10 sai lầm khiến bạn mất điểm khi làm bài thi môn văn

7 60 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:01

10 sai lầm khiến bạn điểm làm thi môn văn: Quá quan trọng phần nlvh có điểm khơng đạt điểm tối đa Muốn đạt điểm cao >8 bạn phải đạt tối đa đọc hiểu, 2/3 điểm nlxh Quá lo lắng học chưa kỹ học không vào Thực bạn dùng đến kỹ làm nhiều kiến thức Kĩ đề làm Đừng nghĩ làm văn chém gió Chém gió ngơn ngữ nói, đầu đường trà đá thi ngơn ngữ viết cần khách quan, khoa học, minh xác Lệ thuộc vào giảng thầy cô, bỡ ngỡ trước kiểu đề Hãy tin tự khn khổ Thầy giỏi thầy có hàng chục năm kinh nghiệm, tập trung môn Ngay chấm thi gv cần có đáp án mà Nhầm lẫn phương thức biểu đạt Luôn nhớ làm phải phương thức nghị luận: đánh giá nhận xét phân tích vấn đề Chú ý lập luận, lí lẽ dẫn chứng không coi trọng cảm xúc cá nhân, tránh sa đà vào kể chuyện Quá coi trọng tập trung vào mở bài, kết luận Điều khiến bạn thời gian, dễ dẫn đến đầu voi chuột, dễ xảy tình trạng mở khơng hay hứng làm tiếp phần Chỉ cần có đủ mở kết luận tác biệt đoạn Bài làm có chi tiết, dẫn chứng, phân tích đơn lẻ câu hình ảnh mà khơng khái qt thành luận điểm Nên nhớ phân chia tách ý, tích nhân hình thành nên ý tổng quan Hãy đặt câu hỏi làm có luận điểm lo phân tích Tránh viết lan man khơng có bố cục, giám khảo đọc chẳng hiểu viết Hỏi phải trả lời Hãy viết kiểu ngơ ngô khoai khoai đừng mập mờ ẩn dụ so sánh Bài viết rõ ràng sáng rõ bị điểm Quá quan trọng dài ngắn, thấy ngắn khơng sang tờ lại tiếp tục chém thêm nên bố cục bị lủng củng, lặp ý Trong giám khảo toàn chấm từ, chấm câu nên viết từ phải từ đó, câu câu 10 Quá coi trọng phụ kiện nghĩa tập trung liên hệ, mở rộng, so sánh Điều có ích tổng thế, nội dung chưa tốt, tham chi tiết khiến văn hổ lốn cấp độ để đánh giá đạt điểm cao mơn văn Đề cao tính minh xác, ngắn gọn, hệ thống, hỏi trả lời Thi đại học khác với thi HSG HSG có nên gv đọc đọc lại câu chữ thi dh tốt nghiệp, gv chịu áp lực thời gian, số lượng phải chấm nên chấm nhanh, đọc lướt, tích ý cho điểm Đọc hiểu đặc biệt cần ngắn gọn Thay viết văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học cần viết phong cách khoa học Riêng câu nên dùng dấu – + ==> đánh giá ý nghĩa Mỗi câu đọc hiểu có 0.25 điểm nên cần Gv chấm đa phần đếm chính, đủ có điểm Hãy đảm bảo làm bạn có đủ “bộ phận sau”: + đoạn văn đọc hiểu phải đủ nhận thức (giải thích, vai trò vấn đề) – thái độ (khen chê) – hành động (bài học) + nlxh phải đủ mở kết tách biệt Có đủ giải thích, bàn luận vai trò, tích cực tiêu cực, đưa học cho thân + nlvh phải đủ mở kết khái quát (0.5 không cần hay văn chương), giới thiệu phong cách tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm (không cần năm tháng chi tiết), khái quát nội dung nghệ thuật tác phẩm cuối làm + Nếu nlvh ý kiến phải có giải thích bàn luận đánh giá ý kiến cách thức nlxh (chiếm 1/4 điểm) + Nếu nlvh so sánh phải nêu điểm giống khác nhau, lý giải nguyên nhân (chiếm 1/4 điểm) Đủ tính đến hay Các yếu tố sau khiến làm hay hơn, hấp dẫn hơn: + Nlvh chẳng cần biết dạng gì, khơng phải dạng bàn luận ý kiến dự sẵn vài ý kiến để làm sâu sắc Không phải dạng so sánh so sánh liên hệ để nâng cao vấn đề + NLXH cần có – dẫn chứng, biết cách phân tích dẫn chứng thuyết phục Danh ngôn khiến bạn ý nghĩa hơn, dẫn chứng thi ca khiến làm giàu cảm xúc Tránh gượng ép nhân vật văn học đưa vào nlxh + NLXH nên từ dẫn chứng văn học đến dẫn chứng đời sống lịch sử đến thực tiến thời đại Còn nlvh cuối nên đưa vài liên hệ thực tế xã hội Bài làm hay phải có khác biệt Biết trước làm thường lấy dẫn chứng mang tính thời giống Nhưng nói gương chiến sĩ hy sinh Tổ quốc lấy thơ ca hay liệt kê kiện, nói nhiễm mơi trường dùng danh ngơn, câu nói người tiếng hay nhắc lại kiện đơn Nên nhớ câu người ưa thẳng, văn chương ưa cong Nói kiện biển Đơng hay Gạc Ma nên dùng ý thơ để diễn đạt hay NLVH bạn nhé! Ví dụ chủ đề đất nước liên hệ với chủ đề, chủ đề chiến sĩ, tình yêu Hơn sau phân tích tác phẩm so sánh để thấy tư tưởng mẻ, bút pháp riêng biệt tác giả so với tác giả khác thời Bài viết phải thể trưởng thành chín chắn suy nghĩ Hãy xưng để đối thoại với người chấm NLXH phải đưa học cụ thể thiết thực tránh chung chung giáo điều Loại bỏ câu nói quen thuộc hs ngồi ghế nhà trường, thay vào dùng câu hệ trẻ ngày NLVH phải dùng lý luận văn học, phong cách tác giả, tư tưởng thời lý giải CHÚ Ý MỘT SỐ DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC I Nghị luận đoạn thơ, thơ Thường có nội dung sau: – Giới thiệu khái quát thơ, đoạn thơ – Bàn giá trị nội dung nghệ thuật cảu thơ, đoạn thơ – Đánh giá chung thơ, đoạn thơ Yêu cầu – Đọc kĩ đoạn thơ, thơ nắm: hoàn cảnh, nội dung, vị trí,… – Đoạn thơ thơ có hình ảnh, ngơn ngữ đặc biệt – Đoạn thơ, thơ thể phong cách nghệ thuật, tư tưởng tình cảm tác nào? Các bước tiến hành a Tìm hiểu đề: – Đọc kĩ đề, xác định nội dung nghị luận thơ, đoạn thơ? – Thao tác lập luận – Phạm vi dẫn chứng b Tìm ý: có nhiều cách tìm ý: * Tìm ý cách lập câu hỏi: tác phẩm hay chỗ nào? Nó xúc động tình cảm, tư tưởng gì? Cái hay thể hình thức nghệ thuật nào? Hình thức xây dựng thủ pháp nào? * Tìm ý cách sâu vào hình ảnh, từ ngữ, tầng nghĩa tác phẩm,… c Lập dàn ý: * Mở bài: – Giới thiệu tác giả, giới thiệu thơ, đoạn thơ (hồn cảnh sáng tác, vị trí,…) – Dẫn thơ, đoạn thơ * Thân bài: – Làm rõ nội dung tư tưởng, nghệ thuật đoạn thơ, thơ (dựa theo ý tìm phần tìm ý) – Bình luận vị trí đoạn thơ, đoạn thơ * Kết bài: Đánh giá vai trò ý nghĩa đoạn thơ, thơ việc thể nội dung tư tưởng phong cách nghệ thuật nhà thơ II Nghị luận ý kiến bàn văn học Yêu cầu – Nắm rõ nhận định, nội dung nhận định đề cập đến – Nghị luận cần phải có hiểu biết văn học – Nắm rõ tính thực, tính nhân đạo, ngơn ngữ văn học – Thành thạo thao tác nghị luận Các bước tiến hành: a Tìm hiểu đề: – Xác định luận đề: nội dung ý kiến, nhận định – Xác định thao tác – Phạm vi tư liệu b Tìm ý c Lập dàn ý: * Mở bài: – Giới thiệu khái quát ý kiến, nhận định… – Dẫn nguyên văn ý kiến * Thân bài: triển khai ý, vận dụng thao tác để làm rõ nhận định * Kết bài: khẳng định lại vấn đề, nêu ý nghĩa, liên hệ thân III Nghị luận tác phẩm, đoạn trích văn xi Yêu cầu: – Giới thiệu tác phẩm đoạn trích văn xi cần nghị luận – Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật theo định hướng đề số khía cạnh đặc sắc tác phẩm đoạn trích – Nêu đánh giá chung tác phẩm, đoạn trích Các bước tiến hành a Tìm hiểu đề: – Đọc kĩ đề, xác định vấn đề cần làm rõ – Các thao tác nghị luận – Phạm vi dẫn chứng b Tìm ý: c Lập dàn ý: * Mở bài: – Giới thiệu tác giả, tác phẩm (xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác,…) – Dẫn nội dung nghị luận * Thân bài: – Ý khái quát : tóm tắt tác phẩm – Làm rõ nội dung nghệ thuật theo định hướng đề – Nêu cảm nhận, đánh giá tác phẩm, đoạn trích * Kết bài: Nhận xét, đánh giá khái quát tác phẩm, đoạn trích (cái hay, độc đáo) Nghị luận tình tác phẩm, đoạn trích văn xi a Mở bài: – Giới thiệu tác giả, vị trí văn học tác giả (có thể nêu phong cách) – Giới thiệu tác phẩm (đánh giá sơ lược tác phẩm) – Nêu nhiệm vụ nghị luận b Thân bài: – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác Tình truyện: Tình truyện giữ vai trò hạt nhân cấu trúc thể loại Nó hoàn cảnh riêng tạo nên kiện đặc biệt, khiến sống lên đậm đặc nhất, ý đồ tư tưởng tác giả bộc lộ đậm nét – Phân tích phương diện cụ thể tình ý nghĩa tình + Tình 1….ý nghĩa tác dụng tác phẩm + Tình 2…ý nghĩa tác dụng tác phẩm …… – Bình luận giá trị tình c Kết bài: – Đánh giá ý nghĩa vấn đề thành công tác phẩm – Cảm nhận thân tình Nghị luận nhân vật, nhóm nhân vật tác phẩm, đoạn trích văn xuôi a Mở bài: – Giới thiệu tác giả, vị trí văn học tác giả (có thể nêu phong cách) – Giới thiệu tác phẩm (đánh giá sơ lược tác phẩm), nêu nhân vật – Nêu nhiệm vụ nghị luận b Thân bài: – Giới thiệu hồn cảnh sáng tác – Phân tích biểu tính cách, phẩm chất nhân vật (chú ý kiện chính, biến cố, tâm trạng thái độ nhân vật…) – Đánh giá nhân vật tác phẩm c Kết bài: – Đánh giá nhân vật thành công tác phẩm, văn học dân tộc – Cảm nhận thân nhân vật Nghị luận giá trị tác phẩm, đoạn trích văn xi 3.1 Dàn giá trị nhân đạo a Mở bài: – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Giới thiệu giá trị nhân đạo – Nêu nhiệm vụ nghị luận b Thân bài: – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác – Giải thích khái niệm nhân đạo: Giá trị nhân đạo giá trị văn học chân chính, tạo nên niềm cảm thông sâu sắc với nỗi đau người, nâng niu trân trọng nét đẹp tâm hồn người lòng tin vào khả vươn dậy họ – Phân tích biểu giá trị nhân đạo: + Tố cáo chế độ thống trị người + Bênh vực cảm thông sâu sắc số phận bất hạnh người + Trân trọng khát vọng tư do, hạnh phúc nhân phẩm tốt đẹp người + Đồng tình với khát vọng ước mơ người – Đánh giá giá trị nhân đạo c Kêt bài: – Đánh giá ý nghĩa vấn đề thành công tác phẩm – Cảm nhận thân vấn đề 3.2 Dàn giá trị thực a Mở bài: – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Giới thiệu giá trị thực – Nêu nhiệm vụ nghị luận b Thân bài: – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác – Giải thích khái niệm thực: + Khả phản ánh trung thành đời sống xã hội cách khách quan trung thực + Xem trọng yếu tố thực lí giải sở xã hội lịch sử – Phân tích biểu giá trị thực: + Phản ánh đời sống xã hội lịch sử trung thực + Khắc họa đời sống, nội tâm trung thực người + Giá trị thực có sức mạnh tố cáo (hay ca ngợi) xã hội, chế độ – Đánh giá giá trị thực c Kết bài: – Đánh giá ý nghĩa vấn đề thành công tác phẩm – Cảm nhận thân vấn đề ... dẫn chứng thuyết phục Danh ngơn khi n bạn ý nghĩa hơn, dẫn chứng thi ca khi n làm giàu cảm xúc Tránh gượng ép nhân vật văn học đưa vào nlxh + NLXH nên từ dẫn chứng văn học đến dẫn chứng đời sống... trích văn xi a Mở bài: – Giới thi u tác giả, vị trí văn học tác giả (có thể nêu phong cách) – Giới thi u tác phẩm (đánh giá sơ lược tác phẩm) – Nêu nhiệm vụ nghị luận b Thân bài: – Giới thi u... b Tìm ý c Lập dàn ý: * Mở bài: – Giới thi u khái quát ý kiến, nhận định… – Dẫn nguyên văn ý kiến * Thân bài: triển khai ý, vận dụng thao tác để làm rõ nhận định * Kết bài: khẳng định lại vấn đề,
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 sai lầm khiến bạn mất điểm khi làm bài thi môn văn, 10 sai lầm khiến bạn mất điểm khi làm bài thi môn văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn