Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:56

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện : KỂ CHUYỆNCHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I- MỤC TIÊU Rèn kĩ nói : - Kể lại lần thăm cảnh đẹp địa phương ( nơi khác); kể rõ địa điểm, diễn biến câu chuyện Rèn kĩ nghe : chăm nghe bạn kể nhận xét lời kể bạn II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh ảnh số cảnh đẹp địa phương - Bảng phụ viết văn tắt gợi ý : + Giới thiệu chung chuyến + Chuẩn bị lên đường ; dọc đường + Cảnh bật nơi đến ; việc làm em thích thú + Kết thúc thăm ; suy nghĩ cảm xúc III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : - Gọi HS lên bảng - Nhận xét, ghi điểm - 2HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần HS khác nhận xét bạn kể chuyện Bài : 1- Giới thiệu : -Gv nêu mục đích , yêu cầu tiết học 2- Hướng dẫn kể chuyện: a) Tìm hiểu đề : - Gọi HS đọc đề bài, GV ghi đề lên bảng - HS đọc đề bài, lớp đọc thầm + Đề yêu cầu ? - HS nêu TaiLieu.VN Page - Dùng phấn màu gạch chân từ : Kể chuyện - Quan sát, theo dõi lần em thăm cảnh đẹp địa phương nơi khác + Kể chuyến thăm quan em cần kể - Nối tiếp nêu ? - Gọi HS đọc gợi ý SGK - Treo bảng phụ viết vắn tắt gợi ý - Kiểm tra việc chuẩn bị nội dung cho tiết học - HS nối tiếp đọc gợi ý 1,2 SGK, lớp đọc thầm - HS nối tiếp đọc gợi ý 2a,b, lớp đọc thầm - Tổ trưởng báo cáo chuẩn bị thành viên tổ + Hãy giới thiệu sơ lược chuyến tham quan - Một số HS giới thiệu câu chuyện em cho bạn nghe ? kể với tranh, ảnh chụp, vẽ nơi - Nhóm đơi kể cho nghe cảnh đẹp với chuyến - Các nhóm dùng tranh ảnh minh họa chuyến (kết hợp tranh, ảnh minh thăm quan để kể lại chuyến họa) b) Kể chuyện nhóm : - Nghe góp ý để điều chỉnh cách kể - GV đến nhóm nghe kể, hướng dẫn, góp ý - Gợi ý câu hỏi để em trao đổi nội -Mỗi HS kể xong trả lời câu hỏi bạn hay hỏi bạn chuyến dung truyện + Bạn thấy cảnh đẹp ? + Sự vật làm bạn thích thú ? + Nếu có dịp thăm quan bạn có quay trở lại khơng ? Vì ? + Kỉ niện chuyến làm bạn nhớ ? + Bạn mong ước điều sau chuyến ? c) Kể trước lớp : - 10 HS nhóm kể trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Tổ chức cho HS kể chuyện trao đổi cảnh - Nhận xét bạn kể chuyện đẹp Ghi nhanh địa danh HS tham quan TaiLieu.VN Page - Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương - Tổ chức cho HS thi kể - HS đại diện tổ tham gia thi kể chuyện trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học - Nghe - Dặn HS đọc trước nội dung KC tranh minh - HS họa tiết KC Người săn nai tuần 11 TaiLieu.VN Page ... điều sau chuyến ? c) Kể trước lớp : - 10 HS nhóm kể trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Tổ chức cho HS kể chuyện trao đổi cảnh - Nhận xét bạn kể chuyện đẹp Ghi nhanh địa danh HS tham quan TaiLieu.VN... minh thăm quan để kể lại chuyến họa) b) Kể chuyện nhóm : - Nghe góp ý để điều chỉnh cách kể - GV đến nhóm nghe kể, hướng dẫn, góp ý - Gợi ý câu hỏi để em trao đổi nội -Mỗi HS kể xong trả lời câu... tham quan TaiLieu.VN Page - Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương - Tổ chức cho HS thi kể - HS đại diện tổ tham gia thi kể chuyện trước lớp, hỏi trả lời câu hỏi - Nhận xét, ghi điểm 3- Củng cố , dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn