Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

46 55 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:49

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT1.1 Tổng quan BCTCHN1.1.1 Khái niệmBáo cáo tài chính hợp nhất được bao hàm bởi thuật ngữ “Báo cáo tài chính” được quy định trong chuẩn mực kế toán số 01 “Chuẩn mực chung”. Do đó, việc lập BCTC hợp nhất được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.Theo chuẩn mực kế toánViệt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định.1.1.2 Bản chất Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn được trình bày như là một báo cáo tài chính của doanh nghiệp Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con Báo cáo tài chính hợp nhất mang tính chất tổng hợp có điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế từ các báo cáo tài chính riêng biệt của công ty mẹ và công ty con. 1.1.3 Vai trò và mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất Tổng hợp và trình bày tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.Báo cáo tài chính hợp nhất giúp nhà đầu tư, những đối tượng cần sử dụng thông tin tài chính của tập đoàn sẽ dễ dàng nhìn thấy tình hình tài chính tổng quát của cả tập đoàn để quyết định có nên đầu tư hay không đầu tư vào tập đoàn. 1.1.4 Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính hợp nhấtBao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Trong đó gồm các bảng biểu sau: Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất KHOA SAU ĐẠI HỌC _BÀI THẢO LUẬN_ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÂNG CAO Đề tài: Lập báo cáo hợp hợp kinh doanh ” Nhóm: 03 GV hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Vân Anh Lớp: Hà Nội 2017 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập Trường Đại học Thương mại Hà Nội đến nay, chúng em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Sau đại học – Trường Đại học Thương mại Hà Nội với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, kỳ học này, Khoa tổ chức cho chúng em tiếp cận với học phần mà theo em hữu ích học viên ngành Kế tốn, “Báo cáo tài nâng cao” Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đoàn Vân Anh tận tâm hướng dẫn chúng em qua buổi học lớp Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo em nghĩ thu hoạch chúng em khó hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn Do kiến thức chúng em hạn chế, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hồn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp khôn lường thị trường kinh doanh Trong bối cảnh nay, doanh nghiệp Việt Nam phải thường xuyên đối mặt với rủi ro tài ngày đa dạng loại hình, tinh vi mức độ Để đối phó với rủi ro tài gặp phải, việc hợp kinh doanh hình thành tập đồn, cơng ty mẹ - nhiều doanh nghiệp thực Xuất phát từ yêu cầu quản lý cung cấp thơng tin kinh tế tài có nhìn tồn diện tình hình tài tập đồn tổng cơng ty đòi hỏi phải có cơng cụ kế tốn phản ánh tình hình Đó báo cáo tài hợp Các quy định lập trình bày báo cáo tài doanh nghiệp quy định chi tiết, rõ ràng, dễ áp dụng Trong quy định lập trình bày báo cáo tài hợp hệ thống báo cáo mới, phức tạp, cần phải nghiên cứu cách cẩn trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, nhóm học viên định chọn đề tài “Lập báo cáo tài hợp hợp kinh doanh” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát thảo luận khái quát nội dung Báo cáo tài hợp nhất, nguyên tắc, trình tự lập trình bày báo cáo tài hợp hợp kinh doanh Kết cấu tổng thể thảo luận Bài thảo luận bao gồm Chương: Chương 1: Lý luận chung vấn đề liên quan đến Báo cáo tài hợp Chương 2: Các nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài hợp hợp kinh doanh Chương 3: Trình tự phương pháp hợp báo cáo tài hợp kinh doanh CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 1.1 Tổng quan BCTCHN 1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài hợp bao hàm thuật ngữ “Báo cáo tài chính” quy định chuẩn mực kế tốn số 01 “Chuẩn mực chung” Do đó, việc lập BCTC hợp thực sở tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam Theo chuẩn mực kế toánViệt Nam số 25: Báo cáo tài hợp báo cáo tài tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo tài cơng ty mẹ công ty theo quy định 1.1.2 Bản chất - Báo cáo tài hợp tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp - Báo cáo tài hợp lập sở hợp báo cáo tài riêng biệt cơng ty mẹ cơng ty - Báo cáo tài hợp mang tính chất tổng hợp có điều chỉnh tiêu kinh tế từ báo cáo tài riêng biệt công ty mẹ công ty 1.1.3 Vai trò mục đích báo cáo tài hợp Tổng hợp trình bày tổng qt tình hình kết hoạt động năm tài tập đồn doanh nghiệp độc lập khơng tính đến ranh giới pháp lý pháp nhân riêng biệt công ty mẹ hay công ty tập đồn Cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài tình hình kinh doanh tập đồn năm tài qua dự đoán tương lai cho đối tượng sử dụng thơng tin tập đồn Báo cáo tài hợp giúp nhà đầu tư, đối tượng cần sử dụng thơng tin tài tập đồn dễ dàng nhìn thấy tình hình tài tổng qt tập đồn để định có nên đầu tư hay khơng đầu tư vào tập đồn 1.1.4 Nội dung hệ thống báo cáo tài hợp Bao gồm: Báo cáo tài hợp năm báo cáo tài hợp niên độ Trong gồm bảng biểu sau: - Bảng cân đối kế toán hợp - Báo cáo kết kinh doanh hợp - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp - Thuyết minh báo cáo tài hợp 1.1.5 Trách nhiệm lập báo cáo tài hợp Căn theo Điều Trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp thơng tư 202/2014TT-BTC Kết thúc kỳ kế tốn, cơng ty mẹ có trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp tập đồn, cụ thể: a) Cơng ty mẹ tổ chức niêm yết thị trường chứng khốn, cơng ty đại chúng quy mô lớn công ty mẹ thuộc sở hữu Nhà nước phải lập Báo cáo tài hợp hàng năm Báo cáo tài hợp bán niên dạng đầy đủ, Báo cáo tài hợp quý dạng tóm lược (được lập Báo cáo tài hợp q dạng đầy đủ có nhu cầu) b) Đối với công ty mẹ không thuộc đối tượng điểm a nêu trên: - Phải lập Báo cáo tài hợp năm dạng đầy đủ; - Khuyến khích lập Báo cáo tài hợp niên độ dạng đầy đủ dạng tóm lược (nếu có nhu cầu) Cơng ty mẹ khơng phải lập Báo cáo tài hợp thoả mãn tất điều kiện sau: a) Công ty mẹ khơng phải đơn vị có lợi ích cơng chúng; b) Công ty mẹ thuộc sở hữu Nhà nước Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối; c) Công ty mẹ đồng thời công ty bị sở hữu công ty khác việc khơng lập Báo cáo tài hợp đạt đồng thuận cổ đông, kể cổ đơng khơng có quyền biểu quyết; d) Cơng cụ vốn công cụ nợ công ty mẹ khơng giao dịch thị trường (kể thị trường nước, nước, thị trường phi tập trung (OTC), thị trường địa phương thị trường khu vực); đ) Công ty mẹ không lập hồ sơ khơng q trình nộp hồ sơ lên quan có thẩm quyền để xin phép phát hành loại cơng cụ tài cơng chúng; e) Cơng ty sở hữu cơng ty mẹ lập Báo cáo tài hợp cho mục đích cơng bố thơng tin công chúng phù hợp với quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam 1.2 Các vấn đề liên quan đến BCTCHN 1.2.1 Hợp kinh doanh 1.2.1.1Khái niệm Hợp kinh doanh việc kết hợp doanh nghiệp riêng biệt hoạt động kinh doanh riêng biệt thành đơn vị báo cáo Kết phần lớn trường hợp hợp kinh doanh doanh nghiệp (bên mua) nắm quyền kiểm soát nhiều hoạt động kinh doanh khác (bên bị mua) Nếu doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát nhiều đơn vị khác hoạt động kinh doanh việc kết hợp đơn vị hợp kinh doanh Khi doanh nghiệp mua nhóm tài sản tài sản không cấu thành hoạt động kinh doanh phải phân bổ giá phí nhóm tài sản cho tài sản nợ phải trả xác định riêng rẽ nhóm tài sản dựa giá trị hợp lý tương ứng ngày mua Hợp kinh doanh thực nhiều hình thức khác như: Một doanh nghiệp mua cổ phần doanh nghiệp khác; mua tất tài sản doanh nghiệp khác, gánh chịu khoản nợ doanh nghiệp khác; mua số tài sản doanh nghiệp khác để hình thành nên nhiều hoạt động kinh doanh.Việc mua, bán thực việc phát hành công cụ vốn toán tiền, khoản tương đương tiền chuyển giao tài sản khác kết hợp hình thức Các giao dịch diễn cổ đông doanh nghiệp tham gia hợp doanh nghiệp cổ đông doanh nghiệp khác Hợp kinh doanh bao gồm việc thành lập doanh nghiệp để kiểm soát doanh nghiệp tham gia hợp tài sản chuyển giao, tái cấu nhiều doanh nghiệp tham gia hợp Hợp kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con, bên mua cơng ty mẹ bên bị mua công ty Trường hợp này, bên mua áp dụng Chuẩn mực lập báo cáo tài hợp Cơng ty mẹ trình bày phần sở hữu cơng ty báo cáo tài riêng khoản đầu tư vào cơng ty (Theo quy định Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào cơng ty con”) Hợp kinh doanh chuẩn mực bao gồm việc hợp kinh doanh doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp khác ngày nắm quyền kiểm sốt (ngày mua) khơng trùng với ngày nắm quyền sở hữu (ngày trao đổi) Trường hợp phát sinh bên đầu tư đồng ý với thoả thuận mua lại cổ phiếu với số nhà đầu tư quyền kiểm soát bên đầu tư thay đổi 1.2.1.2 Phương pháp kế toán hợp kinh doanh Mọi trường hợp, hợp kinh doanh phải hạch toán theo phương pháp mua Áp dụng phương pháp mua gồm bước sau: Bước 1: Xác định bên mua; Mọi trường hợp hợp kinh doanh phải xác định bên mua Bên mua doanh nghiệp tham gia hợp nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tham gia hợp khác Một số trường hợp khó xác định bên mua việc xác định bên mua dựa vào biểu sau, ví dụ: a) Nếu giá trị hợpdoanh nghiệp tham gia hợp lớn nhiều so với giá trị hợpdoanh nghiệp khác tham gia hợp doanh nghiệp có giá trị hợp lý lớn thường coi bên mua; b) Nếu hợp kinh doanh thực việc trao đổi công cụ vốn thơng thường có quyền biểu để đổi lấy tiền tài sản khác doanh nghiệp bỏ tiền tài sản khác thường coi bên mua; c) Nếu hợp kinh doanh mà ban lãnh đạo doanh nghiệp tham gia hợp có quyền chi phối việc bổ nhiệm thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp hình thành từ hợp kinh doanh doanh nghiệp tham gia hợp có ban lãnh đạo có quyền chi phối thường bên mua Khi hợp kinh doanh thực thông qua việc trao đổi cổ phiếu đơn vị phát hành cổ phiếu thường coi bên mua Tuy nhiên, cần xem xét thực tế hoàn cảnh cụ thể để xác định đơn vị hợp có quyền chi phối sách tài hoạt động đơn vị khác để đạt lợi ích từ hoạt động đơn vị Một số trường hợp hợp kinh doanh mua hốn đổi, bên mua doanh nghiệp có cổ phiếu mua doanh nghiệp phát hành bên bị mua Ví dụ, để nhằm mục đích niêm yết thị trường chứng khốn, cơng ty chưa niêm yết thị trường chứng khoán có thoả thuận để cơng ty nhỏ niêm yết thị trường chứng khốn mua lại.Mặc dù mặt pháp lý cơng ty niêm yết xem công ty mẹ công ty chưa niêm yết công ty con, cơng ty bên mua có quyền kiểm sốt sách tài hoạt động cơng ty mẹ để đạt lợi ích từ hoạt động cơng ty mẹ Thơng thường, bên mua lại đơn vị lớn hơn, nhiên có số tình doanh nghiệp nhỏ mua lại doanh nghiệp lớn Khi doanh nghiệp thành lập phát hành công cụ vốn để tiến hành hợp kinh doanh đơn vị tham gia hợp tồn trước hợp xác định bên mua sở chứng sẵn có Tương tự, hợp kinh doanh có tham gia hai đơn vị trở lên, đơn vị tồn trước tiến hành hợp xác định bên mua dựa chứng sẵn có Việc xác định bên mua trường hợp bao gồm việc xem xét đơn vị tham gia hợp bắt đầu tiến hành giao dịch hợp liệu tài sản doanh thu đơn vị tham gia hợp có lớn đáng kể so với đơn vị khác không Bước 2: Xác định giá phí hợp kinh doanh Bên mua xác định giá phí hợp kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý ngày diễn trao đổi tài sản đem trao đổi, khoản nợ phải trả phát sinh thừa nhận công cụ vốn bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng (+) chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp kinh doanh gày mua ngày mà bên mua đạt quyền kiểm soát thực tế bên bị mua Khi quyền kiểm sốt đạt thơng qua giao dịch trao đổi đơn lẻ ngày trao đổi trùng với ngày mua Nếu quyền kiểm soát đạt thơng qua nhiều giao dịch trao đổi, ví dụ đạt theo giai đoạn từ việc mua liên tiếp, đó: a) Giá phí hợp kinh doanh tổng chi phí giao dịch trao đổi đơn lẻ; b) Ngày trao đổi ngày giao dịch trao đổi (là ngày mà khoản đầu tư đơn lẻ ghi nhận báo cáo tài bên mua), ngày mua ngày mà bên mua đạt quyền kiểm soát bên bị mua Các tài sản đem trao đổi khoản nợ phải trả phát sinh bên mua thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua theo yêu cầu đoạn 24 xác định theo giá trị hợp lý ngày trao đổi Vì thế, việc tốn tất phần giá phí việc hợp kinh doanh hỗn lại, giá trị hợp lý phần hỗn lại phải quy đổi giá trị tại ngày trao đổi, có tính đến phần phụ trội chiết khấu phát sinh tốn Giá phí hợp kinh doanh bao gồm giá trị hợp lý ngày trao đổi khoản nợ phải trả phát sinh thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm sốt bên bị mua Các khoản lỗ chi phí khác phát sinh tương lai hợp kinh doanh không coi khoản nợ phát sinh bên mua thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua nên khơng tính vào giá phí hợp kinh doanh Giá phí hợp kinh doanh bao gồm chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp kinh doanh, chi phí trả cho kiểm tốn viên, tư vấn pháp lý, thẩm định viên giá nhà tư vấn khác thực hợp kinh doanh Các chi phí quản lý chung chi phí khác khơng liên quan trực tiếp đến giao dịch hợp kinh doanh cụ thể khơng tính vào giá phí hợp kinh doanh, mà ghi nhận chi phí kỳ phát sinh Bước 3: Tại ngày mua, bên mua phải phân bổ giá phí hợp kinh doanh cho tài sản mua, nợ phải trả khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu Tại ngày mua, bên mua phân bổ giá phí hợp kinh doanh việc ghi nhận theo giá trị hợp lý ngày mua tài sản, nợ phải trả xác định nợ tiềm tàng bên bị mua thoả mãn tiêu chuẩn đoạn 37, trừ tài sản dài hạn (hoặc nhóm tài sản lý) phân loại nắm giữ để bán ghi nhận theo giá trị hợp lý trừ chi phí bán chúng Chênh lệch giá phí hợp kinh doanh phần sở hữu bên mua giá trị hợptài sản, nợ phải trả xác định nợ tiềm tàng ghi nhận hạch toán theo quy định Bên mua ghi nhận riêng rẽ tài sản, nợ phải trả xác định nợ tiềm tàng bên bị mua vào ngày mua chúng thoả mãn tiêu chuẩn sau ngày mua: a) Nếu tài sản cố định hữu hình, phải chắn đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho bên mua giá trị hợp lý xác định cách tin cậy b) Nếu nợ phải trả xác định (khơng phải nợ tiềm tàng), phải chắn doanh nghiệp trả từ nguồn lực để tốn nghĩa vụ giá trị hợp lý xác định cách tin cậy c) Nếu tài sản cố định vơ hình nợ tiềm tàng giá trị hợp lý xác định cách tin cậy Báo cáo kết hoạt động kinh doanh bên mua bao gồm lãi lỗ sau ngày mua bên bị mua cách gộp thu nhập chi phí bên bị mua dựa giá phí hợp kinh doanh Ví dụ, chi phí khấu hao tài sản cố định sau ngày mua tính vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh bên mua liên quan tới tài sản cố định phải khấu hao bên bị mua dựa giá trị hợptài sản cố định phải khấu hao ngày mua mà bên mua ghi nhận 1.2.2 Mơ hình công ty mẹ - công ty 1.2.2.1 Khái niệm Cơng ty mẹ - cơng ty hình thức liên kết chi phối lẫn đầu tư, góp vốn, bí cơng nghệ, thương hiệu thị trường cơng ty có tư cách pháp nhân, có cơng ty giữ quyền chi phối công ty thành viên khác (gọi công ty mẹ) công ty thành viên khác bị công ty mẹ chi phối (gọi công ty con) có phần góp vốn cơng ty mẹ (công ty liên kết) Công ty mẹ công ty pháp nhân độc lập, bình đẳng, có quyền nghĩa vụ trước pháp luật Công ty mẹ chi phối công ty quyền chủ sở hữu theo quy định pháp luật theo điều lệ công ty 1.2.2.2 Xác định công ty mẹ Một công ty coi công ty mẹ công ty khác có quyền kiểm sốt thơng qua việc chi phối sách tài hoạt động nhằm thu lợi ích kinh tế từ hoạt động cơng ty mà khơng xét tới hình thức pháp lý, hay tên gọi cơng ty Cơng ty mẹ có quyền chi phối sách tài hoạt động trường hợp sau đây: a) Nắm giữ 50% quyền biểu trực tiếp gián tiếp Cơng ty Trường hợp có khác biệt tỷ lệ quyền biểu theo giấy đăng ký kinh doanh tỷ lệ quyền biểu tính sở vốn thực góp quyền biểu xác định theo điều lệ doanh nghiệp theo thống bên; b) Có quyền trực tiếp gián tiếp bổ nhiệm bãi miễn đa số thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc công ty con; c) Có quyền bỏ đa số phiếu họp Hội đồng quản trị cấp quản lý tương đương; d) Có quyền định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty con; đ) Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ 50% quyền biểu e) Có quyền chi phối sách tài hoạt động theo quy chế thoả thuận Khi xác định quyền kiểm soát cơng ty mẹ, ngồi quy định khoản Điều này, doanh nghiệp phải xem xét quyền biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua cơng cụ nợ cơng cụ vốn chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông thời điểm Nếu công cụ nợ công cụ vốn nêu không phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng thời điểm tại, ví dụ chuyển đổi trước thời điểm tương lai kiện tương lai xảy khơng sử dụng để xác định quyền kiểm soát 1.2.2.3 Nguyên tắc xác định quyền kiểm sốt, tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ cổ đơng khơng kiểm sốt nắm giữ cơng ty Quyền kiểm sốt thiết lập công ty mẹ nắm giữ trực tiếp gián tiếp thông qua công ty khác 50% quyền biểu công ty trừ trường hợp đặc biệt chứng minh việc nắm giữ nói khơng gắn liền với quyền kiểm sốt Lợi ích cơng ty mẹ cổ đơng khơng kiểm sốt nắm giữ cơng ty bao gồm lợi ích trực tiếp gián tiếp có thơng qua cơng ty khác Việc xác định lợi ích bên vào tỷ lệ vốn góp (trực tiếp gián tiếp) tương ứng bên công ty con, trừ có thoả thuận khác Trường hợp có khác biệt tỷ lệ vốn góp theo giấy đăng ký kinh doanh tỷ lệ vốn thực góp tỷ lệ lợi ích xác định theo điều lệ doanh nghiệp theo thống bên Khi có quyền biểu tiềm cơng cụ tài phái sinh khác có quyền biểu tiềm năng, lợi ích cơng ty mẹ xác định sở phần vốn góp nắm giữ (trực tiếp gián tiếp) công ty thời điểm tại, khơng tính đến việc thực chuyển đổi quyền biểu tiềm năng, ngoại trừ có thoả thuận khác với cổ đơng khơng kiểm sốt Nếu cơng ty có cổ phiếu ưu đãi cổ tức luỹ kế chưa toán bị nắm giữ đối tượng bên ngồi tập đồn, cơng ty mẹ xác định phần kết lãi, lỗ sau điều chỉnh cho số cổ tức ưu đãi công ty phải trả cho dù cổ tức công bố hay chưa Xác định quyền kiểm soát tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ, cổ đơng khơng kiểm sốt số trường hợp: a) Xác định quyền biểu quyết: Cơng ty mẹ nắm giữ trực tiếp quyền biểu công ty thông qua số vốn công ty mẹ đầu tư trực tiếp vào công ty - Ví dụ: Cơng ty A sở hữu 2.600 cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu tổng số 5.000 cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu lưu hành công ty cổ phần B Như công ty A nắm giữ trực tiếp 52% (2.600/5.000) quyền biểu cơng ty B Theo đó, công ty A công ty mẹ công ty cổ phần B, công ty cổ phần B công ty cơng ty A Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ cổ đơng khơng kiểm sốt tương ứng với số vốn góp bên, trừ có thoả thuận khác - Ví dụ: Cơng ty mẹ nắm giữ gián tiếp quyền biểu công ty thông qua công ty khác tập đồn Cơng ty cổ phần X sở hữu 8.000 cổ phiếu có quyền biểu tổng số 10.000 cổ phiếu có quyền biểu lưu hành công ty cổ phần Y Công ty Y đầu tư vào Công ty TNHH Z với tổng số vốn là: 600 triệu đồng tổng số 1.000 triệu đồng vốn điều lệ góp đủ Z Công ty cổ phần X đầu tư tiếp vào công ty TNHH Z 200 triệu đồng 1.000 triệu đồng vốn điều lệ góp đủ Z Quyền biểu trực tiếp Công ty X Công ty cổ phần Y là: (8.000 Cổ phiếu/10.000 cổ phiếu) x 100% = 80% Quyền biểu trực tiếp Công ty Y Công ty TNHH Z là: (600/1.000) x 100% = 60% Như vậy, quyền biểu công ty cổ phần X với công ty TNHH Z gồm hai phần: Quyền biểu trực tiếp 20% (200/1.000); Quyền biểu gián tiếp qua công ty cổ phần Y 60% Tổng tỷ lệ biểu công ty X nắm giữ trực tiếp Trong Báo cáo tài hợp Tập đồn, giá trị ghi sổ tài sản cố định (nguyên giá, hao mòn lũy kế) phải điều chỉnh lại thể không phát sinh giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đoàn Trường hợp tài sản cố định bán có lãi chi phí khấu hao ghi nhận Báo cáo tài riêng bên mua tài sản cố định cao chi phí khấu hao xét phương diện Tập đồn, Báo cáo tài hợp kế tốn phải điều chỉnh giảm chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đoàn Khi loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đồn giá trị ghi sổ tài sản cố định Báo cáo tài hợp nhỏ sở tính thuế nên kế toán phải phản ánh tài sản thuế thu nhập hoãn lại tương ứng với số lãi chưa thực bị loại trừ khỏi giá trị tài sản cố định Trong Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, khoản mục Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phải ghi giảm số tiền tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực Tập đoàn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đoàn hoàn nhập dần hàng kỳ kế toán điều chỉnh giảm chi phí khấu hao Tập đồn Trường hợp giao dịch bán tài sản cố định đơn vị thuộc Tập đồn làm phát sinh khoản lỗ giá trị ghi sổ tài sản cố định xét phương diện Tập đồn lớn sở tính thuế nên Báo cáo tài hợp phải phản ánh phần thuế thu nhập hoãn lại tương ứng với số lỗ chưa thực nằm giá trị tài sản cố định Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phải phản ánh số tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại tương ứng với việc tăng lợi nhuận Tập đoàn Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đoàn hoàn nhập dần hàng kỳ kế tốn điều chỉnh tăng chi phí khấu hao Tập đoàn Trường hợp phát sinh lãi lỗ chưa thực từ giao dịch Công ty bán tài sản cố định nội Tập đồn xác định lợi ích cổ đơng thiểu số, kế toán phải xác định phần lãi lỗ chưa thực cần phân bổ cho cổ đông thiểu số điều chỉnh lợi ích cổ đơng thiểu số * Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác, lợi nhuận chưa thực điều chỉnh lại giá trị ghi sổ tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đoàn kỳ - Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có giá bán nhỏ nguyên giá tài sản cố định, kế toán ghi: Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Nguyên giá - giá bán ) Nợ Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Hao mòn luỹ ngày bán) Có Chi phí khác (Giá trị lại TSCĐ bên bán ) Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có giá bán lớn nguyên giá tài sản cố định, kế toán ghi: Nợ Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Giá bán - Ngun giá) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Hao mòn luỹ ngày bán) Có Chi phí khác (Giá trị lại TSCĐ bên bán) b) Loại trừ lãi lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đoàn kỳ trước - Trường hợp giao dịch bán tài sản cố định phát sinh lãi nguyên giá tài sản cố định lớn giá bán, kế toán ghi: Nợ Nguyên giá TSCĐ ( Phần chênh lệch Nguyên giá - Giá bán) Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi gộp từ giao dịch bán TSCĐ ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Hao mòn luỹ kế) - Trường hợp giao dịch bán tài sản cố định phát sinh lãi nguyên giá tài sản cố định nhỏ giá bán kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (lãi gộp từ giao dịch bán TSCĐ) Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Giá bán - Nguyên giá ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Hao mòn luỹ kế) - Trường hợp giao dịch bán tài sản cố định phát sinh lỗ, kế toán ghi: Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Nguyên giá - Giá bán) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (lỗ từ giao dịch bán TSCĐ nội bộ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Hao mòn luỹ kế) c) Điều chỉnh chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế ảnh hưởng lãi chưa thực giao dịch bán TSCĐ Kế toán phải xác định ảnh hưởng lãi chưa thực phản ánh giá trị TSCĐ đến chi phí khấu hao kỳ hao mòn luỹ cuối kỳ Tuỳ thuộc vào tài sản cố định sử dụng sản xuất, kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp bán hàng kế toán loại trừ chi phí khấu hao vào khoản mục chi phí tương ứng Do Báo cáo tài lập từ Báo cáo tài riêng Cơng ty mẹ Cơng ty Tập đồn nên lập Báo cáo tài hợp cho kỳ báo cáo, ngồi việc điều chỉnh lại chi phí khấu hao kỳ kế tốn phải điều chỉnh ảnh hưởng hao mòn luỹ kế điều chỉnh đến đầu kỳ báo cáo - Trường hợp tài sản sử dụng hoạt động quản lý, kế toán ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Chi phí quản lý doanh nghiệp (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) - Trường hợp tài sản sử dụng hoạt động bán hàng, kế tốn ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Chi phí bán hàng (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) - Trường hợp tài sản sử dụng sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ, kế toán phải xác định ảnh hưởng chi phí khấu hao đến giá vốn hàng bán ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Nếu việc loại trừ chi phí khấu hao có ảnh hưởng trọng yếu đến tiêu hàng tồn kho kế tốn phải phân bổ chi phí khấu hao phải loại trừ giá vốn hàng bán hàng tồn kho để loại trừ cho phù hợp Trong trường hợp bút tốn loại trừ sau: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Hàng tồn kho (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) d) Điều chỉnh chi phí khấu hao hao mòn lũy kế ảnh hưởng lỗ chưa thực giá trị lại TSCĐ Kế tốn phải xác định ảnh hưởng lỗ chưa thực phản ánh giá trị lại TSCĐ đến chi phí khấu hao kỳ hao mòn luỹ cuối kỳ Tuỳ thuộc vào tài sản cố định sử dụng sản xuất, kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp bán hàng kế toán bổ sung chi phí khấu hao vào khoản mục chi phí tương ứng Do Báo cáo tài lập từ Báo cáo tài riêng Công ty mẹ Công ty Tập đồn nên lập Báo cáo tài hợp cho kỳ báo cáo, việc điều chỉnh lại chi phí khấu hao kỳ, kế tốn phải điều chỉnh ảnh hưởng hao mòn luỹ kế điều chỉnh đến đầu kỳ báo cáo - Trường hợp tài sản dùng quản lý, kế toán ghi: Nợ Chi phí quản lý doanh nghiệp (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy cuối kỳ) - Trường hợp tài sản dùng bán hàng, kế toán ghi: Nợ Chi phí bán hàng (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy cuối kỳ) - Trường hợp tài sản dùng sản xuất, kế toán ghi: Nợ Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy cuối kỳ) Nếu việc loại trừ chi phí khấu hao có ảnh hưởng trọng yếu đến tiêu hàng tồn kho kế tốn phải phân bổ ảnh hưởng chi phí khấu hao loại trừ hai tiêu giá vốn hàng bán hàng tồn kho cuối kỳ ghi: Nợ Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Nợ Hàng tồn kho (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh lũy cuối kỳ) e) Ghi nhận ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đoàn tài sản sử dụng Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đoàn phản ánh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đến Báo cáo tài Đồng thời với việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đồn, kế tốn ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại Các kỳ sau kế toán điều chỉnh ảnh hưởng thuế phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định kỳ trước ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Đồng thời với việc loại trừ lỗ chưa thực giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội Tập đồn, kế tốn ghi: Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Các kỳ sau kế tốn điều chỉnh ảnh hưởng thuế phát sinh từ việc loại trừ lỗ chưa thực giao dịch bán tài sản cố định kỳ trước ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có Thuế thu nhập hỗn lại phải trả f) Ghi nhận ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng việc điều chỉnh chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng Khi tài sản sử dụng trích khấu hao đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng chi phí khấu hao tài sản cố định hao mòn luỹ kế tài sản cố định, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp việc điều chỉnh Trường hợp loại trừ lãi từ giao dịch bán tài sản cố định nội dẫn đến việc điều chỉnh giảm chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế, kế tốn điều chỉnh ảnh hưởng thuế sau: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao luỹ đầu kỳ) Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao kỳ) Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (ảnh hưởng thuế thu nhập luỹ cuối kỳ) Trường hợp loại trừ lỗ từ giao dịch bán tài sản cố định nội dẫn đến việc điều chỉnh tăng chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế, kế tốn điều chỉnh ảnh hưởng thuế sau: Nợ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (ảnh hưởng thuế thu nhập luỹ cuối kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao luỹ đầu kỳ) Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao kỳ) Khi tài sản cố định sử dụng khấu hao hết theo ngun giá tồn lãi chưa thực phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đoàn chuyển thành lãi thực Tập đồn thơng qua việc giảm trừ chi phí khấu hao hàng kỳ Từ thời điểm khơng phát sinh thuế thu nhập hoãn lại g) Ảnh hưởng việc loại trừ lợi nhuận chưa thực đến lợi ích cổ đông thiểu số Giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đồn ảnh hưởng đến lợi ích cổ đơng thiểu số Nếu Cơng ty bên bán việc loại trừ lãi lỗ chưa thực ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty theo ảnh hưởng đến việc xác định lợi ích cổ đông thiểu số phát sinh kỳ Nếu Cơng ty bên mua việc loại trừ lãi lỗ chưa thực ảnh hưởng đến chi phí khấu hao tài sản cố định Cơng ty theo ảnh hưởng đến việc xác định lợi ích cổ đơng thiểu số phát sinh kỳ Sau xác định ảnh hưởng việc loại trừ lãi lỗ chưa thực giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đồn, lợi ích cổ đơng thiểu số bị giảm xuống, kế tốn ghi: Nợ Lợi ích cổ đơng thiểu số Có Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Sau xác định ảnh hưởng việc loại trừ lãi lỗ chưa thực giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đồn, lợi ích cổ đơng thiểu số tăng lên, kế tốn ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế cổ đơng thiểu số Có Lợi ích cổ đông thiểu số h) Ảnh hưởng giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đoàn năm trước TSCĐ bên mua khấu hao hết theo nguyên giá sử dụng Trường hợp giá bán nội lớn nguyên giá kế toán phải điều chỉnh cách ghi: Nợ Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Nguyên giá – Giá bán) Có Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Nguyên giá – Giá bán) Trường hợp giá bán nội trước nhỏ ngun giá, kế tốn ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (Phần chênh lệch Giá bán – Nguyên giá) Có Nguyên giá TSCĐ (Phần chênh lệch Giá bán - Nguyên giá) Các trường hợp không phát sinh chênh lệch tạm thời không ảnh hưởng đến thuế thu nhập hoãn lại i) Trường hợp TSCĐ mua từ đơn vị nội Tập đoàn bán chưa khấu hao hết Khi TSCĐ mua từ đơn vị nội Tập đoàn bán chưa khấu hao hết kế tốn phải phản ánh việc hồn nhập giá trị lại tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực nằm giá trị lại TSCĐ, kế tốn ghi: Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3.2.5.3 Điều chỉnh loại trừ ảnh hưởng giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định nội tập đoàn * Nguyên tắc điều chỉnh Trường hợp đơn vị Tập đồn bán hàng hố, thành phẩm cho đơn vị khác Tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định tồn doanh thu bán hàng hoá, giá vốn hàng bán lợi nhuận chưa thực nguyên giá TSCĐ phải loại trừ hoàn toàn Đồng thời giao dịch bán hàng nội có lãi chi phí khấu hao ghi nhận Báo cáo tài riêng bên mua tài sản cố định cao chi phí khấu hao xét phương diện Tập đoàn, Báo cáo tài hợp kế tốn phải điều chỉnh chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế ảnh hưởng giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định nội Tập đoàn Khi loại trừ lãi chưa thực nguyên giá tài sản cố định nội Tập đồn giá trị ghi sổ tài sản cố định Báo cáo tài hợp nhỏ sở tính thuế nên kế tốn phải phản ánh tài sản thuế thu nhập hỗn lại tương ứng với số lãi chưa thực nằm nguyên giá TSCĐ Trong Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, khoản mục Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải ghi giảm số tiền tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc giảm lợi nhuận Tập đồn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại phát sinh việc loại trừ lãi chưa thực nguyên giá tài sản cố định bên mua hàng hồn nhập dần hàng kỳ kế tốn điều chỉnh giảm chi phí khấu hao Tập đồn Trường hợp hàng tồn kho bán lỗ thường thể lợi ích kinh tế mang lại tương lai tài sản nhỏ giá gốc Trường hợp kế tốn khơng loại trừ lỗ từ giao dịch bán hàng nội Tập đoàn trừ chắn khoản lỗ thu hồi Khi loại trừ lãi (lỗ) chưa thực phát sinh từ lợi nhuận giao dịch Công ty bán hàng hố, thành phẩm kế tốn phải xác định phần lãi, lỗ chưa thực cần phân bổ cho cổ đông thiểu số xác định lợi ích cổ đơng thiểu số * Bút tốn điều chỉnh a) Bút toán loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán lợi nhuận chưa thực nguyên giá tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán hàng nội mà hàng hoá, thành phẩm bên bán sử dụng tài sản cố định bên mua - Trường hợp giao dịch nội làm phát sinh lãi chưa thực hiện, kế toán điều chỉnh sau: Nợ Doanh thu bán hàng hoá dịch vụ (doanh thu bán hàng nội bộ) Có Giá vốn hàng bán (giá vốn hàng tiêu thụ nội bộ) Có Nguyên giá TSCĐ (lãi chưa thực hiện) b) Bút toán loại trừ lãi chưa thực phát sinh từ giao dịch nội hàng hố, thành phẩm bên bán sử dụng tài sản cố định bên mua phát sinh kỳ trước Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chưa thực hiện) Có Nguyên giá TSCĐ (lãi chưa thực hiện) c) Điều chỉnh chi phí khấu hao hao mòn luỹ kế ảnh hưởng lãi chưa thực giá trị TSCĐ Kế toán phải xác định ảnh hưởng lãi chưa thực phản ánh nguyên giá TSCĐ đến chi phí khấu hao kỳ hao mòn luỹ cuối kỳ Tuỳ thuộc vào tài sản cố định sử dụng sản xuất, kinh doanh hay quản lý doanh nghiệp bán hàng kế tốn loại trừ chi phí khấu hao vào tiêu chi phí tương ứng Do Báo cáo tài lập từ Báo cáo tài riêng Công ty mẹ Công ty Tập đồn nên lập Báo cáo tài hợp cho kỳ báo cáo, việc điều chỉnh lại chi phí khấu hao kỳ kế tốn phải điều chỉnh ảnh hưởng hao mòn luỹ kế điều chỉnh đến đầu kỳ báo cáo Trường hợp tài sản sử dụng hoạt động quản lý, kế tốn ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Chi phí quản lý doanh nghiệp (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Trường hợp tài sản sử dụng hoạt động bán hàng, kế toán ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Chi phí bán hàng (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Trường hợp tài sản sử dụng sản xuất sản phẩm, kế toán phải xác định ảnh hưởng chi phí khấu hao đến giá vốn hàng bán ghi: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Nếu việc loại trừ chi phí khấu hao có ảnh hưởng trọng yếu đến tiêu hàng tồn kho kế tốn phải phân bổ số phải loại trừ giá vốn hàng bán hàng tồn kho cho phù hợp Trong trường hợp bút toán loại trừ sau: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ (số điều chỉnh luỹ cuối kỳ ) Có Giá vốn hàng bán (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Hàng tồn kho (số điều chỉnh phát sinh kỳ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (số điều chỉnh luỹ đầu kỳ) Trường hợp tài sản cố định hết khấu hao theo nguyên giá sử dụng bút toán điều chỉnh sau: Nợ Giá trị hao mòn luỹ kế TSC Đ (lãi gộp phát sinh giao dịch bán TSCĐ nội bộ) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi gộp phát sinh giao dịch bán TSCĐ nội bộ) d) Ghi nhận ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng việc loại trừ lãi từ giao dịch bán hàng hoá tài sản cố định bên mua sử dụng khấu hao Kế tốn phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán TSCĐ đơn vị nội Tập đoàn phản ánh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đến Báo cáo tài Đồng thời với việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định đơn vị nội tập đồn, kế tốn ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có Chi phí thuế TNDN hỗn lại Các kỳ sau kế toán điều chỉnh ảnh hưởng thuế phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực giao dịch bán tài sản cố định kỳ trước ghi: Nợ Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối e) Ghi nhận ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng việc điều chỉnh chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng khấu hao Khi tài sản sử dụng trích khấu hao đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng chi phí khấu hao tài sản cố định hao mòn luỹ kế tài sản cố định, kế toán phải điều chỉnh ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp việc điều chỉnh trên, kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao luỹ đầu kỳ) Nợ Chi phí thuế TNDN hỗn lại (ảnh hưởng thuế thu nhập từ việc loại trừ chi phí khấu hao kỳ) Có Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (ảnh hưởng thuế thu nhập luỹ cuối kỳ) f) Ảnh hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp tài sản cố định sử dụng khấu hao hết theo nguyên giá Khi tài sản cố định sử dụng khấu hao hết theo nguyên giá toàn lãi chưa thực phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định nội Tập đồn chuyển thành lãi thực Tập đồn thơng qua việc giảm trừ chi phí khấu hao hàng kỳ Từ thời điểm khơng phát sinh thuế thu nhập hoãn lại 3.2.5.4 Loại trừ cổ tức chia từ lợi nhuận sau ngày mua * Nguyên tắc điều chỉnh Toàn cổ tức chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ Công ty Tập đoàn phải loại trừ hoàn toàn Báo cáo tài hợp Loại trừ tồn cổ tức lợi nhuận chia từ kết hoạt động kinh doanh sau ngày mua Công ty nằm khoản mục “Doanh thu hoạt động tài chính” cách ghi giảm tiêu Báo cáo kết kinh doanh đồng thời với việc ghi giảm số cổ tức trả phần tổng hợp biến động vốn chủ sở hữu Thuyết minh báo cáo tài Nếu Cơng ty mẹ chưa nhận số cổ tức lợi nhuận chia Cơng ty chưa chuyển tiền lập Báo cáo tài hợp phải loại trừ số phải thu, phải trả số cổ tức lợi nhuận chia phản ánh khoản mục phải thu khác Báo cáo tài riêng Cơng ty mẹ khoản mục phải trả khác Báo cáo tài riêng Cơng ty chia lợi nhuận * Bút tốn điều chỉnh Khi Cơng ty trả cổ tức sau ngày mua, kế toán phải loại trừ cổ tức, lợi nhuận chia từ Công ty phát sinh kỳ, ghi: Nợ Doanh thu hoạt động tài (Cổ tức cơng ty mẹ chia) Nợ Lợi ích cổ đơng thiểu số (Cổ tức cổ đơng thiểu số chia) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Loại trừ công nợ phải thu phải trả chưa toán hết số cổ tức nhận, ghi: Nợ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Có Các khoản phải thu khác 3.2.5.5 Các khoản vay nội * Nguyên tắc điều chỉnh Các khoản vay nội Tập đoàn chưa trả phải loại trừ hoàn toàn lập Báo cáo tài hợp Theo đó, khoản thu nhập từ cho vay chi phí vay phải loại trừ toàn Báo cáo tài hợp Nếu đơn vị Tập đồn có quan hệ vay mượn lẫn số dư tiền vay nội Tập đoàn phản ánh khoản mục “Vay nợ ngắn hạn”, khoản mục “Vay nợ dài hạn”, khoản mục “Đầu tư ngắn hạn”, “Đầu tư dài hạn khác” phải loại trừ toàn Trường hợp vay nội để đầu tư xây dựng sản xuất sản phẩm, khoản chi phí vay đủ điều kiện vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang tài sản sản xuất dở dang phải loại trừ hoàn toàn Việc loại trừ làm giảm khoản mục “Doanh thu hoạt động tài chính” Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp giảm khoản mục “Chi phí đầu tư xây dựng dở dang” “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” Bảng cân đối kế toán hợp Trường hợp làm phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại giá trị ghi sổ tài sản Báo cáo tài hợp thấp sở tính thuế Khi kết thúc thời kỳ đầu tư xây dựng tài sản dài hạn số lợi nhuận chưa thực chuyển vào giá thành sản xuất thông qua chi phí khấu hao chuyển thành lợi nhuận thực Thời gian khấu hao TSCĐ thời kỳ hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại Kế toán phải mở sổ theo dõi việc phân bổ khoản lãi tiền vay vào giá thành sản xuất thông qua chi phí khấu hao để loại trừ khoản chi phí khấu hao Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Trường hợp lãi vay chưa toán phản ánh khoản mục phải thu, khoản mục phải trả khoản mục chứa đựng số phải thu, phải trả phải loại trừ hồn tồn * Bút tốn điều chỉnh a) Loại trừ số dư tiền vay đơn vị tập đoàn,ghi: Nợ Vay nợ ngắn hạn Nợ Vay nợ dài hạn Có Đầu tư ngắn hạn Có Đầu tư dài hạn khác Nếu khoản vay thể khoản mục khác kế toán phải điều chỉnh bút toán loại trừ cho phù hợp nhằm đảm bảo Bảng cân đối kế tốn hợp khơng số dư khoản vay nội Tập đoàn b) Loại trừ thu nhập từ hoạt động cho vay chi phí vay - Trường hợp chi phí vay phản ánh vào chi phí tài chính, kế tốn loại trừ doanh thu hoạt động tài ghi nhận bên cho vay chi phí tài ghi nhận bên vay, ghi: Nợ Doanh thu hoạt động tài Có Chi phí tài - Trường hợp chi phí vay phát sinh từ khoản vay nội vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang, kế toán loại trừ thu nhập từ hoạt động cho vay phát sinh kỳ, ảnh hưởng luỹ kế việc loại trừ chi phí vay giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang luỹ thời điểm đầu kỳ báo cáo, ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Chi phí vay nội phản ánh vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang đến đầu kỳ báo cáo) Nợ Doanh thu hoạt động tài (lãi tiền vay phát sinh kỳ) Có Chi phí đầu tư xây dựng dở dang (luỹ kế lãi tiền vay nội phản ánh vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang) - Trường hợp lãi tiền vay vốn hoá vào giá trị tài sản sản xuất dở dang, kế toán loại trừ thu nhập từ hoạt động cho vay phát sinh kỳ ghi: Nợ Doanh thu hoạt động tài (lãi tiền vay phát sinh kỳ) Có Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (lãi tiền vay phát sinh kỳ) 3.2.5.6 Các khoản phải thu, phải trả nội * Nguyên tắc điều chỉnh Số dư khoản phải thu, phải trả đơn vị nội Tập đoàn phải loại trừ hồn tồn lập Báo cáo tài hợp Kế toán cần lập Bảng tổng hợp đối chiếu số dư công nợ phải thu, phải trả đơn vị nội Tập đồn sau thực việc loại trừ Tùy thuộc vào việc khoản phải thu, phải trả đơn vị nội Tập đoàn phản ánh khoản mục Bảng cân đối kế tốn bút tốn loại trừ ghi nhận tương ứng * Bút toán điều chỉnh Các khoản phải thu, phải trả nội loại trừ theo bút toán sau: Nợ Phải trả người bán Nợ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Nợ Chi phí phải trả … Có Phải thu khách hàng Có Các khoản phải thu khác … * Bút toán kết chuyển Nguyên tắc: Bút toán kết chuyển lập để kết chuyển tổng ảnh hưởng bút toán điều chỉnh đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh sang tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bảng Cân đối kế toán Sau thực bút toán điều chỉnh loại trừ, tổng giá trị điều chỉnh đến tiêu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh làm tăng kết hoạt động kinh doanh, kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh) Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Ngược lại, tổng giá trị điều chỉnh đến tiêu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh làm giảm kết hoạt động kinh doanh kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Kết chuyển kết hoạt động kinh doanh 3.2.6 Bước 6: Lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh bảng tổng hợp tiêu hợp Sau lập bút toán điều chỉnh, vào chênh lệch số điều chỉnh tăng số điều chỉnh giảm tiêu thuộc báo cáo kết hoạt động kinh doanh, kế toán thực bút toán kết chuyển để phản ánh tổng ảnh hưởng phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, chi phí tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.2.7.Bước 7: Lập báo cáo tài hợp vào Bảng tổng hợp tiêu hộp sau điều chỉnh loại trừ cho giao dịch phát sinh nội tập đoàn Bảy bước hợp báo cáo tài quy trình tổng quan vào thực tế phát sinh nhiều cơng đoạn đòi hỏi kỹ tốt 3.3 Các bút tốn hợp Để thực bước công việc trên, kế toán phải sử dụng bút toán hợp Bút toán hợp sử dụng cho mục tiêu lập Báo cáo tài hợp mà khơng dùng để ghi sổ kế toán tổng hợp, chi tiết để lập Báo cáo tài riêng doanh nghiệp Bút toán hợp thực theo quy định cụ thể sau: (1) Điều chỉnh tăng tiêu thuộc phần tài sản Bảng cân đối kế toán cách ghi Nợ cho tiêu cần điều chỉnh Riêng tiêu sau thuộc phần tài sản điều chỉnh tăng cách ghi Có cho tiêu cần điều chỉnh: - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn; - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi; - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định vơ hình; - Giá trị hao mòn luỹ kế bất động sản đầu tư; - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (2) Điều chỉnh tăng tiêu thuộc phần Nợ phải trả vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế tốn cách ghi Có cho tiêu cần điều chỉnh; riêng tiêu cổ phiếu quỹ điều chỉnh tăng cách ghi Nợ (3) Điều chỉnh tăng tiêu doanh thu thu nhập khác Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách ghi Có cho tiêu cần điều chỉnh (4) Điều chỉnh tăng tiêu chi phí (giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí thuế TNDN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách ghi Nợ cho tiêu cần điều chỉnh (5) Điều chỉnh giảm tiêu thuộc phần tài sản Bảng cân đối kế tốn cách ghi Có cho tiêu cần điều chỉnh; riêng tiêu sau thuộc phần tài sản điều chỉnh giảm cách ghi Nợ cho tiêu điều chỉnh: - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn; - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi; - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính; - Giá trị hao mòn luỹ kế tài sản cố định vơ hình; - Giá trị hao mòn luỹ kế bất động sản đầu tư; - Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (6) Điều chỉnh giảm tiêu thuộc phần Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế toán cách ghi Nợ cho tiêu cần điều chỉnh; riêng tiêu cổ phiếu quỹ điều chỉnh giảm cách ghi Có (7) Điều chỉnh giảm tiêu doanh thu thu nhập khác Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách ghi Nợ cho tiêu cần điều chỉnh (8) Điều chỉnh giảm tiêu chi phí (giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí khác) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cách ghi Có cho tiêu cần điều chỉnh (9) Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số Báo cáo kết kinh doanh ghi tăng cách ghi Nợ tiêu Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số ghi giảm cách ghi Có tiêu Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số (10) Nguyên tắc xử lý ảnh hưởng tiêu điều chỉnh sau: Nếu tổng giá trị điều chỉnh đến tiêu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh làm giảm kết hoạt động kinh doanh kế tốn kết chuyển số điều chỉnh giảm sang tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bảng cân đối kế toán cách ghi Nợ vào tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi Có vào tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Tập đoàn Và ngược lại, tổng giá trị điều chỉnh đến tiêu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh làm tăng kết hoạt động kinh doanh kế tốn kết chuyển số điều chỉnh tăng sang tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bảng cân đối kế toán cách ghi Có tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi Nợ vào tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Tập đồn Các bút tốn điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc cân đối kế toán theo tổng phát sinh Nợ phải với tổng phát sinh Có bút tốn KẾT LUẬN Báo cáo tài nói chung báo cáo tài hợp nói riêng phải lập trình bày theo nguyên tắc định Đây kỷ thuật cần thiết cho việc đảm bảo tính khoa học pháp lý thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài hợp Hệ thống nguyên tắc giải pháp mà kế toán cần quán triệt hợp báo cáo tài Bên cạnh ngun tắc lập trình bày báo cáo tài hợp phương pháp trình tự hợp vấn đề quan trọng Báo cáo tài hợp liên quan đến nhiều vấn đề như: Hợp kinh doanh, đầu tư cơng ty liên kết, khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty Tất vấn đề xây dựng thành phương pháp cụ thể, giúp cho việc hợp dễ dàng thơng tin trình bày báo cáo tài hợp trung thực, hợp lý so sánh Hệ thống nguyên tắc phương pháp hợp kim nam cho việc lập trình bày báo cáo tài hợp Một báo cáo tài trung thực hợp lý mong đợi đối tượng sử dụng Trong xu hướng hội nhập phát triển kinh tế báo cáo tài hợp cơng cụ cung cấp thông tin cho việc quản lý định tập đoàn kinh tế tất yếu ... toán hợp nhất, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp tài liệu có liên quan q trình hợp Báo cáo tài CHƯƠNG 3: TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH... cáo tài tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo lập sở hợp báo cáo tài cơng ty mẹ công ty theo quy định 1.1.2 Bản chất - Báo cáo tài hợp tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp - Báo. .. 80%) x 60%} CHƯƠNG 2: CÁC NGUN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KHI HỢP NHẤT KINH DOANH NGUYÊN TẮC Cơng ty mẹ lập Báo cáo tài hợp phải hợp Báo cáo tài riêng tất cơng ty nước ngồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh, Lập báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn