NHỮNG đặc điểm THI PHÁP CỦA TỤC NGỮ

13 195 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:25

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP CỦA TỤC NGỮ *** Từ định nghĩa tục ngữ đến thi pháp tục ngữ 1.1 Định nghĩa tục ngữ Theo ông Dương Quảng Hàm “Việt Nam văn học sử yếu”: “Tục ngữ (tục: thói quen có lâu đời, ngữ: lời nói) những câu nói gọn ghẽ có ý nghĩa lưu hành từ đời xưa, cửa miệng người đời truyền đi” Đây những định nghĩa tục ngữ xuất sớm Tuy chưa thật đầy đủ các đặc trưng nêu số đặc điểm tục ngữ Một định nghĩa khác giáo trình “Lịch sử văn học Việt Nam”(tập1): Tục ngữ câu nói thường ngắn gọn có vần khơng có vần, có nhịp điệu khơng có nhịp điệu, đúc kết kinh nghiệm sản xuất hay đấu tranh xã hội, rút chân lí phổ biến, ghi lại nhận xét tâm lí, phong tục tập quán nhân dân, tục ngữ nhân dân sáng tác toàn thể xã hội cơng nhận Hay gần giáo trình “Văn học dân gian” (tập 2) cố giáo sư Hoàng Tiến Tựu diễn đạt lại định nghĩa tục ngữ nêu gọn hơn: “ Tục ngữ thể loại VHDG nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức, nêu lên những nhận xét, phán đoán, lời khuyên răn nhân dân hình thức những câu nói ngắn gọn, giản dị súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền” Những định nghĩa tục ngữ sau đầy đủ, nêu lên những tính chất vốn có thể loại Điều cho thấy các nhà nghiên cứu VHDG khám phá nhiều đặc trưng mang tính khu biệt, từ cho cái nhìn đắn tục ngữ Tuy nhiên, các định nghĩa nêu chưa ý đến chức mục đích tục ngữ Tục ngữ có chức thơng báo Thơng báo nội dung tri thức nhằm để đạt mục đích quá trình giao tiếp người như: Truyền đạt kinh nghiệm; giáo huấn điều tốt, răn đe, hạn chế cái xấu; bày tỏ thái độ, quan niệm, kiến trước tượng đó; tăng tính lập luận trình bày vấn đề, việc, biện giải mà khơng cần giải thích, biện luận nhiều lời,… Từ những vấn đề nêu trên, ta đến khái niệm tục ngữ sau: Tục ngữ những câu nói gọn chắc, xi tai, diễn đạt những kinh nghiệm lâu đời nhân dân thiên nhiên lao động sản xuất, người xã hội: thường nhân dân vận dụng suy nghĩ, nói năng, những hoạt động thực tiễn (như làm ăn, giao tiếp, ứng xử…) 1.2 Về thi pháp tục ngữ Như nói trên, tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm người hình thức câu nói Hình thức “câu nói” giúp cho tục ngữ, giống ngôn ngữ, “không phải mật cái dính vào” Có thể hiểu thi pháp tục ngữ những câu nói cấu tạo theo “thi pháp” riêng, khác những câu nói thơng thường: triết lý ln việc thực tế; suy lý vẫn thấm đượm tình cảm; chặt chẽ, đanh thép mà lại giàu hình ảnh, nhịp nhàng, xi tai, thuận miệng… Những đặc điểm thi pháp tục ngữ 2.1 Cấu trúc câu tục ngữ Mỗi câu tục ngữ câu hoàn chỉnh mặt ngữ pháp, diễn đạt ý trọn vẹn Về mặt cấu trúc, câu tục ngữ có nhiều nét đặc sắc, có hai đặc điểm bật: 2.1.1 Tính chất gọn câu tục ngữ Câu tục ngữ ngắn gọn, câu ngắn chỉ có ba tiếng như: - May khơn - Túng tính câu dài câu lục bát, cùng dạng với ca dao: - Rượu ngon be sành Áo rách khéo vá lành vụng may thông thường những câu từ bốn đến tám tiếng như: - Ác giả, ác báo - Bụt chùa nhà thông thiêng - Con giun xéo quằn - Chưa làm xã học ăn bớt - Khéo ăn no, khéo co ấm Câu tục ngữ khơng chỉ ngắn gọn mà chặt chẽ, khơng có chữ thừa Vì vậy, ta nêu đặc điểm tính chất “gọn chắc”; mỡi tiếng, mỡi từ câu có vai trò, ý nghĩa quan trọng ép chặt với 2.1.2 Tính chất đối xứng câu tục ngữ Hình thức cấu trúc đặc trưng câu tục ngữ cấu trúc đối xứng Câu đối xứng câu có tương ứng đặn các thành phần câu Ta thấy, câu có những đặc điểm sau: Cấu tạo thành những vế (thường hai vế) đối ứng với nhau, có quan hệ lơgíc chặt chẽ với Giữa các vế có cân (đôi chỉ cân tương đối) số lượng từ đối ứng từ loại, từ nghĩa …của những từ đồng vị Muốn giải thích đúng, sâu nghĩa ý câu tục ngữ, trước hết cần nắm cấu trúc đối xứng Căn vào các tiêu chí cú pháp lơgíc, chia những câu tục ngữ đối xứng làm hai loại: - Cấu trúc đối xứng đơn Câu đối xứng đơn câu: thứ mặt lơgíc, biểu đạt phán đoán, thứ hai mặt cú pháp, câu đơn (“vế” tương đương với thành phần câu) Ta dùng các kí hiệu a,b ā (biểu thị mặt tương phản, mặt trái a) để mô hình hóa câu tục ngữ có cấu trúc đối xứng đơn Sau những mơ hình cấu trúc đối xứng đơn tiêu biểu, tập hợp theo nhóm để tiện có cái nhìn bao quát đặc điểm cấu trúc câu tục ngữ + Nhóm 1: Cấu trúc so sánh định nghĩa Nhóm gồm có các dạng: a b, a b, a => b,… Ý nghĩa: dùng b để cụ thể hóa, để nhấn mạnh đặc tính thuộc chất a Dạng tiêu biểu kiểu cấu trúc cấu trúc định nghĩa a b nhằm nhấn mạnh đặc tính b a Ví dụ: a b: a b: a => b: Cái cái tóc góc người Lòng vá lòng sung Tấc đất, tấc vàng + Nhóm 2: Cấu trúc so sánh thứ bậc Nhóm gồm có các dạng: a n.b (với n >1), a không b (hoặc n.a không b (với n 1) Ví dụ: a n.b: Bát nước giải vại thuốc a không b: Vợ dại không hại đũa vênh n.a không b: Trăm đom đóm chẳng bó đuốc a b: May khơn + Nhóm 3: Cấu trúc suy luận lơgíc Nhóm gồm có các dạng: a b (và các dạng tương đương có a có b, khơng a khơng b), muốn a phải b, chưa a b, a mà ā, a ā,… Ý nghĩa: biểu đạt quan niệm suy lý giữa hai vế phán đoán như: quan hệ nguyên nhân- kết quả, quan hệ điều kiện- kết quả, quan hệ mâu thuẫn…Giữa các dạng cấu trúc tương đương (như a b, so với có a có b khơng a khơng b) có khác biệt khá rõ rệt sắc thái tu từ Ví dụ: a b: Ở hiền gặp lành Có a có b: Có có dây leo Khơng a khơng b: Khơng bóp cổ, chẳng lè lưỡi Muốn a phải b: Muốn ăn hét, phải đào giun Chưa a b: Chưa học bò lo học chạy a mà (nhưng) ā: Con nhà lính, tính nhà quan Càng a ā: Càng thắm lại phai - Cấu trúc đối xứng kép Câu đối xứng kép câu: thứ mặt lơgíc, có liên kết hai (hoặc hai) phán đoán tương tự, tương đương tương phản thành suy lý, thứ hai mặt cú pháp, câu phức (“vế” tương đương với câu đơn) Ta dùng các ký hiệu A, B,…và A’ (biểu thị “vế” (phán đoán) có nội dung cấu trúc tương tự A), Ā (biểu thị “vế” (phán đoán) có nội dung tương phản cấu trúc đối liên với A) để mơ hình hóa câu tục ngữ có cấu trúc đối xứng kép Cần lưu ý giữa các dạng tương ứng hai kiểu cấu trúc đối xứng đơn kép (ví dụ giữa a b cấu trúc đối xứng đơn với A B cấu trúc đối xứng kép; giữa a mà ā cấu trúc đối xứng đơn với A+Ā cấu trúc đối xứng kép, …) ln ln có nét tương đồng ý nghĩa khó phân biệt cú pháp (câu đơn hay câu phức) Khi nghiên cứu, ta nên có đối chiếu tự rút những nhận xét thích đáng: + Nhóm 1: Cấu trúc so sánh trùng điệp Nhóm gồm có các dạng: A = A’, A= B (=C…),…(Dấu biểu thị đẳng lập giữa các vế) Ý nghĩa: liên kết những phán đoán có nội dung cấu trúc tương tự (A A’) có hàm nghĩa tương đương (A B) thành phán đoán chung nhằm làm nâng nghĩa ý chung câu tục ngữ phép bồi trợ Ví dụ: A = A’: Bn có bạn, bán có phường A =B ( =C…): Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi + Nhóm 2: Cấu trúc so sánh thứ bậc Nhóm gồm có các dạng: A > B (>C…) (hình thức biểu đạt phổ biến là: A, nhì B,…), A < B (hình thức biểu đạt phổ biến A khơng B),… Ý nghĩa: Cũng tương tự kiểu cấu trúc so sánh thứ bậc đối xứng đơn; chỗ khác biệt là: đây, A B vẫn những vế câu tục ngữ thân chúng có ý nghĩa phán đoán (nghĩa thân A,B những kinh nghiệm); dạng A > B so sánh thứ bậc mức, dạng A < B ln ln có tính chất phóng đại (với tục ngữ, phóng đại thủ thuật lập luận nhằm thuyết phục “gây ấn tượng”) Ví dụ: A > B (>C…): A < B: Thứ cày nó, thứ nhì bón phân Giặc bên Ngơ khơng bà bên chồng + Nhóm 3: Cấu trúc suy luận lơgíc Nhóm gồm có các dạng: A B (đồng dạng với a b cấu trúc đối xứng đơn), A + Ā (đồng dạng với a mà ā cấu trúc đối xứng đơn), A # B (hình thức biểu đạt phổ biến A B), A + A’ + A”…,… Ý nghĩa: lập luận so sánh (lơgíc học gọi lập luận loại suy): dạng A B so sánh khẳng định (mượn A chân lý hiển nhiên để khẳng định B); dạng A # B so sánh phủ định (phủ định B để nhấn mạnh khẳng định A); dạng A + Ā so sánh tương phản (đối chiếu A, Ā để vạch rõ mâu thuẫn đối tượng đề cập); dạng A + A’ + A”…là so sánh theo thời gian (để chĩ rõ biến đổi lên xuống đối tượng) Ví dụ: A B: Dao liếc sắc, người chào quen A # B: Bà tổ tiên khơng tiền gạo A + Ā: Mềm nắn, rắn bng (Ghi chú: Cũng có so sánh tương phản A +Ā nhằm nêu lên điều răn dạy “hoàn chỉnh” gồm hai mặt bổ sung cho Ví dụ: Khơn trí lượng Dại học lỏm người ta bề ngồi A + A’ + A”…: chạy Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò 2.2 Từ ngữ, nhịp vần câu tục ngữ Cấu trúc câu tục ngữ có tính chất bền vững, xây dựng ba loại vật liệu từ ngữ, nhịp vần Những vật liệu kết hợp chặt chẽ, hài hòa với để tạo sức biểu đạt hoàn hảo câu 2.2.1 Từ ngữ câu tục ngữ Đặc điểm thứ từ ngữ tục ngữ chỡ đích đáng, sắc sảo mà vẫn hết sức giản dị Từ ngữ câu tục phải đích đáng, sắc sảo để đảm bảo tính chất tối ưu cho không gian ngôn ngữ câu tục ngữ; đồng thời, đích đáng, sắc sảo mà vẫn giản dị tục ngữ hình thức tinh luyện khẩu ngữ dân gian Muốn sâu vào đặc điểm nên tập trung quan sát vào phận vị ngữ câu tục ngữ, cụ thể những động từ những tính từ chỉ tình thái hay tính chất Điều thú vị những câu tục ngữ dùng đến 9/10 từ Hán- Việt vẫn giữ đặc điểm Ví dụ, câu: Vơ phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vơ phúc Chỉ có từ rình Việt, lại từ thông tục Nhưng đặt vào ngữ cảnh Hán- Việt trang nghiêm, biến câu thành “nửa Hán nửa Nôm” tự nhiên toát ý vị hài hước suồng sã, đóng vai trò bật việc biểu đạt tinh thần câu tục ngữ: Vừa vạch trần công lý, vừa khuyên răn những có máu kiện cáo, xưa Cũng nên biết những câu tục ngữ có nội dung hài hước châm biếm có chủ tâm thường có ý nghĩa răn dạy Đặc điểm thứ hai tiêu biểu từ ngữ câu tục ngữ, tính hình ảnh diễn đạt những khái niệm, những ý tưởng trừu tượng Ở đây, biện pháp sử dụng rộng rãi vẫn biện pháp so sánh Trong tục ngữ, xét chung, có ba loại quan hệ so sánh: 1/ so sánh nhằm diễn đạt những khái niệm trừu tượng cách cụ thể, hình ảnh; 2/ so sánh giữa hai vế cấu trúc câu tục ngữ nhằm biểu đạt suy lý, lập luận; 3/ so sánh sử dụng câu tục ngữ vào các hoạt động suy nghĩ, nói năng, ứng xử… Ví dụ, với câu tục ngữ: Một giọt máu đào ao nước lã Cả ba loại so sánh đề cập câu tục ngữ 1/ khái niệm “họ hàng” biểu đạt hình ảnh máu đào, khái niệm “người dưng” biểu đạt hình ảnh nước lã- những ẩn dụ; 2/ vế so sánh với vế 2: a b; 3/ ứng dụng, câu tục ngữ trở thành tỷ dụ ẩn dụ người sử dụng muốn nhấn mạnh, đề cao quan hệ huyết thống 2.2.2 Nhịp câu tục ngữ Câu tục ngữ có cấu trúc đối xứng nằm giữa hai vế (nếu ba vế có hai trục…) Trường hợp tục ngữ dùng kiểu câu hô ứng (bao nhiêu… nhiêu, nào… ấy, nào… cũng,…) ta hình dung có trục đối xứng xoay Dấu hiệu hình thức đối xứng những liên từ, trợ từ,… Nhưng, tục ngữ dùng các loại từ ấy, nên trục đối xứng thường ẩn nhịp vần Việc tỉnh lược những liên từ, trợ từ,… khơng chỉ có tác dụng làm cho câu tục ngữ gọn mà làm cho trở nên mềm dẻo và, đó, thêm tinh tế Ví dụ: Vỏ qt dày / móng tay nhọn Người ta ngầm đặt vào trục đối xứng những từ cơng cụ như: có, tất nhiên có, có, gặp, phải có,… có những phán đoán khác đơi chút sắc thái lôgic (phán đoán tất nhiên, phán đoán xác định, phán đoán khả năng… ) Trường nghĩa câu tục ngữ mở rộng phần nhờ tính mềm dẻo - tính mềm dẻo tạo nên trục đối xứng ẩn Ở tục ngữ, nhịp tự nhiên ln đồng thời nhịp lơgic Đó ngun tắc chi phối việc chọn đặt từ gieo vần Phân tích câu tục ngữ ta nhận đặc điểm Ví dụ: - Khơng thầy // đố mày làm nên - Hà tiện có // phũ chó / giàu Như vậy, tính chất nhịp nhàng, vần vè câu tục ngữ đành có giúp cho “xi tai, thuận miệng, dễ nhớ, dễ truyền” vẫn quy định trước hết chủ yếu yêu cầu nội dung Câu tục ngữ có vẻ khơng đặt mà bật cách tự nhiên, hoàn cảnh cụ thể, tự lương tri, tâm hồn trí tuệ… thật cơng trình kiến trúc tinh xảo ngơn ngữ - người ta khó thay đổi, thêm bớt Đương nhiên, nói trên, ́u tố nhịp đóng vai trò khơng hiển có nhiều tác dụng: khiến cho câu tục ngữ có tính nhịp nhàng; có tương tác với yếu tố vần góp phần tạo hài hòa âm cho câu tục ngữ; góp phần tạo cân đối, qua biểu đạt sắc thái quan hệ lơgic giữa các vế câu tục ngữ 2.2.3 Vần câu tục ngữ Cũng ca dao, tục ngữ vần yếu tố giữ nhịp, tạo hài âm hòa cho câu, đồng thời góp phần làm nâng những từ có ý nghĩa quan trọng câu Trong tục ngữ, vần hết sức phong phú, linh hoạt, bắt với tự nhiên mà tài tình không tùy tiện cốt lấy “xuôi tai, vần vè” Hiện tượng gò chữ ép vần hiếm thấy tục ngữ Những câu tục ngữ tiếng thường có cấu trúc đan chéo (a b a’ b’, a b c b’, a b a b’) cấu trúc cân đối ta biết Trong trường hợp vần xuất phải vần sát Ví dụ: - Bến đò, lò rèn - Có tật, giật - Cốc mò, cò xơi Vần sát xuất những câu tục ngữ có cấu trúc đối xứng mà trục đối xứng ẩn Ví dụ: Những câu tiếng: - Ăn nào, rào - Cá kể đầu, rau kể mớ - Đạn ăn lên, tên ăn xuống Những câu tiếng: - Đầu năm buôn muối, cuối năm bn vơi - Một nghề kín, chín nghề hở - Khơn đâu có trẻ, khỏe đâu có già Tuy nhiên, khảo sát kỹ ta thấy những câu tục ngữ có cấu trúc đối xứng với trục đối xứng ẩn (dạng tiếng, 10 tiếng,…) xuất vần cách Ví dụ: - Khéo ăn no, khéo co ấm - Hay làm đói, hay nói no So sánh cách gieo vần hai câu: - Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm - Năm trước cau, năm sau lúa Ta thấy: câu gieo vần sát, câu hai tiếng đầu (năm), cuối (năm) đòi hỏi phải nhấn mạnh; câu gieo vần cách, hai câu tiếng (năm) trước, (năm) sau đòi hỏi phải nhấn mạnh - hai cách gieo vần thống chỗ đảm bảo giữ nhịp nhấn mạnh những từ chủ chốt Như vậy, cùng kiểu câu có cấu trúc đối xứng với trục đối xứng ẩn, gieo vần sát hay gieo vần cách cùng quy tắc chi phối- quy tắc “cách gieo vần phụ thuộc vào chức vần”, chủ yếu chức từ vựng vần, tức vai trò tác dụng làm bật những từ láy âm Quy tắc giống quy tắc “nhịp tự nhiên nhịp lơgic” nói trên, hai diễn dịch cùng nguyên lý chung “hình thức phục tùng nội dung” Có thể mở rộng ra, có trường hợp những câu tục ngữ có cấu trúc hai vế khơng đối xứng chặt chẽ có trường hợp những câu tục ngữ có cấu trúc tự Ví dụ: Vần cách tiếng: - Con lên ba, lòng mẹ - Cáo chết để da, người ta chết để tiếng Vần cách hai tiếng: - Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay bão - Bà chúa đứt tay, ăn mày sổ ruột Vần cách ba tiếng: - Tiền lĩnh quần chị, không tiền chỉ quần em - Tham thâm, Bụt bảo thầm có tham Tính biểu cảm nghệ thuật câu tục ngữ phụ thuộc phần lớn vào vần, vào “biến hóa” cách gieo vần Cũng thấy vần gieo cách một, hai hay ba tiếng theo quy tắc riêng Tóm lại, tính nghệ thuật câu tục ngữ thể tính cân đối cấu trúc, tính hình tượng từ ngữ, tính nhịp nhàng tính nhạc nhịp vần… Thực tế tục ngữtục ngữ thực tế Tục ngữ nảy sinh từ nhu cầu khái quát những kinh nghiệm rút từ quan sát suy ngẫm những việc, kiện thực tế đúc kết những kinh nghiệm để sử dụng các hoạt động thực tế Có lẽ thừa khẳng định “thể loại tục ngữ chất có tính chất thực” Tuy nhiên, nếu cho “bản thân nếp suy nghĩ tục ngữ…là tập hợp những điều quan sát đơn giản” chưa hẳn Ta nhận thấy kinh nghiệm tục ngữ, hình thành sở quan sát, suy ngẫm những việc, kiện thực tế lặp lặp lại nhiều lần Trong tục ngữ khó lòng có tiếng vang kinh nghiệm việc, kiện thực tế đơn độc Không thể chỉ vài lần “trông trời, trông đất, ”, “dãi nắng, dầm sương,…” “ra khơi, vào lộng,…” “rút ra” những kinh nghiệm thời tiết, ví dụ như: - Vẩy mại mưa, bối bừa nắng - Trăng quầng hạn, trăng tán mưa mà phải trải đời, nhiều đời, mồ hôi nước mắt ruộng đồng, sông biển Cả lịch sử hàng ngàn năm chống ngoại xâm dân tộc ta chỉ để lại cho kho tàng tục ngữ có mươi câu giản dị như: - Nước mất, nhà tan - Giặc đến nhà đàn bà phải đánh những kinh nghiệm, những học xương máu bao thế hệ ông cha ta đánh giặc, những chân lý lớn lịch sử giữ nước Cũng các thể loại khác sáng tác nghệ thuật truyền miệng dân gian, tục ngữ thể cách đánh giá nhân dân thực tế, những tượng đời sống Trong bất kỳ kinh nghiệm tục ngữ chứa đựng kín lộ thái độ, quan điểm, cách đánh giá nhân dân tượng nói đến Về mặt thi pháp, chất biểu cảm tục ngữ Chẳng hạn, cách biểu đạt nội dung kinh nghiệm câu tục ngữ: Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết So sánh cái đói giáp hạt tháng tám (giữa vụ chiêm vụ mùa) với cái đói giáp hạt tháng ba (giữa mùa chiêm) – đói qua đói chết – khiến những từng niếm trải có hiểu biết thực tế tàn nhẫn cảm nhận “âm vang” cái cảm giác kinh hồng những người đúc kết câu tục ngữ Hoặc, chẳng hạn, biểu đạt nội dung kinh nghiệm có ý vị “tâm lý học lứa tuổi” câu: Già bát canh, trẻ manh áo Rõ ràng thể thái độ đồng cảm giữa những người vốn hưởng niềm vui cái ăn, cái mặc, dù chỉ những niềm vui bé nhỏ – bát canh (người già, ăn, thường hay nghẹn), manh áo – đồng cảm thấm đượm tình người Tất nhiên, chất biểu cảm tục ngữ thường bộc lộ rõ câu tục ngữ sử dụng Là thể loại có chức thực hành – sinh hoạt triệt để cả, tục ngữ có sống tích cực dân gian Để hình dung đường từ tục ngữ đến thực tế, cần sâu vào tính đa nghĩa Ta biết tục ngữ chia làm hai loại bản: loại đơn nghĩa loại đa nghĩa Những câu tục ngữ thuộc loại đơn nghĩa những câu chỉ hiểu theo “nghĩa đen” Ví dụ: Mưa tháng bảy gãy cành trám Dao thử trầu héo, kéo thử lụa xơ Những câu tục ngữ thuộc loại đa nghĩa chia thành hai loại: loại thứ gồm những câu vừa hiểu theo “nghĩa đen”, vừa (và thường) hiểu theo “nghĩa bóng”; ví dụ: Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng Qua chợ tiền, vô duyên khỏi nhẵn má Loại thứ hai gồm những câu chỉ dùng theo “nghĩa bóng”, ví dụ: Chết khơng muốn, muốn ăn xơi Có sừng, đừng hàm Những câu tục ngữ thuộc loại đa nghĩa chiếm tỷ lệ lớn hẳn so với những câu đơn nghĩa Điều có nghĩa ứng dụng phần lớn tục ngữ dùng những ẩn dụ Trong trường hợp này, câu tục ngữ trở thành cái so sánh (b) điều người ta muốn nói cái so sánh (a) Vì trường nghĩa câu tục ngữ đa nghĩa thường khá rộng (xoay quanh nghĩa bản) có khả ứng dụng vào những tình huống, hồn cảnh khác Trên thực tế, sử dụng câu tục ngữ cách thích đáng, hồn cảnh thích hợp, xét mặt “hành ngôn”, gần khám phá nghĩa thuộc trường nghĩa nó, nếu khơng muốn nói “phát minh” ẩn dụ - HẾT - ... tai, thuận miệng… Những đặc điểm thi pháp tục ngữ 2.1 Cấu trúc câu tục ngữ Mỗi câu tục ngữ câu hoàn chỉnh mặt ngữ pháp, diễn đạt ý trọn vẹn Về mặt cấu trúc, câu tục ngữ có nhiều nét... thức “câu nói” giúp cho tục ngữ, giống ngơn ngữ, “khơng phải mật cái dính vào” Có thể hiểu thi pháp tục ngữ những câu nói cấu tạo theo thi pháp riêng, khác những câu nói thơng thường:... tượng từ ngữ, tính nhịp nhàng tính nhạc nhịp vần… Thực tế tục ngữ – tục ngữ thực tế Tục ngữ nảy sinh từ nhu cầu khái quát những kinh nghiệm rút từ quan sát suy ngẫm những việc,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG đặc điểm THI PHÁP CỦA TỤC NGỮ , NHỮNG đặc điểm THI PHÁP CỦA TỤC NGỮ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn