Thiết kế hệ thống trang bị điện dịch cực lò hồ quang nấu thép

112 83 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 15:55

Việc cung cấp, trang bị trang bị điện cho ngành luyện kim luôn là một vấn đề lớn. Các trang thiết bị luyện kim càng hiện đại thì chất lượng sản phẩm càng cao, đáp ứng được nhu cầu cho các ngành sản xuất khác về chất lượng nguyên liệu. Trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, tự động hoá các dây truyền sản xuất đang là một trong những mục tiêu hàng đầu .Nó cho phép nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. i trừ ngắn mạch : Giả sử hệ thống làm việc mà lý (ví dụ liệu đổ vào điện cực) làm xuất ngắn mạch làm việc Khi Uhq = ,U = aIhq lớn làm nâng nhanh điện cực nói phần 111 Đồ án tốt nghiệp & Trang bị điện cho Hồ quang Tự động måi l¹i hå quang mÊt hå quang : GØa sử hệ thống làm việc mà dưng bị xập liệu xảy hồ quang ®ã : Ihq = 0, Ucd = - bUhq rÊt lớn làm hạ nhanh điện cực để mồi lại hồ quang Khi cần thay đổi công suất ta cần thực sau: + Thay đổi cách đổi nối MBA Y(D)/Y + Thay đổi điện áp thứ cấp MBA + Thay đổi dòng điện đặt Tín hiệu Ucđ với tín hiệu phản hồi âm tốc độ , âm dòng có ngắt tổng hợp Uđk, việc đưa phản hồi âm tốc độ vào hệ thống để đảm bảo độ cứng đặt tính nâng cao chất lượng thống Còn đưa phản hồi âm dòng có ngắt vào để hạn chế tải cho động dịch cực trường hợp đè lên điện cực thép vụn rơi vào - bánh Sau tổng hợp tín hiệu điều khiển Điện áp điều khiển đem so sánh với điện áp cưa, đầu khâu so sánh ta xung xung đưa đến khâu sửa xung khuếch đại xung, qua khâu gửi xung đưa xung đến điều khiển Tryristor BBĐ Nguyên lý làm việc khâu mạch nêu cụ thể ch­¬ng II ˜ 112™ ... nghiệp & Trang bị điện cho lò Hồ quang Tự động mồi lại hồ quang hồ quang : Gỉa sử hệ thống làm việc mà dưng bị xập liệu xảy mÊt hå quang ®ã : Ihq = 0, Ucd = - bUhq lớn làm hạ nhanh điện cực để... đưa phản hồi âm tốc độ vào hệ thống để đảm bảo độ cứng đặt tính nâng cao chất lượng thống Còn đưa phản hồi âm dòng có ngắt vào để hạn chế tải cho động dịch cực trường hợp đè lên điện cực thép vụn... mồi lại hồ quang Khi cần thay đổi công suất lò ta cần thực sau: + Thay đổi cách đổi nối MBA lò Y(D)/Y + Thay đổi điện áp thứ cấp MBA + Thay đổi dòng điện đặt Tín hiệu Ucđ với tín hiệu phản hồi âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống trang bị điện dịch cực lò hồ quang nấu thép, Thiết kế hệ thống trang bị điện dịch cực lò hồ quang nấu thép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn