Tiếp cận bệnh lý run cơ

38 123 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:43

Tiếp cận RUN Y học gia đình TS VÕ THÀNH LIÊM Đề mục  Tình ví dụ  Tổng quan  Các thể lâm sàng  Tiếp cận lâm sàng  Tình lượng giá Mục tiêu  Phân biệt thể lâm sàng run  Chẩn đoán nhanh bệnh theo thể lâm sàng sở khám lâm sàng vận dụng xác suất chẩn đốn Tình ví dụ Nguồn video: Youtube.com Tình ví dụ Nguồn video: Youtube.com Tình ví dụ Nguồn video: Youtube.com Tình ví dụ Nguồn video: Youtube.com Tổng quan  Phân biệt rối loạn cử động: • Yếu • Liệt Rối loạn cử động chậm Run Rối loạn cử động nhanh khơng tính chu kỳ Rối loạn cử động nhanh tính chu kỳ • Múa giật • Múa vờn • Tít Tổng quan  Run:  Liên quan đến Co  Mất cân nhóm đối vận  tính chu kỳ  Dịch tể rối loạn run  Tỷ lệ mắc cao: 5% dân số  Thường gặp: Parkinson, run vô (essential tremor)  Nguyên nhân khác: đa dạng  Tiếp cận: chẩn đốn – xử trí phù hợp Tổng quan  Sinh bệnh run:  Tư = đồng vận nhóm cơ: sức + phối hợp  Phân biệt: run ≠ thể rối loạn vận động khác 10 Các thể lâm sàng Nguồn video: Youtube.com 24 Các thể lâm sàng  Run  Rối gần vị trí xác loạn cảm nhận khơng gian, vị trí thể  Xuất thực động tác xác  Run biên độ lớn (mất phối hợp gốc chi)  Liên quan đến hệ điều kiển cân bằng:  Tiểu não  Tiền đình - ốc tai  Mắt  Cảm giác gân xương Các thể lâm sàng  Run gần vị trí xác  Bệnh thường gặp:  Run nguyên nhân tiền đình – tiểu não  Run bệnh trung não  Bệnh tiền đình – ốc tai  Bệnh thần kinh ngoại biên Các thể lâm sàng Nguồn video: Youtube.com 27 Tiếp cận lâm sàng  Dịch tể  Thường gặp nhất: Parkinson, run vô  Châu Âu, giới  Parkinson: 65-85 tuổi: 1%, >85 tuổi: 4,3%  Run vô căn: >65 tuổi: 14%  Việt Nam:  Pubmed: Parkinson+Vietnam: khơng nghiên cứu  Thực tế: Parkinson+ run vô căn= đa số Tiếp cận lâm sàng  Lâm sàng: phân biệt thể  Bệnh cảnh điển hình  Run nghỉ -> run giữ nguyên tư -> run cử động cuối run đến gần vị trí xác  Đánh giá biên độ - tần số  Bệnh phối hợp Tiếp cận lâm sàng  Lâm sàng Dấu hiệu – dấu chứng Chẩn đoán nghĩ đến Run bên thể, run chân, cứng cơ, động tác Bệnh Parkinson chậm, run nghỉ Rối loạn thăng Bệnh Parkinson, run tiểu não Run khu trú Run rối loạn trương lực Run vùng đầu đơn độc với biểu bất thường Run rối loạn trương lực dáng đứng Xuất nhanh chóng, đột ngột Run tâm thần, ngộ độc Đang sử dụng thuốc tác dụng phụ gây run Ngộ độc hóa chất – thuốc làm tăng nặng triệu chứng run Bain P, Brin M, Deuschl G, et al Criteria for the diagnosis of essential tremor Neurology 2000; 54(11 Suppl 4):S7 Tiếp cận lâm sàng  Cận lâm sàng:  Không giúp nhiều cho chẩn đoán hội chứng – bệnh  Hormon giáp: FT3,FT4, TSH  Bệnh phối hợp  Hình ảnh học chẩn đốn: ý kiến chun khoa Tiếp cận lâm sàng  Chẩn đoán:  Yếu tố xác suất: Parkison – run vô  Thể lâm sàng: chẩn đoán phần lớn trường hợp  Điều trị  Run giữ nguyên tư thế: propranolol, bisoprolol  Run nghỉ: dopamin, amantadine, levodopa zonisamide  Run cử động = run vô căn: propranolol, primidone  Run đến gần vị trí xác: xin ý kiến chuyên khoa Tình lượng giá Nguồn video: Youtube.com Tình 1: Thể lâm sàng ? Tình lượng giá Nguồn video: Youtube.com Tình 2: Thể lâm sàng ? Tình lượng giá Nguồn video: Youtube.com Tình 3: Thể lâm sàng ? Tình lượng giá Nguồn video: Youtube.com Tình 4: Thể lâm sàng ? Tình lượng giá Nguồn video: Youtube.com Tình 5: Thể lâm sàng ? Cảm ơn theo dõi quí đại biểu 38 ... đồng vận nhóm cơ: sức + phối hợp  Phân biệt: run ≠ thể rối loạn vận động khác 10 Tổng quan  Sinh lý bệnh run: Tổng quan  Sinh lý bệnh run:  Run sinh lý tăng nặng:  Có thể run kín đáo  Tần... thường gặp:  Run nguyên nhân tiền đình – tiểu não  Run bệnh lý trung não  Bệnh lý tiền đình – ốc tai  Bệnh lý thần kinh ngoại biên Các thể lâm sàng Nguồn video: Youtube.com 27 Tiếp cận lâm sàng...  Run vô Cách phân theo bệnh  Run sinh lý  Bệnh Parkinson  Run tư Khó áp dụng vào thực  Bệnh lý tiểu não  Bệnh lý thần kinh ngoại biên  Bệnh lý trung não RJ Elble Diagnostic criteria for
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận bệnh lý run cơ, Tiếp cận bệnh lý run cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn