Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:02

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIÊN NHIÊN I Mục đích yêu cầu: -Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề Thiên nhiên:biết số từ ngữ thể so sánh nhân hố bầu trời -Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả , gợi cảm viết đoạn văn tả cảnh đẹp thiên nhiên II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ viết từ ngữ -Kẻ bảng phân loại từ ngữ tả bầu trời tập III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS làm tập 3a ,3b 3c để củng cố kiến thức học vvề từ nhiều nghĩa 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học (SGV tr187) HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập - HS nối tiếp đọc lượt Bầu Lớp đọc thầm theo trời mùa thu Cả lớp đọc thầm lần Bài 2: Gọi HS đọc đề ,XĐ yêu cầu ? +Tìm từ ngữ tả bầu trời…? Làm mẫu phần a +Từ thể so sánh? - Tổ chức hoạt động nhóm +Từ thể nhân hố? - Gọi đại diện nhóm viết kết vào bảng kẻ sẵn Nhóm khác bổ sung đáp án: + So sánh: Xanh mặt nước mệt mỏi ao + Nhân hoá : …được rửa mặt sau mưa/dịu dàng/ buồn bã/trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca/ghé sát mặt đất/cúi xuống lắng nghe để tìm chim én bụi hay nơi +Những từ ngữ khác: Bài 3: nóng cháy lên tia Gợi ý:cảnh đẹp dó sángcủa lửa/xanh biếc/cao núi hay cánh đồng ,công viên ,vườn lớn cây,vườn hoa, cầu…(khoảng câu)sử dụng từ ngữ gợi tả gợi cảm HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học HS đọc đoạn văn ,cả lờp bình chọn -Về nhà hồn chỉnh đoạn văn cho đoạn văn hay hay ...nào +Những từ ngữ khác: Bài 3: nóng cháy lên tia Gợi ý:cảnh đẹp dó sángcủa lửa/xanh biếc/cao núi hay cánh đồng ,công viên ,vườn lớn cây,vườn hoa, cầu…(khoảng câu)sử dụng từ ngữ gợi tả gợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn