Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

2 51 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:13

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC ĐẤT MAU I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát ,diễn cảm toàn bài,nhấn mạnh từ ngữ gợi tả ,gợi cảm -Hiểu :Sự khắc nghiệt thiên nhiên,Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Mau II Đồ dùng học tập: -Tranh minh họa -Bản đồ VN;cảnh thiên nhiên, người Mau III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc chuyện Cái q nhất? Và TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh-giới thiệu (sgvtr190) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia 3đoạn đoạn 1: dông đoạn 2: …thân đước đoạn 3: lại Luyện đọc từ khó:phũ, nẻ chân chm , -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần rạn nứt ,phập phều, thịnh nộ, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai thẳng đuột, -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó: phũ, phập phều, -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , thịnh nộ, hà sa số, đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK ? + mưa dông:rất đột ngột, dội chóng tạnh +VD: Mưa Mau -Hãy đặt tên cho đoạn văn ? -Đọc nhanh ,mạnh nhấn giọng -Em nêu cách đọc đoạn văn :sớm nắng chiều mưa,nắng đó, đổ này? xuống, hhối hả, phũ,… Gọi HS đọc đoạn Câu ý SGK ? Câu ý SGK ? Lớp NX , sửa sai + cối mọc thành chòm, thành rặng ; rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt + nhà cửa dựng dọc bờ kênh ,dưới hàng đước xanh rì;… thân đước +VD :Cây cối nhà cửa Mau -Hãy đặt tên cho đoạn văn ? -Em nêu cách đọc đoạn văn -Nhấn mạnh từ:nẻ chân chim,rạn này? nứt, phập phều, gió, dơng, Gọi HS đọc thịnh nộ,…thẳng đuột ,hằng hà sa số… đoạn Lớp NX,sửa sai Câu 3SGK ? + thông minh , giàu nghị lực,thượng võ,thích nghe chuyện kì lạ -Hãy đặt tên cho đoạn văn ? sức mạnh trí thơng minh -Em nêu cách đọc đoạn văn người này? +VD:người Mau kiên cường Gọi HS đọc Gọi HS thi đọc toàn -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế HĐ3 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -chuẩn bị ơn tạp học kì I -Giọng đọc thể niềm tự hào, khâm phục; nhấn giọng từ:thông minh ,giàu nghị lực,huyền thoại ,thượng võ,nung đúc, lưu truyền… Lớp NX sửa sai ý mục I ... khắc nghiệt + nhà cửa dựng dọc bờ kênh ,dưới hàng đước xanh rì;… thân đước +VD :Cây cối nhà cửa Cà Mau -Hãy đặt tên cho đoạn văn ? -Em nêu cách đọc đoạn văn -Nhấn mạnh từ:nẻ chân chim,rạn này?... đặt tên cho đoạn văn ? sức mạnh trí thơng minh -Em nêu cách đọc đoạn văn người này? +VD:người Cà Mau kiên cường Gọi HS đọc Gọi HS thi đọc toàn -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế HĐ3 :củng cố ,dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn