giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non

22 84 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:06

I Lý chọn đề tài Trong nửa kỷ qua từ sau ngày giành độc lập, với phát triển không ngừng kinh tế - xã hội đất nước, giáo dục đào tạo phát triển mạnh đạt thành tựu ngày cố gắng phấn đấu toàn ngành giáo dục Yếu tố việc định hướng đắn đường lối Đảng sách Nhà nước ngành giáo dục Đặc biệt, năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo xã hội quan tâm chăm lo mức Nghị Trung ương khóa VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Thực coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển” Chúng ta sống kỉ 21 – kỉ văn minh trí tuệ, đòi hỏi hệ trẻ phải người: “trí tuệ phát triển cao, giàu tính sáng tạo, giàu tính nhân văn giàu cảm xúc thẩm mỹ” Giáo dục mầm non coi mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục mầm non giáo dục toàn diện khả cho trẻ, hình thành sở nhân cách người Nhà giáo dục học Xơ viết A.M CARENCO nói: “những mà trẻ khơng có trước tuổi sau khó hình thành hình thành nhân cách ban đầu lệch lạc sau giáo dục lại khó khăn” Trẻ em tương lai đất nước, phồn vinh đất nước mai sau phụ thuộc vào tất giành cho trẻ ngày hơm Giáo dục tồn diện cho trẻ giáo dục mầm non chiếm vị trí quan trọng thiếu Chân – Thiện – Mỹ chị em sinh ba bước đường hoàn thiện nhân cách cho trẻ Nói đến giáo dục thẩm mỹ ta liên tưởng đến thẩm mỹ phong tục người Việt Nam, Giáo dục thẩm mỹ thực chất hình thành chủ thể thẩm mỹ, để trở thành chủ thể thẩm mỹ đòi hỏi phải có thời gian q trình giáo dục Về mặt sở lý luận, thực tế cho thấy năm gần giáo dục thẩm mỹ trường mầm non có chuyển biến tích cực, có phối hợp ban ngành đoàn thể xã hội, quan tâm thực triển khai chuyên đề tạo hình, lồng ghép nội dung giáo dục thẩm mỹ phù hợp tiết dạy: vẽ, nặn, xé, dán… cho trẻ mầm non Đó việc làm tích cực mà ngành học đạt Bên cạnh đó, ngành giáo dục mầm non gặp khó khăn tồn mặt sở thực tiễn: - - - Trong giảng dạy chưa linh hoạt vận dụng phương pháp, biện pháp phù hợp, dạy đơn điệu sáng tạo, chủ yếu tập trung vào số môn học chữ tốn Do đó, chưa đáp ứng u cầu đổi ngành học dẫn đến kết mặt giáo dục thẩm mỹ hạn chế Trình độ giáo viên khơng đồng đều, chưa phát huy vai trò dạy học, sáng tạo, đơi dập khn, máy móc hình thức, biện pháp nên chưa thu hút trẻ tích cực hoạt động Việc bồi dưỡng kĩ giáo dục thẩm mỹ cho giáo viên hàng năm chưa sâu sắc đầu đủ Chưa có phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường giáo dục thẩm mỹ, đa số phụ huynh có quan niệm đến lớp phải học chữ, học tốn Đó số nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục thẩm mỹ chưa cao Là sinh viên chuyên ngành Giáo dục học nghiên cứu học tập giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, nhóm chúng tơi nhận thức tầm quan trọng vai trò việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non việc làm cần thiết thiếu cho trường mầm non Với khuôn khổ tập nghiên cứu nhỏ nhóm chúng tơi lựa chọn đề tài: “Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non” để nghiên cứu, tìm hiểu lý luận thực tiễn làm đến đâu, làm việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ trường lớp Từ có biện pháp phù hợp để vận dụng q trình cơng tác giảng dạy Nhằm góp phần hình thành trẻ khả cảm thụ sáng tạo đẹp, việc làm thay đổi nhận thức cán giáo viên nhà trường bậc phụ huynh giáo dục thẩm mỹ theo nghĩa II Cơ sở lý luận giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Một số quan điểm đổi nội dung giáo dục mầm non  Những để đổi giáo dục mầm non Sự phát triển trẻ trình diễn liên tục trải qua nhiều giai đoạn, giai đoạn hoạt động chủ đạo riêng tạo phát triển đặc thù giai đoạn Ngay từ sinh nhắm mắt xuôi tay, người lúc phải học: học bú, học ăn, học nói… cách học thường ngày đem lại cho tri thức khoa học, hình thành cho người lực thực tiễn kinh nghiệm mang lại Song thực tế lại đòi hỏi người phải có tri thức thực sự, lực thực tiến mà phương pháp sống hàng ngày hoàn toàn bất lực tạo mà phương pháp đặc thù (phương thức nhà trường) có khả tổ chức để cá nhân tiến hành hoạt động đặc biệt gọi hoạt động học mà qua hình thành cá nhân tri thức khoa học, lực phù hợp với đòi hỏi thực tiễn Vì vậy, cơng tác giáo dục mầm non góp phần vào việc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa từ buổi bình minh đời trẻ Việc đổi nội dung giáo dục trẻ mầm non phải đảm bảo cho trẻ thực tham ga vào hoạt động hoạt động tích cực Từ phát triển nhân cách cho trẻ Từ việc tổ chức hoạt động thu hút trẻ tham gia như: múa hát, kể chuyện, đọc thơ, vẽ, nặn… kích thích tò mò khám phá trẻ Muốn vậy, đứa trẻ phải xem xét nhân cách trọn vẹn, việc giáo dục nhân cách phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, vào điều kiện, hồn cảnh mơi trường sống trẻ Để thực nhiệm vụ đổi nội dung chăm sóc giáo dục trẻ Giáo dục mầm non cần có chuyển biến chất lượng đổi đổi chung ngành giáo dục đào tạo, nhằm khắc phục tồn mà giáo dục mầm non chưa kịp đáp ứng theo đổi công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Xu phấn đấu ngành học mầm non năm tới: - Mở rộng quy mô nhà trẻ - mẫu giáo nơi có nhu cầu điều kiện Tăng cường sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ em trường dân lập, quốc lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình … nhằm phát triển tốt thể lực, trí tuệ tình cảm thẩm mỹ cho trẻ  Đổi giáo dục mầm non Ngành giáo dục mầm non năm qua có nhiều thành tựu việc chăm sóc giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển tốt mặt đức trí, thể, mỹ Đó phẩm chất tốt mang tính tiền đề song có vai trò to lớn việc hình thành nhân cách người - cơng dân có ích cho đất nước sau Bác Hồ dạy: “vì lợi ích trăm năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Vì vậy, giáo mầm non phải thực trở thành người mẹ hiền thứ hai trẻ, cần có tri thức hiểu biết ni dạy trẻ, vơi tâm huyết nghề nghiệp, yêu thương trẻ cô phải thực gương sáng cho trẻ noi theo Để môi trường trường mầm non thực trở thành vườn ươm hệ mai sau Văn kiện Đại hội Đảng VIII nêu: “cùng với khoa học công nghệ, giáo dục quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, coi trọng ba mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phát huy hiệu quả” Xuất phát từ mục tiêu đó, ngành học mầm non có chủ trương phấn đấu đạt mục tiêu năm tới, đảm bảo cho trẻ hưởng chương trình chăm sóc giáo dục phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ sở mầm non, 100% trẻ em đến trường mầm non, hưởng chưong trình chăm sóc giáo dục, cung cấp móng phát triển thể lực, trí tuệ, tình cảm, đạo đức, mỹ thuật - Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng sở giáo dục mầm non, phối kết hợp gia đình, nhà trường xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ góp phần làm giảm thiệt thòi cho số trẻ lại chưa đến trường Bên cạnh giáo cần chuẩn bị tốt tiêu chuẩn cho trẻ vào lớp Quan điểm Đảng giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng phải nhận thức đắn, sâu sắc phải trở thành mục tiêu hành động thực tiễn Đó để trường mầm non, cán giáo viên ngành học mầm non, cấp uỷ đảng, quyền, đồn thể đánh giá thực trạng tìm hiểu nguyên nhân yếu từ có kế hoạch giải pháp cụ thể để thực tốt nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nhằm phát huy thành tích đạt khắc phục tồn tại, đưa công tác nuôi dạy trẻ lên đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu xã hội Vì vậy, việc giáo dục trẻ lứa tuổi vơ quan trọng, muốn có kết tốt cần kết hợp gia đình nhà trường ban ngành địa phương để giáo dục trẻ theo quy mô ngành học trẻ em giáo dục đủ mặt, có đầy đủ hành trang để cập nhật công nghiệp Một số quan điểm đẹp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Giáo dục thẩm mỹ q trình tác động có mục đích, có hệ thống nhằm hình thành phát triển trẻ lực cảm thụ nhận thức đắn đẹp tự nhiên, đời sống sinh hoạt, xã hội nghệ thuật, giáo dục trẻ lòng yêu đẹp lực sáng tạo đẹp Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mơn khoa học có hệ thống giáo dục tốt nhất, có nguyên lý xuất phát, có đối tượng thẩm mỹ, có phương pháp nghiên cứu, có hệ thống khái niệm phạm trù riêng biệt, có lịch sử phát sinh phát triển Chính thế, mỹ học trở thành khoa học độc lập, diễn q trình lâu dài từ mơn học chưa coi môn khoa học độc lập Chúng ta tìm thấy mỹ học lồi người từ lâu sản phẩm mỹ nghệ họ Nói cách khác mỹ thuật lồi người xuất từ sớm văn hoá Đông, Tây cổ đại, không kể tư tưởng thẩm mỹ nhân cách hóa mà ta kể tư tưởng có ý nghĩa lý luận quan điểm thẩm mỹ đời từ thời văn - sử - triết bất phân Nhiều tác giả thời cổ đại Heravit, DemoPitago có tư tưởng mỹ học xuất sắc Những người tiêu biểu lịch sử mỹ học phương tây hai nhà mỹ học lớn đồng thời hai hệ thống mỹ học đối lập đời Palaton Arixtot Arixtot coi đẹp thực thể vật chất bao gồm trật tự, kích thước cảm nhận Palaton coi đẹp ý niệm chung thâm nhập vào tượng cụ thể mà trở thành vật đẹp, ơng cho đẹp có tính vĩnh cửu thời gian, địa điểm, ý nghĩa ý niệm khơng phải vật cụ thể Theo Beumgacten hoàn mỹ sở đẹp, hoàn mỹ nhận thức túy bao gồm có lý tình ý chí, hồn mỹ thống Chân - Thiện - Mỹ Theo quan điểm cho thấy sản phẩm hay hình tượng mỹ học tơn vinh phải có đầy đủ Chân - Thiện - Mỹ từ nhiều khía cạnh mà giáo dục nhiệm vụ hàng đầu để đưa hệ trẻ mai sau có sản phẩm đẹp, công nghệ Đất nước ta ngày phát triển, sống ngày phồn vinh tươi đẹp việc đâù tư cho giáo dục coi hướng quan trọng phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, tạo điều kiện nhân lực cho phát triển kinh tế xuất hiện, phát triển giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hiệu giáo dục, giúp trẻ học đôi với hành tài đôi với đức Nhà giáo dục dân chủ Thuỵ Sĩ xuất sắc Herpexittolo đóng góp phần to lớn vào nghiệp lý luận trước tuổi học, ông tận mắt chứng kiến bần hoá quần chúng nhân dân suy đồi chuẩn mực đạo đức trước Ơng cho cải thiện tình cảm nhân dân cách giáo dục đắn phổ cập giáo dục Tính chất không tưởng quan điểm ông thể niềm tin ảo tưởng việc giáo dục tự thân đảm bảo cho quần chúng nhân dân có sống tốt đẹp Pextologi cho đứa trẻ chất có sẵn tư chất, người lớn phải sức phát triển ý tới khả đặc điểm lứa tuổi Ông đặt cho hệ thống giáo dục nhiệm vụ phát triển hài hoà thể chất, lao động,đạo đức, trí tuệ trẻ em Mỹ học Mác - Lênin khẳng định tính có trước giới vật chất giúp ta hình thành hệ thống tư tưởng mỹ học đắn Mác cho hoạt động người luôn sống hoạt động nhào nặn vật chất theo quy luật đẹp Từ khuynh hướng nghệ thuật Mac - Lênin phát triển thành tính giai cấp, tính Đảng văn học nghệ thuật Vì vậy, tư tưởng Mác Lê nin tư tưởng tiến tiến thời đạ, sở phát triển tiếp thu tinh hoa lịch sử mỹ học Như vậy, nói đẹp gắn với khát vọng mn đời người, đời sớm với lịch sử, thời gian người ln khát vọng tìm đẹp, vươn tới đẹp khơng có giới hạn mang tính quy luật phát triển Sự cần thiết giáo dục thẩm mỹ trẻ Giáo dục thẩm mỹ phận không tách rời hệ thống giáo dục chung hệ trẻ cần bắt đầu từ lứa tuổi mầm non Việc trẻ tiếp xúc với đẹp nghệ thuật đời sống xung quanh, có ý nghĩa quan trọng khơng phát triển thẩm mỹ mà phát triển đạo đức trí tuệ trẻ Vì vậy, cần tạo điều kiện tối ưu cho phát triển thẩm mỹ không kể điều kiện bẩm sinh chúng nào? đứa trẻ tiếp xúc với tất loại nghệ thuật Với trẻ mẫu giáo tỏ xuất sắc loại nghệ thuật việc tiếp xúc với nghệ thuật khác làm giàu nhân cách nói chung làm giàu lực chúng Trường lớp mầm non môi trường giáo dục trẻ, đứa trẻ bị ảnh hưởng tốt xấu tác động cuả cô giáo mầm non, bạn bè, hoàn cảnh sống xung quanh trường lớp, đồ chơi, đồ dùng, trang trí phòng nhóm…Thơng qua tác phẩm nghệ thuật như: tác phẩm văn học, âm nhạc, hội hoạ… thơng qua dạy học phương tiện quan trọng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ cách có mục đích, có kế hoạch Trẻ mầm non thích đẹp, thích người khen đẹp, dễ bị lôi cách tự phát vào hấp dẫn xung quanh, điều kiện thuận lợi để tiến hành thực nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ nhằm giúp trẻ nhận thức đắn đẹp, yêu đẹp, biết giữ gìn đẹp mong muốn tạo đẹp xung quanh trẻ III Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, nhóm nắm bắt thực trạng sau: Giáo dục thẩm mỹ thông qua hành vi đạo đức văn hóa vệ sinh Những thói quen hành vi đạo đức hành vi văn hóa vệ sinh cốt lõi đạo đức, thể qua kết q trình giáo dục Trẻ có thói quen hành vi đạo đức đắn thói quen hành vi văn hóa giúp cho trẻgiao tiếp ứng xử bền vứng hoạt động cá nhân hoạt động tập thể Qua thời gian trẻ đến trường cô giáo hướng dẫn tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động học tập – vui chơi Q trình làm thay đổi tính tích cực cho trẻ, trẻ trở nên nhanh nhện, hoạt bát hơn, cởi mở hơn, đặc biệt trẻ bạo dạn thích tham gia vào hoạt động, trẻ biết giúp đỡ cô giáo công việc vừa sức thu gom đồ dùng, đồ chơi trẻ biết hợp tác chơi trò chơi Giáo dục thẩm mỹ qua tiếng mẹ đẻ Tiếng mẹ đẻ có vai trò quan trọng sống người, phương tiện để giao tiếp, giúp cho người hiểu gần gũi với hơn, nhờ có tiếng nói giúp người giải vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trẻ: tiếng nói phương tiện để giao tiếp, nhận thức, tư duy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng trẻ mẫu giáo Giáo dục thẩm mỹ thông qua tiếng mẹ đẻ giúp trẻ hiểu lời hay ý đẹp qua lời nói giáo viên Giáo viên cần thể giọng truyền cảm tạo thuận lợi cho trẻ tiếp thu nghệ thuật thơ, truyện qua trẻ hiểu sai, tốt, xấu truyện Thẩm mỹ yếu tố định rát lớn đến hình thành phát triển nhân cách trẻ Nên cần có biện pháp để giúp trẻ tiếp thu cách tốt Giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình nhằm phát triển cho trẻ khả cảm thụ xúc thẩm mỹ, bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, hình thành cho trẻ tình yêu với vẻ đẹp thiên nhiên, sống người nghệ thuật, hoạt động hấp dẫn trẻ Thơng qua hoạt động tạo hình giúp trẻ hình thành kỹ năng, kỹ xảo, lực quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo, luyện cho khéo léo đôi bàn tay, đặc biệt trẻ tuổi hoạt động tạo hình có vai trò khơng nhỏ việc học tập mơn mỹ thuật tiểu học Mơn tạo hình mẫu giáo gồm thể loại: vẽ, nặn, xé, dán… Qua trình hoạt động ui chơi trẻ trường mầm non giúp trẻ trải nghiệm, lĩnh hội ký hoạt động tạo hình, từ phát triển tư duy, tưởng tượng trẻ Qua đó, ta thấy vai trò người lớn đặc biệt cô giáo mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành phát triển trẻ Giáo dục thẩm mỹ thông qua môn giáo dục âm nhạc Giáo dục âm nhạc nhà trường mầm non môn học thiếu, âm nhạc giúp trẻ bộc lộ cảm xúc, nhu cầu giao tiếp với xung quanh để giải tỏa lượng thể, làm giảm bớt trạng thái căng thẳng mệt mỏi sau tiết học Các động tác, cử chỉ, điệu phát triển cân Các chức thể làm cho thể khỏe mạnh, vui tươi, hồn nhiên nhanh nhạy Âm nhạc điều kiện tốt để phản ảnh hoạt động trẻ Trẻ nhìn lại thân gương phản chiseu, có tác dụng việc điều chỉnh hành vi Toàn chức nghệ thuật thể qua hoạt động múa hát góp phần giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Thông qua việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, khả cảm thụ âm nhạc trẻ phát triển cao, bồi dưỡng kịp thời dắn nguyên nhân âm nhạc trẻ phát triển tốt Vì vậy, giáo viên cần tổ chức hướng dẫn cho trẻ hoạt động múa hát cá nhân, tập thể để phát triển trẻ khả cảm thụ đẹp, khả giao tiếp bạn dạn tự tin sống Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ thông qua giáo dục lễ giáo Bằng hoạt động hàng ngày đón trẻ, hoạt động vui chơi, lao động vệ sinh dịp tốt để trẻ bộc lộ cá tính, cách ứng xử lời ăn tiếng nói mình, trường mầm nongiáo người dạy trẻ “học ăn, học nói, học gói, học mở” q trình gần gũi, uốn nắn sai sót trẻ hành vi, lời nói theo tiêu chí: giáo dục phải thường xun lúc, nơi Thông qua hoạt động học tập, giáo viên sử dụng lồng ghép nội dung lễ giáo vào môn học: Làm quen môi trường xung quanh, giáo dục âm nhạc, tìm hiểu giới xung quanh… Bên cạnh việc giáo dục trẻ trường mầm non ván đề hiểu biết bậc phụ huynh yếu tố quan trọng Cha mẹ phải có kiến thức ni dạy cho phù hợp với trẻ, có điều kiện kinh tế, thời gian để quan tâm chăm sóc cho trẻ Nhiệm vu giáo mầm non không dạy trẻ trường phải cung cấp cho bậc phụ huynh kiến thức nuôi theo khoa học để nuôi dạy trẻ cho tốt 10 Tuy nhiên, trẻ bị ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ hoạt động trẻ chưa thường xuyên trì từ lớp nhỏ nên thể lực yếu trẻ nhút nhát tiếp xúc với ngườ xung quanh mơi trường bên ngồi nên q trình giáo dục thẩm mỹ cho trẻ nhiều hạn chế IV Đề xuất số biện pháp cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Tổ chức môi trường giáo dục hoạt động tạo hình: Như biết mơi trường giáo dục gồm có mơi trường vật chất môi trường tâm lý Việc tổ chức mơi trường giáo dục hoạt động tạo hình nhằm phát huy khả sáng tạo hướng tới đẹp trẻ tổ chức sau:  Tạo môi trường vật chất: Đối với trẻ mầm non, đặc biệt trẻ 5-6 tuổi hoạt động chủ đạo trẻ hoạt động vui chơi" Học mà chơi, chơi mà học" Không gian trẻ mang sắc màu tuổi thơ Lứa tuổi mầm non năm tháng trẻ định hình nhân cách trí tuệ Vậy, cần môi trường vật chất để phát huy tích cực sáng tạo trẻ hoạt động tạo hình điều kiện sở vật chất nhà trường hạn hẹp, lớp học chưa quy cách, đồ dùng đồ chơi trẻ hạn chế, việc người giáo viên muốn xây dựng mơi trường vật chất hoạt động tạo hình phù hợp với trẻ đáp ứng yêu cầu giáo dục đòi hỏi cố gắng, tìm tòi sáng tạo lớn người giáo viên Để khắc phục khó khăn sử dùng cách sau: - Thiết kế trang trí góc tạo hình phù hợp, tạo khơng gian mới, trang trí góc tạo hình bắt mắt theo chủ đề, không xa rời mục tiêu giáo dục để trẻ 11 hứng thú tham gia Góc trưng bày sản phẩm vẽ trẻ - - Lựa chọn đồ chơi phù hợp, không gây nguy hiểm đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục, ln ln đảm bảo vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi + Bố trí góc tạo hình gần cửa sổ nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, không bố trí gần góc chơi mang tính chất ồn góc phân vai hay góc xây dựng + Chuẩn bị đồ dùng dụng cụ góc tạo hình phong phú chủng loại, đa dạng cách sử dụng yếu tố góp phần phát huy khả sáng tạo tính tích cực trẻ VD: Các loại giấy màu, dây trang trí, giây ruybang, đất nặn, bút sáp, bút chì màu, kim sa… Nguyên vật liệu thiên nhiên:lá cây, vỏ sò, hến; hột hạt Nguyên vật liệu tái sử dụng: tranh ảnh cũ, bìa cattong, len vụn, vải vụn… Các nguyên liệu đồ dùng góc tạo hình trang trí xắp xếp mang tính gợi mở, phù hợp với chủ đề, kích thích trẻ tích cực hoạt động theo khả năng, hứng thú, sở thích trẻ VD: Để trẻ dễ lựa chọn đồ dùng vào góc tạo hình tơi phân loại theo chất liệu loại sau cho vào hộp, hay để rổ có dán kí hiệu minh họa 12 Hay với chủ đề chọn nguyên liệu đặc trưng như: Trong chủ đề “ Giao thông” đồ nguyên liệu vỏ hộp cattong, chai nhựa, hột hạt Giáo viên khơng nên chuẩn bị tất nguyên vật liệu để cố định thời gian dài mà nên thay đổi sau chủ đề tuần nên bổ xung nguyên vật liệu để tạo lạ, hấp dẫn, thu hút trẻ nhằm khơi gợi trẻ ý tưởng - Đồ dùng, nguyên vật liệu nên để nơi trẻ dễ lấy, dễ quan sát Trong điều kiện sở vất chất nhà trường hạn chế khơng có điều kiện cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật tạo điều kiện cho trẻ cách sưu tầm mạng internet sau trình chiếu cho trẻ xem, yêu cầu trẻ nhận xét… Bằng cách khắc phục hạn chế điều kiện vất chất  Tạo môi trường tâm lý Môi trường tâm lý hay gọi môi trường tinh thần - thành tố quan trọng việc tổ chức mơi trường giáo dục nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khả sáng tạo trẻ, để tạo môi trường tinh thần cho trẻ mầm non nói chung trẻ 5-6 tuổi nói riêng, giáo cần có cử nhẹ nhàng, lời gợi mở, khuyến khích trẻ làm cho trẻ tự tin tích cực hoạt động giáo viên đưa dẫn thật cần thiết tham gia vào hoạt động tạo hình trẻ hay đưa câu hỏi cách làm, cách sử dụng đồ dùng, nguyên vật liệu VD: Trẻ hỏi: cô ơi! Cuộn len để làm gì? Cơ tơ trâu màu gì? Thơng thường giáo viên đưa lời dẫn, hướng dẫn trẻ để giúp trẻ nhanh chóng hồn thiện tạo hình trẻ, để phát huy khả tư tích cực trẻ giáo viên nên dưa gợi mở như: Con thấy trâu thường có màu gì? Con thích tơ trâu màu gì? Như khơi gợi cảm xúc thẩm mĩ hứng thú cho trẻ - Ln tạo nên bầu khơng khí vui tươi hào hứng, không đưa lời nhận xét đánh giá có tính chất phê phán mà đưa gợi ý, gợi mở để trẻ tự đánh giá, tìm tòi suy nghĩ diều chỉnh tìm phương thức hoạt động phù hợp với hoạt động tạo hình VD: Khi tổ chức cho trẻ nhận xét sản phẩm thường giáo viên hay hỏi trẻ: Con thích sản phẩm bạn nào? Vì thích? Có trẻ hỏi 13 trẻ hay trả lời: Vì sản phẩm bạn đẹp? Nhưng hỏi lại: Vì lại thấy sản phẩm ban đẹp? lúc có trẻ trả lời Vậy người giáo viên lúc phải khơi gợi cảm xúc thẩmcho trẻ cách đưa câu hỏi gợi mở như: Con thây màu sắc sản phẩm bạn nào? Bạn xắp xếp chi tiết tranh nào? Hay: Bông hoa cánh hoa cô tô màu đỏ, nhụy hoa màu vàng, bạn có cách khác làm hoa thêm đẹp rực rỡ không? Ln khích lệ hưởng ứng ý tưởng sáng tạo trẻ tạo hội cho trẻ sử dụng sản phẩm cho hoạt động: Xây dựng kế hoạch hoạt động tạo hình cho trẻ theo chủ đề: Ở lứa tuổi có mức độ khả tạo hình khác nhau, để đánh giá khả trẻ phải nhìn vào khả trẻ độ tuổi làm Với trẻ 5-6 tuổi vốn kinh nghiệm trẻ phong phú so với độ tuổi mẫu giáo khác, biểu tượng hình thành đầy đủ, tư phát triển mạnh, có khả phân biệt sử dụng nhiều màu sắc khác xây dựng kế hoạch hoạt động tạo hình cho trẻ cần bám sát vào đặc điểm phát triển khả tạo hình trẻ để xác định xác mục tiêu kế hoạch chủ đề đảm bảo tính vừa sức trẻ VD: Đối với chủ đề: “Thế giới thực vật- Tết mùa xuân” việc lên kế hoạch giáo dục, để sâu vào lĩnh vực phát triển thẩmcho trẻ thơng qua hoạt động tạo hình, bám sát vào mục tiêu, mạng nội dung, mạng hoạt động liệt kê đề tài cho trẻ thực chủ đề sau đưa yêu cầu giải pháp, chuẩn bị để thực đề tài Như hạn chế tối đa nhược điểm cô trẻ thực đề tài Khi thực đề tài: “Vườn ăn quả” *Mục đích yêu cầu - Trẻ biết phối hợp kỹ vẽ, cắt, xé, dán, tô màu, biết tạo bố cục tranh phù hợp - Phát triển vận động tinh: cắt, xé dán, vẽ, tô màu, rèn đôi tay khéo léo khảm quả, làm tranh cát, phát triển kỹ làm việc theo nhóm - Nói ý tưởng thể sản phẩm tạo hình 10 - Giáo dục trẻ biết phối hợp đồn kết với bạn nhóm ý vào 14 *Chuẩn bị: - Ngồi giờ: cô cho trẻ làm quen với cách cắt, xé, dán, khảm, làm tranh cát vườn ăn - Trong giờ: cô chuẩn bị đất nặn, giấy màu, kéo, hồ dán, cát màu, giấy A3 cứng - Tranh cắt, xé dán, tranh cát, tranh khảm vườn ăn *Tổ chức hoạt động: Hoạt động 1: triển lãm tranh thiếu nhi - Cho trẻ hát “ vườn ba” thấy vườn ba hát có gì? Cây ba trồng nào? Cây cao nên không tự ýtrèo hái trái chưa người lớn cho phép Các có phòng triểnlãm tranh dành cho thiếu nhi triển lãm tranh em nhỏ cómuốn thăm quan phòng triển lãm khơng? Vậy thăm phòng triển lãm tranh nhé! - Cho trẻ thăm quan phòng triển lãm tranh thiếu nhi Cho trẻ quan sát bứctranh phòng triển lãm - Các ạ! Phòng triển lãm có nhiều tranh bạn nhỏ làm bantổ chức phòng triển lãm vừa thông báo mở thi sáng tác tranh dành cho bạn nhỏ với đề tài “ khéo tay tạo vườn ăn quả” Vậy có muốn thamgia thi không? *Hoạt động 2: Bé chọn vật liệu - Các thể lệ thi vật liệu mà ban tổ chức chuẩn bịsẵn lựa chọn vật liệu thích để làm tranh theo nhóm củamình Trước lựa chọn ý quan sát xem ban tổ chức dùng vậtliệu để tạo vườn ăn nhé! - Các thấy tranh nào? Khảm gì? ( đất sét) Cây nào? Quả nào? - Còn tranh sử dụng vật liệu gì? (cát) Khi thực phải làm nào? - Hai tranh nào? ( sử dụng giấy màu) Vậy có khác tranh này? ( cắt dán, xé dán) Mình xé nào? Cắt nào? - Khi dán phết hồ nào? -Còn tranh có nhận xét gì? (vẽ) - Khi thực nhớ tạo khoảng cách cho phù hợp, cao, thấp xếp phù hợp cho tranh đẹp nhé! 15 Để lớp có giải thưởng thi kết thành nhóm, bạn nhóm phải có ý thích để chọn vật liệu cho tranh nhóm nhé! +Hoạt động 3: Bé thi tài khéo tay - Cho trẻ tự lựa chọn vật liệu nhóm thực - Nhóm khảm đất sét - Nhóm làm tranh cát - Nhóm cắt dán vườn ăn - Nhóm xé dán vườn ăn - Nhóm vẽ vườn ăn - Khi trẻ thực cô mở nhạc vườn ba - Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực - Cơ hỏi trẻ nói ý tưởng thể sản phẩm tạo hình *Hoạt động 4: Tranh đẹp - Cho trẻ treo tranh lên giá - Cho trẻ nhận xét bạn (1-2 trẻ) - Cô bổ xung ý kiến trẻ động viên tuyên dương trẻ +Hoạt động 5: Hát đối đáp - Cho trẻ hát “quả” nhóm trai hỏi, nhóm gái trả lời +Kết thúc tiết học +Bên cạnh đặc điểm tâm sinh lý cần phải dựa vào mục tiêu đặt hoạt động quan trọng Không nên ôm đồm nhiều mục tiêu hoạt động mà cần đưa mục tiêu phù hợp từ dựa vào mục tiêu để đánh giá trẻ đạt chưa đạt phải đảm bảo tính hệ thống lên kế hoạch Ln phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trẻ Phương pháp làm phát triển tính độc lập tự tin trẻ Tính độc lập đề cập đến khả suy nghĩ, khám phá mà mà khơng cần tn theo dẫn Vì mà trẻ độc lập, có kiến riêng hồn thành cơng việc sau trải qua trình liên tục cố gắng sai lầm Trong học nói chung học tạo hình nói riêng để trẻ tự thể hiện, ln người động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo Trẻ cần động viên để thể ý muốn, tình cảm, cảm xúc hiểu biết trẻ vật, trẻ 16 muốn lựa chọn +Cái trẻ muốn làm (nội dung) +Làm để đạt (q trình) + Cái hồn thành (kết quả, sản phẩm) Mong muốn trẻ cần tự thể với phương tiện tạo hình khác Sự thể mang tính cá nhân, trẻ ln tiếp cận theo đặc tính riêng Chẳng hạn sau chuyến thăm quan “Trường Tiểu học” nhóm trẻ khuyến khích hoạt động tạo hình, trẻ vẽ trường Tiểu học, trẻ khác lắp ghép, trẻ xé dán trường Tiểu học Mỗi trẻ tự lựa chọn cách phản ánh xé dán, vẽ, lắp ghép hình thức khác để thực có ý nghĩa cá nhân trẻ.Tăng cường câu hỏi gợi ý giúp trẻ củng cố áp dụng kinh nghiệm lĩnh hội hoạt động khác nhau, động viên trẻ suynghĩ, thăm dò, tìm cách giải vấn đề trẻ Hãy để tự trẻ miêu tả trẻ biết làm Ví dụ: “Hãy cho biết sao”, “Nếu sao”, “Vì cháu lại biết”, “Cháu có suy nghĩ gì”, “Còn để”, “ Hay có cách khác để”,… Với cử chỉ, hành động, lời nói tạo cho trẻ thấy trẻ đánh giá tốt (khá) qua việc làm trẻ Ví dụ: “Ơi thích tơ màu ngơi trường này”, “Bức tranh trông đẹp quá!” Không lạm dụng sản phẩm mẫu làm mẫu, làm mẫu sử dụng vật mẫu kích thích trẻ tư tìm kiếm cách thể Thực tế cho thấy sản phẩm mẫu làm tê liệt cảm xúc có trước trẻ, làm giảm tính tích cực hoạt động trí tuệ trẻ, hoạt động cần thiết để tạo hình làm mẫu đầy đủ, trẻ ghi nhớ, bắt trước Nếu có trường hợp yêu cầu làm mẫu, phải gợi ý đừng nên làm Bắt đầu xé từ đâu, xé hình gì, xé nào,… Tạo tình để trẻ làm giúp Ví dụ: “Để đất mềm làm nào?” Trong làm mẫu coi trọng quan điểm trẻ, làm cho trẻ phát triển khả so sánh, phân tích, suy nghĩ nhiệm vụ Động viên kích thích trẻ tự tìm, tự sáng tạo thể Tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm khám phá đối tượng Đối với hoạt động tạo hình hoạt động mang tính thực tế cao đòi hỏi trẻ phải có vốn kinh nghiệm phong phú, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc khám phácác đối tượng làm trẻ có thêm vốn hiểu biết, khinh nghiệm 17 thực tế, từ tham gia vào hoạt động tạo hình kinh nghiệm trải nghiệm có trẻ có sáng tạo, tạo sản phẩm đẹp theo ý muốn trẻ, trẻ không bị lúng túng, thụ động tham gia vào hoạt động tạo hình VD : Khi cho trẻ dạo chơi tham quan vườn hoa, hỏi trẻ để trẻ tri giác, nhận xét hoa : đặc điểm, màu sắc… Như cho trẻ thực đề tài “Vẽ vườn hoa” kinh nghiệm có buổi dạo thăm vườn hoa trước trẻ dễ dàng tưởng tượng trình bày sản phẩm cách sáng tạo hơn, đẹp hợp lý Phối kết hợp với phụ huynh Để có giáo dục đồng gia đình nhà trường việc phối kết hợp với phụ huynh quan trọng cần thiết, nưa lĩnh vực phát triển thẩm mĩ nói chung việc phát triển thẩm mĩ qua hoạt động tạo hình nói riêng với phụ huynh phần lớn họ chưa trọng quan tâm mực Vì từ đầu năm học qua buổi họp phụ huynh làm công tác tuyên truyền thông báo với phụ huynh chương trình học trẻ, lĩnh vực phát triển, bên cạnh xây dựng số tiết mẫu để giúp phụ huynh hiểu sâu sắc hoạt động tạo hình, thơng hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển khả thẩm mĩ, biết nhìn nhận đẹp đánh giá đẹp, từ phát triển tư duy, trí tưởng tượng cho trẻ tạo tiền đề hồn thiện nhân cách sau Bên cạnh trước tiến hành đề tài tạo hình tơi thường xun trao đổi, thông báo với phụ huynh đề tài để phụ huynh trò chuyện với trẻ gia đình đề tài đó, từ giúp trẻ hiểu trước, hiểu sâu hơn, có cảm xúc đề tài từ trẻ hứng thú hoạt động đưa đề tài Phối kết hợp với phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ Động viên trẻ kịp thời có cố gắng Đi sâu vào bồi dưỡng đối tượng yếu có khiếu hoạt động tạo hình Ngồi việc giảng dạy học, tơi thường xun chia đối tượng giỏi, khá, trung bình,yếu để tập luyện lúc, nơi 18 Ví dụ: - Những trẻ yếu thường hướng dẫn trẻ cách kỹ hơn, cụ thể - Đối với trẻ nhút nhát, thường phối hợp với gia đình, động viên khuyến khích trẻ nhà trước đối tượng tạo hình Với việc giao nhiệm vụ cho trẻ nhà tìm hiểu trước vấn đề tạo hình tạo cho trẻ hứng thú thói quen hàng ngày chia sẻ với bố mẹ điều học lớp Trước sau hoạt động tạo hình tơi u cầu trẻ nhà tìm hiểu trước cách hỏi bố mẹ, xem ti vi… Lặp lại nhiều lần tạo thành thói quen tốt cho trẻ kết hợp gia đình nhà trường, với thân trẻ Vì thường xun trao đổi với phụ huynh để tình hiểu tính cách trẻ - Những trẻ khá, giỏi gợi ý đưa yêu cầu cao để phát huy khiếu tạo hình trẻ Mặt khác ngồi việc theo dõi đánh giá trẻ cuối ngày kế hoạch giáo dục, theo dõi đánh giá trẻ sổ tay với mục đích theo dõi dánh giá tiến trẻ qua hoạt động, từ nắm điểm mạnh, điểm yếu để có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho trẻ Rèn kĩ tạo hình cho trẻ phát triển hứng thú trẻ Như biết hoạt động tạo hình trường mầm non gồm có hoạt động : Vẽ, nặn, cát dán, xé dán….Vậy để hướng tới mục đích phát triển thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động thi phải bồi dưỡng rèn cho trẻ kỹ tạo hình để trẻ tự tin thể sản phẩm chuẩn kỹ năng, bố cục, đường nét màu sắc hợp lý mà hướng trẻ tới sáng tạo- tạo đẹp + Kỹ vẽ + Kỹ cắt dán + Kỹ xé dán + Kỹ nặn -Ngồi tổ chức sử dụng học liệu, phế liệu làm đồ chơi VD : Trong chủ đề gia đình, vào hoạt động buổi chiều tổ chức cho trẻ làm anbum gia đình cách cắt hình ảnh họa 19 báo sưu tầm Hay : Làm vật từ Với cách tổ chức gây nhiều hứng thú trẻ, kinh nghiệm có trẻ sáng tạo sản phẩm đẹp theo ý thích mà khơng bị gò bó Khi trẻ làm sản phẩm đẹp khuyến khích động viên trẻ, cho trẻ trưng bày sản phẩm vào góc tạo hình, trẻ thấy sản phẩm trưng bày trẻ có mong muốn tạo sản phẩm đẹp vào lần hoạt động sau Như kích thích hứng thú, niềm đam mê trẻ, trẻ cảm nhận đẹp từ ln cố gắng tạo sản phẩm đẹp 20 V Kết luận Qua lý luận thực tiễn chứng minh cho thấy: giáo viên yếu tố quan trọng định đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nói chung giáo dục thẩm mỹ nói riêng Muốn nhà trường phát triển tồn diện, người quản lý phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ nhiệm vụ hàng đầu, chất lượng đội ngũ chất lượng tồn ngành, bồi dưỡng phải có kế hoạch, tìm biện pháp tối ưu nhằm giải vấn đề hiệu cần phải:     Xây dựng kế hoạch môn học, giải khâu, vận dụng linh hoạt kịp thời Bồi dưỡng phẩm chất trị cho giáo viên Bồi dưỡng chun mơn nhiều hình thức: tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuẩn chun mơn Bồi dưỡng tinh thần vật chất, quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh sống cá nhân, tạo điều kiện cho thành viên hoàn thành nhiệm vụ Bên cạnh đó, để giáo dục tồn diện cho trẻ cần phối hợp với lực lượng giáo dục Gắn chặt nhà trường, lớp học với phụ huynh học sinh việc giáo dục trẻ Ở lứa tuổi mầm non trẻ cần có gắn chặt lực lượng giáo dục này: - - Để tạo cảm xúc yêu vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh trẻ, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi mầm non – lứa tuổi trẻ biết cảm thu khám phá đẹp, bước đầu tiếp xúc với môi trường Giáo viên cần tạo dựng môi trường lớp học phong phú phù hợp với đặc điểm thực tế lớp Các giáo viên phải kiên trì, tỉ mỉ sáng tạo tình ln động viên khuyến khích hứng thú trẻ tham gia vào hoạt động Phối hợp với phụ huynh nhà trường để có giáo dục đồng Giúp cho phụ huynh hiểu ý nghĩa vai trò giáo dục thẩm mỹ cách thức phối hợp với nhà trường để tạo điều kiện tốt cho trẻ phát triển toàn diện MỤC LỤC 21 22 ... phụ huynh giáo dục thẩm mỹ theo nghĩa II Cơ sở lý luận giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Một số quan điểm đổi nội dung giáo dục mầm non  Những để đổi giáo dục mầm non Sự phát triển trẻ trình... lượng giáo dục thẩm mỹ chưa cao Là sinh viên chuyên ngành Giáo dục học nghiên cứu học tập giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, nhóm chúng tơi nhận thức tầm quan trọng vai trò việc giáo dục thẩm mỹ cho. .. phương để giáo dục trẻ theo quy mô ngành học trẻ em giáo dục đủ mặt, có đầy đủ hành trang để cập nhật công nghiệp Một số quan điểm đẹp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non Giáo dục thẩm mỹ trình tác
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, Tổ chức môi trường giáo dục trong hoạt động tạo hình:, Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ phát triển sự hứng thú của trẻ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn