Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:00

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ CÂU ĐẠI TỪ I Mục đích yêu cầu: -Nắm kháI niệm đại từ;nhận biết thực tế -Bước đầu sử dụng đại từ thay thếcho danh từ bị dùng lặp lại văn cảnh ngắn II Đồ dùng dạy-học: Bảng phụ viết BT 1,2 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS đọc đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương …trong tiết trước 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu : GV nêu mục đích,y/c tiết học HĐ2:Hình thành khái niệm - Gọi HS đọc yêu cầu tập số Lớp đọc thầm theo ,xác định yêu cầu ? - Tổ chức hoạt động nhóm Cả lớp đọc thầm lần - Gọi đại diện nhóm nêu kết phần a + Tớ , cậu - dùng để xưng hô phần b + – thay cho danh từ chích GVgiới thiệu : đại từ bơng để câu văn không bị lặp lại Rút phần ghi nhớ SGK Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK - Em lấy 1VD VD :mình., tơi , họ HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1: Thảo luận nhóm +Những từ từ dùng thay cho từ Bác Hồ nên viết hoa Bài 2: HS làm VBT Bài 3: Thảo luận nhóm Gọi HS đọc HĐ4 :củng cố ,dặn dò - HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -NX tiết học + mày ,ơng, tơi ,nó +dùng đại từ thay : ( thay cách từ không nên thay hoàn toàn ) ... b + – thay cho danh từ chích GVgiới thiệu : đại từ bơng để câu văn không bị lặp lại Rút phần ghi nhớ SGK Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK - Em lấy 1VD VD :mình., tơi , họ HĐ3: Luyện tập thực hành... Em lấy 1VD VD :mình., tơi , họ HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1: Thảo luận nhóm +Những từ từ dùng thay cho từ Bác Hồ nên viết hoa Bài 2: HS làm VBT Bài 3: Thảo luận nhóm Gọi HS đọc HĐ4 :củng cố... ,dặn dò - HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ -NX tiết học + mày ,ơng, tơi ,nó +dùng đại từ thay : ( thay cách từ không nên thay hoàn toàn )
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn