Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:12

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC CÁI QUÝ NHẤT I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát ,diễn cảm toàn bài; phân biệt lời dẫn chuyện nhân vật -Nắm vấn đề tranh luận ý khẳng định II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ đọc SGK III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc thuộc thơ Trước cổng trời TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr183) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn đoạn 1:…sống khơng? đoạn 2: ….phân giải đoạn 3: lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó :thì giờ,phân giải, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó;tranh luận , phân -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , giải đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo Câu SGK ? đoạn + VD:vàng , bạc ,lúa, gạo… Câu 2SGK ? GV ghi tóm tắt lên bảng -Hùng: lúa gạo ni sống người -Q: có vàng có tiền ,có tiền mua tất -Nam :có làm lúa đoạn gạo,vàng bạc Câu 3SGK ? + khẳng định HS-tôn trọng ý kiến người đưa ý Câu SGK? kiến sâu sắc hơn…người lao động HĐ3: Luyện đọc diễn cảm quí -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc VD: phân vai (5 HS) -Cuộc tranh luận thú vị -Luyện đọc theo nhóm …… - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế Lớp NX sửa sai HĐ4 :củng cố ,dặn dò ý mục I -NX tiết học -Ghi nhớ cách nêu lí lẽ thuyết phục người khác ... sâu sắc hơn…người lao động HĐ3: Luyện đọc diễn cảm quí -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc VD: phân vai (5 HS) -Cuộc tranh luận thú vị -Luyện đọc theo nhóm …… - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? -Liên hệ thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn