Bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân

14 62 0
  • Loading ...
1/14 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:10

Ngày 19 tháng năm 2017 Số thứ tự học: Lớp 12A8 Đề bài: Pháp luật với phát triển công dân Bài 8: Pháp luật với phát triển công dân I Mục tiêu tiết học: Học xong này, học sinh cần: Về kiến thức: - Nêu khái niệm, nội dung ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển cơng dân - Trình bày trách nhiệm Nhà nước công dân việc bảo đảm thực quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân Về kĩ - Biết thực quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân theo quy định pháp luật Về thái độ - Có ý chí vươn lên, sáng tạo học tập lao động để trở thành cơng dân có ích cho đất nước thời đại Về lực II Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học tình Phương pháp dạy học trực quan Phương pháp dạy học vấn đáp (đàm thoại) Phương pháp dạy học thực hành Phương pháp công tác độc lập III Đồ dùng dạy học - SGK giáo dục công dân lớp 12 - Máy tính dùng để trình chiếu - Hình ảnh liên quan tới học IV Tiến trình dạy - Ổn định lớp - Kiểm tra cũ - Dạy Giới thiệu mới: Chăm lo cho người, tạo điều kiện để người phát triển tồn diện chăm lo, quan tâm đến quyền công dân học tập, sáng tạo phát triển để trở thành chủ nhân tương lai nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tất tìm hiểu qua học ngày hơm Thời gian Phương pháp sử dụng Phương pháp dạy học tình huống, vấn đáp, cơng tác độc lập Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Nội dung học Học sinh chia làm ba nhóm, đọc SGK, thảo luận trả lời câu hỏi, thống ý kiến, cử đại diện trình bày Giáo viên chia lớp thành ba nhóm, nhóm giải tình sau: Học sinh trả lời: Theo em, việc làm gia đình bạn Thy khơng đúng, cơng dân học nhiều hình thức có hội học tập bình đẳng TH1: Ngay từ nhỏ, Thy bị khiếm thị Nay em lên tuổi, gia đình khơng cho học nghĩ học chẳng giúp cho em Theo em, việc làm gia đình Thy hay sai, sao? TH2: Thư 1.Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân a) Quyền học tập công dân Học sinh trả lời: Khơng, việc học khơng phân biệt nam nữ, nam hay nữ có hội học tập nhau, học thường xuyên, học suốt đời sinh lớn lên làng chài nhỏ Mặc dù học sinh giỏi năm liền, Thư gái, ba mẹ Thư nghĩ gái lớn việc lấy chồng, học nhiều chẳng nên cho em nghĩ học Em có đồng ý với việc lầm ba mẹ Học sinh trả lời: Thư hay khơng, Khơng, người sao? học TH3: Thảo có ngành, nghề phù khiếu múa hợp với khiếu, từ nhỏ, khả năng, sở thích Thảo điều kiện thành viên nhóm văn nghệ trường Bạn dự định thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật để theo đam mê thân Tuy nhiên, gia đình bạn lại mong muốn bạn theo nghề giáo viên, truyền thống gia đình làm nghề giáo, người cấm cản nghệ thuật khơng phải nghề có thu nhập ổn định Theo em, em có tán thành với suy nghĩ gia đình Thảo không, sao? Giáo viên đặt câu hỏi, dẫn dắt học sinh vào vấn Học sinh đọc SGK đề: Vì cần liệt kê lí lợi ích phải học tập? việc học tập: Giáo viên liên hệ + Mọi cơng dân với ba tình có quyền học từ thấp để giai thích đến cao, học không tổng hợp hạn chế đến kết luận: + Cơng dân + Có tri thức, mở học ngành, rộng hiểu biết nghề + Là chủ + Cơng dân có quyền sống học thường xuyên, + Đảm bảo học suốt đời sống Mọi cơng dân có quyền học từ thấp đến cao, học ngành nghề nào, học nhiều hình thức học thường xuyên, học suốt đời + Mọi cơng dân đối xử bình đẳng hội học tập thân gia đình + Góp phần xây dựng quê hương đất nước Chuyển ý: Cũng đa số nước giới, Việt Nam, hoạt động sáng tạo trí tuệ người pháp luật thừa nhận, cơng nhân có quyền sáng tạo Để hiểu quyền sáng tạo công dân, lớp Học sinh phát biểu, thảo luận giải góp ý xử lý tình tình huống Ý kiến nha thống TH: Ngọc sau: từ nhỏ + Thưa cơ, em khơng thích vẽ, em đồng ý với ý kiến thường dành mẹ bạn Ngọc nhiều thời gian Vì, cơng dân để vẽ thiết kế có quyền sáng tạo nhiều mẫu b) Quyền sáng tạo công dân Cơng dân có quyền đề nghị Nhà nước câp quyền sở hữu cơng nghiệp cho sản phẩm sáng tạo ra, đủ tiêu chuẩn quy định quần áo đẹp mắt Đến lớp 12, em đăng kí tham gia thi “Thiết kế trẻ” dành cho học sinh THPT báo XYZ tổ chức Vì lo em tốn nhiều thời gian vào vẽ vời, không tập trung vào việc học quên em chuẩn bị cho kì thi quan trọng Mẹ Ngọc khuyên: “Vẽ vời vui thời, khơng so bì với nhà thiết kế thời trang đâu, thành cơng cóc Con nên tập trung vào việc học đi, học quan trọng hơn.” Em có tán thành với ý kiến mẹ bạn Ngọc không? Tại sao? Quyền người tự nghiên cứu khoa học, tự tìm tòi, suy nghĩ để dưa phát minh, Học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi: + sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo sản phẩm, công trình khoa học lĩnh vực đời sống xã hội + Khuyến khích tự sáng tạo + Bảo vệ quyền sáng tạo công dân Giáo viên kết luận, thống ý kiến việc xử lý tình + Ngồi sáng tạo lĩnh vực thời trang, em biết sáng tạo khác không? sáng chế, sáng kiến , cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo sản phẩm, cơng trình khoa học lĩnh vực đời sống xã hội + Theo em, Pháp luật nước ta có khuyến khích bảo vệ quyền sáng tạo công dân hay không? Học sinh phát biểu, giáo viên ghi ý kiến lên bảng giảng giải, thống ý kiến c) Quyền phát Chuyển ý: song triển công song với quyền học tập, quyền sáng tạo cơng dân có quyền quan trọng Đó quyền Học sinh trả lời: + Quyền phát phát triển triển công dân công dân biểu hai Dựa vào SGK, nội dung trả lời câu hỏi: + Quyền + Một là, quyền phát triển công dân hưởng công biểu đời sống vật chất nội tinh thần để phát triển dung? toàn diện Vd: đến lớp mẫu giáo + Đó em vui nội dung nào? chơi, xuất nhiều Cho ví dụ cụ thể khu vui chơi cho trẻ em + Hai là, cơng dân có quyền khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài Vd: đạt nhiều thành tích cao học tập, nhận học bổng hội Nhà nước bồi dưỡng dân Quyền phát triển quyền công dân sống môi trường xã hội tự nhiên có lợi cho tồn phát triển thể chất; học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia hoạt động văn hóa; cung cấp thơng tin chăm sóc sức khỏe; khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài du học quốc gia phát triển giới Phương pháp dạy học trực quan phối hợp phương pháp dạy học vấn đáp, công tác độc Học sinh đọc SGK, trả lời câu hỏi: + Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân quyền công dân, thể chất tốt đẹp chế độ xã hội ta, sở, điều kiện cần thiết để người phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước + Đáp ứng bảo đảm nhu cầu học tập người + Thực công xã hội Giáo viên thống ý kiến, giải giảng ghi lên bảng nội dung học Chuyển ý: sau tìm hiểu quyền học tập, sáng tạo phát triển cơng dân Và có ý nghĩa nào? Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân quyền công dân, thể chất tốt đẹp chế độ xã hội ta, sở, điều kiện cần thiết để người phát triển tồn diện, trở thành cơng dân tốt, giáo dục + Tạo điều kiện để học hành + Tạo xã hội đất nước ta Phương pháp dạy học trực quan phối hợp phương pháp dạy học vấn đáp, công tác độc lập + Pháp luật nước ta có quy định quyền học tập cơng dân? đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Giáo viên giảng giải, thống ý kiến ghi lên bảng Trách nhiệm Chuyển ý: Chăm Nhà nước lo, tạo điều kiện công dân để người việc bảo phát triển toàn đảm thực diện mục tiêu quyền sách học tập, sáng phát triển kinh tế tạo phát - xã hội nước ta triển cơng nghiệp dân cơng nghiệp hóa, a) Trách đại hóa nhiệm Đảng Nhà Nhà nước nước ta trọng tơi chiến lược phát triển người, coi + Trách nhiệm Nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân nhiều cách người động lực trình phát triển kinh tế - xã hội + Vậy trách nhiệm Nhà nước gì? Nhà nước bảo đảm quyền học tập, sáng tạo phát triển + Ban hành cơng dân sách, pháp luật, thực đồng biện cách: pháp cần thiết + Ban hành Vd: ban hành Luật sách, + Đó giáo dục, Luật Sở pháp luật, cách nào? Mỗi hữu trí tuệ, Luật cách cho ví dụ cụ thực Khoa học,… đồng thể? +Nhà nước thực biện pháp công xã hội cần thiết giáo dục + Nhà nước Vd: giúp đỡ học sinh thực nghèo, học sinh công xã em liệt sĩ,… hội + Nhà nước khuyến giáo dục khích, phát huy + Nhà nước tìm tòi, sáng tạo khuyến khích, nghiên cứu phát huy khoa học tìm tòi, sáng Vd: có sách tạo chăm lo điều kiện nghiên cứu việc, lợi ích vật chất khoa học tinh thần + Nhà nước người nghiên cứu,… bảo đảm + Nhà nước bảo đảm điều điều kiện để bồi dưỡng phát triển nhân tài cho đất nước Vd: tài trợ học bổng du học cho nhân tài, miễn học phí cho học sinh nghèo Giáo viên thống ý kiến, giải giảng ghi lên bảng Chuyển ý: Nếu Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho công dân quyền học tập, sáng tạo phát triển cơng dân cần có trách nhiệm thực tốt quyền + Học tập tốt +Đặt mục tiêu phấn thực tế đấu tương lai + Chúng ta cần + Say mê sáng tạo + Vươn lên học làm để thực tập tốt trách nhiệm cơng dân? Giáo viên thống ý kiến, giảng giảng kiện để bồi dưỡng phát triển nhân tài cho đất nước b) Trách nhiệm cơng dân + Có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập đắn + Có ý chí vươn lên, ln chịu khó tìm tòi phát huy tính sáng tạo ghi lên bảng học tập nghiên cứu V Củng cố đánh giá tiết học Trả lời câu hỏi sau? Thế quyền học tập công dân? Quyền sáng tạo công dân quy định pháp luật gồm quyền nào? Em hiểu quyền phát triển công dân? Quyền phát triển công dân biểu nào? VI Bài tập nhà, dặn dò - Học sinh nhà làm tập 1/2/4/5/7 SGK/92 - Học - Đọc trước chuẩn bị kiến thức cho ... quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân Và có ý nghĩa nào? Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân Quyền học tập, sáng tạo phát triển công dân quyền công dân, thể chất tốt đẹp chế... sáng tạo phát triển + Ban hành công dân sách, pháp luật, thực đồng biện cách: pháp cần thiết + Ban hành Vd: ban hành Luật sách, + Đó giáo dục, Luật Sở pháp luật, cách nào? Mỗi hữu trí tuệ, Luật cách... lo, tạo điều kiện công dân để người việc bảo phát triển toàn đảm thực diện mục tiêu quyền sách học tập, sáng phát triển kinh tế tạo phát - xã hội nước ta triển công nghiệp dân công nghiệp hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân, Bài 8 pháp luật với sự phát triển của công dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn