Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái

97 233 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG NAM QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG NAM QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS.BẠCH ĐỨC HIỂN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, với số liệu tài liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình trước Các thơng tin, tài liệu tham khảo trình bày luận văn nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Nam LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình thầy, giáo động viên, ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực Lời đầu tiên, xin trân thành cảm ơn thầy, giáo Trường Đại học TàiNgân hàng Hà Nội, đặc biệt thầy giáo TS Bạch Đức Hiển người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Yên Bái, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh, UBND huyện thị xã thành phố, phòng Tài - Kế hoạch Ban quản dự án huyện, thị xã, thành phố, UBND xã số cá nhân doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ việc thu thập thông tin, tài liệu trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin cám ơn tới gia đình, người thân, bạn bè chia sẻ tác giả khó khăn, động viên tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Nam MỤC LỤC Chương 1: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Bối cảnh nghiên cứu .1 1.1.1 Tầm quan trọng đề tài .1 1.1.2 Tổng quan cấu tổ chức máy Sở Tài tỉnh Yên Bái 1.2 chọn đề tài 18 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .18 1.3.1 Mục tiêu tổng thể 18 1.3.2 Mục tiêu cụ thể .19 1.3.3 Mục đích nghiên cứu đề tài 19 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu .19 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 20 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 20 1.6 Phương pháp nghiên cứu .20 1.6.1 Phương pháp thu thập thông tin 20 1.6.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 21 1.6.3 Phương pháp phân tích thơng tin 21 1.7 Kinh nghiệm quản nguồn vốn đầu xây dựng nông thôn số địa phương học rút với tỉnh Yên Bái .22 1.7.1 Kinh nghiệm quản nguồn vốn đầu xây dựng nông thôn số địa phương 22 1.7.2 Những học rút tỉnh Yên Bái 25 Chương II: SỞ LUẬN VỀ QUẢN NGUỒN VỐN ĐẦU TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 28 2.1 Xây dựng nông thôn vốn đầu từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn 28 2.1.1 Xây dựng nông thôn .28 2.1.2 Vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 30 2.2 Quản vốn đầu từ NSNN cho xây dựng nông thôn 31 2.2.1 Vai trò, nguyên tắc quản VĐT từ NSNN cho XDNTM 31 2.2.2 Nội dung quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài cấp tỉnh 39 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài cấp tỉnh 49 2.3.1 Hệ thống pháp luật chế sách quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 49 2.3.2 Năng lực đội ngũ quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 50 2.3.3 sở vật chất đội ngũ cán quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 51 2.3.4 Công tác tuyên truyền vận động 51 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI 53 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công tác quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho xây dựng NTM tỉnh Yên Bái 53 3.1.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tỉnh Yên Bái .53 3.1.2 Tình hình ĐTXDCB XDNTM .55 3.2 Thực trạng công tác quản nguồn VĐTXDNTMtại Sở Tài tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016 61 3.2.1 Công tác lập giao kế hoạch vốn ĐTXDCB cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái 61 3.2.2 Công tác tổ chức thực hiện, nghiệm thu, tốn VĐT cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái 68 3.2.3 Công tác toán vốn ĐTXDCB XDNTM tỉnh Yên Bái 77 3.2.4 Công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB XDNTM 82 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản vốn ĐTXDCB XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái .83 3.3.1 Hệ thống pháp luật chế sách quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 83 3.3.2 Năng lực đội ngũ quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM .84 3.3.3 sở vật chất đội ngũ cán quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 87 3.4.4 Công tác tuyên truyền vận động 87 Chương 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN .90 THIỆN CƠNG TÁC QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI 90 4.1 Đánh giá thực trạng công tác quản vốn đầu XDCB từ NSNN cho XDNTM tỉnh Yên Bái 90 4.1.1 Thông tin chung đối tượng vấn 90 4.1.2 Trình độ cán quản 91 4.1.3 Đánh giá chế sách 92 4.1.4 Quản trình chuẩn bị đầu .93 4.1.5 Quản trình đầu 94 4.1.6 Quản trình kết thúc dự án 95 4.1.7 Kiểm tra, giám sát, tra, kiểm toán đầu 96 4.2 Định hướng mục tiêu quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái đến năm 2020 97 4.2.1 Định hướng quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 97 4.2.2 Mục tiêu tiêu quản VĐT từ NSNN cho XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 99 4.3 Giải pháp tăng cường quản vốn ĐTXDCB từ NSNN choXDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái đến năm 2020 102 4.3.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập giao kế hoạch vốn ĐTXDCB 102 4.3.2 Giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện, nghiệm thu, toán vốn NSNN cho XDNTM tỉnh Yên Bái 104 4.3.3 Giải pháp tăng cường cơng tác tốn vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 108 4.3.4 Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM 108 Chương 5: TÓM TẮT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .110 5.1 Tóm tắt, kết luận .110 5.2 Một số kiến nghị 111 5.2.1 Về phía nhà nước 111 5.2.2 Về phía địa phương 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 116 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BQL DAHT ĐTXDCB HĐND KTKT KT-XH NTM NSĐP NSNN NSTW TPCP UBND VĐT XDCB XDNTM Chữ viết đầy đủ Ban quản Dự án hoàn thành Đầu xây dựng Hội đồng nhân dân Kinh tế kỹ thuật Kinh tế - xã hội Nông thôn Ngân sách địa phương Ngân sách nhà nước Ngân sách Trung ương Trái phiếu phủ Ủy ban nhân dân Vốn đầu Xây dựng Xây dựng nông thơn DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức thực XDNTM đồ 1.2: Bộ máy quản VĐT từ NSNN đồ 1.3: Chu trình quản vốn ĐTXDCB cho XDNTM Hình 3.1: Bản đồ Hành tỉnh Yên Bái 12 40 Chương 1: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.1.1 Tầm quan trọng đề tài Nông nghiệp, nông thôn nơng dân vai trò to lớn lịch sử hình thành quốc gia dân tộc nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Qua giai đoạn cách mạng khác nhau, nông dân lực lượng hùng hậu, trung thành theo Đảng Nhà nước, góp phần làm nên trang sử vẻ vang dân tộc Đảng Nhà nước ta nhiều thị, nghị phát triển nông nghiệp nông thôn, nhằm nâng cao đời sống người nơng dân; Trực tiếp tồn diện Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông quan Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X, với mục tiêu: “ Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn, hài hoà vùng, tạo chuyển biến nhanh vùng nhiều khó khăn; nơng dân đào tạo trình độ sản xuất ngang với nước tiên tiến khu vực đủ lĩnh trị, đóng vai trò làm chủ nơng thơn Xây dựng nơng nghiệp phát triển tồn diện theo hướng đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh cao, đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia trước mắt lâu dài Xây dựng nơng thơn kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thơn ổn định, giàu sắc văn hố dân tộc; dân trí nâng cao, mơi trường sinh thái bảo vệ; hệ thống trị nơng thơn lãnh đạo Đảng tăng cường Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nơng dân - trí thức vững mạnh, tạo tảng kinh tế - xã hội trị vững cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Ngày 12/11/2015 Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII thơng qua Nghị số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngày 23/11/2016 Kỳ hợp thứ hai Quốc hộ khóa XIV thông qua Nghị số 32/2016/QH14 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu việc thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn gắn với cấu lại ngành nông nghiệp Nhằm cụ thể hóa việc thực Nghị xây dựng Chương trình xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016-2020 Quốc hội, ngày 16/5/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 74 - Bảo đảm quản tập trung, thống mục tiêu, chế, sách; thực phân cấp quản đầu tư, tạo tính chủ động cho cấp quyền địa phương - Ưu tiên hỗ trợ vốn ĐTXDCB từ NSNN thực XDNTM cho xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo thuộc huyện nghèo; xã nghèo thuộc huyện tỷ lệ hộ nghèo cao áp dụng chế, sách đầu sở hạ tầng huyện nghèo - Tập trung nguồn vốn NSNN đầu cho xã đạt 05 tiêu chí xã đạt 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu XDNTM; trọng đầu cho xã chưa hồn thành cơng trình hạ tầng (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ mơi trường - Tham mưu, bố trí nguồn vốn đối ứng cho XDNTM NSĐP, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, khả cân đối nguồn vốn NSĐP, mục tiêu kế hoạch hàng năm khuôn khổ kế hoạch đầu trung hạn năm giai đoạn 2016-2020; đồng thời vào nguyên tắc phân bổ nguồn vốn NSNN cho XDNTM, tính cần cụ thể hóa quy định mức phân bổ cụ thể vốn NSNN cho XDNTM thông báo kế hoạch năm cho xã, trình HĐND tỉnh thông qua để làm đạo, điều hành giao quyền chủ động cho địa phương - Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định quản VĐT thực XDNTM bảo đảm phù hợp với quy định Luật Đầu công, Luật NSNN, bảo đảm tập trung, khơng trùng lặp sách để phân bổ sử dụng nguồn lực hiệu quả; đồng thời phân kỳ đầu tư, ưu tiên tập trung đầu tư, tránh dàn trải, nợ đọng XDCB, bảo đảm quy định Luật Đầu cơng, chế sách phù hợp để huy động đủ nguồn lực khác xã hội để thực XDNTM cách hiệu - Tham mưu UBND tỉnh danh mục dự án đầu cho XDNTM đến năm 2020, đồng thời hồn thiện chế sách quản nguồn nguồn vốn đầu tư, ban hành hướng dẫn phù hợp với điều kiện, lực quản cán sở áp dụng chế đặc thù rút gọn số dự án đầu quy mơ nhỏ, kỹ thuật khơng phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu phần kinh phí, phần lại nhân dân đóng góp tham gia giám sát cộng đồng 4.3 Giải pháp tăng cường quản vốn ĐTXDCB từ NSNN choXDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái đến năm 2020 4.3.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập giao kế hoạch vốn ĐTXDCB 4.3.1.1 Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch cho XDNTM cần phối hợp với ngành chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch XDNTM, tập chung vào quy 75 hoạch: Quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sản xuất; quy hoạch điểm dân cư trung tâm xã; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, tiền đề làm xác định danh mục dự án, lập kế hoạch đầu hàng năm xây dựng NTM theo tiêu chí sở hạ tầng KT-XH Do cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạchvà cần bám sát theo quy hoạch đề đảm bảo tính đồng qua trình đầu tư, bên cạnh cần rà sốt quy hoạch, đồng thời quy hoạch cần đồng bộ, chánh chồng chéo, mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sở để triển khai danh mục dự án đầu cho XDNTM địa phương Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản quy hoạch địa phương để nâng cao chất lượng quy hoạch nhằm hạn chế việc xây dựng cơng trình chồng chéo, tránh tính trạng vừa xây lên bị đập bỏ, sửa chữa sai quy hoạch… làm thất thốt, lãng phí nguồn lực NSNN cho XDNTM Tại sở (thôn, bản, UBND xã) cần phát huy tính chủ động nhân dân công tác XDNTM, thực công bố công khai rộng tãi loại quy hoạch thời gian thực quy hoạch, kế hoạch vốn NSNN hỗ trợ để đầu XDNTM giai đoạn tiếp theotại địa phương phương tiện thơng tin đại chúng để tồn quan đồn thể, người dân biết, qua nâng cao tinh thần trách nhiệm giám sát cộng đồng Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán xã làm công tác quản dự án đầu tư, nhằm nâng cao trình độ việc quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM địa bàn Đối với tổ chức trị xã hội, cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực XDNTM địa bàn, qua chủ trương sách Đảng nhà nước lợi ích mang lại từ Chương trình, từ góp phần tích cực việc hưởng ứng thực phong trào từ người dân, qua tạo lan tỏa cộng đồng dân cư 4.3.1.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác giao kế hoạch vốn Căn vào quy định hướng dẫn cấp trên, Sở Tài phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn hướng dẫn cho đơn vị cấp lập kế hoạch đầu cấp xã, thông báo cho xã dự kiến tổng mức đầu tư, tổng kế hoạch vốn bố trí năm cho dự án XDNTM tháng đầu năm kế hoạch, nhằm xác định mức hỗ trợ từ cấp ngân sách nguồn vốn lồng ghép huy động khác; đồng thời hướng dẫn chủ đầu quy trình, nội dung, thời gian, thẩm quyền phê duyệt, quan trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu dự án XDNTM Bên cạnh thơng tin gửi tới thơn niêm yết công khai trụ sở UBND xã, hướng dẫn người dân cách thức tổ chức họp để thực XDNTM đảm bảo nguyên tắc tham gia cộng đồng 76 Các cơng trình đầu cho XDNTM phải mục tiêu đối tượng đầu Chương trình, ưu tiên lựa chọn danh mục cơng trình cần thiết, cấp bách đầu trước như: Ưu tiên danh mục công trình đầu để nhằm phấn đấu hồn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, ưu tiên danh mục cơng trình đầu xã đặc biệt khó khăn… phải đảm bảo cân đối đầu lĩnh vực (ưu tiên cho đầu sở hạ tầng phục vụ nhu cầu lại, sản xuất, an sinh xã hội) đặc biệt phải phù hợp với khả cân đối nguồn vốn từ NSNN việc huy động nguồn lực cộng đồng cho XDNTM địa phương Việc lập danh mục đầu địa phương thực thông qua họp thơn, xóm 50% tổng số đại diện hộ dân thôn tham dự xem hợp lệ Tổ kế hoạch thôn chuẩn bị nội dung họp, dự kiến dự án đưa vào kế hoạch đầu năm tiếp theo, đồng thời cần nâng cao trình độ cho tổ kế hoạch (thơng qua đợt tập huấn, khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao kiến thức) để phân tích cần thiết dự án đầu tư, quy mô dự án, nguồn vốn đầu tư, tỷ lệ hỗ trợ vồn từ NSNN huy động người dân, để qua người tiến hành thống lựa chọn xếp ưu tiên đầu 4.3.2 Giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện, nghiệm thu, toán vốn NSNN cho XDNTM tỉnh Yên Bái 4.3.2.1 Giải pháp tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Đối với dự án quy mơ phức tạp, Sở Tài phối hợp Sở chuyên môn, hướng dẫn UBND xã thuê đơn vị quản dự án, vấn lực, kinh nghiệm để thay mặt chủ đầu quản dự án đảm bảo chất lượng Đối với gói thầu dự án theo chế đặc thù, thực quy định đấu thầu, thầu mà chủ đầu lựa chọn cụ thể: Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ/nhóm thợ địa phương thực tồn phần gói thầu áp dụng chế đặc thù Do đó, việc định giao cho lực để đảm bảo khả thi cơng cơng trình thiết kế, dự tốn, tránh lãng phí, thất quan trọng Sở Tài phối hợp quan chuyên môn cấp tỉnh cần ban hành hướng dẫn cụ thể để chủ đầu thực hiện:Hướng dẫn thời gian niêm yết, công khai việc mời tham gia thực gói thầu trụ sở UBND xã phương tiện truyền thông xã đề người dân xã biết, với đó, hướng dẫn tổ/nhóm thợ địa phương chuẩn bị hồ Bên cạnh đề nghị Sở chuyên ngành hướng dẫn chủ đầu việc đánh giá hồ dự 77 thầu, phương pháp tiêu chí đánh giá, định lựa chọn, phê duyệt kết quả, ký kết hợp đồng (Ban hành mẫu dự thảo hợp đồng) Hoạt động lĩnh vực ĐTXDCB cho XDNTM phức tạp, việc lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện, lực thi công điều kiện tiên để đảm bảo việc thi cơng cơng trình đảm bảo tiến độ mặt kỹ mỹ thuật công trình, cần phối hợp Sở chuyên ngành cần chương trình tập huấn cho đội ngũ quản đầu sở việc lựa chọn nhà thấu đạt tiêu chuẩn, cần tổ chức đợt tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ lựa chọn nhà thầu nâng cao ý thức trách nhiệm hoạt động dễ xảy tình trạng trạng chọn nhà thầu theo cảm tính tổ đội thi cơng tình trạng thơng thầu gói thầu thực theo hình thức đầu thầu; bên cạnh cần trang bị cho đội ngũ cán quản máy móc thiết bị để quản hồ quả, tránh làm thất lãng phí q trình lựa chọn nhà thầu thi công không đủ lực thực 4.3.2.2 Giải pháp tăng cường công tác hoạt động giám sát Để tăng tính chủ động Chủ đầu cấp xã việc tổ chức thực giám sát thi cơng, ngồi việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chun mơn địa phương, cán chuyên môn cấp huyện cần xuống xã hỗ trợ, giúp đỡ hướng dẫn nghiệp vụ cho chủ đầu thực quy định giám sát cơng trình Cùng với việc giám sát cộng đồng dự án XDNTM quan trọng với tổ chức đồn thể, trị xã hội, tổ chức xây dựng chương trình hướng dẫn tuyên truyền cho người dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm việc giám sát cộng đồng cơng trình thi cơng địa phương, qua giúp nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng, tránh việc thất cơng XDNTM Cần trì phát huy hiệu hoạt động ban giám sát nhân dân, yếu tố quan trọng việc quản lý, theo dõi tình hình thực cơng trình XDNTM địa phương, góp phần đảm bảo chất lượng cơng trình xây dựng, tránh tình trạng thất lãng phí 4.3.2.3 Giải pháp tăng cường cơng tác nghiệm thu tốn VĐT Sở Tài phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, vào kế hoạch năm tham mưu cho UBND tỉnh, sớm giao kế hoạch vốn cho đơn vị để thực dự án, đồng thời với Kho bạc Nhà nước tỉnh xây dựng chế độ báo cáo thường xuyên nhằm theo dõi tiến độ giải ngân dự án, qua nắm bắt tình hình thực vướng mắc khó khăn việc thực hiện, đơn đốc chủ đầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quan báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều 78 chỉnh kế hoạch vốn chủ đầu giải ngân vốn chậm, nhằm tránh lãng phí nguồn lực cho đầu XDNTM như: Đẩy mạnh việc rà sốt nợ đọng XDNTM, kế hoạch dừng, giãn tiến độ số dự án để tập trung xử nợ đọng, đồng thời hạn chế khởi công dự án chưa xử dứt điểm nợ Nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân, toán tham mưu UBND thành lập tổ cơng tác đơn đốc giải ngân tốn gồm sở ban ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực, đồng thời qua rà soát lại nội dung vướng mắc chế sách được ban hành làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải ngân vốn, kịp thời ý kiến với quan thẩm quyền nghiên cứu giải Tích cực phối hợp với chủ đầu BQL việc kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch vốn, xử vướng mắc, khắc phục tình trạng chậm trễ việc hồn thiện thủ tục đầu Việc giải ngân phải tiến hành từ kế hoạch vốn phân bổ, tích cực đơn đốc Chủ đầu để tránh tình trạng dồn vào cuối năm gây chậm chế khơng hồn thành kế hoạch, đồng thời cần biện pháp chế tài xử trường hợp chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn Đối với dự án quy mô nhỏ thực theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp Sở chuyên ngành hướng dẫn thực công tác nghiệm thu, tốn, hồn thiện biên nghiệm thu, hồ hồn cơng cơng trình như: Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, cơng trình văn hóa thơn, địa bàn bên cạnh Sở Tài chủ trì phối hợp Sở ban ngành tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn hướng dẫn quản lý, tốn vốn cơng trình nêu với mục đích đơn giản dễ thực Ngồi nguồn vốn NSNN cho XDNTM nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân cho XDNTM, Sở Tài phối hợp với quan chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh chế quản nguồn vốn huy động hiệu nhất; đồng thời cần trang bị máy móc thiết bị, bố trí nguồn nhân lực để thực nhập dự tốn cho dự án định cấp thẩm quyền, nhằm đảm bảo nguồn vốn, kế hoạch vốn bố trí cho cơng trình Bên cạnh tổ chức lớp tập huấn phối hợp đơn vị nhằm nâng cao lực, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác quản vốn đầu XDNTM từ NSNN việc làm thường xuyên liên tục, qua giúp cho cán kỹ quản nguồn vốn XDCB, giúp đẩy nhanh tiến độ thực dự án, cơng tác nghiệm thu tốn tiến hành quy trình, làm cho nguồn vốn từ NSNN cho XDNTM đạt hiệu cao 79 4.3.3 Giải pháp tăng cường cơng tác tốn vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Thực kiện toàn máy tổ chức thẩm tra tốn phòng Tài - kế hoạch (theo phân cấp địa phương, giai đoạn 2012-2016 dự án XDNTM giao cho phòng thẩm tra trình cấp thẩm quyền tốn), hình thành phận chun trách thực cơng tác thẩm tra tốn vốn ĐTXDCB hồn thành từ NSNN cho XDNTM nói riêng XDCB hồn thành nói chung Phòng Tài - kế hoạch Sở Tài phối hợp Sở chuyên ngành (như: Xây dựng, Kế hoạch đầu tư…) tổ chức tập huấn cho cán công tác quản ĐTXDCB, toán nguồn vốn toán DAHT XDNTM, đồng thời tập huấn cho chủ đầu tư, BQL dự án công tác lập báo cáo toán vốn NSNN cho XDNTM Kiên không giao dự án đầu cho chủ đầu tư, BQL dự án dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 24 tháng trở lên, khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo tốn từ 12 tháng trở lên, khơng cho phép nhà thầu hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ toán tham gia đấu thầu dự án Đưa nội dung thực cơng tác tốn vốn đầu DAHT làm sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể người đứng đầu quan, đơn vị chủ đầu tư, ban quản dự án, quan thẩm tra phê duyệt toán 4.3.4 Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Việc tra, kiểm tra dự án ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm nhằm phát sai phạm để xử lý, ngăn ngừa thất lãng phí VĐT, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, từ cần tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Công tác tra, kiểm tra cần tiến hành từ khâu lập chủ tưởng đầu tư, định đầu dự án phù hợp với quy hoạch XDNTM kế hoạch đầu công; khâu thực triển khai dự án trình tự, thủ tục theo theo luật định hay không; khâu kết thúc dự án Từ nêu kết luận kiến nghị với cấp thẩm quyền xem xét, xử khâu dự án vi phạm hay đề nghị xem xét chuyển hồ sang quan điều tra phát sai phạm vi phạm pháp luật Đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức làm cơng tác tra tài chính, tra nội ngành… tránh tuyệt đối tình trạng chồng chéo chức gây phiền hà cho chủ đầu Bố trí cán tưởng lập trường vững vàng, trình độ phẩm chất hoạt động ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM nhạy cảm; đồng thời cần chế độ khen thưởng kịp thời,việc 80 tiến hành tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên theo kế hoạch Công tác tra, kiểm tra phải chủ động tập trung vào nơi nhiều vướng mắc, cần thiết thuê đơn vị tra, kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan, phản ánh cách khách quan thực trạng đầu cơng trình XDNTM địa bàn Chương TÓM TẮT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Tóm tắt, kết luận Chương trình XDNTM sách lớn Đảng Nhà nước, triển khai thực XDNTM góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn bước đại, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân tỉnh Do việc tìm giải pháp nhằm quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM qua Sở Tài việc làm ý nghĩa thiết thực luận thực Với mục tiêu đề tài đạt kết sau: - Hệ thống hóa luận quản vốn ĐTXDCB cho XDNTM gồm khái niệm NTM, XDNTM, vốn NSNN, VĐT ĐTXDCB đồng thời đề tài hệ thống hóa q trình quản lý, nội dung quản lý, vai trò nhân tố ảnh hưởng đến việc quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài tỉnh n Bái - Thơng qua phân tích thực trạng quản vốn NSNN cho XDNTM, đánh giá tình hình thực quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM địa bàn, đề tài rút kết đạt được, nêu khâu tốt, khâu kém, nhân tố ảnh hưởng đến tốt kém - Xuất phát từ mặt yếu kém đạt trình quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái, đề tài đưa giải pháp để phát huy mặt tốt, khuyến khich nhân tố tích cực, giải pháp để hạn chế mặt yếu kém, hạn chế tác động nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến trình quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài thời gian tới Đây đề tài phức tạp nên ý kiến đề xuất luận văn đóng góp phần biện pháp tổng thể nhằm tăng cường quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM Sở Tài tỉnh Yên Bái Đặc biệt bối cảnh hệ thống văn hướng dẫn chế sách ĐTXCB nói chung đầu XDNTM nói riêng nhiều thay đổi, với sách thắt chặt đầu cơng trung hạn Chính phủ, dẫn tới ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đầu từ NSNN cho XDNTM, nên q trình hồn thành luận văn khơng tránh khỏi hạn chế khuyết điểm Tuy nhiên công tác quản vốn ĐTXDCB từ NSNN cho XDNTM lĩnh vực phức tạp nhạy cảmdo giới hạn thời gian, điều kiện công tác, tác giả mong nhận đóng góp quý báu nhà khoa học,các Quý thầy để đề tài nghiên cứu hồn thiện 5.2 Một số kiến nghị 5.2.1 Về phía nhà nước Để xác định nguồn vốn bố trí cho địa phương, đề nghị Chính phủ, vào định đầu công trung hạn giai đoạn 2016-2020, hàng năm sớm giao kế hoạch vốn cho địa phương để chủ động bố trí cân đối nguồn vốn để thực XDNTM Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quản dự án thực theo chế đặc thù rút gọn với Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo hướng giao quyền chủ động cho địa phương, nhằm thực thành cơng Chương trình XDNTM địa phương Đề nghị Bộ Tài sớm ban hành quy định quản lý, toán toán nguồn vốn đầu từ NSNN để thực chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới, đồng thời ban hành sách hướng dẫn địa phương cách ghi thu, ghi chi phần huy động đóng góp nhân dân, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp XDNTM Đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn sớm ban hành hướng dẫn công tác lập kế hoạch chương trình XDNTM giai đoạn 2016-2020 hàng năm hướng dẫn thực kế hoạch kịp thời 5.2.2 Về phía địa phương Đối với cơng trinh quy mơ nhỏ, kỹ thuật giản đơn, dự án đầu theo hướng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đề nghị UBND tỉnh đạo ngành chuyên mơn ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, mẫu lập dự toán đơn giản định cho người dân cộng đồng xã tự làm, tạo điều kiện cho địa phương triển khai hoạt động đầu xây dựng cơng trình kiểm tra, giám sát trình thực dự án XDNTM địa phương tốt UBND tỉnh cần phân cấp nhiều cho địa phương, để tăng tính chủ động việc điều hành cho địa phương, đồng thời cần ban hành chế khen thưởng tập thể, cá nhân thành tích việc thực XDNTM địa phương thực kỷ luật, kiểm trách nơi sai phạm XDNTM Giao Sở Tài rà sốt, tổng hợp dự án hoàn thành phê duyệt tốn, qua xem xét tình hình cơng nợ sau thẩm tra toán, báo cáo UBND tỉnh xem xét đôn đốc thu hồi khoản công nợ phải thu bố trí nguồn vốn cho dự án cơng nợ phải trả, tránh tình trạng nợ dọng XDCB XDNTM địa bàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương khóa X (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hà Nội Ban đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM (2012,2013,2014, 2015,2016), Báo cáo tình hình thực Chương trình XDNTM hàng năm địa bàn tỉnh Yên Bái, Yên Bái Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu (2011), Thông liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011về hướng dẫn số nội dung thực Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2010 - 2020, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012, 013,2014,2015,2016), văn Hướng dẫn phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc giaXDNTM hàng năm, Hà Nội Bộ Tài (2011), Thơng số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định quản lý, toán VĐT vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn NSNN, Hà Nội Bộ Tài (2012), Thơng số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Quy định quản VĐT thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn, Hà Nội Bộ Tài Bộ Nội vụ (2015), Thơng liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Tài - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hà Nội Bộ Tài (2016), Cơng văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 xử dứt điểm tình trạng tồn đọng toán DAHT từ năm 2013 đến năm 2015, Hà Nội Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, Hà Nội 10 Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTgngày 04/6/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020, Hà Nội 11 Chính phủ (2013), Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 bổ sung chế đầu Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020, Hà Nội 12 Chính phủ (2013), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020, Hà Nội 13 Chính phủ (2013), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 27/12/2013 Thủ tướng Chính phủ tăng cường, đẩy mạnh cơng tác tốn VĐT DAHT sử dụng vốn Nhà nước, Hà Nội 14 Cục thống kê tỉnh Yên Bái (2017), Niên giám thống kê năm 2016, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 15 HĐND tỉnh Yên Bái (2010), Nghị số 26/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 XDNTM tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, Yên Bái 16 Quốc hội (2015), Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, Hà Nội 17 Quốc hội (2013), Luật đầu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Hà Nội 18 Quốc hội (2015), Luật đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà Nội 19 Sở Tài Yên Bái (2013,2014,2015,2016,2017), Báo cáo toán thu, chi ngân sách địa phương giai đoạn 2012-2016 tỉnh Yên Bái, Yên Bái 20 UBND tỉnh Lào Cai (2015), Báo cáo tổng kết năm thực Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, Lào Cai 21 UBND tỉnh Phú Thọ (2015), Báo cáo tổng kết năm thực Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015, Phú Thọ 22 UBND tỉnh Yên Bái (2013,2014), Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013; Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 bổ sung mức hỗ trợ từ NSNN để thực số nội dung XDNTM địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, Yên Bái 23 UBND tỉnh Yên Bái (2014), Công văn số 1011/UBND-TM ngày 23/5/2016 công văn số 1815/UBNDXD ngày 24/8/2016 xử dứt điểm tốn DAHT sử dụng vốn Nhà nước tồn đọng từ năm 2005 đến nay, Yên Bái 24 UBND tỉnh Yên Bái (2014), Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/02/2014 tăng cường, đẩy mạnh cơng tác tốn VĐT DAHT sử dụng vốn Nhà nước, Yên Bái 25 UBND tỉnh Yên Bái (2016), Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 kế hoạch triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016, Yên Bái 26 UBND tỉnh Yên Bái (2016), Vị trí địa - địa hình - địa giới hành tỉnh Yên Bái, http://www.yenbai.gov.vn, Ngày tải 15/10/2018 85 PHỤ LỤC Những điều ghi phiếu giữ kín Phiếu số:… PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Đầu tiên cho phép gửi lời chào trân trọng đến Ơng/Bà! Tơi tên Nguyễn Hồng Nam - Học viên Trường Đại học TàiNgân hàng Hà Nội Nhằm phục vụ cho khóa học mình, tơi nghiên cứu đề tài “Quản vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn Sở Tài tỉnh Yên Bái” Với cách người hiểu biết kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực đầu xây dựng bản, ý kiến giúp đỡ ông/bà thông qua phiếu điều tra tảng giúp tiến hành nghiên cứu Chúng xin cam kết với ông/bà rằng: Tất thông tin thu thập từ phiếu điều tra giữ bí mật tuyệt đối, khơng sử dụng cho mục đích khác, dùng làm sở nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài - Ngân hàng I MỘT VÀI THƠNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Đối tượng điều tra Phòng Tài - Kế hoạch Ban Quản dự án Cán địa phương Đơn vị thi công Đơn vị hưởng lợi Phòng ban chun mơn Thơng tin người điều tra - Giới tính: Nam: Nữ: - Vị trí cơng tác: Lãnh đạo: Cán bộ: Khác: Trình độ chun mơn - Trên đại học Đại học - Cao đẳng Trình độ khác Số năm cơng tác: ……… năm 86 II THƠNG TIN VỀ NỘI DUNG ĐIỀU TRA Xin Ông/Bà cho ý kiến đánh giá công tác quản vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nơng thơn Sở Tài tỉnh n Bái Ơng/Bà lựa chọn khoanh tròn vào số (từ đến 5) theo ý nghĩa sau: Điểm Mức đánh giá Rất yếu Yếu Bình Tương đối thường tốt Rất tố 87 STT Nội dung Ký hiệu I Trình độ cán quản CBQL Lập trường tưởng vững vàng, tuân thủ chấp hành chế độ CBQL1 Điểm CBQL2 CBQL3 vực 05 năm II Đánh giá chế sách CCCS Chất lượng văn pháp luật CCCS1 đầu XDCB Đánh giá chất lượng thực CCCS2 đơn giá/định mức XDCB Chất lượng văn hướng dẫn CCCS3 thực XDNTM Quản trình chuẩn bị III CBĐT đầu Chất lượng quy hoạch CBĐT1 Chất lượng công tác tuyên CBĐT2 truyền vận động Chất lượng lập chủ trương đầu CBĐT3 Chất lượng thẩm định nguồn 5 5 5 10 CBĐT5 duyệt chủ trương đầu 12 Chất lượng khảo sát, thiết kế CBĐT6 Chất lượng thẩm định/thẩm tra 13 CBĐT7 dự án Chất lượng công tác phê duyệt 14 CBĐT8 báo cáo kinh tế kỹ thuật IV Quản trình đầu QTĐT Chất lượng phân cấp quản 5 5 15 sách Nhà nước Chất lượng chuyên môn kinh tế 11 chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành: Giao thông, xây dựng, thủy lợi… Kinh nghiệm công tác lĩnh vốn thẩm định khả cân CBĐT4 đối vốn Chất lượng định phê đầu XDCB, QTĐT1 định phê duyệt chủ trương đầu 88 16 Chất lượng lập kế hoạch vốn QTĐT2 Chất lượng đền bù giải phóng 17 QTĐT3 mặt thực dự án 18 Chất lượng thầu/đấu thầu QTĐT4 Chất lượng quản thực 19 QTĐT5 dự án Chất lượng kiểm tra, giám sát, 20 QTĐT6 tạm ứng, nghiệm thu toán Quản trình kết thúc V KTDA dự án Chất lượng nghiệm thu bàn giao 21 KTDA1 cơng trình đưa vào sử dụng Chất lượng toán vốn dự 22 KTDA2 án hoàn thành Chất lượng bảo hành/bảo trì 23 KTDA3 cơng trình Kiểm tra, giám sát, tra, VI KTGS kiểm toán đầu Chất lượng tra, kiểm tra, 24 KTGS1 giảm sát dự án cấp quản Chất lượng tra, kiểm tra, 25 KTGS2 giảm sát dự án cấp Chất lượng kiểm toán 26 KTGS3 quan kiểm toán Nhà nước Chất lượng giám sát người 27 KTGS4 dân địa phương Chất lượng giám sát ban 28 KTGS5 giám sát cộng đồng Cám ơn hợp tác q ơng/bà! 5 5 5 5 5 5 ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI 2.1 Xây dựng nơng thôn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn 2.1.1 Xây dựng nông thôn. .. hóa sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nơng thơn Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Yên Bái. .. VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 28 2.1 Xây dựng nông thôn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn 28 2.1.1 Xây dựng nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái , Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại sở tài chính tỉnh yên bái , Chương 1: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI, THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn