Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

4 62 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:56

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện Kể chuyện chứng kiến tham gia I Mục tiêu Rèn kĩ nói: HS kể lại rõ ràng, tự nhiên, chân thực cảnh đẹp em tận mắt nhìn thấy địa phương em nơi khác mà em đến thăm 2.Rèn kĩ nghe: chăm nghe bạn kể, hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện bạn kể nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy - học - Một số tranh ảnh nói cảnh đẹp địa phương - Bảng phụ ghi sẵn trình tự kể câu chuyện (theo gợi ý 2) III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - Yêu cầu HS kể lại chuyện em - Hai HS lên bảng thực theo yêu nghe đọc nói quan hệ cầu GV, lớp theo dõi nhận người với thiên nhiên trả lời xét câu hỏi ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, cho điểm B Bài Giới thiệu - Đã có lần em thăm cảnh đẹp - HS lắng nghe địa phương cảnh đẹp nơi qua chuyến tham quan Trong tiết học hôm nay, em kể lại cảnh đẹp đó, cảnh đẹp mà em tận mắt ngắm nhìn, để người biết xem cảnh đẹp hấp dẫn nào? TaiLieu.VN Page - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS kể chuyện a) Tìm hiểu đề - GV gọi HS đọc đầu GV viết sẵn - Một HS đọc to đề bài, lớp đọc bảng thầm Kể chuyện lần em thăm cảnh đẹp địa phương em nơi khác - GV hỏi HS: Đề yêu cầu kể - HS trả lời: Kể lần thăm cảnh chuyện gì? đẹp địa phương hay nơi khác? - GV nghe HS trả lời gạch từ ngữ cần ý (như trên) - GV gọi HS đọc gợi ý sgk - Hai HS đọc nối tiếp hai gợi ý SGK Cả lớp đọc thầm theo dõi bạn đọc suy nghĩ câu chuyện định kể - GV hỏi HS: Cảnh đẹp mà em định - HS giới thiệu cảnh đẹp mà kể có tên gọi gì? Cảnh đẹp đâu? Em em định kể đến thăm vào lúc nào? - Để kể câu chuyện lần thăm - HS dựa vào gợi ý nêu miệng trình cảnh đẹp, em phải kể theo trình tự tự kể lần thăm quan nào? - GV nhắc HS ý: Loại kể chuyện - HS lắng nghe thực theo yêu tham gia chứng kiến phải mở đầu cầu GV câu chuyện thứ (tôi, em) Các em cần tôn trọng bạn không nên cho cảnh đẹp bạn kể không đẹp cảnh đẹp biết b) Thực hành kể chuyện - GV yêu cầu HS đọc lại gợi ý, nhớ lại - HS nhớ lại chuyện, lập dàn ý cho câu chuyến thăm cảnh đẹp đó, lập dàn ý chuyện định kể giấy nháp cho câu chuyện định kể TaiLieu.VN Page - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đơi - HS kể chuyện theo nhóm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe góp ý nội dung, lời kể cho HS câu chuyệnchứng kiến tham gia Sau kể, HS nêu câu hỏi trao đổi, thảo luận với nội dung, ý nghĩa câu chuyện, tình cảm, thái độ, thân cảnh đẹp - GV gọi HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể chuyện trước lớp, nêu tên câu chuyện nêu tên câu chuyện chuyện mà em định kể định kể để lớp ghi nhớ bình chọn - Trước thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc tiêu chí đánh giá: chí đánh giá kể chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể có phù hợp với đề HS đọc lại khơng ? + Cách kể có mạch lạc, rõ ràng khơng ? + Cách dựng từ có xác khơng ? Giọng kể có tự nhiên hấp dẫn không - GV yêu cầu HS kể ghi tên HS tham gia thi kể, tên câu chuyện HS kể lên bảng để lớp nhớ nhận xét, bình chọn - HS đứng chỗ lên bảng để kể nối tiếp Mỗi em kể xong trả lời câu hỏi bạn giáo Ví dụ: + Qua câu chuyện bạn vừa kể, bạn thấy cảnh đẹp có hấp dẫn khơng? Bạn cú thích cảnh đẹp khơng? + Bạn kể câu chuyện nhằm làm ? + - GV yêu cầu HS nhận xét tìm bạn kể - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn chuyện hay hấp dẫn Củng cố, dặn dò - GV biểu dương HS kể chuyện - HS lắng nghe TaiLieu.VN Page tốt, HS chăm nghe bạn kể nhận xét xác - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện - HS ghi nhớ nhà thực theo yêu cho người thân nghe viết nội cầu GV dung câu chuyện vào TaiLieu.VN Page ... câu chuyện nêu tên câu chuyện chuyện mà em định kể định kể để lớp ghi nhớ bình chọn - Trước thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc tiêu chí đánh giá: chí đánh giá kể chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể. .. chứng kiến tham gia Sau kể, HS nêu câu hỏi trao đổi, thảo luận với nội dung, ý nghĩa câu chuyện, tình cảm, thái độ, thân cảnh đẹp - GV gọi HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể chuyện. .. chuyện định kể TaiLieu.VN Page - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đơi - HS kể chuyện theo nhóm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe góp ý nội dung, lời kể cho HS câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn