Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:00

Giáo án Tiếng việt Luyện từ câu Đại từ I Mục tiêu Nắm khái niệm đại từ; nhận biết đại từ thực tế Bước đầu biết sử dụng đại từ cho danh từ bị dùng lặp lại nhiều lần văn ngắn II Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn để hướng dẫn HS nhận xét (mụcI) - Bảng phụ ghi sẵn câu chuyện Con chuột tham lam (BT3 - phần Luyện tập) để hướng dẫn HS làm III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi HS đọc Bài tập (trong tiết - Hai HS lên bảng thực theo yêu cầu học trước) mà em hoàn thiện GV nhà - GV cho điểm, nhận xét việc làm - HS lắng nghe học HS B Bài Giới thiệu - Trong tiếng Việt có loại từ dùng - HS lắng nghe thay danh từ, động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ Để biết loại từ sử dụng nào, học tiết Luyện từ câu Đại từ - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Phần Nhận xét TaiLieu.VN Page Bài tập - Yêu cầu HS đọc Bài tập - Một HS đọc Cả lớp theo dõi đọc phần Nhận xét thầm SGK - GV đưa hai câu văn Bài tập - Các từ in đậm tớ, cậu, dùng làm cho HS quan sát hỏi: Bài tập gì? yêu cầu làm gì? - GV yêu cầu HS suy nghĩ trình - HS đọc lại SGK, suy nghĩ trả lời: bày miệng theo câu hỏi sau: + Từ tớ từ cậu dùng để làm + Hai từ dùng để xưng hơ, nói chuyện gì? với + Từ tớ cậu cách xưng hô + Từ tớ cách xưng hơ thân nói với ai? mình, thay cho tên Còn từ cậu thay cho tên người nói chuyện với + Từ dùng để thay cho từ + Từ dùng thay cho từ chích bơng để khỏi lặp lại? Từ có giống (danh từ) Giống hai từ tớ, cậu dùng khác hai từ nào? thay cho từ khác (ở ví dụ thay cho danh từ người) Khác hai từ người nói trực tiếp với Còn từ người, vật mà người nói người nghe nói đến khơng trước mặt - GV kết luận: từ in đậm hai - HS lắng nghe đoạn văn dùng để xưng hô hay thay cho danh từ câu để khỏi lặp lại từ ấy, từ gọi đại từ Bài tập - Cách hướng dẫn tương tự Bài tập - HS xác định rõ: + Đoạn a (giống cách dùng từ nêu BT1) từ in đậm thay cho từ thích (tính từ) để khỏi lặp lại từ TaiLieu.VN Page + Đoạn b (giống cách dùng từ nêu Bài tập 1) từ in đậm thay cho từ quý (động từ) để khỏi lặp lại từ - GV kết luận: Những từ in đậm hai - HS lắng nghe đoạn văn dùng để thay cho động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ ấy, chúng gọi đại từ - Vậy qua hai tập em hiểu - Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay đại từ? danh từ, động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ Phần Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - Hai đến ba HS đọc phần ghi nhớ - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Một đến hai HS nhắc lại phần ghi nhớ lấy ví dụ minh họa lấy ví dụ minh họa Phần Luyện tập Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, - HS làm vào giấy nháp, sau làm sau làm xong trao đổi kết xong trao đổi với bạn với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày, GV theo dõi gọi - HS trình bày kết Cả lớp HS nhận xét chốt lại ý kiến theo dõi nhận xét, GV chốt lại lời giải Đáp án: - Các từ in đậm đoạn thơ dùng để Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ - Những từ viết hoa nhằm biểu lộ thái độ quý trọng, kính mến Bác Bài tập TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV - HS trao đổi, thảo luận theo nhóm để làm phát giấy khổ to bút cho nhóm làm - Gọi HS trình bày kết - Đại diện HS nhóm dán lên bảng đọc kết làm nhóm - GV lớp nhận xét làm - HS nhận xét làm nhóm theo nhóm, chốt lại lời giải yêu cầu GV Lời giải: mày (chỉ cò) - ơng (chỉ người nói) - tơi (chỉ cò) - (chỉ diệc) Bài tập - Yêu cầu HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn văn - HS trả lời: hỏi: + Câu chuyện Con chuột tham lam +Khun người ta khơng nên tham lam nói lên điều gì? chuột ngốc nghếch truyện + Danh từ chuột + Trong đoạn văn có danh từ lặp lại nhiều lần gây nhàm chán cho câu chuyện? + Đại từ thích hợp để thay + Dùng đại từ - từ thường dùng cho từ chuột? để vật - GV lưu ý: em thay toàn danh từ chuột đại từ lại gây nhàm chán cho mẩu chuyện Vì cần thay thích hợp để làm câu chuyện đỡ nhàm chán hay - Yêu cầu HS tự làm TaiLieu.VN - HS làm việc cá nhân làm vào Page - Gọi HS lớp nối tiếp đọc - Năm đến bảy HS đọc làm mình - Gọi HS nhận xét lựa chọn bạn - HS nhận xét tuyên dương bạn biết thay mức làm câu có làm hay chuyện hay hơn, tuyên dương trước lớp Ví dụ: Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Nó chui qua khe tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều q, đến mức bụng phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to q, khơng lách qua khe hở Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung Ghi nhớ - Hai đến ba HS nhắc lại - GV nhận xét học, tuyên dương - HS lắng nghe bạn nhóm tích cực học tập - Dặn HS nhà học nội dung Ghi - HS lắng nghe nhà thực theo nhớ làm lại Bài tập vào theo yêu cầu GV hai ba cách thay TaiLieu.VN Page ... dùng từ nêu BT1) từ in đậm thay cho từ thích (tính từ) để khỏi lặp lại từ TaiLieu.VN Page + Đoạn b (giống cách dùng từ nêu Bài tập 1) từ in đậm thay cho từ quý (động từ) để khỏi lặp lại từ -... cho từ + Từ dùng thay cho từ chích bơng để khỏi lặp lại? Từ có giống (danh từ) Giống hai từ tớ, cậu dùng khác hai từ nào? thay cho từ khác (ở ví dụ thay cho danh từ người) Khác hai từ người nói... Những từ in đậm hai - HS lắng nghe đoạn văn dùng để thay cho động từ, tính từ câu cho khỏi lặp lại từ ấy, chúng gọi đại từ - Vậy qua hai tập em hiểu - Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay đại từ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Luyện từ và câuĐại từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn