Chương III ức chế phản xạ có điều kiện

38 121 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:40

SINH LÝ THẦN KINH CẤP CAO Chương III: Ức chế phản xạ có điều kiện I: Ứng dụng ức chế khơng điều kiện (Ức chế ngồi) -Ứng dụng ức chế không điều kiện đời sống Ứng dụng ức chế không điều kiện giáo dục II: Ứng dụng ức chế có điều kiện (Ức chế trong) -Ứng dụng ức chế có điều kiện đời sống -Ứng dụng ức chế có điều kiện giáo dục III Giấc ngủ, chiêm bao miên -Chiêm bao - Giấc ngủ Ứng dụng ức chế không điều kiện (Ức chế ngồi)  Ứng dụng ức chế khơng điều kiện đời sống  Ứng dụng ức chế không điều kiện giáo dục  Ức chế có điều kiện (Ức chế trong)có ý nghĩa quan trọng sống người , nhờ có ức chế phản xạ có điều kiện mà hoạt động khơng cần thiết cho sống đi, thói hư tật xấu, thói quen lỗi thời bị biến mất, ngồi giúp người ta biết kiềm chế hành vi mình, làm cho hoạt động trở nên hợp lý thích hợp môi trường, với điều kiện sống, tạo điều kiện cho cá thể thích nghi với đời sống tốt Giấc ngủ, chiêm bao miên  Chiêm bao, miên  Giấc ngủ .. .Chương III: Ức chế phản xạ có điều kiện I: Ứng dụng ức chế khơng điều kiện (Ức chế ngồi) -Ứng dụng ức chế không điều kiện đời sống Ứng dụng ức chế không điều kiện giáo dục II: Ứng dụng ức chế. .. có điều kiện (Ức chế trong) -Ứng dụng ức chế có điều kiện đời sống -Ứng dụng ức chế có điều kiện giáo dục III Giấc ngủ, chiêm bao miên -Chiêm bao - Giấc ngủ Ứng dụng ức chế khơng điều kiện (Ức. .. điều kiện (Ức chế ngồi)  Ứng dụng ức chế không điều kiện đời sống  Ứng dụng ức chế không điều kiện giáo dục Ứng dụng ức chế có điều kiện (Ức chế trong)  Ứng dụng ức chế có điều kiện đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III ức chế phản xạ có điều kiện, Chương III ức chế phản xạ có điều kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn