Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông

4 45 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:53

Giáo án Tiếng việt Chính tả Nhớ - viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca sông đà Phân biệt âm đầu l / n, âm cuối n / ng I Mục tiêu Nhớ viết lại tả Tiếng đàn ba-la-lai-ca sơng Đà Trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự Ôn tập tả phương ngữ: luyện viết từ ngữ có âm đầu (l/n) âm cuối (n/ng) dễ lẫn II Đồ dùng dạy - học - Một số phiếu nhỏ viét cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc Bài tập 2a 2b để HS "bốc thăm", tìm từ ngữ chứa tiếng (VD: la - na; lẻ - nẻ, ) - Giấy bút, băng dính (để dán bảng) cho nhóm thi tìm nhanh từ láy theo yêu cầu Bài tập 3a (hoặc 3b) III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra cũ - GV gọi hai đội đội HS thi tiếp - Cả lớp theo dõi, cổ vũ cho đội sức viết bảng lớp tiếng có chứa tiếng có vần uyên, uyết - GV hướng dẫn HS nhận xét cho - HS nhận xét, chọn đội thắng điểm B Dạy Giới thiệu - Bài thơ Tiếng đàn ba-la-lai-ca - HS lắng nghe sông Đà thơ hay tràn đầy cảm xúc vẻ đẹp công trường ánh trăng Giờ học hôm em nhớ viết lại thơ ôn lại cách viết số tiếng có chứa âm đầu n / l (hoặc TaiLieu.VN Page âm cuối n/ng) - GV ghi tên lên bảng - HS ghi tên vào Hướng dẫn HS nhớ - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ Tiếng - Hai HS đọc thuộc lòng thành tiếng Cả đàn ba-la-lai-ca sơng Đà lớp đọc thầm theo - GV hỏi: Nội dung thơ nói - HS trả lời: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ điều gì? cơng trường, sức mạnh người chế ngự, chinh phục dòng sơng gắn bó, hòa quyện người thiên nhiên b) Hướng dẫn cách trình bày viết từ khó - GV đọc cho HS luyện viết từ khó, - Ba HS lên bảng viết, HS lớp viết dễ lẫn viết tả vào nháp từ ngữ mà HS dễ viết sai ảnh hưởng địa phương - GV hỏi: Trong có danh từ - HS trả lời: Danh từ riêng là: riêng viết thơ ta cần Nga (tên nước), sông Đà (tên sơng ý trình bày nào? có tiếng Đà viết hoa) Bài viết gồm ba khổ thơ theo thể thơ tự Khi viết câu viết cách lề hai ô, câu thẳng câu Mỗi khổ cách dòng c) Viết tả - GV nhắc HS số lưu ý viết - HS lắng nghe, tự nhớ viết bài, tả như: tư ngồi viết, viết xong dùng bút chì tự sốt lỗi tượng tả cần lưu ý như: danh từ riêng, viết hoa đầu câu, d) Soát lỗi chấm - GV chấm nhanh từ -7 HS - Cả lớp theo dõi, lắng nghe, tự đối nhận xét viết em chiếu với SGK để sửa lỗi sai TaiLieu.VN Page Hướng dẫn HS làm tập Bài tập (lựa chọn) - GV lựa chọn tập (bài 2a hay bài - Một HS đọc to yêu cầu bài, lớp 2b tùy theo đặc điểm phương ngữ ), theo dõi đọc thầm gọi HS đọc to yêu cầu - Tổ chức HS chơi trò chơi “Tiếp sức” - HS lên bảng "bốc thăm", mở phiếu đọc to cho lớp nghe cặp tiếng ghi phiếu (VD : la - na); viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa hai tiếng đọc lên - GV gọi HS lớp nhận xét, bổ sung - HS lớp thực theo yêu cầu thêm cặp từ khác có tiếng mà bạn GV vừa bốc thăm - Gọi HS đọc lại tiếng vừa tìm - Một vài HS đọc lại HS lớp viết bảng vào từ ngữ vừa tìm Bài tập - GV (lựa chọn tập 3a hay bài tập - Cả lớp lắng nghe theo dõi 3b tùy theo đặc điểm phương ngữ ) SGK nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm theo nhóm GV - HS nhóm trao đổi, thảo luận với phát bút dạ, giấy khổ to, cho nhóm nhau, viết nhanh lên giấy từ tìm làm - Yêu cầu HS trình bày kết - Đại diện nhóm dán kết làm lớp, trình bày kết làm nhóm - GV lớp nhận xét; tính điểm thi - HS thực theo yêu cầu GV đua xem nhóm tìm đúng, nhiều từ ; tuyên bố nhóm thắng Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học, nhắc HS nhớ - HS lắng nghe nhà làm theo yêu TaiLieu.VN Page từ ngữ luyện tập để khơng viết cầu GV sai tả TaiLieu.VN Page ... - viết a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ Tiếng - Hai HS đọc thuộc lòng thành tiếng Cả đàn ba-la-lai-ca sông Đà lớp đọc thầm theo - GV hỏi: Nội dung thơ nói - HS trả lời:... lớp nghe cặp tiếng ghi phiếu (VD : la - na); viết nhanh lên bảng từ ngữ có chứa hai tiếng đọc lên - GV gọi HS lớp nhận xét, bổ sung - HS lớp thực theo yêu cầu thêm cặp từ khác có tiếng mà bạn... lời: Danh từ riêng là: riêng viết thơ ta cần Nga (tên nước), sơng Đà (tên sơng ý trình bày nào? có tiếng Đà viết hoa) Bài viết gồm ba khổ thơ theo thể thơ tự Khi viết câu viết cách lề hai ô, câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Chính tảNhớ,viết: Tiếng đàn balalaica trên sông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn