kh chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm

7 119 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:31

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ĐÔNG LỚP MN 1-6 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” NĂM HỌC 2017 – 2018 Lớp: 5-6 tuổi Tháng năm 2017 TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG ĐÔNG LỚP MN 1-6 5-6 tuổi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phương Đông, ngày 21 tháng năm 2017 KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 Thực công văn số 448/KH-PGDĐT- GDMN Phòng Giáo dục Đào tạo ng Bí ngày 24/4/2017 v/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; Căn vào kế hoạch ngày 15 tháng năm 2017 trường mầm non Phương Đông "V/v “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"; Căn tình hình thực tế, Lớp MG 5-6 tuổi lớp MN1-6 xây dựng kế hoạch đạo thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 sau: I.Mục tiêu Mục tiêu tổng quát Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ, thơng qua đó, nhân cách trẻ hình thành phát triển tồn diện Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp phương tiên, điều kiện để nhà trường phát triển phù hợp với trẻ lứa tuổi Đối với phụ huynh xã hội, q trình xây dựng mơi trường giáo dục thu hút tham gia phụ huynh đóng góp cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi họ phát triển trẻ giai đoan, thời kì Xây dựng mơi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp trời phù hợp, thuận tiện cho phát triển thể chất trẻ, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Xây dựng môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện cô với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh tạo hội cho trẻ chia sẻ, trình bầy nguyện vọng, mong ước trẻ với cơ, với bạn bè, nhờ mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng nên hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp yêu cô giáo bạn bè Xây dựng trường bảo đảm yêu cầu môi trường giáo dục, công tác quản lý, đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tiễn lớp Mục tiêu cụ thể - Đến năm 2020, bảo đảm 100% trẻ em lớp tạo hội học tập qua chơi nhiều cách khác phù hợp với nhu cầu, hứng thú khả thân trẻ - Phấn đấu trường xây dựng sử dụng mơi trường giáo dục mang tính “mở”, kích thích tập trung ý, tư cảm xúc tích cực trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu vào hoạt động chơi trải nghiệm đa dạng vào năm 2018; đạt vào năm 2020 - Phấn đấu 100% giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% giáo viên dạy phương pháp, xử lý tốt tình huống, tập trung hướng đến trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có mơi trường đạt loại khá, tốt - Tổ chức phong phú hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm - Phấn đấu 100% cán quản lý giáo viên nhà trường nâng cao nhận thức lực quản lý; tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ; thực Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) phù hợp điều kiện cụ thể trường, lớp, địa phương từ 30% năm 2018 lên 100% năm 2020 - Phát huy hiệu phối hợp nhà trường, cha mẹ cộng đồng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đặc biệt chăm sóc, giáo dục trẻ có hồn cảnh khó khăn II Nhiệm vụ Tuyên truyền phối hợp, tạo thống nhà trường, gia đình xã hội quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT Bồi dưỡng cho GV nội dung Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục LTLTT: tạo môi trường giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục; đánh giá phát triển trẻ; phối hợp nhà trường, cha mẹ cộng đồng chăm sóc giáo dục trẻ cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ có hồn cảnh khó khăn Đầu tư xây dựng môi trường sở vật chất, tạo mơi trường xã hội ngồi lớp học theo quan điểm giáo dục LTLTT Đổi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đánh giá phát triển trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT III Giải pháp Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền tổ chức hoạt động tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ cộng đồng việc thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT” nhiều hình thức khác nhau: sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu, bảng biểu Tạo điều kiện, khuyến khích để bậc cha mẹ, cộng đồng tham gia vào hoạt động xây dựng trường mầm non LTLTT Hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho GV nội dung chuyên đề Nội dung bồi dưỡng tập trung vào hoạt động: nâng cao kiến thức, kỹ xây dựng sử dụng môi trường giáo dục; xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT; đánh giá phát triển trẻ; phối hợp nhà trường, cha mẹ cộng đồng chăm sóc giáo dục trẻ cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ có hồn cảnh khó khăn Đa dạng hình thức bồi dưỡng: tổ chức hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 3 Lựa chọn đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục; tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT; phối hợp với cha mẹ trẻ tổ chức xã hội việc xây dựng trường mầm non LTLTT Tổ chức hoạt động triển khai thực chuyên đề - Khảo sát thực trạng xây dựng kế hoạch thực chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế trường lớp - Xây dựng kế hoạch thực chuyên đề theo giai đoạn năm học - Tự đánh giá kết trình thực chuyên đề IV Kế hoạch thực thời gian thực - Tuyên truyền tầm quan trọng việc thực chuyên đề tới cha mẹ cộng đồng nhiều hình thức khác (Tháng 08/2017 – 05/2018) - Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi (Tháng 9/2017) để thực chuyên đề đạt hiệu - Triển khai, đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục phong phú lớp (Tháng 9/2017 - 5/2018) - Triển khai, đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động giáo dục theo kế hoạch chuyên môn (Tháng 9/2017 - 5/2018) - Học tập, dự Hội thi, chuyên đề áp dụng tạo môi trường phương pháp giáo dục LTLTT Phòng giáo dục tổ chức (Tháng 3-2018) - Tham quan, học tập kinh nghiệm số địa phương thực điểm áp dụng tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT trường mầm non (Tháng 04-08/2018) IV Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (Có tiêu chí riêng kèm theo)) Trên kế hoạch thực chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018” lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Đề nghị nhận quan tâm đạo ban giám hiệu trường MN Phương Đông để chuyên đề thực có hiệu GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM P.HIỆU TRƯỞNG Bùi Phi Nga …………………………… TIÊU CHÍ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Căn vào kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018; Căn vào kế hoạch tổ chức thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Giai đoạn 2016 – 2020 tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ( kèm theo kế hoạch số 448/KH-PGDĐT- GDMN Phòng Giáo dục Đào tạo ng Bí ngày 24/4/2017 v/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 20162020) Căn vào tình hình thực tế; lớp Mn 1-6 xây dựng tiêu chí đánh giá thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” sau: Môi trường giáo dục 1.1 Đảm bảo an toàn mặt tâm lý cho trẻ trẻ thường xuyên giao tiếp, thể mối quan hệ thân thiện trẻ với trẻ trẻ với người xung quanh 1.2 Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ GV trẻ người khác mẫu mực để trẻ noi theo 1.3 Mơi trường vật chất lớp, ngồi lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trẻ, tạo điều kiện cho tất trẻ chơi mà học, học chơi, phù hợp với điều kiện thực tế 1.4 Các khu vực nhà trường quy hoạch theo hướng tận dụng không gian trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, góc hoạt động lớp ngồi lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm 1.5 Khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện 1.6 Tạo điều kiện, hội, tận dụng hồn cảnh, tình thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá mơi trường an tồn Xây dựng kế hoạch giáo dục Kế hoạch GD thể mục tiêu giáo dục, phạm vi mức độ, nội dung giáo dục trẻ, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể: 1.1 Thể mục tiêu cụ thể phản ánh kết mong đợi đáp ứng với phát triển trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp theo Chương trình GDMN 1.2 Thể nội dung GD theo Chương trình GDMN điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với phát triển trẻ điều kiện thực tế vùng miền, địa phương, trường/lớp 1.3 Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ kiến thức, kĩ đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành phát triển lực, kĩ sống cho trẻ 1.4 Thể tính tích hợp, tạo gắn kết, tác động cách thống đồng đến phát triển trẻ 1.5 Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GD vận động thân thể giác quan nhiều hình thức khác Tổ chức hoạt động giáo dục 3.1 Phối hợp phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động trẻ, đảm bảo trẻ “học chơi, chơi mà học” 3.2 Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi cá thể hóa trẻ thiếu hụt có hồn cảnh khó khăn 3.3 Chú trọng hoạt động chủ đạo lứa tuổi, tạo hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú trẻ phát triển cá nhân trẻ 3.4 Tạo hội cho trẻ bộc lộ hết khả riêng 3.5 Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ lúc, khơng làm thay trẻ Khuyến khích tương tác trẻ với trẻ Đánh giá phát triển trẻ 4.1 Đánh giá khả trẻ để có tác động phù hợp tơn trọng trẻ có Đánh giá kết GD trẻ phải dựa sở thay đổi trẻ, không kỳ vọng giống với tất trẻ 4.2 Đánh giá tiến trẻ dựa mức độ đạt so với mục tiêu, sở sử dụng kết đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD tổ chức hoạt động giáo dục cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống trẻ điều kiện thực tế trường, lớp (Không đánh giá so sánh trẻ) 4.3 Tôn trọng khác biệt đứa trẻ cách thức tốc độ học tập phát triển riêng Chú trọng thúc đẩy tiềm trẻ Sự phối hợp nhà trường, cha mẹ cộng đồng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 5.1 Đa dạng hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ vị trí, vai trò GD mầm non hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 5.2 Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ GV, nhà trường, cha mẹ trẻ cộng đồng chăm sóc, giáo dục trẻ 5.3 Tạo điều kiện để bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CS-GD trẻ Kịp thời thông tin đến gia đình tiến khó khăn trẻ Có biện pháp khuyến khích chia sẻ gia đình đặc điểm tâmtrẻ để thống biện pháp thúc đẩy tiến trẻ 5.4 Phối hợp với gia đình, cộng đồng chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số trẻ có hồn cảnh khó khăn P HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Bùi Phi Nga …………………………… ... non lấy trẻ làm trung tâm (Có tiêu chí riêng kèm theo)) Trên kế hoạch thực chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018” lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Đề nghị nhận quan tâm. .. lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018; Căn vào kế hoạch tổ chức thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Giai đoạn 2016 – 2020 tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm. .. thực chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm sau: Mơi trường giáo dục 1.1 Đảm bảo an tồn mặt tâm lý cho trẻ trẻ thường xuyên giao tiếp, thể mối quan hệ thân thiện trẻ với trẻ trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: kh chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, kh chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn