Rối loạn thăng bằng toan kiềm

50 81 0
  • Loading ...
1/50 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:55

RỐI LỌAN THĂNG BẰNG TOAN-KIỀM BS CKII Bùi Xuân Phúc Bộ mơn Nội-ĐHYD TPHCM Nội dung • • • • • Duy trì cân pH máu Toan hơ hấp Kiềm hơ hấp Toan chuyển hóa Kiềm chuyển hóa Nguồn gốc acid cố định Chất chuyển hóa Acid tạo Chuyển hóa đạm Sulfuric Acid Phosphoric Acid Chuyển hóa mỡ Acetoacetic acid Beta- hydroxybutyric acid Chuyển hóa đường Lactic acid pH máu trì cân nhờ: 1/ Hệ thống chuyển hóa: • Các hệ đệm: phản ứng nhanh • Vai trò thận: phản ứng chậm, mạnh • Gan… 2/ Hệ thống hơ hấp: phản ứng nhanh CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- Hệ thống đệm nội bào • Protein, hemoglobine phosphate hữu có vai trò đệm nội bào • Gần 50% ion H+ sinh acide không bay khuếch tán vào tế bào vòng vài phút hay vài để đệm protein, xương, phosphate hữu • Acid carbonic H2CO3 đệm bên tế bào nhờ khử Hb hồng cầu Hệ thống đệm ngoại bào • Hệ thống bicarbonate-acid carbonic : CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- Thận • Bài tiết H+ ống thận xa • Tái hấp thu HCO3-: 90% HCO3 tái hấp thu ống thận gần Bình thường khơng có HCO3 nước tiểu pH nước tiểu khoảng 4,5- • Thận sản xuất NH3 để kết hợp với H+ ống thận xa, tạo thành ammonium (NH4+) Gan  Gan : chậm 24 – 48 giờ, chọn đường chuyển hóa « đường gây toan ằ H khỏc : albumin, globulin huyt thanhô đường gây kiềm » Hệ hô hấp Rối loạn kiềm toan chuyển hố thường đưa đến đáp ứng thơng khí nhờ hoá thụ thể ngoại biên thể cảnh  Toan chuyển hố: kích thích hố thụ thể  tăng thơng khí  giảm PaCO2  Kiềm chuyển hoá: ức chế hoá thụ thể  giảm thơng khí  tăng PaCO2 Toan hóa ống thận gần (type II) Do rối loạn tái hấp thu HCO3- ống thận gần Có thể kèm rối loạn tái hấp thu số chất khác amino acid, glucose, phospho urate Suy toàn chức tái hấp thu ống thận gần gọi hội chứng Fanconi Những bệnh nhân với RTA type II khơng có vấn đề xuất H+ Nên pH nước tiểu thấp < 5,3 Nguyên nhân toan hóa ống thận gần (Type II): Di truyền: Bệnh Wilson Cystinosis Rối loạn dự trữ glycogen type Các rối loạn chuyển hóa khác Mắc phải: Đa U tuỷ Amyloidosis Thuốc: ifosfamide, acetazolamide Ngộ độc: chì, thuỷ ngân, đồng Thiếu vitamin D Ghép thận Vô RTA Type IV (tăng kali máu) Liên quan đến thiếu hụt aldosteron, ống thận khơng đáp ứng với aldosteron Toan chuyển hố với khoảng trống anion bình thưòng tăng kali máu Hội chứng giảm aldosterol giảm renin (HHS): Là nguyên nhân thường gặp RTA type IV Gặp nhiều bệnh thận khác nhau, thường gặp đái tháo đường Giảm hoạt động renin huyết thanh, giảm Aldosteron huyết tương, tăng kali máu Bệnh ống thận không đáp ứng với aldosteron xảy vài bệnh thận mạn tính Giống hội chứng giảm hoạt aldosteron, không đáp ứng với liệu pháp thay aldosteron Nguyên nhân toan hóa ống thận (Type IV): Đái tháo đường Suy thượng thận Bệnh thận mô kẽ mạn tính Hội chứng giảm aldosterol giảm renin Thuốc: Amiloride, Spironolactone, Triamterene, Trimethoprim, Heparin, NSAIDs, ức chế men chuyển… HIV ĐIỀU TRỊ TOAN CHUYỂN HĨA • Điều trị ngun nhân • Nếu toan chuyển hóa nặng (pH < 7,2 HCO3- < 15 mmol/l): Tính Bicarbonate thiếu (mmol/L) = 0,5 × kg × (HC03- mong muốn - HC03- bệnh nhân) Bù 1/2 lượng HC03- tính theo cơng thức 6-8 Chỉ truyền HC03- nhanh trường hợp toan chuyển hóa nặng Thận trọng đề phòng phù phổi cấp, hạ kali máu, hạ canxi máu Kiểm tra khí máu động mạch sau truyền HC03- khơng ước lượng tình trạng sản xuất H+ hay HC03- Lưu ý khơng dùng thuốc vận mạch hay chích canxi chung đường truyền NaHC03 • Chạy thận nhân tạo toan nặng không đáp ứng điều trị nội khoa Điều trị toan hóa ống thận type I Điều trị nguyên nhân Bù bicarbonate: cần lượng HCO3- thay gần lượng H+ sản xuất ngày (50-100 mEq/ngày) Bù kali Điều trị toan hóa ống thận type II Bù bicarbonate: cần dùng đến HCO3- lượng lớn Lợi tiểu thiazide: giúp tăng tái hấp thu HCO3- ống thận gần Điều trị nguyên nhân Bù kali Điều trị toan hóa ống thận type IV: Chế độ ăn uống kali Điều trị tăng kali máu Thuốc lợi tiểu quai Fludrocortisone: điều trị suy thượng thận nguyên phát Tác dụng phụ quan trọng Fludrocortisone ứ muối nước, nên theo dõi cân nặng biểu thừa Natri Tránh dùng Fludrocortison cho bệnh nhân có tiền sử suy tim sung huyết tình trạng phù KIỀM CHUYỂN HĨA Chẩn đốn ngun nhân: • Kiềm chuyển hóa đáp ứng với chlore (Cl- nước tiểu < 1020 mmol/l): Xảy bệnh lý gây chlore: Ói, hút dịch dày (mất acid) Tiêu chảy Thuốc lợi tiểu Các bệnh lý làm giảm Cl- máu giảm thể tích ngoại bào gây tăng tiết aldosterone, gây tái hấp thu Na+ thải H+ K+ qua ống thận xa, tăng tạo HCO3- Hậu gây kiềm nước tiểu, chủ yếu chứa HCO3-, chlore (nên Cl nước tiểu < 10 mEq/L) KIỀM CHUYỂN HĨA Chẩn đốn ngun nhân: • Kiềm chuyển hóa khơng đáp ứng với chlore (Clnước tiểu > 20 mmol/l): Tăng hoạt tính mineralocorticoid: Cường aldosterone Hội chứng Cushing Hội chứng Bartter Dùng nhiều cam thảo Hạ kali máu nặng KIỀM CHUYỂN HĨA Chẩn đốn ngun nhân: • Không phân loại (cung cấp thừa HCO3) Dùng nhiều chất kiềm Dùng chất kháng toan dày nhựa trao đổi cation bệnh nhân suy thận Hội chứng nuôi ăn lại Giai đoạn phục hồi toan hô hấp Dùng liều cao carbenicillin penicillin KIỀM CHUYỂN HÓA Đáp ứng thể: • Hệ đệm: HCO3- + H+→ CO2 + H2O • Thận: Tăng thải trừ HCO3- (trừ có yếu tố ngăn cản thận thải HCO3-) • Hơ hấp: Giảm thơng khí, dẫn đến tăng PaCO2 (có giới hạn giảm thơng khí làm giảm PaO2 KIỀM CHUYỂN HĨA Chẩn đốn: • Lâm sàng: Lẫn lộn, u ám, hôn mê, co giật Yếu cơ, co (chuột rút, máy cơ, tăng phản xạ gân cơ, tetani) Bệnh sử có nơn ói, hút dịch dày, dùng lợi tiểu… Kiềm chuyển hóa nặng (pH > 7.6): gây rối loạn nhịp tim nặng • KMĐM ĐIỀU TRỊ KIỀM CHUYỂN HĨA • Điều trị ngun nhân • Điều chỉnh thể tích máu giảm K+ máu: kiềm chuyển hóa đáp ứng với Cl-, truyền NaCl 0,9% để tăng thể tích tuần hồn, tăng thải bicarbonate Nếu cần cho kali, dùng KCl • Ở bệnh nhân có chống định bù thể tích, dùng lợi tiểu acetazolamide (Diamox) 250-500 mg TM gây thải bicarbonate qua thận cải thiện pH • Khi hút dày kéo dài, dùng thuốc kháng thụ thể H2 để giảm tạo acid dày • Khi kiềm nặng (pH > 7,7), rối loạn nhịp tim nguy hiểm, động kinh kèm tăng thể tích dịch ngoại bào suy thận: bù HCl đẳng trương (150 mmol/l) qua đường tĩnh mạch trung tâm Công thức bù H+ sau: H+ thiếu = 0,5 × kg × (HC03- đo - HC03- mong muốn) Tốc độ truyền tối đa < 0,2 mmol / kg / 24- 48 NH4Cl, arginin HCl dùng để thay HCl nên tránh dùng bệnh nhân bệnh gan, thận (nguy bệnh não) • BN bị kiềm chuyển hóa không đáp ứng với chlore: điều trị cách bù kali hay thuốc kháng aldosterone (thí dụ aldactone) Tài liệu tham khảo • Anthony S Fauci… [et al.] Chapter 48: Acidosis and alkalosis, p.287-296, Harrison’s principles of Internal medicine, 17th Mac Graw Hill 2008 • Daniel H Cooper… [et al.] Chapter 3: Fluid and electrolyte management, p 91-101, The Washington mannual of medical therapeutics, 32th Lippincott Williams & Wilkins 2007 • Paul L Marino Section IX: Acid-base disorders, p.577-606, The ICU Book, 3rd Lippincott Williams & Wilkins 2006 • Richard A Preston Acid – base, fluids and electrolytes, 2002 ... ô ng gõy toan ằ H khỏc : albumin, globulin huyết thanh« đường gây kiềm » Hệ hơ hấp Rối loạn kiềm toan chuyển hố thường đưa đến đáp ứng thơng khí nhờ hoá thụ thể ngoại biên thể cảnh  Toan chuyển... (21  2) Toan hô hấp cấp pH = 0,008 x (PCO2 - 40) Toan hô hấp mạn pH = 0,003 x (PCO2 - 40) Kiềm hô hấp cấp pH = 0,008 x (40 - PCO2) Kiềm hô hấp mạn pH = 0,017 x (40 - PCO2) 11 Rối loạn acid... giảm PaCO2  Kiềm chuyển hố: ức chế hố thụ thể  giảm thơng khí  tăng PaCO2 Đáp ứng bù trừ Rối loạn nguyên phát Thay đổi bù trừ Toan chuyển hóa PCO2 dự đốn = 1,5 x HCO3 + (8  2) Kiềm chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Rối loạn thăng bằng toan kiềm, Rối loạn thăng bằng toan kiềm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn