Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:56

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I.Mục đích yêu cầu -Nhớ lại chuyến thăm cảnh đẹp địa phương nơi khác.Biết xếp việc thành câu chuyện -Lời kể rõ ràng, tự nhiên; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu cho câu chuyện thêm sinh động -Biết nghe bạn kể NX II Đồ dùng dạy-hoc: -Tranh ảnh số cảnh đẹp địa phương -Bảng phụ viết vắn tắt gợi ý III Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : HS kể lại câu chuỵện kể tuần 2.Dạy HĐ1: Giới thiệu - GV nêu yêu cầu tiết học HĐ2:Gợi ý HS đọc gợi ý 1,2 SGK Cả lớp đọc thầm theo -Em tả cảnh đẹp ? + chuyến chơi Tuần Châu- Hạ Long HĐ3:HS tập kể chuyện + cảnh đẹp làng quê -Tổ chức hoạt động nhóm Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX: +nội dung, diễn biến? +cách kể chuyện ? +từ ngữ, câu văn có hay không? HĐ4: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình bạn kể hay dò - NX tiết học -chuẩn bị kể chuyện Người săn nai tuần11 ... chuyến chơi Tuần Châu- Hạ Long HĐ3:HS tập kể chuyện + cảnh đẹp làng quê -Tổ chức hoạt động nhóm Kể chuyện nhóm - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp Nhóm khác NX: +nội dung, diễn biến? +cách kể chuyện ?... câu văn có hay khơng? HĐ4: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn Bình bạn kể hay dò - NX tiết học -chuẩn bị kể chuyện Người săn nai tuần1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn