơng ty ngành mỹ phẩm nên phân bổ ngân sách quảng cáo phương tiện truyền thơng đại chúng để đạt hiệu tối ưu Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 10 Lý thuyết khoa học Lý thuyết khoa học  Là tập khái niệm, định nghĩa giả thuyết trình bày có hệ thống thơng qua mối quan hệ khái niệm, nhằm mục đích giải thích dự báo tượng khoa học (Kerlinger 1986: 9) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 12 Thành phần lý thuyết khoa học Khả tổng quát hóa Giới hạn: Giả thuyết giá trị, thời gian không gian Khái niệm nghiên cứu Biến quan sát Giả thuyết lý thuyết Giả thuyết kiểm định Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Khái niệm nghiên cứu Biến quan sát 13 Suy diễn qui nạp: vòng Wallace Lý thuyết Suy diễn Tổng quát hóa Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Quy nạp Quan sát Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 14 Xây dựng vs kiểm định lý thuyết khoa học Phương pháp Mục đích ĐỊNH TÍNH Định lượng QUY NẠP Xây dựng lý thuyết khoa học ĐỊNH LƯỢNG Định tính SUY DIỄN Kiểm định lý thuyết khoa học Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 15 Khám phá vs kết luận vấn đề kinh doanh Phương pháp ĐỊNH TÍNH Định lượng ĐỊNH LƯỢNG Định tính Mục đích QUY NẠP Khám phá vấn đề kinh doanh SUY DIỄN Kết luận vấn đề kinh doanh Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 16 Qui trình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Báo cáo kết Thiết kế nghiên cứu Thực nghiên cứu Hãy cho biết nội dung mối quan hệ thành phần sơ đồ này? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 17 Phương pháp luận NCKH Tạo tri thức khoa học cách thức Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 18 Phương pháp luận NCKH QUY NẠP Định tính Xây dựng Quá trình (process theorizing) LÝ THUYẾT KHOA HỌC SUY DIỄN Định lượng Kiểm định Phương sai (variance theorizing) Phối hợp (triangulation ─mixed methodology) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 19 Xây dựng kiểm định LTKH • Qui nạp (induction)–định tính (định lượng): xây dựng lý thuyết khoa học (grounded theory– process theorizing) • Suy diễn (deduction)–định lượng (định tính): xây dựng lý thuyết khoa học dựa vào lý thuyết kiểm định định lượng (variance theorizing) định tính • Kết hơp (mixed methodology)–định tính + định lượng: xây dựng kiểm định lý thuyết khoa học với nhiều dạng liệu khác Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 20 XD KĐ LTKH: nguyên tắc đa hướng  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  ĐA HƯỚNG (TRIANGULATION)    đa lý thuyết (theory triangulation) đa phương pháp (methodology triangulation) đa liệu (data triangulation) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 21 Vai trò nghiên cứu hàn lâm thực tiễn • Nền tảng cho nghiên cứu ứng dụng • Khơng có nghiên cứu hàn lâm ⇒ khơng có nghiên cứu ứng dụng • Khơng có thực tế lý thuyết tốt (Lewin 1945) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 22 Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng  Nghiên cứu hàn lâm thường ứng dụng mà cần nghiên cứu để ứng dụng  Nghiên cứu dạng   Hàn lâm giải vấn đề  Ứng dụng định kinh doanh Cần phân biệt ứng dụng nghiên cứu ứng dụng Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 23 “Phóng viên giỏi đóng góp thơng tin quan trọng cho kho tàng tri thức Nhà khoa học giỏi làm điều đó, họ làm khơng phải họ nhà khoa học mà họ phóng viên giỏi” “Good reporters can contribute new and sometimes important information to the body of knowledge Good scientists can the same thing, doing so not because they are scientists but because they are good reporters” (Dubin 1978, p16) Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 24 .. .Nghiên cứu lý thuyết khoa học Nghiên cứu khoa học    Nghiên cứu? Nghiên cứu khoa học? Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Dự án kinh doanh nghiên cứu  ... doanh Giải vấn đề Cơ sở lý thuyết Các giải pháp Nghiên cứu (thu thập thơng tin) Hiệu quả? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM Phương pháp nghiên cứu khoa học  Định tính hay định lượng?  Khám phá,... tiêu nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Báo cáo kết Thiết kế nghiên cứu Thực nghiên cứu Hãy cho biết nội dung mối quan hệ thành phần sơ đồ này? Nguyễn Đình Thọ, ĐH Kinh tế TPHCM 17 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp nghiên cứu khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn