KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật tài GIỎI, DŨNG sĩ

3 80 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:25

KIỂU TRUYỆN VỀ NHÂN VẬT TÀI GIỎI, DŨNG (PHÂN TÍCH NĨI CHUNG GỒM NHIỀU TRUYỆN) I ĐỊNH HƯỚNG VÀ NGUN TẮC PHÂN TÍCH 1.1 Định hướng phân tích - Chọn kể xác định thể loại - Điểm gây hứng thú hướng gợi mở chung 1.2 Phân tích nhân vật cốt truyện: - Nhân vật cở tích chưa miêu tả ngoại hình tâm lí Nhân vật truyện cở tích thể chủ yếu qua hành động - Nhân vật truyện cở tích biểu của tư phân loại Thông thường nhân vật truyện chia thành hướng rạch ròi: thiện - ác, lớp người - lớp người trên, khơng có nhân vật phức tạp vừa tốt, vừa xấu - Nhân vật cở tích yếu tố của cốt truyện gắn với cách cấu tạo của cốt truyện - Cần phân tích hành động của nhân vật theo cấu trúc tự nhiên của cốt truyện chia chuỗi hành động của nhân vật làm nhiều chặng dọc theo cốt truyện ý nghĩa chủ đề II KIỂU TRUYỆN VỀ NHÂN VẬT TÀI GIỎI, DŨNG (Thạch Sanh, chàng bắn cung, chàng lặn giỏi, chàng thầy thuốc “Ba chàng thiện nghệ”, tập thể trai làng truyện “Nàng tóc thơm”, Đơmtơrít, chàng trai “Bốn anh tài”,…) Nhân vật - Nhân vật trung tâm cá nhân hay tập thể, dũng hay người tài giỏi (người có tài đặc biệt – chàng bắn cung, chàng lặn giỏi, chàng thầy thuốc “Ba chàng thiện nghệ”…) - Song tất chàng trai trẻ, khỏe, tài giỏi, sẵn sàng đương đầu vượt qua trở lực Tuy nhiên có trường hợp nhân vật không vượt qua thử thách, trở ngại song họ chiến đấu hết mình Đó tập thể trai làng truyện Cơ gái tóc thơm Vượt qua hết núi cao vực sâu họ đành bất lực nhìn đại bàng cắp cô gái bay Nhưng trai làng chiến đấu hết mình vuợt qua nhiều gian khó, trở lực => Nhân vật truyện thể rõ ràng giản đơn quan niệm của người xưa người dũng sĩ, tài giỏi => Trước tiên, họ phải người trẻ, khỏe, có tài, dám đương đầu với khó khăn, thử thách Kết cấu - Cốt truyện đơn giản (Cơ gái tóc thơm, Đơmtơrít) có cốt truyện phức tạp (Thạch Sanh) Nhìn chung, cốt truyện xoay quanh ba nhân vật chính: dũng sĩ, u qi, gái + Mở đầu truyện rất linh hoạt: giới thiệu cô gái, yêu quái, giới thiệu xuất của người dũng thường gắn liền với yếu tố thần kì * Giới thiệu nguời dũng sĩ: Bốn anh tài, Thạch Sanh * Giới thiệu gái: Ba chàng thiện nghệ, Nàng tóc thơm + Diễn biến truyện: biến cố bắt đầu không ngừng xảy (một nhiều biến cố) nhằm thử thách để người dũng bộc lộ tài năng, ý chí phẩm chất + Kết thúc: thường có hậu Cụ thể người dũng vượt qua khó khăn, trở ngại, thử thách, có ngưỡng mộ tuyệt đối của tất người, chinh phục người đẹp sống hạnh phúc VD: Thạch Sanh, Bốn anh tài, Đơmtơrít - Tuy nhiên có kết thúc người dũng không vượt qua trở ngại, trở ngại lớn, tình bất khả kháng VD: Cơ gái tóc thơm - Đặc biệt, kết cấu truyện có kết hợp của nhiều ́u tố thần thoại (Cơ gái tóc thơm), nhiều nghi lễ cở như: tục bắt cóc phụ nữ, lễ hiến tế… Ra đời tương đối muộn hệ thống truyện cở tích thần kì nên kiểu truyện người dũng tài giỏi bồi đắp nhiều yếu tố của xã hội phong kiến (Nghề buôn nghi thức kết nghĩa anh em Thạch Sanh, tục kén rể Ba chàng thiện nghệ) Nhưng nhìn chung nằm khn khở của truyện cở tích thần kì vì xuất đậm đặc của yếu tố hoang đường kiểu kết thúc có hậu => Kết cấu truyện phản ánh ước mơ, khát vọng chinh phục thiên nhiên khó khăn, trở ngại sống, khát vọng xã hội công của người xưa - Xung đột xây dựng kiểu truyện người dũng tài ba xung đột người dũng với lực lượng xã hội thiên nhiên Tuy nhiên, phần lớn thường mang tính gay cấn gay gắt Chủ yếu xung đột mang tính tất yếu nhằm để dũng bộc lộ tài phẩm chất III KẾT LUẬN NHÂN VẬT - Nhân vật ba kiểu truyện có chi tiết xây dựng đậm nhạt khác họ người tiêu biểu cho số phận, phẩm chất tốt đẹp, tài của người bình dân Gắn liền với yếu tố thần kì song sống của họ khơng vượt ngồi sống bình dị, đời thường KẾT CẤU - Kết cấu từng kiểu truyện, từng truyện đơn giản, phức tạp khác nhìn chung diễn theo trình tự trước sau của xuất kiện kết thúc có hậu Đặc biệt yếu tố thần kì xuất đậm đặc giữ vai trò quan trọng kết cấu truyện XUNG ĐỘT - Xung đột ba kiểu truyện xung đột nhân vật với thế lực tự nhiên, hay thế lực xã hội Tính chất gay gắt của xung đột truyện khác nhìn chung tất nhằm để nhân vật bộc lộ phẩm chất, tài ... yếu nhằm để dũng sĩ bộc lộ tài phẩm chất III KẾT LUẬN NHÂN VẬT - Nhân vật ba kiểu truyện có chi tiết xây dựng đậm nhạt khác họ người tiêu biểu cho số phận, phẩm chất tốt đẹp, tài của người... Kết cấu - Cốt truyện đơn giản (Cơ gái tóc thơm, Đơmtơrít) có cốt truyện phức tạp (Thạch Sanh) Nhìn chung, cốt truyện xoay quanh ba nhân vật chính: dũng sĩ, u qi, gái + Mở đầu truyện rất linh... kết cấu truyện XUNG ĐỘT - Xung đột ba kiểu truyện xung đột nhân vật với thế lực tự nhiên, hay thế lực xã hội Tính chất gay gắt của xung đột truyện khác nhìn chung tất nhằm để nhân vật bộc
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật tài GIỎI, DŨNG sĩ , KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật tài GIỎI, DŨNG sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn