Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:53

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ: TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SƠNG ĐÀ I Mục đích u cầu -Nhớ viết lại tả thơTiếng đàn ba-la-lai-ca sơng Đà Trình bày khổ thơ,dòng thơ theo thể tự -Ôn lại cách viết từ ngữ có tiếng chứa âm đầu n/l âm cuối n/ng II Đồ dùng học tập: -Phiếu viết cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc BT 2a 2b để bốc thăm -Giấy ,bút, băng dính làm BT3 II Hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ : Gọi HS lên bảng viết từ khó trước –GVnhận xét kết trước 2.Dạy : HĐ1 : Giới thiệu HĐ2 : Hướng dẫn HS viết tả - Gọi 1-2 HS đọc thuộc Cả lớp đọc thầm theo - Em nêu nội dung ? +Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ cơng trình , sức mạnh người chinh phục dòng sơng … -Em tìm từ dễ viết sai ? + chơi vơi, công trường, tháp khoan, nằm nghỉ, lấp loáng, bỡ HS viết bảng (giấy nháp ) - GV đọc từ khó …… -Trình bày dòng thơ nào? HS viết vào -GV đọc HS soát lỗi -GV đọc – lưu ý từ khó HĐ3 : Chấm ,chữa GV chấm nhanh số –NX trước lớp HS đổi chéo soát lỗi Rút kinh nghiệm TaiLieu.VN Page HĐ4 : Hướng dẫn HS làm tập Đọc ,nêu yêu cầu đề -Gọi HS đọc Lớp NX ,sửa sai Lần lượt lên bốc thăm phiếu –Trả lời Bài 3: Thực trò chơi “ chuyền điện ” HĐ5 : Củng cố ,dặn dò Chuyền điện đến bạn bạn tìm nhanh từ mình-nếu tìm sai phải lò cò VD: la liệt, lạ lẫm, lạnh lùng, … -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà tiếp tục tìm từ TaiLieu.VN Page ... đọc Lớp NX ,sửa sai Lần lượt lên bốc thăm phiếu –Trả lời Bài 3: Thực trò chơi “ chuyền điện ” H 5 : Củng cố ,dặn dò Chuyền điện đến bạn bạn tìm nhanh từ mình-nếu tìm sai phải lò cò VD: la liệt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn