KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật bất HẠNH

5 97 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:25

KIỂU TRUYỆN VỀ NHÂN VẬT BẤT HẠNH Kiểu truyện nhân vật bất hạnh 3.1 Cốt truyện Đặc điểm Truyện cổ tích thường xây dựng theo số sơ đồ chung định Cơ sở để xác lập sơ đồ kết cấu truyện cổ tích hành động nhân vật Cốt truyện xoay quanh hành động nhân vật Đặc điểm chung cốt truyện loại kết cấu theo đường thẳng Diễn biến câu chuyện xây dựng theo trình tự thời gian, việc trước kể trước, việc xảy sau kể sau Cốt truyện ý hành động nhân vật, hệ thống chuỗi kiện kết nối với Theo Đỗ Bình Trị sơ đồ phổ biến kết cấu truyện thường diễn làm ba phần: Phần đầu: Nhân vật xuất Phần giữa: phiêu lưu nhân vật giới cổ tích Phần cuối: đổi đời, thay đổi số phận nhân vật Ở phần có nhiều mơtíp khác số tình tiết, nét chung kể đời nhân vật cách trọn vẹn Khảo sát thi pháp cốt truyện kiểu truyện nhân vật bất hạnh ta thấy có số mơtíp tiêu biểu sau: · Mơtíp cốt truyện xây dựng mối quan hệ mẹ ghẻ (bố ghẻ) với chồng (vợ) (Tấm cám, Mụ dì ghẻ độc ác, Sự tích chim đa đa…) +Nhân vật ln có phân tuyến rạch ròi + Nội dung câu chuyện diễn theo bước nhân vật + Vai trò nhân vật phụ phông để nhân vật bộc lộ phẩm chất, tài + Yếu tố thần kỳ có vai trò quan trọng truyện + Kết thúc thắng lợi lẽ phải Nhân vật hưởng vinh hoa phú quý hoá kiếp >Ý nghĩa: Cốt truyện thể đấu tranh cặp nhân vật đối tuyến kết thúc bên thiện chiến thắng Qua khẳng định chân lý lẽ phải thái độ dứt khốt người xưa quan điểm nhìn nhận vấn đề thiện ác xã hội · Mơtíp xây dựng mối quan hệ ba (Trầu cau, Sự tích hơm mai, Ơng đầu rau…) + Nhân vật thường hai anh em người chị dâu + Xung đột truyện ác thiện mà nội dung chủ yếu vấn đề nhân sinh + Yếu tố thần kỳ khơng có tác dụng thúc đẩy cốt truyện phát triển thêm mà giúp cho nhân vật hoá kiếp + Kết thúc truyện theo hướng tiêu cực (nhân vật chết hoá than thành vật tượng khác nhau) mang ý nghĩa sâu sắc àÝ nghĩa: Kiểu cốt truyện nhằm giải thích cho tượng ca ngợi phẩm chất tốt đẹp người Truyện Trầu cauà Sự hoá than nhân vật trở thành biểu tượng tình cảm nồng thắm tình anh em, vợ chồng Truyện Ông đầu rauàBa chết trở thành biểu tượng nhân hậu, long bao dung tình cảm vợ chồng · Mơtíp mối quan hệ hai anh em, người mồ côi (Cây khế, Hà rầm hà rạc, Cây tre trăm đốt…) + Loại mơtíp kết thúc có hậu cho nhân vật chính, nhân vật phản diện phải trả giá cho mưu đồ xấu xa + Nhân vật khơng nhờ trợ giúp yếu tố thần kỳ (Cây khế) có hỗ trợ lực lượng (Cây tre trăm đốt) Đây mơtíp thưởng cho nhân vật lương thiện, phạt nhân vật có giả tâm · Loại cốt truyện khơng có nhân vật đối tuyến (Trương chi, Hòn vọng phu…) + Cốt truyện xoay quanh nhân vật nhân vật đời thường nhân vật chức + Cốt truyện phát triển theo logic sống kết thúc khơng có hậu Nhân vật giải thoát khỏi nỗi khổ giải pháp tiêu cực tìm đến chết họ dân gian ca ngợi phẩm chất, đạo đức, tài năng… àÝ nghĩa: Cốt truyện lồng vào phương tiện, biện pháp nghệ thuật để lý giải tích Kết thúc truyện nhằm nêu lên hình ảnh thiên nhiên bên ẩn chứa mối quan hệ xã hội 3.2 Nhân vật Nhân vật truyện cổ tích đa dạng, phức tạp mang tính thực rõ nét nhân vật thần thoại, truyền thuyết Nếu thần thoại “nghệ thuật vô ý thức” truyện cổ tích “nghệ thuật đích thực” Kiểu nhân vật bất hạnh truyện cổ tích thường có hai loại: Một loại kết thúc có hậu; loại khác kết thúc khơng có hậu Ở kiểu kết thúc có hậu, có nhiều mơtíp khác nhau: Kiểu nhân vật người em út (Cây khế) Kiểu nhân vật người riêng (Mụ dì ghẻ độc ác) Kiểu nhân vật người mồ côi (Nàng tiên ốc) Kiểu nhân vật người (Cây tre trăm đốt) Các kiểu nhân vật bất hạnh thường xây dựng theo khn khổ định sẵn Họ có hành động, tính cách, số phận tương đối giống Trong đó, có hai nhóm nhân vật: Một nhóm xây dựng nhân vật chức năng, nhân vật thuyết minh cho đạo đức (Tấm cám); nhóm khác gần với đời thường (Trương chi, Hòn vọng phu) Về nhóm nhân vật chức năng, nhân vật thuyết minh cho đạo đức có đặc điểm sau: Hành động + Hành động theo cốt truyện + Nhân vật tự than khơng có sức mạnh hỗ trợ lực lượng siêu nhiên có khả kỳ diệu, định diễn tiến câu chuyện + Nhân vật bị theo yếu tố ngẫu nhiên đặt trước mà khơng có ý thức hành động (Người em Hà rầm hà rạc lại nằm ngủ gốc nơi đàn khỉ thường lui đến) + Hành vi nhân vật hành vi chức (Chẳng hạn Tấm tin cách ngờ nghệch lời mụ dù ghẻ Người em Cây khế lại chịu nhận khế chia gia tài, lại đồng ý đổi lại cho anh Những hành vi hành vi chức năng.) àNhư vậy, nhân vật làm việc gì, hành động thúc nhân cách mà bị chi phối cốt truyện có tính chất chức năng, ý đồ tác giả dân gian muốn xây dựng mẫu người với nét nhân cách trội Tính cách + Nhân vật bất hạnh đại diện cho tuyến nhân vật thiện +Nhân vật người mang nét đẹp phẩm chất tích cực theo quan niệm đạo đức người xưa + Nhân vật khơng có thay đổi nhân cách, tốt tốt từ đầu đến cuối ngược lại Do nhân vật khơng phải nhân vật cá tính àNhân vật xây dựng theo khuôn khổ định sẵn Tất nhân vật thiện giống (người em Cây khế, Hà rầm hà rạc nhân vật chất tính cách tốt đẹp), khác tình huống, kết thúc truyện àÝ nghĩa việc xây dựng nhân vật nhằm thuyết minh cho đặc điểm nhân cách, nét tính cách người Mỗi nét nhân cách tương ứng với nhóm truyện, hồn cảnh hành động định Số phận + Số phận nhân vật dẫn dắt yếu tố thần kỳ Nếu khơng có yếu tố thần kỳ can thiệp nhân vật khơng thể đổi đời, giải phóng số phận Về nhóm nhân vật bất hạnh xây dựng gần gũi với đời sống thực có đặc điểm sau: + Nhân vật khơng có phân tuyến + Nhân vật gần với đời thường, nhân vật lý tưởng hoá + Yếu tố thần kỳ dần vắng bóng, thay vào chất thực trần trụi + Tác giả dân gian dần ý đến cá tính người, ý đến tính cách đời thường ghen tng (Sự tích vọng phu), yêu đương thất tình (Trương chi) +Nhân vật tốt hồn tồn khơng lý tưởng hố, nghĩa khơng tốt cách tuyệt đối nhân vật thần kỳ, họ có sai lầm dẫn tới kết thúc tiêu cực àTóm lại: Kiểu nhân vật bất hạnh truyện cổ tích Việt Nam thể nhiều tiểu loại cổ tích thần kỳ Đó người xuất thân từ lao động nghèo khổ có phẩm chất đáng trân trọng Miêu tả loại nhân vật này, tác giả dân gian mơ ước hướng đến sống công bằng, đầy đủ cho người lao động xã hội phong kiến phân chia đẳng cấp gay gắt ... nhau: Kiểu nhân vật người em út (Cây khế) Kiểu nhân vật người riêng (Mụ dì ghẻ độc ác) Kiểu nhân vật người mồ côi (Nàng tiên ốc) Kiểu nhân vật người (Cây tre trăm đốt) Các kiểu nhân vật bất hạnh. .. thiện, phạt nhân vật có giả tâm · Loại cốt truyện khơng có nhân vật đối tuyến (Trương chi, Hòn vọng phu…) + Cốt truyện xoay quanh nhân vật nhân vật đời thường nhân vật chức + Cốt truyện phát... nhóm nhân vật: Một nhóm xây dựng nhân vật chức năng, nhân vật thuyết minh cho đạo đức (Tấm cám); nhóm khác gần với đời thường (Trương chi, Hòn vọng phu) Về nhóm nhân vật chức năng, nhân vật thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật bất HẠNH , KIỂU TRUYỆN về NHÂN vật bất HẠNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn