Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE)

15 109 0
  • Loading ...
1/15 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:53

PHÂN LOẠI CƠN ĐỘNG KINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA LIÊN HỘI CHỐNG ĐỘNG KINH QUỐC TẾ (ILAE): KHUYẾN CÁO CỦA ỦY BAN ILAE VỀ PHÂN LOẠI VÀ THUẬT NGỮ Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology *Robert S Fisher, †J Helen Cross, ‡Jacqueline A French, ĐNorimichi Higurashi, ảEdouard Hirsch, #Floor E Jansen, **Lieven Lagae, Solomon L Moshe, Jukka Peltola, ĐĐEliane Roulet Perez, ảảIngrid E Scheffer, and ##***Sameer M Zuberi Epilepsia, 58(4):522–530, 2017 doi: 10.1111/epi.13670 *Stanford Department of Neurology & Neurological Sciences, Stanford, California, U.S.A.; †UCL-Institute of Child Health, Great Ormond Street Hospital for Children, London, United Kingdom; ‡Department of Neurology, NYU Langone School of Medicine, New York, New York, U.S.A.; §Department of Pediatrics, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan; ¶Unite Francis Rohmer, Strasbourg, France; #Department of Pediatric Neurology, Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands; **Pediatric Neurology, University Hospitals KU Leuven, Leuven, Belgium; ††Saul R Korey Department of Neurology, Department of Pediatrics and Dominick P Purpura Department Neuroscience, Einstein College of Medicine and Monte ore Medical Center, Bronx, New York, U.S.A.; ‡‡Department of Neurology, Tampere University Hospital, Tampere, Finland; §§Pediatric Neurology and Rehabilitation Unit, CHUV, Lausanne, Switzerland; ¶¶Florey Institute and University of Melbourne, Austin Health and Royal Children’s Hospital, Melbourne, Victoria, Australia; ##The Paediatric Neurosciences Research Group, Royal Hospital for Children, Glasgow, United Kingdom; and ***College of Medicine, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom Tóm tắt: Liên Hội Chống Động Kinh Quốc Tế (ILAE) trình bày hệ thống phân loại sửa đổi loại động kinh Mục đích việc sửa đổi để nhận số loại động kinh có khởi phát cục bộ, toàn thể, phép việc phân loại thời điểm khởi phát không quan sát thấy, để bao gồm số loại động kinh bỏ sót, để tiếp nhận thêm tên gọi rõ ràng Bởi kiến thức khơng đủ để hình thành bảng phân loại dựa sở khoa học, Bảng phân loại 2017 mang tính thực hành dựa Bảng phân loại 1981, mở rộng vào năm 2010 Những thay đổi bao gồm điểm sau: (1) phần (“partial”) trở thành cục (“focal”); (2) ý thức (awareness) sử dụng để phân loại động kinh cục bộ; (3) thuật ngữ rối loạn nhận thức (dyscognitive), phần đơn giản (simple partial), phần phức tạp (complex partial), tâm thần (psychic), tồn thể hóa thứ phát (secondarily generalized) bị loại bỏ; (4) dạng cục bao gồm vận động tự động, ngưng hành vi, tăng động, thần kinh tự chủ, nhận thức, cảm xúc; (5) trương lực, co giật, co thắt, giật cơ, co cứng cục hay tồn thể; (6) cục thành co cứng co giật hai bên thay tồn thể hóa thứ phát; (7) dạng động kinh toàn thể vắng với giật mi mắt, vắng giật cơ, giật cơ- trương lực, giật cơ- co cứng- co giật; (8) động kinh khơng rõ khởi phát có đặc điểm phân loại Bảng phân loại thay đổi đầy đủ, giúp gọi tên kiểu co giật linh động rõ ràng nhiều Điểm  Từ khóa: Bảng phân loại, co giật, cục bộ, toàn thể, động kinh, phân loại ILAE xây dựng bảng phân loại chỉnh sửa; bảng phân loại mang tính thực hành khơng dựa kiến thức tảng Những lí cho chỉnh sửa bao gồm rõ ràng cho việc định danh, khả phân loại số kiểu co giật cục toàn thể, phân loại khởi phát không rõ Co giật chia thành cục bộ, tồn thể, khơng rõ khởi phát, với phân loại phụ bao gồm vận động, khơng vận động, với hay giảm ý thức cho co giật cục Liên Hội Chống Động Kinh Quốc Tế (ILAE), thông qua Hội đồng Bảng phân loại Thuật ngữ, phát triển bảng  phân loại có giá trị động kinh (seizure) bệnh động kinh (epilepsy) Dựa đề xuất tái phân loại vào năm  2010, vấn đề cần làm sáng tỏ bàn luận phản hồi từ cộng đồng ghi nhận Một vấn đề cần làmphân loại động kinh The Task Force phân loại kiểu động kinh (Seizure Type Classification Task Force) thiết lập năm 2015 để chuẩn bị khuyến cáo phân loại động kinh, tóm tắt tài liệu Tài liệu kèm hướng dẫn sử dụng bảng phân loại Việc mô tả loại động kinh xuất trước vào thời Hippocrates Gastaut đề nghị bảng phân loại vào năm 1964 Nhiều khung cho phân loại động kinh cân nhắc Sự biểu loại động kinh cụ thể đặc trưng theo tuổi phụ thuộc trưởng thành não Những bảng phân loại trước dựa giải phẫu, với động kinh thùy thái dương, thùy trán, thùy đính, thùy chẩm, gian não hay thân não Nghiên cứu gần thay đổi cách nhìn chế sinh bệnh học có liên quan cho thấy động kinh bệnh hệ thống không triệu chứng bất thường khu trú não Về phương diện mạng lưới, động kinh xuất phát từ mạng lưới vỏ não mới, vỏ não-đồi thị, hệ viền, thân não Mặc dù hiểu biết mạng lưới động kinh phát triển nhanh, chưa đủ để đóng vai trò tảng việc phân loại động kinh Năm 1981, ủy ban ILAE điều hành Dreifuss Penry đánh giá hàng trăm điện não video (video EEG) ghi nhận co giật để phát triển thành khuyến cáo giúp phân loại động kinh thành khởi phát phần hay toàn thể, phần đơn giản hay phức tạp, nhiều loại co giật toàn thể đặc trưng khác Bảng phân loại sử dụng rộng rãi nay, với chỉnh sửa mặt thuật ngữ phân loại động kinh bệnh động kinh ILAE, với biến đổi, phê bình người khác Chúng chọn không phát triển bảng phân loại dựa đơn việc quan sát hành vi - thay vào đó, phản ánh thực hành lâm sàng, bảng phân loại 2017 dẫn giải, cho phép việc sử dụng liệu thêm vào để phân loại động kinh Mục đích báo cáo vào năm 2001 2006 tái phân loại để xác định chẩn đoán thực thể với nguyên, liệu pháp điều trị, tiên lượng, khơng thể chẩn đoán hội chứng, liệu pháp tiên lượng dựa loại động kinh Bảng phân loại giúp cho phép phân nhóm cách hợp lý đồn hệ bệnh nhân đơn để tìm nguyên, bao gồm yếu tố gen, nghiên cứu vào chế bản, mạng lưới ảnh hưởng, thử nghiệm lâm sàng The Task Force phân loại kiểu động kinh ILAE (từ gọi tắt “the Task Force”) chọn sử dụng cụm từ “phân loại mang tính thực hành” (“operational classification”), để có bảng phân loại động kinh hồn tồn mang tính khoa học bất khả thi vào thời điểm Khi thiếu vắng phân loại mang tính khoa học đầy đủ, the Task Force lựa chọn sử dụng xếp khởi đầu trước từ năm 1981 sau chỉnh sửa, điểm bắt đầu cho bảng thực hành phân loại sửa đổi Phương pháp Cơn động kinh gì? Cơn động kinh định nghĩa “một kiện thoáng qua dấu hiệu và/hay triệu chứng hoạt động thần kinh mức bất thường hay đồng não bộ.” Nhiệm vụ nhà lâm sàng định đặc điểm động kinh giả động kinh Bước phân loại động kinh The Task Force định nghĩa theo thực hành loại động kinh phân nhóm cách hữu ích đặc điểm cho mục đích kết nối thực hành lâm sàng, dạy học nghiên cứu Nên ghi nhớ phân nhóm đặc hiệu đề cập loại động kinh, có phân nhóm phụ biến thể nhóm Sự lựa chọn nên thực người có vai trò quan trọng để làm bật nhóm đặc điểm động kinh giúp ích cho mục đích riêng biệt Những người có vai trò quan trọng bao gồm bệnh nhân, gia đình, chuyên gia y học, nhà nghiên cứu, chuyên gia dịch tễ học, nhà giáo dục y học, nhà thử nghiệm lâm sàng, người toán bảo hiểm, ủy ban điều phối, nhóm điều hành, nhà báo cáo y học Sự thực hành phân nhóm xuất phát từ người với mối quan tâm cụ thể Ví dụ nhà dược học lựa chọn phân nhóm động kinh theo hiệu thuốc Nhà nghiên cứu thực thử nghiệm lâm sàng xem xét động kinh gây tàn phế hay không gây tàn phế Nhà phẫu thuật phân nhóm theo giải phẫu học nhằm tiên đốn thích hợp khả thành cơng cho liệu pháp phẫu thuật Người thầy thuốc làm đơn vị chăm sóc tích cực với bệnh nhân mê phân nhóm động kinh theo đặc điểm EEG Mục đích chủ yếu bảng phân loại để cung cấp khung kết nối với thực hành lâm sàng Các kiểu động kinh liên quan đến thực hành lâm sàng người; ngược lại, kiểu động kinh loài khác biết đến, thực nghiệm tự nhiên, khơng phản ánh bảng phân loại đề xuất Một mục đích giúp bảng phân loại trở nên dễ hiễu bệnh nhân gia đình ứng dụng rộng rãi cho lứa tuổi, gồm trẻ sơ sinh Hội đồng ILAE Bảng phân loại Thuật ngữ nhận động kinh trẻ sơ sinh có biểu vận động, hay ngược lại khơng có biểu hành vi The Task Force động kinh trẻ sơ sinh (Neonatal Seizure Task Force) riêng biệt làm việc để phát triển bảng phân loại cho động kinh trẻ sơ sinh Bảng phân loại động kinh năm 2017 bảng phân loại điện não đồ hay đặc điểm lâm sàng Phương châm The Task Force cảm hứng từ Albert Einstein để “giúp việc đơn giản tốt, khơng phải xuềnh xồng hơn.” Động lực cho thay đổi Thích nghi với thay đổi thuật ngữ cần nỗ lực thúc đẩy sở hợp lý để thay đổi Phân loại động kinh quan trọng nhiều lí Đầu tiên, bảng phân loại trở thành dạng tốc ký toàn cầu cho trao đổi nhà lâm sàng điều trị bệnh nhân động kinh Thứ hai, bảng phân loại cho phép phân nhóm bệnh nhân cho việc điều trị Các cục quản lý cấp phép thuốc hay thiết bị có định cho loại động kinh riêng biệt Bảng phân loại nên có định hướng khéo léo cho định có việc sử dụng thuốc thiết bị Thứ ba, phân loại động kinh cung cấp đường dẫn hữu ích tới hội chứng đặc biệt hay nguyên, ví dụ, ghi nhận lại mối liên quan cười hamartoma vùng hạ đồi hay co thắt với u xơ củ Thứ tư, bảng phân loại cho phép nhà nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu họ chế loại động kinh khác Thứ năm, bảng phân loại cung cấp từ ngữ cho bệnh nhân mô tả bệnh họ Động lực việc chỉnh sửa Bảng phân loại động kinh năm 1981 liệt kê Một số kiểu động kinh, ví dụ, co cứng hay co thắt dạng động kinh, có khởi phát cục hay tồn thể Khơng có thơng tin thời điểm khởi phát làm động kinh phân loại khó khăn để luận với hệ thống phân loại 1981 Mô tả hồi cứu động kinh thường không làm rõ mức độ ý thức, thay đổi ý thức, trung tâm nhiều loại động kinh, khái niệm phức tạp Một số thuật ngữ thời điểm khơng có đồng thuận cao cộng đồng hay hiểu rõ rộng rãi, “tâm thần” (“psychic”), “từng phần” (partial), “từng phần đơn giản” (simple partial), “từng phần phức tạp” (complex partial) “rối loạn nhận thức” (dyscognitive) Một số loại động kinh quan trọng không đề cập Kết Phân loại động kinh Hình mơ tả bảng phân loại hình mơ tả bảng phân loại động kinh mở rộng năm 2017 Cả hay thể bảng phân loại nhau, với lược bớt phân nhóm phụ mơ hình Việc sử dụng bảng tùy thuộc vào nhu cầu mong muốn mức độ chi tiết Các biến thể loại động kinh thêm vào loại động kinh cục dựa mức độ ý thức Cấu trúc bảng phân loại Biểu đồ bảng phân loại dạng cột, không theo cấp bậc (nghĩa thứ tự bỏ qua), khơng sử dụng mũi tên có chiều Phân loại động kinh bắt đầu với việc xác định biểu động kinh cục hay toàn thể Khởi đầu bị bỏ lỡ hay khơng rõ ràng, trường hợp động kinh không rõ khởi phát Từ “cục bộ” hay “toàn thể” vào thời điểm khởi phát tên gọi động kinh cho định nghĩa khởi phát cục hay toàn thể Bảng phân loại ILAE 2017 kiểu động kinh phiên bản1 Hình Bảng thực hành phân loại ILAE 2017 kiểu động kinh 1Theo định nghĩa, dạng động kinh khác mô tả liệt kê tài liệu đính kèm thích thuật ngữ 2Do thiếu thơng tin nên khơng thể xếp vào phân loại khác Với khởi phát cục bộ, kiểu động kinh bao gồm mức độ ý thức khác Ý thức đặc điểm quan trọng động kinh, điểm quan trọng mang tính thực hành để sử dụng cơng cụ phân loại động kinh Còn ý thức có nghĩa người nhận biết thân họ môi trường xung quanh xảy động kinh, kể họ bất động Cơn động kinh cục ý thức (kèm hay khơng kèm phân nhóm phụ nó) tương ứng với thuật ngữ trước “động kinh phần đơn giản” Một động kinh cục kèm suy giảm ý thức (kèm hay không kèm phân nhóm phụ nó) tương ứng với thuật ngữ trước “động kinh cục phức tạp” Suy giảm ý thức giai đoạn động kinh làm trở thành động kinh cục suy giảm ý thức Thêm vào đó, động kinh cục phân nhóm nhỏ với triệu chứng vận động không vận động triệu chứng thời điểm khởi phát Nếu triệu chứng vận động không vận động diện thời điểm khởi phát động kinh, triệu chứng vận động thường ưu thế, trừ triệu chứng khơng vận động (ví dụ, cảm giác) trội Những động kinh cục hay suy giảm ý thức tiếp tục có đặc điểm triệu chứng khởi phát vận động hay không vận động liệt kê, phản ánh dấu hiệu hay triệu chứng bật động kinh Những động kinh nên phân loại đặc điểm khởi phát vận động hay không vận động bật đầu tiên, trừ cục ngưng hành vi, hoạt động chủ đạo bật ngừng lại xuyên suốt động kinh, suy giảm ý thức đáng ý xảy suốt động kinh làm động kinh cục phân lọai vào nhóm có suy giảm ý thức Sự phân loại dựa theo khởi phát có tảng giải phẫu học, phân loại dựa mức độ ý thức có tảng thuộc hành vi, chứng minh tầm quan trọng thực hành suy giảm ý thức Các phương pháp phân loại có sẵn sử dụng thích hợp Khoảng ngưng hành vi ngắn vào thời điểm khởi phát động kinh thường khó nhận ra, khơng sử dụng để phân nhóm động kinh trừ triệu chứng chủ đạo xuyên suốt động kinh Yếu tố phân loại sớm (về mặt hình thái) không thiết đặc điểm hành vi bật động kinh Ví dụ, động kinh khởi đầu với sợ hãi tiến triển thành hoạt động động kinh cục khiến bệnh nhân ngã Cơn động kinh cục cảm xúc (kèm không kèm suy giảm ý thức), việc mô tả đặc điểm hữu ích Bảng phân loại ILAE 2017 kiểu động kinh phiên mở rộng1 Hình Bảng thực hành phân loại mở rộng ILAE 2017 loại động kinh Sự làm rõ giúp hướng dẫn việc lựa chọn loại động kinh Với động kinh cục bộ, ghi nhận rõ mức độ ý thức khơng bắt buộc Còn ý thức nghĩa bệnh nhân nhận thức thân môi trường xung quanh động kinh, kể BN bất động Cơn động kinh cục ý thức tương ứng với thuật ngữ trước động kinh phần đơn giản Cơn động kinh cục suy giảm ý thức tương ứng với thuật ngữ trước động kinh phần phức tạp, suy giảm ý thức giai đoạn động kinh làm cho trở thành động kinh cục suy giảm ý thức Những động kinh cục bơ ý thức hay suy giảm ý thức đặc trưng thêm triệu chứng vận động không vận động bên dưới, phản ánh dấu hiệu hay triệu chứng bật động kinh Những động kinh nên phân loại đặc điểm bật đầu tiên, trừ trường hợp ngưng hành vi bệnh nhân ngừng hoạt động suốt thời gian động kinh diễn Định danh động kinh khu trú loại bỏ đề cập đến mức độ ý thức ý thức không phù hợp hay không rõ phân loại động kinh trực tiếp đặc điểm khởi phát vận động hay không vận động Cơn trương lực co thắt thường khơng có ý thức rõ ràng Cơn nhận thức bao gồm suy giảm chức ngôn ngữ hay lĩnh vực nhận thức khác hay triệu chứng dương tính déjà vu, ảo giác, hoang tưởng, sai lệch giác quan Cơn động kinh xúc cảm bao gồm lo lắng, sợ hãi, vui thích, cảm xúc khác, hay xuất biểu xúc cảm cảm xúc chủ quan Cơn vắng khơng điển hình sóng chậm khởi phát hay kết thúc hay thay đổi có ý nghĩa trương lực, hỗ trợ thêm hình ảnh gai sóng khơng điển hình, chậm, tồn thể EEG Cơn động kinh xếp vào nhóm khơng phân loại thơng tin khơng đầy đủ hay khơng thể xếp vào dạng bảng phân loại 1Theo định nghĩa, dạng động kinh khác mô tả chúng liệt kê tài liệu đính kèm bảng giải thuật ngữ 2Mức độ ý thức thường không rõ ràng 3Do thông tin không đầy đủ hay xếp vào phân loại khác Định danh động kinh cục bỏ qua việc đề cập đến ý thức ý thức khơng thích hợp hay khơng rõ, phân loại động kinh trực tiếp đặc điểm khởi phát vận động hay không vận động Những thuật ngữ khởi phát vận động không vận động bị loại bỏ thuật ngữ sau định danh tên động kinh cách rõ ràng Bảng phân loại cho động kinh riêng biệt dừng lại nhiều mức: động kinh “khởi phát cục bộ” hay “khởi phát toàn thể”, khơng có thêm thơng tin khác, hay “cơn động kinh cục cảm giác”, “cơn động kinh cục vận động”, “cơn cục co cứng”, hay “cơn cục vận động tự động”, tiếp tục Các yếu tố phân loại thêm vào khuyến khích, việc sử dụng chúng dựa kinh nghiệm mục đích người phân loại động kinh Thuật ngữ khởi phát cục hay khởi phát tồn thể dành cho mục đích phân nhóm Khơng nên suy luận loại động kinh tồn nhóm; vắng phân loại khởi phát tồn thể khơng ngụ ý tồn “cơn vắng cục bộ” Khi không rõ triệu chứng ưu so với khác dấu hiệu triệu chứng, động kinh phân loại thành nhóm lớn phân nhóm nghi ngờ với mô tả thêm vào triệu chứng động kinh liên quan đến loại động kinh riêng biệt Bất kì dấu hiệu hay triệu chứng động kinh, thơng tin mơ tả thêm vào kiểu động kinh thích mơ tả, chúng không làm thay đổi loại động kinh Kiểu động kinh “cục thành co cứng co giật bên” loại động kinh đặc biệt, tương ứng với cụm từ 1981 “khởi phát phần với tồn thể hóa thứ phát” Cục tiến triển co cứng co giật bên phản ánh lan truyền động kinh, loại đồng nhất, biểu thường gặp quan trọng đến mức tiếp tục phân thành nhóm riêng Thuật ngữ “thành bên” thay cho “tồn thể hóa thứ phát” sử dụng để phân biệt động kinh khởi phát cục với nhóm động kinh khởi phát toàn thể Thuật ngữ “2 bên” sử dụng cho lan truyền đặc điểm “toàn thể” cho động kinh khởi phát từ bên Hoạt động động kinh lan truyền qua mạng lưới não bộ, dẫn đến không chắn việc động kinh hay chuỗi động kinh vị trí khác mạng lưới thần kinh (“nhiều ổ”) Một động kinh ổ đơn độc diện với nhiều biểu lâm sàng hậu lan truyền Nhà lâm sàng cần định (bằng cách quan sát tiến triển liên tục hay tính định hình từ động kinh sang động kinh khác), dù kiện xảy động kinh đơn độc hay chuỗi động kinh khác Khi động kinh đơn độc khu trú xảy với chuỗi liên tiếp dấu hiệu triệu chứng, động kinh định danh dấu hiệu hay triệu chứng khởi đầu bật nhất, phản ánh việc thực hành lâm sàng ngày việc nhận diện khởi phát động kinh khu trú hay tồn thể Ví dụ, động kinh bắt đầu với việc khả việc hiểu ngơn ngữ, theo sau suy giảm nhận thức co giật cánh tay trái phân loại “cơn cục nhận thức suy giảm ý thức (khởi phát không vận động)” (tiến triển thành giật tay trái) Thuật ngữ dấu ngoặc đơn tùy chọn Kiểu động kinh theo hình thức ví dụ định khởi phát nhận thức không động kinh diện thay đổi ý thức thời điểm xảy động kinh Những động kinh toàn thể phân chia thành động kinh vận động khơng vận động (cơn vắng) Sự phân chia nhóm phụ sâu tương tự phân chia bảng phân loại năm 1981, với bổ sung thêm giật cơ- trương lực, thường gặp động kinh với giật cơ- trương lực (hội chứng Doose), giật cơ-co cứng- co giật thường gặp động kinh giật thiếu niên, vắng giật cơ, vắng với giật mi mắt gặp hội chứng mô tả Jeavons nơi khác Biểu tồn thể động kinh bất đối xứng, làm cho khó khăn việc phân biệt với động kinh khởi phát cục Thuật ngữ “cơn vắng” có ý nghĩa tương tự, từ “cơn sững sờ” (absent stare) không đồng nghĩa với vắng, ngưng hoạt động xảy kiểu động kinh khác Bảng phân loại năm 2017 cho phép thêm vào số tiêu chí phân loại động kinh cho nhóm khơng rõ khởi phát, nhằm mục đích mơ tả đặc điểm động kinh tốt Những động kinh không rõ khởi phát xếp vào “khơng phân loại” hay với số đặc điểm thêm vào, bao gồm vận động, không vận động, co cứng- động kinh, co thắt dạng động kinh, ngưng hành vi Kiểu động kinh khơng rõ khởi phát sau phân loại khởi phát khu trú toàn thể, hành vi phối hợp (ví dụ co cứng- co giật) động kinh chưa phân loại trước áp dụng để phân loại Trong vấn đề này, thuật ngữ “không rõ khởi phát” từ then chốt- đặc điểm động kinh, mà mang ý nghĩa Lý việc định Thuật ngữ loại động kinh thiết kế để giúp ích việc cung cấp đặc điểm động kinh đóng vai trò nhân tố chìa khóa bảng phân loại động kinh rộng hơn, bảng phát triển The Task Force Khung sườn bảng phân loại động kinh sử dụng từ năm 1981 trì Cục với phần Năm 1981, Ủy ban từ chối việc định danh “cục bộ” động kinh ảnh hưởng tồn bán cầu, thuật ngữ “từng phần” đưa Thuật ngữ 1981 đường tiên tri tầm quan trọng mạng lưới thần kinh, “từng phần” hàm chứa ý nghĩa phần động kinh, xác định vị trí hay hệ thống giải phẫu Thuật ngữ “cục bộ” dễ hiểu nhóm thuật ngữ định vị khởi phát động kinh Cục với toàn thể Năm 2010 ILAE định nghĩa cục “khởi phát mạng lưới giới hạn bán cầu Chúng khu trú riêng lẻ hay phân bố rộng Các động kinh cục có nguồn gốc từ cấu trúc vỏ.” Toàn thể khởi phát động kinh định nghĩa “có nguồn gốc điểm bên trong, nhanh chóng lan rộng, phân bố mạng lưới thần kinh hai bên.” Phân loại động kinh có khởi phát tồn thể rõ ràng khơng loại trừ khởi phát cục bị che lắp hạn chế phương pháp lâm sàng tại, vấn đề quan trọng đưa chẩn đoán việc phân loại Hơn nữa, động kinh cục nhanh chóng lan rộng sang hai bên, bảng phân loại dựa khởi phát bên Một số loại động kinh, ví dụ, co thắt dạng động kinh, việc phân biệt khởi phát cục với tồn thể cần nghiên cứu cẩn thận qua điện não đồ video ghi nhận hay kiểu khởi phát không rõ Việc phân biệt khởi phát cục tồn thể vấn đề thực hành, thay đổi với tiến khả mô tả đặc điểm khởi phát động kinh Sự khu trú khởi phát động kinh suy từ đặc điểm tương hợp với động kinh khởi phát cục biết, kể cục không rõ ràng cách nghiêm ngặt mặt thuật ngữ quan sát động kinh Một động kinh cục bộ, ví dụ, bắt đầu với déjà vu sau tiến triển thành ý thức không đáp ứng, liếm mơi, vò bàn tay phút Khơng có “cục bộ” chất mơ tả, điện não đồ video ghi lại nhiều động kinh tương tự cho thấy khởi phát cục trước Nếu xác định loại bệnh động kinh, khởi phát cho kể khơng chứng kiến; ví dụ, vắng bệnh nhân động kinh vắng ý thức thiếu niên biết trước Các nhà lâm sàng từ lâu nhận động kinh tồn thể thường gọi, ví dụ, vắng với gaisóng tồn thể điện não đồ (EEG), không biểu đồng tất phần não The Task Force nhấn mạnh khái niệm hai bên, toàn thể, bao gồm số loại động kinh, lẽ động kinh tiến triển hai bên mà khơng ảnh hưởng tồn hệ thống não Hai bên khơng cần thiết phải đối xứng Thuật ngữ “cục thành co cứng- co giật bên” thay cho “toàn thể hóa thứ phát” Thuật ngữ “tồn thể” trì cho động kinh tồn thể từ lúc khởi phát Không rõ khởi phát Các nhà lâm sàng thường nghe co cứng co giật cho khởi phát khơng quan sát Có lẽ bệnh nhân ngủ, mình, hay người quan sát bị phân tán biểu động kinh không để ý diện đặc điểm cục Nên có hội tạm thời phân loại động kinh, kể nguồn gốc khơng rõ Do đó, The Task Force cho phép mô tả sâu động kinh không rõ khởi phát với đặc điểm chìa khóa, hoạt động co cứng động kinh hay ngưng hành vi quan sát thấy động kinh diễn The Task Force khuyến cáo việc phân loại động kinh có khởi phát cục bơ hay tồn thể có tự tin mức cao (ví dụ, ≥80%, chọn tùy ý để hợp với sai số Beta thông thường chấp nhận được) tính xác định; mặt khác, động kinh nên xếp vào khơng phân loại đến ta có nhiều thơng tin Nếu hồn tồn khơng thể phân loại động kinh, thông tin không đầy đủ tính chất bất thường động kinh, trường hợp gọi động kinh không phân loại Sự phân nhóm khơng phân loại nên dử dụng cho trường hợp ngoại lê mà nhà lâm sàng tự tin kiện xảy động kinh phân loại tiếp Thức tỉnh - Consciousness and awareness Bảng phân loại 1981 chỉnh sửa năm 2010 gợi đề khác biệt động kinh hay rối loạn ý thức khơng có rối loạn ý thức Dựa bảng phân loại thức tỉnh (hay chức giống nó) phản ảnh lựa chọn thực hành động kinh với suy giảm ý thức thường nên tiếp cận khác với không kèm rối loạn ý thức, ví dụ, khía cạnh cho phép người trưởng thành lái xe hay cản trở việc học tập ILAE lựa chọn việc bệnh nhân ý thức khái niệm then chốt việc phân loại cục Tuy nhiên, ý thức khái niệm phức tạp, bao gồm yếu tố chủ quan khách quan Nhiều dạng khác ý thức mô tả cho động kinh Các từ thay cho ý thức thường bao gồm đo lường mặt thức tỉnh, đáp ứng, trí nhớ, tri giác người so với người khác Bảng phân loại 1981 đặc biệt đề cập thức tỉnh đáp ứng, khơng đề cập trí nhớ cho động kinh Sự xác định rõ tình trạng ý thức hồi cứu lại khó khăn Một người phân loại chưa huấn luyện khẳng định người phải nằm mặt đất, bất động, bất tỉnh, không đáp ứng (vd, “qua đời”) động kinh thấy rối loạn ý thức The Task Force chấp nhận trạng thái thức tỉnh dấu hiệu thay tương đối đơn giản cho nhận thức “Còn ý thức” xem từ viết tắt “cơn động kinh không suy giảm ý thức động kinh” Chúng sử dụng định nghĩa ý thức nhận biết thân môi trường Trong ngữ cảnh này, ý thức hướng đến nhận thức hay nhận biết kiện xảy động kinh, nhận biết động kinh có xảy hay khơng Trong số ngơn ngữ, “unaware” dịch thành “unconscious”, trường hợp thay đổi định danh động kinh từ “từng phần phức tạp” thành “suy giảm ý thức” nhấn mạnh tầm quan trọng ý thức đem thay vào tên động kinh Trong tiếng Anh, “cơn cục ý thức” ngắn “cơn cục không kèm suy giảm ý thức” giúp bệnh nhân dễ hiểu Trong vấn đề thực hành, ý thức bao gồm việc cho người có động kinh sau gợi nhớ xác minh việc họ ý thức; ngược lại, xem suy giảm ý thức Các động kinh ngoại lệ biểu trí nhớ đơn độc thống qua liên quan động kinh trạng thái tỉnh rõ ràng, bảng phân loại trí nhớ cục ý thức cần chứng rõ ràng từ quan sát kĩ Sự thức tỉnh ghi nhận Không xác định chắn Sự đáp ứng có khơng có kèm động kinh cục Sự đáp ứng không đồng nghĩa với thức tỉnh hay ý thức, số người bất động sau khơng đáp ứng động kinh xảy ra, quan sát gợi nhớ lại hồn cảnh họ Thêm vào đó, đáp ứng thường không kiểm định động kinh xảy Vì lí này, đáp ứng khơng lựa chọn yếu tố cho phân loại động kinh, đáp ứng co thể có ích kiểm tra, mức độ đáp ứng liên quan đến ảnh hưởng động kinh Thuật ngữ “rối loạn nhận thức” (dyscognitive) khơng có mặt bảng phân loại đồng nghĩa cho “từng phần phức tạp” thiếu tính rõ ràng phản hồi tiêu cực từ phía cộng đồng chun gia Sự thức tỉnh khơng phải yếu tố phân loại cho động kinh khởi phát tồn thể, trọng tâm động kinh toàn thể diện với suy giảm ý thức hôn mê Tuy nhiên, nhận thấy thức tỉnh đáp ứng trì phần số động kinh toàn thể, ví dụ, với vắng ngắn, bao gồm vắng với giật mi mắt hay động kinh giật Căn nguyên Bảng phân loại kiểu động kinh áp dụng cho động kinh co nguyên khác Cơn động kinh sau chấn thương hay động kinh phản xạ khu trú kèm hay không kèm suy giảm ý thức Kiến thức nguyên, ví dụ, diện loạn sản khu trú vỏ não, giúp ích việc phân loại động kinh Bất kì động kinh trở nên kéo dài, dẫn đến trạng thái động kinh dạng động kinh Thơng tin hỗ trợ Như phần q trình chẩn đốn, nhà lâm sàng thường sử dụng chứng hỗ trợ giúp phân loại động kinh, kể chứng phần bảng phân loại Những chứng bao gồm video gia đình mang đến, đặc điểm EEG, tổn thương hình ảnh học, kết phòng thí nghiệm tìm thấy kháng thể kháng tế bào thần kinh, đột biến gen, hay chẩn đoán hội chứng động kinh biết kết hợp với động kinh cục toàn thể hai, ví dụ hội chứng Dravet Cơn động kinh thường phân loại dựa tảng triệu chứng hành vi, cung cấp thông tin mơ tả chủ quan khách quan có giá trị Việc sử dụng thơng tin hỗ trợ để phân loại động kinh khuyến khích Các phương tiện hỗ trợ khơng có sẵn khu vực kinh tế thấp giới, điều dẫn đến đặc hiệu hơn, phân loại có tính xác ICD-9, ICD-10, ICD-11, ICD-12 Bảng phân loại quốc tế bệnh tật tổ chức y tế giới (ICD) sử dụng cho chẩn đoán nội viện ngoại viện, hóa đơn, nghiên cứu nhiều mục đích khác Sự phù hợp chẩn đoán động kinh ICD kiểu động kinh theo ILAE cần thiết cho rõ ràng tính qn Điều có khả thi cho phạm vi giới hạn với thuật ngữ ICD có sẵn, từ ICD-9, ICD-10, ICD-11 hình thành Sự đề xuất ILAE dẫn tiêu chuận ICD ICD-9 ICD10 giúp sử dụng thuật ngữ động kinh cũ, bao gồm thuật ngữ nhỏ (petit mal) lớn (grand mal) ICD-11 không định danh tên kiểu động kinh, tập trung vào nguyên động kinh hội chứng, bảng phân loại động kinh ILAE Vì lí này, khơng có mâu thuận bảng phân loại kiểu động kinh đề chúng tơi ICD-11 Có thể nỗ lực kết hợp bảng phân loại kiểu động kinh hội chứng bào phát triển ICD-12 Bàn luận Những thuật ngữ ngừng sử dụng Từng phần đơn giản/ phức tạp Sau xấp xỉ 35 năm sử dụng, thuật ngữ “cơn động kinh phần đơn giản” “cơn động kinh phần phức tạp” bị bỏ lỡ số nhà lâm sàng Có số lí cho việc thay đổi Đầu tiên, định thự hiệnc trước thay đổi tồn phần thành cục Thứ hai, “từng phần phức tạp” không mang ý nghĩ nội cho cộng đồng Cụm từ “cục rối loạn ý thức” chứa đựng ý nghĩa với người không chuyên môn khơng có kiến thức việc phân loại động kinh Thứ ba, từ “phức tạp” “đơn giản” nhầm lẫn số bối cảnh Phức tạp ngụ ý kiểu động kinh rắc rối hay khó để hiểu kiểu động kinh khác Gọi động kinh “đơn giản” tầm thường hóa ảnh hưởng lên bệnh nhân, người không thấy biểu hậu động kinh xem đơn giản Co giật (Convulsion) Thuật ngữ “co giật (convulsion)” phổ biến, mơ hồ thuật ngữ khơng thức sử dụng để dịnh nghĩa hoạt động vận động xảy co giật Những hoạt động co cứng, co giật, giật hay co cứng- co giật Trong số ngôn ngữ, “convulsion” “seizure” xem đồng nghĩa thành phần vận động không rõ ràng Từ “convulsion” phần bảng phân loại động kinh năm 2017, chắn tồn cộng đồng Những thuật ngữ bổ sung Còn ý thức/ suy giảm ý thức Như bàn luận trên, thuật ngữ nhận biết thân môi trường xung quanh động kinh xảy Cơn tăng động Cơn tăng vận động thêm vào bảng phân loại nhóm động kinh cục Hoạt động tăng vận động bao gồm ưỡn khung chậu hay cử động đạp chân “Hypermotor” thuật ngữ giới thiệu sớm phần bảng phân loại khác đề Luders cộng năm 1993 Thuật ngữ hypermotor, bao gồm gốc từ Hy Lạp La Mã, bị loại bỏ bảng giải ILAE 2001 năm 2006 báo cáo “hyperkinetic”, phù hợp mặt từ nguyên lịch sử, từ “hyperkinetic” lựa chọn cho bảng phân loại năm 2017 Cơn nhận thức Thuật ngữ thay cho tâm thần (“psychic”) hướng đến suy giảm nhận thức đặc trưng suốt động kinh, ví dụ, ngơn ngữ, dụng động tác, hay thờ Từ “suy giảm” (impairment) ngầm hiểu động kinh không tăng nhận thức Cơn nhận thức bao gồm tượng nhận thức dương tính, ví dụ deja vu, jamais vu, ảo giác hay hoang tưởng Cơn cảm xúc Cơn cục khơng vận động biểu cảm xúc, sợ hãi vui thích Thuật ngữ bao gồm biểu xúc động cảm xúc Khơng kèm cảm xúc chủ quan, ví dụ xảy với cười khóc Các loại động kinh cục Một số dạng động kinh mô tả trước động kinh tồn thể đơn xuất dạng động kinh có khởi phát cục bộ, tồn thể hay khơng rõ khởi phát Những nhóm bao gồm co thắt dạng động kinh, co cứng, co giật, trương lực giật Danh sách hành vi vận động tạo thành loại động kinh bao gồm thường gặp cục vận động, dạng gặp hơn, ví dụ, co cứng- co giật cục bộ, gặp phải Cơn cục vận động tự động, thần kinh thực vật, ngưng hành vi, nhận thức, xúc cảm tăng vận động kiểu động kinh Cục thành co cứng co giật hai bên dạng thay cho tồn thể hóa thứ phát Các loại động kinh toàn thể Có liên quan với bảng phân loại 1981, kiểu động kinh toàn thể bao gồm vắng kèm giật mi mắt, giật cơ- trương lực, giật cơ- co cứng- co giật (mặc dù khởi phát động kinh co cứng co giật đề cập công bố 1981) Cơn động kinh với giật mi mắt xếp loại hợp lý vào phân nhóm vận động, từ giật mi mắt đặc điểm đáng ý vắng, động kinh kèm giật mi mắt xếp vào bảng phân loại không vận động/ vắng Cơn động kinh kèm giật mi mắt biểu đặc điểm cục Tương tự, giật vắng có khả có đặc điểm vắng vận động, xếp vào nhóm khác Cơn co thắt động kinh có biểu phân loại cục bộ, tồn thể khơng rõ khởi phát, khác nhóm cần ghi điện não video Thuật ngữ “dạng động kinh” hàm ý cho động kinh, nhiên, nhiên thường dùng cho co thắt dạng động kinh, mơ hồ từ đơn “co thắt” sử dụng lĩnh vực thần kinh Có điều khác biệt với bảng phân loại 1981? Bảng tóm tắt thay đổi bảng phân loại động kinh 2017 từ bảng phân loại 1981 Ghi nhận có số thay đổi kế hợp bảng sửa chữa năm 2010 thuật ngữ bảng sửa đổi sau Bảng Những thay đổi phân loại kiểu động kinh từ năm 1981 đến 2017 Thay đổi “từng phần” thành “cục bộ” Các loại động kinh khởi phát cục bơ, tồn thể, khơng rõ khởi phát Cơn động kinh khơng rõ khởi phát có đặc điểm mà phân loại Ý thức yếu tố phân loại động kinh cục Những thuật ngữ rối loạn nhận thức, phần đơn giản, phần phức tạp, tâm thần tồn thể hóa thứ phát bị loại bỏ Những kiểu động kinh cục bao gồm tự động, thần kinh tự chủ, ngưng hành vi, nhận thức, xúc cảm, tăng động, cảm giác, cục thành co cứng co giật bên Cơn trương lực, co giật, co thắt dạng động kinh, giật cơ, co cứng khu trú tồn thể Những kiểu động kinh toàn thể bao gồm vắng với giật mi mắt, vắng giật cơ, giật cơ- co cứng- co giật, giật cơ- trương lực, co thắt dạng động kinh So sánh với bảng phân loại 1981, vài loại động kinh xuất nhiều phân nhóm Cơn co thắt dạng động kinh cục bộ, tồn thể, hay không rõ khởi phát Hiện diện cột cục toàn thể trương lực, co giật, giật cơ, co cứng, sinh lý bệnh loại động kinh khác từ kiểu khởi phát cục đến khởi phát toàn thể theo tên gọi Các tài liệu đính kèm cung cấp hướng dẫn cách áp dụng bảng phân loại năm 2017 Việc sử dụng bảng phân loại 2017 lĩnh vực vài năm tới có khuynh hướng thúc đẩy sửa đổi nhỏ làm sáng tỏ bảng phân loại Translated by: Nguyễn Hoàng Uyên Phương, MD Lê Thụy Minh An, Neurologist Lê Văn Tuấn, PhD, Neurologist University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh city, Viet Nam ... cục Liên Hội Chống Động Kinh Quốc Tế (ILAE), thông qua Hội đồng Bảng phân loại Thuật ngữ, phát triển bảng  phân loại có giá trị động kinh (seizure) bệnh động kinh (epilepsy) Dựa đề xuất tái phân. .. nhà lâm sàng định đặc điểm động kinh giả động kinh Bước phân loại động kinh The Task Force định nghĩa theo thực hành loại động kinh phân nhóm cách hữu ích đặc điểm cho mục đích kết nối thực hành. .. bệnh nhân mê phân nhóm động kinh theo đặc điểm EEG Mục đích chủ yếu bảng phân loại để cung cấp khung kết nối với thực hành lâm sàng Các kiểu động kinh liên quan đến thực hành lâm sàng người; ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE), Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn