Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

2 72 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:11

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC CÁI QUÝ NHẤT I Mục Tiêu : -Đọc lưu loát ,diễn cảm toàn bài; phân biệt lời dẫn chuyện nhân vật -Nắm vấn đề tranh luận ý khẳng định II Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ đọc SGK III Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra cũ : HS đọc thuộc thơ Trước cổng trời TLCH Dạy a Giới thiệu : GV giới thiệu tranh –giới thiệu (SGVtr183) b Bài : HĐ1 :Luyện đọc Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS - giỏi đọc -GV chia 3đoạn đoạn 1:…sống khơng? đoạn 2: ….phân giải đoạn 3: lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó :thì giờ,phân giải, Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó;tranh luận , phân giải -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi HS hoạt động theo nhóm đoạn cho ) -GV đọc mẫu Cả lớp đọc thầm theo HĐ2:Tìm hiểu bài: TaiLieu.VN Page Câu SGK ? đoạn + VD:vàng , bạc ,lúa, gạo… Câu 2SGK ? GV ghi tóm tắt lên bảng -Hùng: lúa gạo ni sống người -Q: có vàng có tiền ,có tiền mua tất đoạn Câu 3SGK ? Câu SGK? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Nam :có làm lúa gạo,vàng bạc + khẳng định HS-tôn trọng ý kiến người đưa ý kiến sâu sắc hơn…người lao động quí VD: -Cuộc tranh luận thú vị -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc phân …… vai (5 HS) -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? Lớp NX sửa sai -Liên hệ thực tế ý mục I HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -Ghi nhớ cách nêu lí lẽ thuyết phục người khác TaiLieu.VN Page ... sắc hơn…người lao động quí VD: -Cuộc tranh luận thú vị -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc phân …… vai (5 HS) -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? Lớp NX sửa sai -Liên hệ thực tế ý mục I HĐ4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcCái gì quý nhất?

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn