(SKKN) MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ Học Sinh CHỦ NHIỆM

13 47 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:08

A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI            Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) yếu tố góp phần vào nghiệp giáo dục tồn diện cho học sinh           Song song với việc “Dạy chữ” cho em, cần quan tâm đến việc: “Dạy người” Vì nghiệp giáo dục tồn Đảng, tồn dân mà ngành sư phạm giữ vai trò then chốt, thực tế học sinh khơng có nề nếp việc giáo dục dạy học lớp không đạt hiệu cao Vì “Tiên học lễ – hậu học văn” chân lí tồn từ bao đời khơng phai nhạt Nên vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh nhà trường trách nhiệm tất thầy cô, đặc biệt người thầy, làm cơng tác chủ nhiệm việc hình thành “Nhân cách” em Do đó, cần phải làm để trình giáo dục tiến hành cách chu đáo, có kế hoạch, phương pháp thích hợp nhằm xây dựng lớp học thành tập thể đồn kết, tích cực, chủ động hoạt động, mang tính chất giáo dục tồn diện, phát huy khả tự quản, tự giác học sinh đạo thống công tác chủ nhiệm nhà trường Trong nhà trường giáo viên chủ nhiệm người chịu trách nhiệm thực định (dưới quản lý hiệu trưởng) lớp thành viên lớp Vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp thực chủ đề theo kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực học sinh,giáo viên chủ nhiệm cố vấn cho học sinh xây dựng vào nề nếp, phát huy khả tự giác, tự quản học sinh Giáo viên chủ nhiệm lớp phải biết phối hợp với giáo viên môn để đạo quản lý học sinh lớp học tập, lao động, công tác Giáo viên chủ nhiệm phải biết phối hợp với tổ chức, đoàn thể trường như: Đoàn - Chi hội phụ huynh Đặc biệt giáo viên chủ nhiệm phải biết lựa chọn đào tạo ban cán lớp nhiệt tình, động, sáng tạo để kết hợp giáo viên chủ nhiệm với ban cán lớp để làm tốt công tác dạy- học- giáo dục học sinh lớp phụ trách Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên trực tiếp giảng dạy thân thấy rằng, để giáo dục tập thể lớp có nhiều đối tượng vào nề nếp hoạt động chung việc làm đơn giản “Sản phẩm giáo dục” mà tạo khơng thể biết trước xác kết bao sản phẩm ngành nghề khác Đặc biệt hình thành phẩm chất đạo đức học sinh ngày, buổi có mà phải trải qua thời gian dài rèn luyện, để đảm nhận công việc phải thật kiên trì, nhẫn nại, chịu khó phải tốn nhiều thời gian cơng sức để tìm hiểu; lắng nghe tâm tư nguyện vọng đối tượng học sinh lớp Như giáo viên chủ nhiệm phải đề kế hoạch, phương pháp giáo dục thích hợp cho trường hợp đặc biệt lòng yêu thương, nhân người Thầy Từ hướng em theo quỹ đạo riêng Giáo viên chủ nhiệm có đạo, quản lí tốt em ngoan, có ý thức học tập tốt dẫn đến việc giảng dạy có hiệu cao Vì tơi chọn đề tài “Một sớ giải pháp trì số học sinh lớp chủ Trang nhiệm” Để quý vị đồng nghiệp tham khảo thêm trình thực cơng tác chủ nhiệm lớp II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Để làm tốt cơng tác chủ nhiệm trước hết GVCN phải xác định vai trò, nhiệm vụ người GVCN khác với GVBM, nhiều năm làm công tác chủ nhiệm Tôi suy nghĩ làm để trì số lớp chủ nhiệm đạt kết tốt xây dựng ban cán lớp thật có lĩnh quản lý lớp lúc khơng có GVCN, nhằm bồi dưỡng học sinh lực tự quản cách khoa học III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong phạm vi viết tơi xin trình bày “Một sớ giải pháp trì sớ học sinh lớp chủ nhiệm”, người làm công tác giáo dục Đặt biệt giáo viên công tác chủ nhiệm lớp B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN - Xây dựng tập lớp vững mạnh yêu cầu giáo dục bắt buộc tất trường trung học, nhiệm vụ quan trọng giáo viên chủ nhiệm Một tập thể lớp vững mạnh động lực thúc đẩy hoạt động khác hoạt động học tập nhà trường Bên cạnh giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm có phương pháp tốt tạo điều kiện có thời gian để bồi dưỡng hồn thành tốt chun mơn - Song song với việc đổi ấy, việc quản lí giáo dục học sinh quan trọng, đặc biệt vai trò GVCN công tác giáo dục học sinh GVCN coi người mẹ, người cha thứ HS - Đối với học sinh THCS, lứa tuổi mà đặc điểm tâm sinh lí phát triển, trí tuệ biến đổi chất lượng Các em biết quan sát nhạy bén cảm nhận tinh tế , tư trừu tượng mức cao Nhưng lại dễ thay đổi tính nết, dễ sa ngã bị lơi kéo, lứa tuổi muốn tự khẳng định trước người - Để làm tốt công tác chủ nhiệm trước hết GVCN phải nắm rõ nhiệm vụ GVCN điều lệ trường - Vì GVCN có vị trí quan trọng việc giáo dục tư tưởng, ý thức đạo đức học sinh, tạo điểm nhấn góp phần phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Do GVCN nhân tố thúc đẩy hình thành nhân cách học sinh, mang lại phần kết rèn luyện đạo đức, học tập em Vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp - Ở trường THCS, lớp học có giáo viên chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm lớp người Ban giám hiệu( BGH )bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý công tác giáo dục đào tạo học sinh lớp phụ trách người chịu toàn trách nhiệm trước BGH nhà trường vấn đề thuộc lớp - Giáo viên chủ nhiệm thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường cha mẹ học sinh quản lý toàn diện học sinh lớp phụ trách Điều đòi hỏi giáo viên Trang chủ nhiệm vừa quản lý tập thể học sinh, vừa quan tâm đến cá nhân lớp phương diện: Tư tưởng, học tập, tu dưỡng, lao động sinh hoạt tập thể - Giáo viên chủ nhiệm lớp người lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra hoạt động mối quan hệ ứng xử thuộc lớp phụ trách theo chương trình kế hoạch nhà trường - Giáo viên chủ nhiệm nhân vật chủ đạo để hình thành nhân cách cho học sinh tập thể lớp - Giáo viên chủ nhiệm lớp cầu nối nhân vật trung gian thiết lập mối quan hệ hai chiều: Nhà trường - tập thể học sinh, tập thể học sinh - xã hội Như mặt giáo viên chủ nhiệm lớp vừa đại diện cho nhà trường để giáo dục học sinh, vừa đại diện cho tập thể học sinh để liên lạc với nhà trường Mặt khác giáo viên chủ nhiệm phải làm cho quan hệ tập thể học sinh với xã hội trở nên gắn bó Chức giáo viên chủ nhiệm lớp - Giáo viên chủ nhiệm xây dựng, tổ chức tập thể lớp thành đơn vị vững mạnh - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức điều khiển, lãnh đạo hoạt động giáo dục tập thể lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện - Giáo viên chủ nhiệm ln thiết lập phát triển mối quan hệ với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh Những phẩm chất chủ yếu giáo viên chủ nhiệm - GVCN phải có nhân cách toàn vẹn thể qua việc nhận thức , có thái độ hành vi cá nhân phù hợp với chuẩn mực xã hội phát huy truyền thống đạo đức dân tộc ( hiếu học , trọng đạo , tơn sư) - Có lòng nhân , học sinh - Yêu nghề , say sưa với cơng tác giáo dục - Có tinh thần trách nhiệm, có lương tâm nghề nghiệp vững vàng - Khiêm tốn, cầu tiến, tích cực tự hồn thiện không ngừng - Mẫu mực , trung thực sống Những lực sư phạm cần thiết giáo viên chủ nhiệm - Có tầm hiểu biết rộng văn hố chung - Có tri thức sâu sắc, đại môn học phụ trách lớp chủ nhiệm - Có khả sáng tạo cơng tác giáo dục, dạy học - Có khả thu thập, tích lũy tri thức, để ngày nâng cao mở rộng tầm hiểu biết - Có khả kích hoạt, gây hào hứng nhằm khơi dậy hứng thú động học tập rèn luyện đạo đức học sinh - GVCN cần tự trang bị cho nhiều thủ thuật lơi đa dạng để cần vận dụng nhằm tạo gần gũi, thân mật thầy trò, trò với trò Trang - Có thành thạo kỹ sư phạm như: + Giao tiếp sư phạm trước đám đông hay đối xử cá biệt + Biểu lộ kiềm chế cảm xúc , tình cảm cần thiết + Diễn đạt, trình bày vấn đề có logic, tính truyền cảm có thuyết phục nhà giáo, tri thức khoa học liên mơn, tri thức xã hội + Ứng xử tình sư phạm + Lập kế hoạch, tổ chức, đạo hoạt động công tác chủ nhiệm II THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Thực trạng Năm học 2016 -2017 đến năm học 2017 - 2018, phân công BGH nhà trường làm công tác chủ nhiệm khối 6, học lực em lớp chủ nhiệm học sinh Giỏi khơng nhiều, số học sinhhọc lực TB, Khá khoảng 2/3 lớp, lại học lực yếu, học sinh thuộc diện sách: hộ nghèo,cận nghèo, em em đồng bào dân tộc Khmer, gia đình nơng dân, số em cha mẹ làm ăn xa TPHCM; cha, mẹ ly thân, ly dị với ơng bà Vì học sinh thiếu quan tâm bậc phụ huynh Thuận lợi, khó khăn: a Thuận lợi: - Được BGH tin tưởng phân công làm cơng tác chủ nhiệm lớp, nên năm lại có thêm kinh nghiệm học công tác quản lý học sinh, trì số lớp chủ nhiệm đạt hiệu cao - Một phận học sinh có ý thức kỷ luật cao, ngoan, lễ phép với thầy cơ, biết lời cha mẹ Tích cực tham gia hoạt động phong trào Đoàn trường, lớp tổ chức - Được quan tâm, giúp đỡ Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên mơn có chun mơn vững, nhiệt tình giảng dạy - Sự phối hợp chặt chẽ bậc phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm đồn thể b Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trên, việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn: - Trường tơi cơng tác nằm xã vùng sâu, đời sống kinh tế nhiều gia đình khó khăn, việc đầu tư cho em q trình học tập nhiều hạn chế - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện cho việc dạy học thầy trò chúng tơi - Một phần học sinh cá biệt chưa có ý thức học tập rèn luyện đạo đức chủ yếu tác động từ hồn cảnh gia đình xã hội, bạn bè Một số học sinh có hồn cảnh gia đình khơng thuận lợi, khơng ổn định, cha mẹ ly thân, ly dị, làm ăn xa lo kiếm sống khơng có thời gian chăm sóc Trang - Với thực trạng trên, để trì số học sinh lớp chủ nhiệm, đặc biệt học sinh khối THCS lứa tuổi tập làm người lớn, đòi hỏi người giáo viên phải có lĩnh, tính dứt khốt, quan tâm đồng đến lớp phụ trách, bên cạnh người giáo viên phải có lòng bao dung, nhân hậu, yêu thương học sinh em Vì việc đưa số biện pháp nhằm trì số lớp chủ nhiệm việc làm trách nhiệm cần thiết ngành giáo dục - Từ thuận lợi khó khăn trên, sau nhận lớp chủ nhiệm mạnh dạn cải tiến nội dung, biện pháp trì số học sinh lớp chủ nhiệm để định hướng kết tốt III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Nắm hoàn cảnh đặc điểm gia đình học sinh Nắm chất lượng học tập hạnh kiểm năm trước Liên lạc với Chi hội Phụ huynh học sinh lớp Giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn: Thành lập Đôi bạn học tập: Phổ biến nội quy Gặp gỡ gia đình học sinh tự ý bỏ học: Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp: Biện pháp tinh thần: Lập sơ đồ: 10 Lập kế hoạch chủ nhiệm: 11.Tư vấn tâm lí IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ SỈ SỐ LỚP CHỦ NHIỆM Nắm hồn cảnh đặc điểm gia đình học sinh Sau ngày tập trung học sinh, cho học sinh làm lí lịch ghi rõ họ tên, nghề nghiệp cha mẹ; Hoàn cảnh sinh sống nơi gia đình: Nắm xem em có hồn cảnh gia đình giả? em hộ khó khăn? Bao nhiêu em có sổ hộ nghèo? Cận nghèo? Bao nhiêu em gia đình sách? Con dân tộc? Công việc thường ngày học sinh nhà đứa thứ mấy? Ngồi ra, tơi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp năm trước để nắm rõ hồn cảnh gia đình học sinh Sau tơi tập hợp thành sổ theo dõi, phân loại đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn có nguy bỏ học Việc làm giúp nắm rõ hồn cảnh em để có biện pháp giáo dục thích hợp Nắm chất lượng học tập hạnh kiểm năm trước Trong tuần đầu ôn tập, cho em ôn lại tập bám sát theo kiến thức bản, đồng thời tơi xem lại học bạ em năm trước kết hợp trao đổi với giáo viên để nắm sức học em Việc làm giúp lựa chọn biện pháp kềm cặp, uốn nắn phù hợp không em chán nản, bỏ học học yếu Trang Liên lạc với Chi hội Phụ huynh học sinh lớp Ở lần họp Phụ huynh học sinh đầu năm, Phụ huynh lớp bầu Chi hội Phụ huynh học sinh lớp Chi hội giúp tạo điều kiện cho em nghèo có đủ sách vở, quần áo, dụng cụ học tập,…; Cùng tơi tìm đến nhà gia đình học sinh vắng không phép, vận động em trở lại lớp Đây cánh tay đắc lực, hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm Giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn Nắm số em có hồn cảnh nghèo đặc biệt ( cha mẹ làm thuê xa với ông bà nội ( ngoại); mồ cơi cha ( mẹ)) , tơi rà sốt lại xem em khó khăn học tập như: sách vở, đồ dùng học tập,… tơi đăng kí cho em nhận dụng cụ nhà trường hỗ trợ Ngồi tơi kêu gọi hỗ trợ từ số phụ huynh có khả để trang bị thêm dụng cụ lại cho em để em yên tâm đến trường, khơng phải mặc cảm nhà nghèo Qua tơi thấy tình cảm bạn nhà nghèo bạn giả gần gũi Thành lập Đôi bạn học tập - Qua nắm sức học em, lưu ý nhiều đến em thuộc diện Trung bình, Yếu Tơi phân cơng em Giỏi Khá kèm em Trung bình Yếu xếp cho em ngồi bàn Tôi hướng dẫn cho em Giỏi, Khá cách kèm bạn học: Nhắc nhở bạn học bài, xem lại bài; trao đổi kinh nghiệm học tập; cách học dễ thuộc; cách vận dụng kiến thức học vào làm tập; hướng dẫn bạn làm tập củng cố kiến thức mà bạn chưa hiểu,… - Bản thân GVCN thường xuyên lên lớp 15 phút đầu giờ, để kiểm tra tập vở, làm nhà học sinh Trung bình, Yếu; xem cách thực đơi bạn học tập để có điều chỉnh cho phù hợp - Qua việc làm trên, thấy tình cảm thầy trò gắn bó Những em Trung bình, Yếu thường hay nhút nhát, rụt rè khơng mà trở nên mạnh dạn, tự tin Từ em ham thích đến lớp để hòa nhập với bạn bè, việc học em ngày tiến Phổ biến nội quy, gặp gỡ gia đình học sinh tự ý bỏ học - Ở tuần đầu tiên, sinh hoạt với học sinh lớp kĩ nội quy nhà trường, có phần quy định: Học sinh phải học giờ, nghỉ học phải có lí cha mẹ xin phép Và lần họp phụ huynh học sinh đầu năm, thông báo cho phụ huynh biết quy định nhờ phụ huynh hàng ngày theo dõi, nhắc nhở - Đối với trường hợp học sinh tự ý bỏ học ( cha mẹ làm khơng có nhà) , hết dạy, đến nhà em gặp phụ huynh hay điện thoại trực tiếp gặp phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân trao đổi cách khắc phục - Chính nhờ mà học sinh lớp chủ nhiệm nghỉ học 1-2 ngày khơng phép đến hơm sau học lại bình thường Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp: Trang Tổ Tổ Tổ Sa 1: tiết sinh 2: hoạt cuối tuần,4: o tổ trưởng báo cáo, cho - Trong sau nghe Bảo tổ đạt trì Thả lớp tuyênLâ dương số suốtđỏ tuần để làm gương cho lớp khen em có tiến mặt học tập để em thấy nhiệm vụ học tập “mỗi ngày đến trường ngày vui” - Đối với mặt học sinh hạn chế, tơi nhắc nhở nhẹ nhàng kèm theo hướng dẫn, uốn nắn cho em để tuần sau em thực tốt - Ngoài tơi nêu gương anh, chị học sinh năm trước dù đầu năm yếu nhờ kiên trì, cố gắng đến cuối năm đạt loại Khá, Giỏi để củng cố lòng tin nơi em - Tổ chức cho em trò đố vui(có thưởng),văn nghệ tiết sinh hoạt để tiết sinh hoạt diễn không nhàm chán Biện pháp tinh thần: - Mỗi ngày bước vào lớp tơi quan sát lớp, thấy em có mặt đầy đủ lòng tơi vui.Nhất hôm thời tiết khắc nghiệt như: mưa, bão, …Những hôm ấy, cho lớp hoan nghênh tràng pháo tay để động viên khích lệ tinh thần em Trong dạy, tơi đầu tư soạn giảng phân hóa theo đối tượng học sinh cho phù hợp với trình độ học sinh lớp - em Trung bình, Yếu nhằm kích thích học sinh hứng thú học tập, tiếp thu nhanh - Tơi thật hòa nhập em dạy mơn hay trò chơi lớp, trường tổ chức Đơi tơi đóng vai người bạn, người anh, người chị để em thoải mái hoạt động tốt không tạo áp lực Lập sơ đồ tổ chức lớp học a Căn để lập sơ đồ lớp - Sắp xếp chỗ ngồi: Trước hết em quyền tự chọn chỗ ngồi theo ý thích, sau điều chỉnh dần dần, phân bố học sinh nam – nữ; học sinh giỏi – – trung bình – yếu rãi tổ Tránh tình trạng xếp em có khuyết điểm (cá biệt) ngồi cạnh - Qua tìm hiểu sơ lược, giáo viên chủ nhiệm tiến hành xếp chỗ ngồi cho học sinh (chú ý đến học sinh có bệnh khuyết tật mắt, tai…) Sau chia thành tổ Lập sơ đồ chỗ ngồi thành bản: lớp bản, giáo viên lưu lại để tiện lợi cho việc theo dõi học sinh - Căn vào học lực HS: HS yếu kém, chậm tiến ngồi trước; HS giỏi ngồi sau - Căn vào tình trạng sức khỏe HS: HS thấp trước, cao sau; HS mắt yếu ngồi gần bảng - Căn vào nhiệm vụ ban cán lớp: ngồi sau b Giao nhiệm vụ cụ thể Trang - Lớp trưởng: quản lý, điều hành toàn hoạt động lớp đạo GVCN, chủ trì họp lớp, sinh hoạt lớp cuối tuần, báo cáo hoạt động trực tiếp GVCN - Lớp phó học tập: lên danh sách sinh hoạt tốt cho môn phân công phụ trách giúp đỡ bạn học yếu hơn, phải HS học tốt, báo cáo việc học tập HS lớp, trì truy 15 phút đầu - Lớp phó lao động: đôn đốc vệ sinh lao động lớp , trực ban, phu phân cong đem ghế tiết chào cờ - HS phụ trách văn thể mĩ: phụ trách văn nghệ , giải trí lớp, TDTT - Thủ quỹ: thu khoản tiền quỹ, thăm hỏi - Thư ký: ghi chép phiên họp lớp, biên sinh hoạt lớp - Lớp trưởng giữ sổ đầu bài: quản lý, giữ gìn sổ đầu buổỉ sáng, buổi chiều, ghi mục : ngày, HS vắng, bỏ tiết, trễ, không chuẩn bị bài, vi phạm khác - Bốn tổ trưởng: theo dõi hoạt động tổ tổng kết lại cho lớp trưởng ngày thứ Bảy 10 Lập kế hoạch chủ nhiệm a Kế hoạch năm - Căn kế hoạch, nhiệm vụ năm học trường THCS Lai Hòa - Căn đặc điểm tình hình lớp (thuận lợi, khó khăn) - Căn vào chủ đề đợt thi đua trường, đoàn thể - Căn nhiệm vụ công tác chủ nhiệm năm học b Kế hoạch hoạt động tuần, tháng - Nêu cơng việc hoạt động tuần - Có đối tượng tham gia - Biện pháp thực - Kết đạt - Nhận xét, rút kinh nghiệm 11 Tư vấn tâm lí Mỗi ngày tơi đến lớp 15 phút đầu tơi quan sát tìm hiểu mối quan hệ em với bạn bè lớp bạn lớp khác xem có xảy mâu thuẫn khơng, có phải giải triệt để tránh để em lo lắng, hoang mang có mâu thuẫn xảy mà không giải quyết.Đồng thời chủ động gần gũi với em đặc biệt em gái để tìm hiểu tâm lí em em giai đoạn dậy thì( lưu ý thay đổi hình thể cảm xúc em).Từ động viên em tinh thần giúp em hồn thành nhiệm vụ học tập V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM GIÁO DỤC HỌC SINH ĐẶC BIỆT TRÁNH TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC Trang Thực trạng: - Hầu trường nào, lớp có HS đặc biệt (là HS chưa ngoan hay bỏ tiết, nghỉ học không phép, vi phạm nội qui nhà trường có hồn cảnh đặc biệt) Tôi không muốn sử dụng từ HS cá biệt có ưu khuyết điểm, biết cách loại bỏ tất yếu trở nên tốt - Thực học sinh chưa ngoan thường gây khơng khó khăn cho GVCN, ảnh hưởng lớn đến kết thi đua lớp, nhiều khiến cho GVCN cảm thấy mệt mỏi chí bng xi nói hồi mà em khơng chuyển biến, phạt, lỳ, chống đối ngầm, cố tình quậy Vi phạm nhiều Tìm hiểu nguyên nhân: - Không phải tự nhiên chất sinh em có hành vi,hành động thiếu tính văn hoá, thiếu chuẩn mực đạo đức, hay có hành động chưa đúng, lời nói chưa đẹp - Là GVCN tơi cố tìm ngun nhân Bởi đơi cá biệt lại cha mẹ em tạo nên, (cha mẹ khơng hồ thuận, chia tay, cha mẹ không quan tâm, biết cung cấp tiền bạc cho hàng tháng lần, bố mẹ lo kiếm tiền làm ăn xa ) Đó kết vết thương tâm lí vơ tình người lớn gieo vào suy nghĩ lệch lạc dẫn đến em mang theo đến trường, lớp - Khi GVCN mời phụ huynh đến để thơng báo tình trạng HS với mong muốn gia đình kết hợp nhà trường để giáo dục HS cho em tốt hơn, có phụ huynh tiếp thu, có phụ huynh bực tức la rầy, đánh trước mặt giáo viên đưa về, điều cho thấy phụ huynh bất lực với Vì em nạn nhân cách giáo dục gia đình - Có trường hợp em bị sa ngã không cưỡng lại ham muốn, cám dỗ môi trường xã hội (mê chơi games, hát karaoke, uống rượu, bia, hút thuốc ) - Đôi em có bạn khác giới khơng giáo dục dễ sa đà để lại hậu không tốt - Học sinh bỏ học học kém, ham chơi cảm thấy chán, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặc cảm với bạn bè Giải pháp: - Đối với học sinh chưa đạt yêu cầu, chưa ngoan tơi tìm hiểu ngun nhân, đặt câu hỏi cho Vì HS lại hành động vậy? Gần gũi em nhiều Phải biết lắng nghe, thấu hiểu điều em nói trái tìm mình, phải biết dang rộng vòng tay ơm tất điều mà tơi khơng muốn vào lòng, tìm cách tháo gỡ, gần gũi, thân thiện, bao dung, vị tha với em - Thuyết phục lời nói rõ ràng, dứt khốt, có lý, tình cảm nguyên tắc tác động lên nhận thức tình cảm HS giành thời gian trò chuyện nói học tập, sống, nêu gương người tốt việc tốt cụ thể nhà trường, câu chuyện GD đạo đức, (với thân phải gương để em noi theo qui định đồng phục, lời nói phải đôi với việc làm Trang phải đối xử thật cơng với HS), chí tới tận nhà tìm hiểu nguyên nhân - Đưa em vào hoạt động tập thể trường với nhiệm vụ cụ thể Khuyến khích khen chê mục đích, việc, lúc, chỗ, tế nhị có hiệu - Kiên trì quan tâm, tạo tin tưởng HS, tạo niềm tin để em thoải mái, nói tâm sự, trăn trở cho GVCN biết, từ tơi nhận định em có hành động vậy, để có biện pháp giáo dục hợp lý - Mỗi học sinh có đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức, vốn sống, cung cách cư xử với người xung quanh Vì giáo dục HS chưa chuẩn mực không nên máy móc, rập khn cách hình thức làm không bền vững giáo dục đạo đức nhân cách HS Kết đạt được: Từ năm học 2016 – 2017 đến hết năm 2017 – 2018 ,sau năm làm công tác chủ nhiệm trước sau áp dụng cách làm trên, lớp chủ nhiệm đạt kết quả: Bảng so sánh kết trước sau áp dụng đề tài trì số học sinh sau: TT Năm Lớp Ghi Tổng số HS SL TL% SL TL% Đầu Năm Cuối Năm 2016-2017 6A 38 38 100 37 97.4 2017-2018 9A 30 30 100 30 100 Từ cách làm trên, tơi đem trình bày tổ, thành viên tổ đánh giá việc cơng tác chủ nhiệm nhận thấy việc trì số tơi có đạt kết cao Nhìn lại kết trên, thân tơi vui thực đạt cam kết trì số với Ban Giám Hiệu nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm + Đối với học sinh: Đã tạo niềm tin nơi em, em ham thích học tập, gắn bó với trường lớp + Đối với trường, ngành: Góp phần cấp làm phong phú thêm kinh nghiệm công tác, phổ biến cho khối áp dụng thiết nghĩ giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học C PHẦN KẾT LUẬN I KẾT LUẬN: - Cơng tác chủ nhiệm phức tạp, khó khăn, đòi hỏi người GVCN phải bỏ nhiều công sức thời gian Để làm tốt vai trò GVCN cần biết đặt tình thương, trách nhiệm để giải tình lớp phụ trách sở nề Trang 10 nếp, kỷ cương nhà trường, biết phối hợp chặt chẽ ba mơi trường: gia đình, nhà trường xã hội - Vì vậy, việc tổ chức giáo dục học sinh, hoạt động giáo viên chủ nhiệm đặc thù đầy sáng tạo, phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: + Độ tuổi,thái độ, mức độ sở trường học sinh + Hoạt động ban cán lớp + Phong cách làm việc giáo viên môn + Điều kiện cụ thể trường, lớp, gia đình học sinh tổ chức xã hội có liên quan Do vậy, khơng thể có khn mẫu định cho hoạt động GVCN Công tác chủ nhiệm phận quan trọng nhà trường, đòi hỏi GVCN phải sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, gánh vác nhiệm vụ có hiệu II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Nhìn chung nội dung phương pháp công tác giáo viên chủ nhiệm nhằm xây dựng tập thể lớp vững mạnh phong phú phức tạp Đòi hỏi ngồi phẩm chất lực giáo viên bình thường thì, giáo viên chủ nhiệm lớp phải có lòng nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ sâu sắc, chấp nhận gian khó rèn luyện lực hoạt động xã hội, đồn thể, trị, để làm tốt cơng tác chủ nhiệm - Trong cơng tác giáo viên chủ nhiệm khơng nên nóng vội, áp đặt, mà cần có lòng kiên nhẫn, có nghệ thuật giao tiếp với học sinh, đặt quyền lợi học sinh lên hết, đối xử xếp loại công bằng, công khai, minh bạch, giành nhiều thời gian tâm sức cơng tác chủ nhiệm khơng khó khăn phức tạp mà niềm vui cho giáo viên đến trường - Có kết đạo BGH kết hợp mối quan tâm đồng lòng hiệp sức GVCN, GVBM, Đoàn thể, nỗ lực phấn đấu tiến học sinh, quan tâm cha mẹ học sinh - Trong thời gian làm chủ nhiệm lớp, tơi có nỗi lo lắng, trăn trở, nhiều lúc khó khăn, bế tắc Nhưng đổi lại tơi nhận nhiều tình cảm từ phía học sinh, tin yêu phụ huynh, có nhiều học sinh lớp tơi chủ nhiệm học xong 12, em trường, học cao đẳng, đại học, hay trung cấp thường điện thoại thăm hỏi Mỗi lần quê, hay dịp tết em đến thăm với bao niềm vui tràn đầy yêu mến Như em coi người mẹ thứ chúng Tôi thật xúc động tự hào em thật trưởng thành vững bước đường em tới - Tơi nghĩ cần phải tu dưỡng, rèn luyện nhiều nữa, gương sáng, chỗ dựa tinh thần để em noi theo III KIẾN NGHỊ: - Để phát huy hiệu hoạt động GVCN, nhà trường cần quan tâm nhiều đến cơng tác chủ nhiệm lớp Trang 11 - Phòng GD ĐT nên mở lớp bồi dưỡng thêm nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm lớp - Tổ chức thi GVCN giỏi cấp Trên số biện pháp nhằm nâng cao trì số lớp chủ nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh công tác chủ nhiệm mà vận dụng có hiệu cơng tác chủ nhiệm mạnh dạn viết lên ý kiến đề tài đưa để đồng nghiệp tham khảo Dù cố gắng nhiều chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhiều ý kiến đóng góp BGH nhà trường, quý đồng nghiệp, bạn GVCN để tơi có dịp bổ sung, sửa chữa tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm hay Trong phạm vi đề tài mang nhiều tính chủ quan khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong đóng góp chân thành BGH nhà trường q đồng nghiệp Tơi chân thành cảm ơn! Lai Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2019 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Kim Khoa TỔ TRƯỞNG DUYỆT …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… PHẦN DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Trang 12 …………………………………………………………………………… Trang 13 ... việc học em ngày tiến Phổ biến nội quy, gặp gỡ gia đình học sinh tự ý bỏ học - Ở tuần đầu tiên, sinh hoạt với học sinh lớp kĩ nội quy nhà trường, có phần quy định: Học sinh phải học giờ, nghỉ học. .. với Chi hội Phụ huynh học sinh lớp Giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn: Thành lập Đôi bạn học tập: Phổ biến nội quy Gặp gỡ gia đình học sinh tự ý bỏ học: Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp: Biện... trường làm công tác chủ nhiệm khối 6, học lực em lớp chủ nhiệm học sinh Giỏi khơng nhiều, số học sinh có học lực TB, Khá khoảng 2/3 lớp, lại học lực yếu, học sinh thuộc diện sách: hộ nghèo,cận nghèo,
- Xem thêm -

Xem thêm: (SKKN) MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ Học Sinh CHỦ NHIỆM, (SKKN) MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ SĨ SỐ Học Sinh CHỦ NHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn