Bài tập quản trị quốc tế

20 42 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:32

QUẢN TRỊ HỌC CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ NHÓM LỚP ĐÊM UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ HỌC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI TỔ CHỨC ROYAL DUTCH/ SHELL UEHK20 – Đêm – Nhóm BÀI TẬP TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ  Thay đổi tổ chức ROYAL DUTCH/ SHELL  Tập đồn Royal cty dầu khí lớn TG với doanh thu 235 tỉ đôla vào năm 2002  Trước 1995, cty hoạt động theo cấu tổ chức ma trận, giám đốc cty phải báo cáo trực tiếp cho người: GĐ khu vực địa lý (hoặc quốc gia) nơi cty hoạt động GĐ thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh (lĩnh vực hoạt động KD Shell bao gồm thăm dò dầu khí sản xuất sản phẩm dầu, hóa chất, khí than đá) UEHK20 – Đêm – Nhóm BÀI TẬP TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ  Thay đổi tổ chức ROYAL DUTCH/ SHELL  Tuy nhiên vào năm 1995, nhu cầu dầu hoả giảm liên tục, giá dầu lại thấp  làm cho lợi nhuận cty giảm mạnh  Xuất số đối thủ cạnh tranh với chiến lược kinh doanh linh hoạt Câu hỏi: Shell phải hoạch định thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với môi trường kinh doanh sau 1995 UEHK20 – Đêm – Nhóm GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ  Các bước công ty cần thực Đánh giá môi trường: Môi trường bên bên Xem xét thiết lập mục tiêu cơng ty: Cắt giảm chi phí, tinh gọn máy Xây dựng chiến lược: Chiến lược chi phí thấp Tổ chức thực đánh giá, kiểm soát kế hoạch UEHK20 – Đêm – Nhóm GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ  Kết thực tế:  Lãnh đạo định tái cấu cty theo phân nhánh sản phẩm Shell hoạt động theo phân nhánh sản phẩm thăm dò; sản phẩm hóa dầu; hóa chất; khí than đá  Mỗi chi nhánh phải báo cáo cho GĐ kinh doanh sản phẩm toàn cầu  GĐ khu vực còn, nhiệm vụ họ phối hợp chi nhánh khu vực thiết lập mối quan hệ với quyền địa phương UEHK20 – Đêm – Nhóm GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ  Kết thực tế:  Trong mơ hình mới, việc đưa định trở nên đơn giản  kết Shell giảm bớt số NV trụ sở 1.170 người, nhờ giảm chi phí lớn UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ HỌC BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Trong năm 1999-2000 lượng cá Tra cá Basa VN xuất sang Mỹ tăng nhanh chóng làm cho nhà nuôi Nheo Mỹ lo ngại  Ngày 28/02/2002, Hiệp hội chủ trang trại Mỹ - CFA DN chế biến thực phẩm Mỹ ủy nhiệm cho công ty luật Akimgam kiện lên Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) thương mại Hoa Kỳ (DOC) việc VN bán phá giá cá Tra cá Basa vào thị trường Mỹ UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Một bước điều tra xác định tính chất thị trường kinh tế VN  DOC mặt thừa nhận CP VN có bước tiến quan trọng việc thực cải cách mặt pháp lý cho vận hành đồng chế thị trường, chưa thừa nhận VN “nền kinh tế thị trường”  để tính giá cá Tra cá Basa VN, tòa án Mỹ định dựa vào giá cá trê trắng Ấn Độ làm sở UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Kết DOC định đánh thuế chống bán phá giá lên cá Tra cá Basa phi lê đông lạnh từ VN từ 34.66% đến 63.88%  Câu hỏi: Vì Mỹ lại đánh thuế chống bán phá giá cá Tra Basa xuất VN? DN VN cần có hành động để chuẩn bị cho vụ kiện tương lai? UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Vì Mỹ lại đánh thuế CBPG … Giá cá Tra, cá Basa VN rẻ so với giá bán cá Nheo Mỹ Để bảo vệ nhà nuôi cá Nheo Mỹ nên cần phải có biện pháp ngăn chặn cá nhập từ VN Việc giá cá Tra cá Basa VN rẻ phần đk sx như: giá nhân công rẻ, thức ăn phần tự cung tự cấp, môi trường thuận lợi UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Vì Mỹ lại đánh thuế CBPG …  Tuy nhiên Mỹ lại vịn vào lý VN chưa phải ktế thị trường theo yếu tố: CP VN can thiệp vào ktế giá giá thành không theo mức độ giá trị, … Từ cho giá bán cá tra, cá basa VN trợ giá cách gián tiếp (trong hướng dẫn WTO lừa đảo khám phá ta gọi nước có kinh tế phi thị trường giá bán SP XK nước bị cho thấp với lý ktế nước khơngUEHK20 minh bạch) – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Để đối phó với vụ kiện chống bán phá giá, DN cần đồng thời thực biện pháp mang tính sách (để hạn chế, nhận biết ứng phó với nguy cách kịp thời) biện pháp kỹ thuật có liên quan (để tính tốn chứng minh biên độ phá giá thấp có thể) UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Biện pháp mang tính sách: DN XK mặt hàng vào thị trường cần có liên kết phối hợp nhau, tránh cạnh tranh cách giảm giá Ngoài ra, Hiệp hội ngành hàng phải nâng cao vai trò điều phối hoạt động mình, đặc biệt đưa giá sàn xuất hàng vào thị trường UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Biện pháp mang tính kỹ thuật: Đảm bảo chế độ ghi chép kế toán rõ ràng, tuân thủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế để số liệu doanh nghiệp quan điều tra chấp nhận sử dụng tính toán biên phá giá; Lưu giữ tất số liệu, tài liệu làm chứng chứng minh khơng bán phá giá; UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Biện pháp mang tính kỹ thuật: Tự yêu cầu tham gia, hợp tác với quan điều tra chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng trình điều tra để tính biên độ phá giá riêng phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh mình; Có quỹ dự phòng đảm bảo chi phí theo kiện nước ngồi; UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Biện pháp mang tính kỹ thuật: Khi vụ kiện xảy cần chủ động tự yêu cầu tham gia (tự giới thiệu trước quan điều tra); tích cực hợp tác với quan điều tra chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng q trình điều tra để tính biên độ phá giá riêng phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh mình; UEHK20 – Đêm – Nhóm QUẢN TRỊ QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG  Chống bán phá giá hàng thuỷ sản VN  Hành động chuẩn bị cho tương lai Biện pháp mang tính kỹ thuật: Khơng gian lận sau điều tra chống bán phá giá để tránh bị trừng phạt mức thuế chống bán phá giá cao UEHK20 – Đêm – Nhóm Cao học K20 Đêm – Nhóm UEHK20 – Đêm – Nhóm ... thuỷ sản VN  Trong năm 199 9-2 000 lượng cá Tra cá Basa VN xuất sang Mỹ tăng nhanh chóng làm cho nhà ni Nheo Mỹ lo ngại  Ngày 28/ 02/2002, Hiệp hội chủ trang trại Mỹ - CFA DN chế biến thực phẩm... DOC định đánh thuế chống bán phá giá lên cá Tra cá Basa phi lê đông lạnh từ VN từ 34.66% đến 63 .88 %  Câu hỏi: Vì Mỹ lại đánh thuế chống bán phá giá cá Tra Basa xuất VN? DN VN cần có hành động... thuật: Khi vụ kiện xảy cần chủ động tự yêu cầu tham gia (tự giới thiệu trước quan điều tra); tích cực hợp tác với quan điều tra chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng trình điều tra để tính biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quản trị quốc tế, Bài tập quản trị quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn