Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

8 89 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:24

Nguyên tắc giáo dục tập thể tập thể Tại phải giáo dục tập thể tập thể ? • Con người có chất xã hội, nhân cách người phát triển họ tham gia vào hoạt động xã hội, vào mối quan hệ giao lưu hợp tác với người khác Một nguyên tắc giáo dục quan trọng muốn gióa dục học sinh phải đưa họ vào sinh hoạt tập thể sử dụng tập thể môi trường để giáo dục học sinh Tập thể lớp tự quản, có kỷ luật dư luận lành mạnh, có truyền thống tốt Biến yêu cầu nhà trường giáo viên thành yêu cầu tập thể Coi tập thể đối tượng giáo dục, có ban tự quản, tổ chức hoạt động để thành viên tham gia bộc lộ tài rèn luyện kỹ hợp tác Nguyên tắc “tác động song song” vào tập thể cá nhân Tập thể vững mạnh trở thành môi trường phương tiện để giáo dục học sinh có hiệu cao Trong trường trung học sở có tập thể lớp học , chi đội Thiếu niên tiền phong, cuối lớp thành lập chi đoàn niên Nhà trường cần tổ chức mối quan hệ tốt với tập thể Trong trường trung học sở giáo viên chủ nhiệm cần tránh hai khuynh hướng:  Thiếu tin tưởng lãnh đạo tập thể dẫn đến thái độ bao biện , áp đặt, làm thay hay độc đốn quản lí học sinh  Tin tưởng mức vào khả tự quản tập thể daaxnm đến việc bng lỏng quản lí, thả phát triển tập thể học sinh ... tham gia vào hoạt động xã hội, vào mối quan hệ giao lưu hợp tác với người khác Một nguyên tắc giáo dục quan trọng muốn gióa dục học sinh phải đưa họ vào sinh hoạt tập thể sử dụng tập thể môi trường... kỹ hợp tác Nguyên tắc “tác động song song” vào tập thể cá nhân Tập thể vững mạnh trở thành môi trường phương tiện để giáo dục học sinh có hiệu cao Trong trường trung học sở có tập thể lớp học... trường để giáo dục học sinh Tập thể lớp tự quản, có kỷ luật dư luận lành mạnh, có truyền thống tốt Biến yêu cầu nhà trường giáo viên thành yêu cầu tập thể Coi tập thể đối tượng giáo dục, có ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể, Nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn