SKKN RÈN KI NĂNG ĐOC TOT CHO HS LƠP 2

23 115 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:27

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài : RÈN KỸ NĂNG ĐỌC TỐT CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Oanh Bn Hồ, ngày 20 tháng năm 2013 Trang I- PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lí chọn đề tài Tập đọc phân mơn có vị trí quan trọng hàng đầu chơng trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Dạy tốt phân môn Tập đọc rèn luyện cho học sinh đọc mà phát triển cho em vốn từ ngữ phong phú tạo điều kiện để em học tốt phân môn khác Thông qua môn Tập đọc rèn cho em đọc như: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc xác, rõ ràng, diễn cảm để học sinh có hiểu biết kiến thức văn học, ngôn ngữ ngược lại Đầu tiên trẻ phải học đọc sau trẻ phải đọc để học Đọc giúp em lĩnh hội ngôn ngữ, dùng giao tiếp hoạt động học tập Nó điều kiện học sinh có khả tự học tinh thần học tập cho đời Phân mơn Tập đọc trau dồi cho học sinh kiến thức Tiếng Việt, kiến thức văn học, kiến thức đời sống giáo dục tình cảm, thầm mĩ Tập đọc môn khởi đầu, đồng thời công cụ học tập không nhà trường mà sống nói chung Trước hết mơn tập đọc giúp cho học sinh rèn đọc đúng, ngắt giọng, nhấn giọng , đọc diễn cảm văn, khổ thơ làm tiền đề cho việc tìm hiểu Các q trình có liên quan mật thiết với nhau, bổ sung hỗ trợ cho Qua việc đọc, học sinh chiếm lĩnh đợc tri thức văn hóa dân tộc, tiếp thu văn minh lồi người thơng qua sách vở, biết đánh giá sống xã hội, tư Qua hoạt động học, tình cảm thẩm mĩ em nâng cao nên tầm hiểu biết để nhìn giới xung quanh q trình nhận thức em có chiều sâu Đọc đúng, đọc ngơn ngữ văn học Qua có tác dụng tình cảm, đạo đức cao đẹp cho người học sinh Đồng thời phát huy óc sáng tạo khả tư q trình phân tích tổng hợp cho em I.2 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài : Tìm biện pháp đọc đúng, đọc hay tốt để giúp học sinh học tốt phân môn Tập đọc Phân mơn Tập đọc có nhiệm vụ rèn đọc cho học sinh Đọc hoạt động lời nói, q trình chuyển dạng chữ viết sang lời nói âm , q trình chuyển tiếp hình thức chữ viết thành đơn vị nghĩa khơng có âm Cả hai hình thức khơng thể tách rời Chính vậy, dạy đọc có ý nghĩa to lớn tiểu học Nó trở thành đòi hỏi người học Đọc khả thiếu đựơc người thời đại văn minh Chính vậy, giáo viên trực tiếp giảng dạy băn khoăn vấn đề tồn Vậy chọn nghiên cứu đề tài “ Rèn đọc cho học sinh lớp 2” Với mong muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm giúp học sinh biết đọc đúng, hay, có khả kể chuyện, giao tiếp tốt, viết tả, viết văn có đủ ý, trọn câu ngày yêu thích hứng thú đọc sách I.3 Đối tượng phạm vi ngiên cứu - Sách Tiếng Việt Trang - Sách giáo viên Tiếng Việt - Tài liệu giảng dạy Tiếng Việt - Học sinh khối lớp 2, cụ thể lớp 2A4 Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn I.4 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích rèn đọc cho học sinh sử dụng số phương pháp sau: 3.1 Thu thập tài liệu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài, tìm hiểu sách giáo khoa Tiếng Việt 2, sách giáo viên 3.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, vấn trao đổi trực tiếp học sinh, giáo viên dùng phiếu thăm dò 3.3 Phương pháp trao đổi toạ đàm với đồng nghiệp 3.4 Kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm 3.5 Dạy thực nghiệm Để minh hoạ cho giải pháp phương pháp nêu tơi chọn dạy chương trình lớp 2- Bài: Mùa xuân đến II PHẦN NỘI DUNG II.1 Cơ sở lý luận: a Tập đọc ? Mơn Tập đọc Trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngơn ngữ cho học sinh Năng lực thể thống hoạt động tương ứng với chúng chức năng: nghe, nói, đọc, viết Như vậy, đọc hoạt động ngơn ngữ q trình chuyển dạng thức viết sang lới nói có âm thơng hiểu chúng Đọc không công việc giải mã ( gồm phần) chữ viết âm nghĩa khơng phải đánh vần lên thành tiếng theo hiệu chữ viết, mà q trình nhận thức, để có thơng hiểu đọc Trên thực tế nhiều người ta không hiểu khái niệm đọc cách đầy đủ Nhiều chỗ, người ta nói đến đọc nói việc sử dụng mã chữ âm việc chuyền từ âm sang nghĩa không ý mực b Ý nghĩa việc đọc Phần lớn tri thức, kinh nghiệm đời sống thành tựu văn hoá khoa học, tư tưởng, tình cảm hệ trước người đương thời phần lớn ghi lại chữ viết Nếu khơng biết đọc người tiếp thu văn minh lồi người Khơng thể sống sống bình thường, làm chủ xã hội đại Ngược lại, biết đọc người dễ dàng tiếp thu văn minh nhân loại Vì thế, học có hiểu biết, có khả chế ngự phương tiện văn học giúp cho họ giao tiếp với giới bên người khác, đặc biệt đọc bài( Tập đọc, học thuộc lòng) Con người không thức tỉnh nhận thức, mà rung động tình cảm nảy nở ước mơ cao đẹp Đọc khơi dậy tiềm lực hành động, sức sáng tạo, bồi dưỡng tâm hồn Không biết đọc, người khơng có điều kiện giáo dục mà xã hội dành cho họ Họ hình thành nhân cách toàn diện Đặc biệt thời buổi bùng nổ thông tin, biết đọc ngày quan trọng giúp người ta sử dụng nguồn thơng tin Đọc học nữa, học đọc để tự học, học đời Trang Chính Tập đọc phân mơn có ý nghĩa to lớn Tiểu học Nó trở thành đòi hỏi bản, người học Đầu tiên trẻ phải học đọc sau đọc để học Đọc giúp trẻ chiếm lĩnh ngơn ngữ giao tiếp học tập công cụ để học môn học khác tạo hứng thú động học tập Đồng thời tạo điều kiện để học sinh có khả tự học Tập đọc khả thiếu người thời đại văn minh Biết đọc giúp em hiểu biết nhiều hơn, hướng em tới thiện, đẹp, dạy cho học sinh biết cách suy nghĩ lơ gíc, tư có hình ảnh Như việc dạy đọc có ý nghĩa vơ quan trọng Vì bao gồm nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển c Ý nghĩa việc rèn đọc qua phân môn Tập đọc Ở Tiểu học phân môn Tập đọc có vị trí quan trọng, dạy tốt phân môn đáp ứng bốn sử dụng Tiếng Việt Đối với học sinh lớp 2, việc rèn đọc vơ quan trọng giúp em hiểu nội dung văn Giáo dục em lòng u sách trở thành thứ khơng thể thiếu nhà trường gia đình Làm giàu kiến thức ngôn ngữ tư cho em, giáo dục tư tưởng tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ cho em Đọc giáo dục lòng ham đọc sách hình thành phong cách thói quen làm việc với sách học sinh Nói cách khác thơng qua việc dạy đọc phải giúp cho học sinh thích đọc thấy khả đọc có lợi cho em đời, phải làm cho em thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ đầy đủ phát triển Ngoài việc dạy đọc có nhiệm vụ khác như: - Làm giàu kiến thức ngôn ngữ, đời sống kiến thức văn học cho học sinh - Phát triển ngôn ngữ tư cho học sinh - Giáo dục tư tưởng đạo đức, tình cảm thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh - Giúp học sinh biết đọc để giao tiếp giải trí II.2 Thực trạng : Qua nghiên cứu thực tế thấy chất lượng dạy tập đọc Trường Tiểu học chưa cao nguyên nhân nhiều lượng kiến thức giáo viên áp đặt, nặng nề, truyền đạt quen sử dụng phương pháp truyền thống, gợi ý để học sinh khám phá, tìm hiểu.Khả đọc số giáo viên hạn chế, có cách hiểu cách giải dẫn đến hiệu đạt tập đọc chưa cao Thực tế trường tiểu học việc học tập theo phương pháp giảng giải Giáo viên dựa hướng thích chưa đọc tiểu học Học sinh thụ động, học khô khan Giáo viên dựa hướng dẫn sách giáo khoa phương thức giáo viên hỏihọc sinh trả lời Chính mà bộc lộ nhiều nhược điểm việc quản lí lớp khả kích thích hứng thú học tập học sinh tham gia tìm hiểu, xây dựng Đặc biệt việc rèn luyện đọc cho học sinh hạn chế sau giờ, học sinh có khả đọc hay, diễn cảm hiểu nội dung cách đầy đủ Học sinh khơng quan tâm tới phương pháp đọc Do đó, em yếu lực Trang a) Thuận lợi, khó khăn: Năm học 2011-2012, Tơi giao phụ trách lớp 2A Trong lớp gồm có 24 học sinh Vào đầu năm học tơi nhận thấy lớp tơi chủ nhiệm có thuận lợi, khó khăn sau: a1) Thuận lợi: - Đa số học sinh trang bị đầy đủ sách giáo khoa đồ dùng học tập - Học sinh lớp phần đông thích mơn tập đọc - Bản thân giáo viên thích nghiên cứu sâu dạy tập đọc có hiệu - Nhà trường trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học (tranh, ảnh) a2) Khó khăn: - Lớp có nhiều học sinh đọc chưa , chưa diễn cảm, số em giọng đọc bị ngọng, phát âm sai - Một số em nhà nông, vất vả nên việc chuẩn bị hạn chế - Một số học sinh nhà cách xa trường mà em phải đến trường b) Các nguyên nhân: Về phía giáo viên: - vận dụng kênh hình hạn chế, chưa khai thác hết nội dung kênh hình nên chưa lơi ý, tập trung học sinh vào học - số giáo viên nói nhiều, ơm đồm kiến thức, giọng đọc mẫu giáo viên chưa diễn cảm, hiệu dạy chưa cao - đề cao mức yêu cầu cảm thụ văn học nên có giáo viên biến tập đọc thành giảng văn, giảng chính, trò nghe, có luyện đọc Về phía học sinh: - số học sinh phát âm lệch chuẩn chữ viết số âm đầu s/x; tr/ch; số vần anh/ăn; ươu/iêu; ât/âc… - ngắt nghỉ tuỳ tiện, tốc độ đọc chậm, đọc rời rạc, chưa biết nhấn giọng từ gợi tả, gợi cảm; chưa cảm thụ hay, đẹp văn, thơ Trang đặc biệt ảnh hưởng phương ngữ em hay sai lỗi phát âm ngã/thanh hỏi, ngã/thanh nặng Phần Nội dung dạy đọc chương trình dạy Tập đọc lớp 1.1 Nội dung phân môn Tập đọc lớp a Nội dung dạy Tập đọc lớp Quá trình tìm hiểu nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 2, nhận thấy hầu hết tập đọc tác phẩm đoạn trích văn có giá trị nghệ thuật Mỗi nhà xuất lựa chọn nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức định Về nội dung Tập đọc lớp xoay quanh chủ đề lớn: Nhà trường: tuần - 24 tiết Gia đình: tuần -18 tiết Bạn nhà: tuần - tiết Thiên nhiên đất nước gồm đơn vị: Bốn mùa, Chim chóc, Mng thú, Sơng biển, Cây cối, Bác Hồ, Nhân dân, chủ điểm tuần riêng chủ điểm Nhân dân tuần Trong số văn xi thơ đưa vào chương trình đồng Văn xuôi 48,4%; thơ 51,6% Nội dung văn xuôi ngắn, dễ hiểu, dễ đọc gần gũi với sống xung quanh em Văn xuôi gồm nhiều loại, nhiều dạng như: miêu tả, kể, vừa kể vừa tả có truyện ngắn Thể loại thơ phong phú chủ yếu thơ vần, thơ lục bát, thơ chữ, chữ Trong đó: Thơ lục bát chiếm 39,6%; Thơ chữ chiếm 23% lại thơ tự Ca dao Những câu truyện kể, văn xuôi gần gũi, gắn bó với sống xung quanh em Tạo cho em có niềm vui, hứng thú đọc tìm hiểu bài: (Ngày hơm qua đâu rồi?; Có cơng mài sắt có ngày nên kim; Bạn Nai nhỏ ) Trong Tập đọc việc sử dụng biện pháp tu từ So sánh, Nhân hố ngắn gọn, dễ hiểu tạo nên hình ảnh ngơn ngữ Vì nhờ phân loại dạng Tập đọc góp phần giúp người giáo viên xác định đặc trưng riêng giọng điệu để hướng dẫn học sinh đọc tốt, đọc hay nâng cao chất lượng cảm thụ cho học sinh giọng đọc Về thể thơ trữ tình chiếm vị trí đa số Các thơ trích dẫn từ hình ảnh nhạc điệu quen thuộc, thiên giáo dục tình cảm, đạo đức, yêu quê hương đất nước, gia đình, trường học, làng xóm Giúp học sinh nâng cao cảm xúc thẩm mĩ, kích thích em đọc đúng, đọc hay để khám phá hay, đẹp văn chương 1.2 Phương pháp rèn đọc cho học sinh lớp Trong thực tế Tập đọc có hai phần lớn: Luyện đọc tìm hiểu nội dung Hai phần tiến hành mọt lúc đan xen vào dạy tách theo hai phần Tuỳ theo mà giáo viên lựa chọn, dù dạy hai phần ln có mối quan hệ khăng khít với nhau, cần tìm hiểu giúp học sinh hiểu nội dung, nghệ thuật từ em đọc đúng, biết đọc ngắt giọng, nhấn giọng để thể nội dung bài, thể hiểu biết xung quanh đọc Vì việc rèn đọc Tập đọc quan trọng, góp Trang phần làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ vào đời sống kiến thức văn học cho học sinh Từ góp phần hình thành em phẩm chất, nhân cách tốt Trong trình tìm hiểu bài, cho học sinh phải biết tìm hiểu nội dung nghệ thuật đoạn Từ hiểu nội dung tìm cách đọc tốt nhất( đọc thầm, đọc thành tiếng) Vì người giáo viên phải bước hình thành cho học sinh cách đọc Sau chia thành đoạn giáo viên tiếp tục tổ chức, điều khiển, hướng dẫn tìm hiểu nội dung đoạn phương pháp như: Vấn đáp, trực quan, giảng giải sử dụng loại thuật khác dạy giải nghĩa từ Còn với học sinh đoạn, chủ thể luyện tập, em phải suy nghĩ, nói lên ý nghĩa luyện Dạy Tập đọc cần dạy sát đối tượng, sát trình độ để đảm bào tính vừa sức Những phương pháp áp dụng cho phân môn Tập đọc: * Phương pháp trực quan Phương pháp phù hợp với tư duy, tâm lý, lứa tuổi học sinh Trực quan giọng đọc giáo viên Giọng đọc mẫu giáo viên hình thức trực quan sinh động có hiệu cao, có tác dụng làm mẫu cho học sinh luyện đọc Mỗi văn, thơ viết thể loại khác Có giọng đọc náo nức, phấn khởi; có giọng đọc trang nghiêm trầm lắng; có giọng đọc ân cần khuyên nhủ nghĩa vẻ Do giáo viên cần đọc thể loại ngữ liệu, tránh đọc đều, không cảm xúc kết hợp biểu tình cảm, qua ánh mắt, nét mặt, nụ cười Khi giới thiệu nên dùng trực quan tranh ảnh, vật thật giúp em háo hức tìm hiểu cảm thụ đọc Trực quan đoạn văn chép sẵn ngắt theo cụm từ để em đọc ngắt hơi, nghỉ chỗ Có thể trực quan cách nghe giọng đọc hay học sinh lớp * Phương pháp đàm thoại Phương pháp phù hợp với tâm lí trẻ nhỏ Các em thích hoạt động ( hoạt động lời nói) giáo viên đưa hệ thống câu hỏi tìm hiểu để học sinh trả lời tìm hay tác phẩm Muốn đọc ngắt giọng, nhấn giọng dẫn đến đọc diễn cảm trước tiên phải đọc tốt( đọc lưu loát, rõ ràng) cảm thụ tốt văn câu hỏi đàm thoại để hiểu phương pháp luyện đọc Phương pháp đựợc dùng chủ yếu Tập đọc đạo giáo viên, học sinh luyện đọc nhiều lần Phương pháp dùng phiếu tập thấy lỗi mà học sinh thường mắc qua việc yêu cầu học sinh đọc đoạn văn, thơ ngắn với âm thanh, vần dễ lẫn Tóm lại, để học đạt hiệu cao người giáo viên phải sử dụng linh hoạt phương pháp cách hợp lý cho học không bị ngắt quãng, gián đoạn Giáo viên đóng vai trò người tổ hướng dẫn em tìm cách đọc, lấy học sinh làm trung tâm Yêu cầu kiến thức học sinh cần đạt sau học phân môn Tập đọc: Tập đọc mơn học mang tính chất tổng hợp, ngồi nhiệm vụ dạy đọc có nhiệm vụ trau kiến thức Tiếng Việt Cho nên sau học môn Tập đọc yêu cầu học sinh cần đạt là: Rèn đọc ( đọc đúng, đọc diễn cảm) Trang Biết ngắt giọng, nhấn giọng Cảm thụ tốt văn Rèn đọc cho học sinh lớp yêu cầu học sinh phải đọc rõ ràng, rành mạch Khơng đọc lí nhí, giọng q nhỏ, khơng dừng lâu để đánh vần, nghỉ dấu chấm, dấu phẩy, chỗ cần tách ý Biết đọc liền tiếng từ ghép, từ láy cụm từ cố định Ngồi biết đọc giọng câu kể, câu hỏi, câu cảm biết phân biệt lời dẫn chuyện với lời đối thoại Dù đọc mức độ yêu cầu phát âm Khi đọc thầm yêu cầu học sinh phải luyện thành thói quen để tạo hứng thú đọc sách báo Cảm thụ đọc học sinh lớp không yêu cầu khai thác sâu, văn thơ mà học sinh cần nắm ý để trả lời câu hỏi Phần Thực trạng việc dạy học phân môn Tập đọc lớp Hiện với phát triển cao, đặc biệt đổi đáng đề cập đến vấn đề đổi chương trình sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, vấn đề giáo dục phải ngày phát triển, đổi khơng ngừng Do vậy, đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học hỏi để theo kịp phát triển đổi xã hội Phần nhiều giáo viên người ham học hỏi, tích cực tìm phương pháp dạy học để đạt kết cao Song điều kiện, hạn chế chuyên môn, nghiệp vụ nên chưa tiếp cận hết phương pháp dạy học Một số giáo viên trung thành có thói quen dạy theo phương pháp cũ Khi tiếp cận với phương pháp dạy học giáo viên thường quan niệm: tiết dạy phải có hệ thống câu hỏi buộc học sinh trả lời câu hỏi Như yêu cầu học sinh dùng phương pháp thực hành nhiều cho nhớ giáo viên dạy quan tâm đến đặc điểm tâm lí em học sinh tiểu học “ Học mà chơi, chơi mà học”, em học dễ nhớ nhanh quên Thực trạng dạy học Tập đọc Trường Tiểu học *Về phía giáo viên Qua điều tra thấy giáo viên chưa hiểu khái niệm “ Đọc” cách đầy đủ, dạy chưa bám sát vào mục đích, yêu cầu Do họ chưa đạt mục tiêu tập đọc Có người cho dạy tập đọc chủ yếu dạy cho em đọc to, rõ ràng Phương pháp dạy tập đọc giáo viên có dạy theo đoạn, có kiểu câu hỏi khác song hình thức luyện đọc đơn đọc Việc sử dụng đò dùng hạn chế , giáo viên dạy “chay” chưa coi phương tiện trực quan cần thiết việc luyện đọc.Vì việc đọc đúng, đọc hay học sinh hạn chế *Về phía học sinh Qua khảo sát, điều tra thấy đọc đúng, đọc hay học sinh yếu Học sinh học cách thụ động, em học cách bắt buộc, có học sinh khá, giỏi cố gắng đọc cho hay song chưa đạt yêu cầu Khi đọc số văn em không ngắt nghỉ chỗ nên em không nắm điều cốt yếu văn điều gây khó khăn việc hình thành giao tiếp 2.1 Khảo sát qui trình dạy học mơn Tập đọc học sinh lớp Trang a Phạm vi khảo sát Trường Tiểu học Lê Q Đơn tồn trường có 568 học sinh chia làm 20 lớp Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường đặc biệt quan tâm Nhiều môn học đưa bàn bạc làm chuyên đề như: Chuyên đề Toán, chuyên đề tự nhiên xã hội, chuyên đề tập làm văn, chuyên đề Luyện từ câu, chuyên đề Tập đọc Với mong muốn tìm phương pháp dạy học tốt Song với phân môn Tập đọc, thực tế trình dạy học thầy trò hạn chế ( đặc biệt việc đọc đúng) chưa đạt yêu cầu Từ việc đọc hạn chế nên việc đọc hay, đọc hiểu học sinh chất lượng thấp b Điều tra khảo sát khối lớp 2( cụ thể lớp 2A) Lớp 2A4 mà điều tra nghiên cứu gồm có 24 học sinh, có 13 nữ, 11 học sinh nam Học sinh học độ tuổi 96% Nhưng trình độ nhận thức khơng đồng Vào đầu năm học nhà trường khảo sát thấy việc đọc em chưa tốt, mức độ dọc chậm chưa biết cách đọc đúng, đọc ngắt giọng, nhấn giọng c Dự giáo viên Tôi dự số giáo viên trực tiếp giảng dạy khối khối lớp với mục đích để tìm hiểu phương pháp giảng dạy, bước lên lớp, phong trào luyện đọc học sinh Qua dự thấy: - Trong tết dự số đồng chí dạy cho học sinh biết đọc chưa thực coi trọng việc hình thành đọc ngắt giọng, nhấn giọng dẫn đến đọc hay, đọc diễn cảm cho học sinh - Việc sử dụng phối hợp phương pháp dạy học giáo viên có hạn chế Cụ thể giáo viên lúng túng áp dụng phương pháp dạy học phối kết hợp thiếu linh hoạt Chính vậy, kết việc luyện đọc sau Tập đọc cho thấy kết chưa cao Học sinh chưa biết cách đọc ngắt giọng, nhấn giọng tiến tới đọc diễn cảm 2.2 Khảo sát đọc học sinh lớp Sau dự lớp 2A : “Mùa xuân đến”- Tiếng Việt tập Tôi xây dựng phiếu trắc nghiệm lỗi học sinh hay mắc sau: Phiếu điều tra học tập Họ tên: Lớp : 2A1 Bài đọc: Mùa xuân đến Câu hỏi: a Em có thích học Tập đọc khơng? b Đọc giúp em gì? c Em thích đoc nào( văn xi, thơ ) ? Vì sao? Bài tập a Em đọc từ sau: Xoa đầu, chim sâu, say mê, xâu cá Trò chuyện, chung sức, tre Lao động, nàng tiên, sáng, trung thu Trang b Em ngắt giọng, nhấn giọng đọc diễn cảm đoạn văn sau: Chú chim sâu vui vườn lồi chim bạn Nhưng trí nhớ thơ ngây hình ảnh cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới Sau học sinh làm vào phiếu điều tra thu lại chấm, tổng hợp kết cụ thể trước thực nghiệm sau: Luyện phát âm Sĩ Chưa Lớp s Đúng ố SL % SL % 45, 54, 2A1 24 11 13 Ngắt giọng Chưa Đúng SL % SL % 45, 54, 11 13 Nhấn giọng Đọc diễn cảm Chưa Chưa Đúng Đúng SL % SL % SL % SL % 5 25, 12 12 18 75,0 Một kết trắc nghiệm cho thấy số học sinh mắc lỗi phát âm, đọc ngắt giọng, nhấn giọng đọc diễn cảm lớn Tôi trực tiếp trao đổi với cô giáo Loan kết đồng thời đề biện pháp áp dụng lớp 2A4 Cơ giáo hồn tồn trí ủng hộ tơi việc dạy thực nghiệm tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình trạng đọc học sinh a Hạn chế tài liệu dạy Tập đọc: Hệ thống văn chưa mẫu mực, chưa có nhiều lợi để dạy đọc đúng, đọc ngắt giọng, nhấn giọng đọc diễn cảm b Nội dung khảo sát hạn chế hướng dẫn tìm hiểu nơi thể rõ hướng khai thác nội dung phương pháp dạy học lớp tồn nhược điểm sau: - Câu hỏi tập yêu cầu học sinh phương thức hành động : dùng lời Điều có nhiều hạn chế, số lượng học sinh làm việc lớp ngưới nói phải có người nghe, khơng thể học sinh nói, khơng tích cực hố hoạt động học học sinh Đây nguyên nhân làm cho số lương học sinh hoạt động tích cực Tập đọc Tốn - Các câu hỏi tập sách giáo khoa chủ yếu yêu cầu học sinh tái lại chi tiết câu hỏi học sinh suy luận Nhiều câu hỏi tập mang tính áp đặt nêu bước trước cách hiểu học sinh người nêu cho nhận xét c Nguyên nhân chủ quan em đem lại tinh thần, thái độ học tập em yếu , đặc điểm tâm lí trẻ 7- tuổi em hiếu động, khả tập chung chưa cao Trong học sinh đọc cách ngắt giọng, nhấn giọng, diễn cảm đòi hỏi nhiều tính kiên trì, nhẫn lại chịu khó Ngun nhân khơng nhỏ số em học sinh nhà bố mẹ chưa thực quan tâm Do trình độ giáo viên chưa đồng nên giáo viên lại có cách hiểu phân loại khác thiếu xác nên dẫn đến việc nhận thức giọng đọc khác Ngồi giáo viên hạn chế khả tiếp thu phương pháp dạy học khó khăn Họ quen dạy theo phương pháp cũ Đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng Trang 10 thiếu Khi học sinh đọc giáo viên chưa ý đến chất lượng mà ý đến số lượng đọc , hướng dẫn cụ thể học sinh em đọc sai Bên cạnh giáo viên chưa ý đọc cho học sinh học, môn học khác Xuất phát từ thực tiễn , đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu khả đọc cho học sinh lớp sau Phần Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3.1 Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp Trên sở lí luận việc dạy học nói chung dạy mơn Tập đọc nói riêng Tôi nhận thấy thực tiễn dạy học chưa đáp ứng yêu cầu dạy học tiểu học Để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm có thực tế, tơi xin đưa số biện pháp mà tơi áp dụng có hiệu việc dạy học (đọc thầm, đọc thành tiếng) 3.1.1 Luyện phát âm Muốn học sinh đọc đúng, đọc ngắt giọng, nhấn giọng dẫn đến đọc diễn cảm người giáo viên phải giúp em phát âm chuẩn , đọc loại câu, ngữ điệu câu Giúp em tự hiểu nội dung bài, xác định loại câu, ngữ điệu, giúp em phải biết đặt vào vị trí nhân vật, tác giả Ngồi phải biết cách tổ chức học nhẹ nhàng, sinh động Xây dựng phong trào thi đua đọc đúng, đọc hay , kết hợp với việc rèn đọc tất môn học khác giúp em tích cực hố việc học mơn Tiếng Việt Qua qua trình giảng dạy Trường Tiểu Học Lê quý Đôn nhận thấy hầu hết em học sinh nói tiếng địa phương giọng Quảng Bình Các em hay phát âm sai như: ch- tr ; s-x ; d,gi, phát âm dấu hỏi, ngã, đọc ngọng, cố nhấn để phát âm cho rõ nên làm hay, tự nhiên đọc Điều làm cho em cảm thấy xấu hổ tự tin đọc, hạn chế việc đọc em hứng thú với mơn học Mà quy trình dạy tập đọc theo hướng đổi lớp nắm gồm bước sau: + Luyện đọc + Tìm hiểu nội dung + Luyện đọc nâng cao ( rèn đọc hay, dọc diễn cảm) Chính dạy Tập đọc phải ý quan tâm đến tất đối tượng học sinh lớp dạy học phải phụ thuộc vào trình độ học sinh, phải hướng dẫn cho em đọc đúng, phát âm chuẩn Nếu học sinh đọc chưa tốt, đọc ngọng, sai ấp úng giáo viên phải dừng lại bước luyện đọc Nếu học sinh đọc đúng, đọc tốt giáo viên dành cho luyện đọc nâng cao ( bước 3) Động viên em giao nhiệm vụ cho lớp giúp bạn cách không trêu ghẹo, đùa mà tạo hội cho bạn sửa chữa Qua tìm hiểu thấy đại đa số em đọc ngọng nguyên nhân sau: + Do môi trường sống( nhiều hơn) + Do máy phát âm( hơn) + Do phương ngữ Chính để sửa cho em đọc người giáo viên phải kiên trì liên tục có hệ thống Thơng thường em ngại đọc sợ bạn chê cười, chế nhạo người giáo viên phải giải toả tâm lí cho học sinh lời lẽ Đồng thời phải giải thích cho học sinh lớp để em giúp bạn sửa chữa Trang 11 Cách sửa đọc ngọng cho học sinh: Trước hết giáo viên phải nắm nghĩa từ có phụ âm hay đọc ngọng ch-tr để định hình lời nói chữ viết Giáo viên cần xem lại phương thức phát âm phụ âm đầu tự giáo viên phải luyện thời gian dài phải kiên trì Khi học sinh đọc lẫn tiếng có phụ âm đầu l, giáo viên dừng lại sửa cho em cách: hướng dẫn em đọc đầu lưỡi cong, luồng bị cản Ví dụ tiếng có phụ âm đầu n đọc đầu lưỡi thẳng, mơi trề, bụng hóp lại Những tiếng có âm quặt lưỡi s - x; r - d- gi; tr- ch hướng dẫn em nói tự nhiên cho hay, ( khơng cố gắng đọc nhấn) Nhưng Tiếng Việt có phụ âm đầu r ( phụ âm quặt lưỡi) đọc khơng rung Ví dụ: Như từ: Trắng tinh, sâu sắc, rực rỡ, Trùng trùng, giao việc, giáo dục Giáo viên đọc rung tiếng tiếng nước , ví dụ: Ra ơ, Lep- tơn- x tơi Ngồi việc sửa chữa tiết Tập đọc mơn học khác, cuối buổi học tơi giao tập đọc nhỏ để học sinh tự luyện đọc nhà nhà đọc trước ngày hôm sau Hàng ngày kiểm tra cách đọc học sinh nhận xét Qúa trình tơi thực thường xun ln khuyến khích em 3.1.2 Luyện đọc ngắt giọng Qua điều tra thực tế tơi thấy học sinh lớp nói chung chưa biết cách đọc ngắt giọng Để học sinh biết ngắt giọng đọc, trước hết phải hướng dẫn em đọc Từ việc đọc hướng dẫn em đọc cách ngắt giọng Muốn đạt điều cần phải dựa vào nghĩa quan hệ ngữ pháp tiếng, từ để ngắt cho Khi đọc tuyệt đối không tách từ làm hai, không tách từ loại với danh từ kèm theo Khơng tách giới từ với danh từ sau nó, khơng tách quan hệ từ với danh từ sau Ví dụ: Không đọc ngắt giọng: Tự xa/ xưa thủa Trong rừng/ xanh sâu thẳm ( Gọi bạn- Tiếng Việt tập trang 28) Hay: Con ve cũng/ mệt hè nắng oi Mẹ là/ gió cảu suốt đời ( Mẹ- Tiếng Việt tập trang 101) Mà phải đọc: Tự xa xưa / thủa Trong rừng xanh / sâu thẳm Con ve mệt / hè nắng oi… Mẹ gió / suốt đời Khi đọc văn xuôi vậy, việc ngắt giọng phải phù hợp với dấu câu Nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm, trùng hợp với danh giới ngữ đoạn.Trên thực tế học sinh thường mắc lỗi ngắt giọng câu văn dài có cấu trúc phức tạp mắc lỗi câu ngắn Nhưng em chưa nắm quan hệ ngữ pháp từ Ví dụ: Ông già bẻ bó đũa một/ cách dễ dàng Trang 12 Dê trắng thương/ bạn Bàn tay mẹ/ quạt mẹ đưa gió Vì trước giảng cụ thể giáo viên cần dự tính chỗ học sinh hay ngắt giọng sai để xác định điểm cần luyện ngắt giọng Ví dụ: Bài: Dậy sớm Tinh mơ / em thức dậy Rửa mặt / đến trường Núi giăng hàng / trước mặt Phải lưu ý cách ngắt nhịp theo dự tính học sinh ngắt Tinh mơ em / thức dậy Rửa mặt / đến trường Núi giăng / hàng trước mặt Trong xét mặt ý nghĩa lí thuyết trọng âm hai câu đầu ngắt nhịp 2/3 câu sau ngắt nhịp 3/2 Bên cạnh dạy học sinh ngắt giọng thể quan hệ ngữ nghĩa, ngữ pháp cần phải dạy ngắt giọng biểu cảm, nhằm gây ấn tượng cảm xúc, nhằm tập trung ý người nghe vào từ ngữ mang trọng âm ngữ nghĩa Ví dụ: Đó chỗ ngừng lâu câu thơ cuối bài: Mẹ/ gió suốt đời 3.1.3 Luyện đọc nhấn giọng Qua việc giảng dạy thức tế lớp để giúp học sinh đọc diễn cảm, đọc nhấn giọng người giáo viên cần phải thực nội dung sau: Chuẩn bị cho việc dạy nhấn giọng Tìm hiểu nội dung dạy để hiểu rõ cảm thụ sâu sắc bài, giúp học sinh đọc có hiệu Bài đọc sách giáo khoa giáo viên cần nghi vắn tắt cách đọc, cách ngắt nhịp, cách nhấn giọng, sắc thái tình cảm đọc Ví dụ : Bài: “Quà Bố” ( Tiếng Việt 2- tập trang 106) Đọc chậm rãi diễn tả hình ảnh người bố, nhấn giọng từ tả q người bố Bài: Thương ơng ( Tiếng Việt 2- tập trang 83) giáo viên hướng dẫn học sinh đọc nhịp 2/2, câu thơ đọc giọng vui, cần ghi rõ từ nhấn mạnh ( gạch chân) đoạn câu cần ghi trọng âm, hiệu ngắt ( / ), nghỉ ( // ), lên giọng (  ), xuống giọng (  ), kéo dài (  ) Trong giáo viên dự tính lỗi học sinh mắc, giọng đọc bài, đoạn cần nhấn mạnh, tốc độ đọc Giáo viên cần chuẩn bị đồ dùng dạy học Phương tiện trực quan chủ yếu tập đọc đọc ngôn ngữ giáo viên Vì vậy, giáo viên cần sử dụng triệt để sách giáo khoa để học phân môn Tập đọc đạt kết tốt Đồ dùng dạy học thông thường tiết Tập đọc tranh mẫu số vật thực mơ hình để giảng từ ý Ngồi giáo viên cần chuẩn bị bảng phụ để ghi nội dung bài, ý, câu thơ cần luyện đọc Tuy nhiên nên lớp có nhiều tình mẻ cần xử lý Song theo Trang 13 chuẩn bị giáo viên chu đáo nên lớp chủ động sáng tạo nhiều, dạy đạt kết mong đợi Hướng dẫn học sinh cảm thụ văn học, đọc cảm thụ hai khâu có quan hệ mật thiết với Cảm thụ tốt giúp cho việc đọc học sinh tốt Tuy nhiên , học sinh lớp đọc đúng, đọc diễn cảm chưa cao nên việc đọc học sinh cần trọng viêc đọc ngắt giọng, nhấn giọng ý vào học sinh đọc tốt yêu cầu đọc cuối I Khi học sinh đọc chuẩn, nhanh tiết học tơi không cảm thụ thay học sinh, mà khêu gợi vốn hiểu biết sẵn có học sinh phát huy tư tưởng em để tái tranh mà tác giả vẽ lên ngôn ngữ sinh động Ví dụ: Bài: Sáng kiến bé Hà ( Tiếng Việt tập trang 78) Theo em bé Hà có sáng kiến gì? Hà tặng ơng q gì? Bé Hà truyện nào? Với câu hỏi với câu hỏi gợi ý nội dung học sinh tìm cách đọc thích hợp để diễn tả khơng khí tưng bừng gia đình bé Hà Bên cạnh biện pháp để bồi dưỡng học sinh cảm thụ văn học làm tập có hiệu Để hướng tới đọc diễn cảm có sáng tạo, giảng lớp giáo viên cần hướng dẫn luyện đọc diễn cảm Tuy nhiên nội dung quy định ngữ điệu nó, nên khơng thể áp đặt sẵn giọng đọc Ngược lại điều phải kết hợp tự nhiên học sinh đưa sau hiểu sâu sắc biết diễn đạt hướng dẫn giáo Để hình thành đọc diễn cảm học sinh cần phải: + Biết thở sâu chỗ ngừng nghỉ để lấy đọc + Rèn cường độ giọng đọc ( luyện đọc to) + Luyện đọc + Đọc diễn cảm Trong khâu luyện đọc tiến hành theo hai bước: Luyện đọc theo câu, đoạn: Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu câu, đoạn tiến hành cho học sinh đọc ngay, điều có tác dụng hình thành cách đọc diễn cảm sát với nội dung vừa đề cập Với câu đoạn khó, giáo viên cần gợi ý cho học sinh xác định đọc câu, đoạn văn yêu cầu học sinh đọc diễn cảm Ví dụ: Dùng gạch xiên ( / ) đánh dấu ngắt; hai gạch xiên ( // )đánh dấu chỗ nghỉ gạch chân từ ngữ cần nhấn giọng đoạn văn sau: Ví dụ: Ngày xưa làng kia, có hai em bé với bà Ba bà cháu rau cháo nuôi vất vả cảnh nhà lúc đầm ấm (Bà cháu- Tiếng Việt 2- tập trang 86) Với câu có nhiều cách đọc, giáo viên nêu vấn đề cho nhiều em nêu cách đọc giúp em nhận cách đọc , đọc diễn cảm ( đọc ngắt giọng, đọc nhấn giọng) Đọc toàn - bước thực sau học sinh đọc theo đoạn.Đọc toàn giúp học sinh cảm thụ cách tổng thể sắc thái nội dung tác phẩm Trang 14 bước giáo viên cần động viên khuyến khích cách đọc biểu lộ tình cảm riêng,tích cực đổi phương pháp giáo dục dạy học Ngoài biện pháp người giáo viên kết hợp nội dung luyện đọc lồng ghép với trò chơi như: Thả thơ, truyền điện, chạy tiếp sức Trên biện pháp mà tơi thực có kết Tuy nhiên dù học sinh có tiến mức độ khen ngợi, động viên kịp thời người thầy, bạn bè, gia đình vơ quan trọng Vì phù hợp với tâm lí đặc điểm em 3.1.4 Luyện đọc diễn cảm Muốn rèn cho em đọc đọc diễn cảm trước hết phải rèn cho em đọc đúng, đọc ngắt giọng nhấn giọng Đọc diễn cảm đọc văn cho giọng điệu phù hợp với tình miêu tả văn bản, thể tình cảm, thái độ, đặc điểm nhân vật hay tình cảm, thái độ tác giả nhân vật nội dung miêu tả văn Đọc diễn cảm có nhiều mức độ: - Biết nhấn mạnh từ quan trọng câu Ví dụ: Trong Cây dừa -Tiếng Việt tập trang 88 có câu Cây dừa xanh toả nhiều tàu Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng Khi đọc giáo viên phải lưu ý học sinh đọc nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm như: toả, dang tay, gật đầu - Biết thể ngữ điệu( Sự thay đổi cao độ, trường độ giọng đọc) phù hợp với loại câu ( câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến) - Biết đọc giọng phân biệt lời kể tác giả lời nhân vật - Biết đọc phân biệt lời của nhân vật Ví dụ : Trong Tập đọc “ Một trí khơn trăm trí khơn” - Tiếng Việt tập trang 31- Khi đọc giọng Chồn lúc hợm hĩnh, lúc thất vọng, cuối truyện lại rát chân thành Còn giọng Gà Rừng lúc khiêm tốn, lúc bình tĩnh, tự tin - Biết thể ngữ điệu phù hợp với tình miêu tả đoạn văn văn 3.2 Dạy thực nghiệm 3.2.1 Giới thiệu chung địa bàn thực nghiệm Vận dụng biện pháp chương tiến hành dạy thực nghiệm sau: a.Nơi thực nghiệm Như nêu phần đầu lớp tơi nghiên cứu lớp tơi chọn dạy thực nghiệm:đó đối tượng lớp 2A4 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn b.Bài thực nghiệm: Tôi chọn bài: Mùa xuân đến Sở dĩ mạnh dạn chọn văn xi, học sinh đọc hay sai phát âm , ngắt giọng nhấn giọng Song lại văn hay nội dung thật gần gũi với học sinh Kiểm tra đánh giá Trong q trình dạy học tơi ln áp dụng biện pháp vào giảng dạy Sau tơi dã tiến hành khảo sát học sinh sau: Kiểm tra miệng: Trang 15 Em đọc từ sau: Trắng tinh, say sưa, hoa quả, nũng nịu Trong sân trường em, vững bền, tiến lên, ngũ Em đọc đoạn văn văn sau: Chú chim sâu vui vườn lồi chim bạn Nhưng trí nhớ thơ ngây hình ảnh cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới Đáp án 2: Chú chim sâu vui vườn / lồi chim bạn.// Nhưng trí nhớ thơ ngây / hình ảnh cành hoa mận trắng, / biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.// Tôi tiến hành khảo sát học sinh theo nội dung thấy kết đọc đúng, đọc ngắt giọng nhấn giọng dẫn đến dọc diễn cảm học sinh nâng cao nhiều so với kết đầu năm, số lỗi mà học sinh mắc phải giảm nhiều sai phụ âm đầu ch-tr Chất lượng dạy sau thực nghiệm sau: Sĩ s Lớp ố Đúng SL 2A4 Ngắt giọng Luyện phát âm 24 20 % Chưa SL % 83,3 Đúng SL 16,7 17 % Nhấn giọng Chưa SL % 70,8 29,2 Đúng SL % Đọc diễn cảm Chưa SL % 16 66,6 Đúng SL 33,4 15 % Chưa SL % 62,5 37,5 Qua tiết dạy Tập đọc “ Mùa xuân đến nhằm rèn đọc đúng, đọc ngắt giọng, nhấn giọng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 2, thu số kết sau: Nâng cao trình độ giáo viên: Giáo viên phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham khảo tài liệu hướng dẫn, sách giáo khoa để dạy phù hợp với trình độ học sinh Đặc biệt dạy phân môn Tập đọc nói chung với phân mơn khác trường tiểu học nói chung, người giáo viên cần phải có tính kiên trì, tỉ mỉ, có cách giảng truyền cảm để hướng dẫn em cặn kẽ bài, phân môn, thu hút hứng thú học tập học sinh Qua giáo viên tư khoa học, tạo niềm say mê nghề nghiệp người giáo viên Nâng cao chất lượng đọc cho học sinh Dạy Tập đọc theo hướng giúp em khắc phục tật nói ngọng, phát âm sai theo tiếng địa phương Đặc biệt ý đến học sinh phát âm sai, sai ngắt nhịp, đọc chưa hay, chưa diễn cảm Khuyến khích em ơn luyện tích cực, kích thích hứng thú học tập em Như em nắm cách đọc, cách ngắt nhịp xác nên số học sinh đọc đúng, diễn cảm nhiều lên, số học sinh đọc sai lỗi rõ rệt Các em thực có ý thức học, hăng hái giơ tay để luyện đọc , để nêu kết việc làm Một số học sinh trung bình, em khơng có khả đọc hay em có khả đọc đúng, đọc trơi chảy văn, thơ Thông qua tiết dạy thấy: Đây cách Trang 16 thức tích cực giúp cho học sinh say sưa tự giác học tập, rèn cho em có thói quen bạo dạn, tự nhiên thể tình cảm trước tập thể Do biện pháp mà đề xuất áp dụng phù hợp đắn Tôi đạt kết mong muốn Chất lượng đọc tíên rõ rệt so với đầu năm Số học đọc tăng lên Số học sinh đọc ngọng ( ít) Số học sinh đọc ngắt giọng, nhấn giọng diễn cảm tăng lên nhiều III- PHẦN KẾT LUẬN Trong giao tiếp, học tập, công tác hàng ngày, người phải học hỏi, tiếp thu văn minh xã hội loài người Vậy mà kinh nghiệm sống, thành tựu văn hóa, khoa học, xã hội tư tưởng tình cảm hệ trước xã hội đương thời phần lớn đơn vị ghi lại chữ viết Do khơng biết đọc người tiếp thu văn minh nhân loại, khơng có niềm vui, hạnh phúc với nghĩa xã hội Chính dạy học việc làm vô quan trọng tiểu học, học mơn học nói chung phân mơn Tập đọc nói riêng việc đọc đúng, hay cho học sinh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bởi có đọc học sinh học mơn học khác Để học sinh có khả đọc đúng, hay, diễn cảm người giáo viên phải dạy cho học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm từ lớp đầu cấp Nhưng cách tăng thời gian luyện đọc mà coi trọng chất lượng đọc, mà phải xác định nội dung đọc, hiểu Xác định ngữ liệu nội dung đoạn để xác định yếu tố nghệ thuật giá trị chúng diễn đạt nội dung Giáo viên phải người đọc mẫu chuẩn, hay Dạy phải tỉ mỉ, kiên trì, nhẹ nhàng Việc đưa hệ thống phiếu tập phải đảm bảo yêu cầu, phải thực mục đích, học sinh phải chiếm lĩnh ngôn ngữ để dùng giao tiếp học tập Khi giảng dạy cần ý đến nội dung tập đọc Những có yếu tố văn cần có tập giúp học sinh phát giá trị tác dụng chúng tác phẩm Đề tài Rèn đọc cho học sinh lớp giúp học sinh pháp âm đúng, chuẩn, đọc ngữ liệu, ngắt giọng hay Khi dạy giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian có đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên phải chuẩn bị đồ dùng dạy học phục vụ cho dạy tiết học có hiêụ cao Mặc dù khó khăn trong trình thực phương pháp khắc phục nghĩ việc làm thiết thực trình nâng cao chất lượng đọc cho học sinh, góp phần lớn vào mục tiêu giáo dục tiểu học Với đề tài Rèn đọc cho học sinh lớp hi vọng giúp em nâng cao khả đọc Đồng thời thơng qua góp phần nhỏ bé giúp thân đồng nghiệp có nhìn vấn đề “ Đọc” để từ rèn cho em biết: Đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm Thực đề tài hạn chế trình độ thời gian nên đưa số vấn Trang 17 đề nho nhỏ Vậy mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn đọc để đề tài thêm hoàn chỉnh mong muốn chất lượng nâng cao IV -KIẾN NGHỊ: Trên sáng kiến nhỏ mà áp dụng để dạy phân môn Tập đọc lớp hai Tôi tiếp tục áp dụng kinh nghiệm để nâng cao khả học tốt phân môn Tập đọc HS Song mong muốn bạn đồng nghiệp tìm tòi, sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm quý báu để góp phần nâng cao chất lượng dạy Tơi có kiến nghị nhỏ: đề nghị Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục trang bị thêm cho tranh ảnh, mẫu vật, băng hình có nội dung theo học để dạy đạt kết cao Rất mong Ban giám hiệu đồng nghiệp góp ý để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Thuyết – Sách giáo khoa Tiéng Việt tập 1, Nhà xuất giáo dục, 2003 Sách giáo viên Tiếng Việt 2, Nhà xuất giáo dục, 2003 Vở tập Tiếng Việt 2, Nhà xuất giáo dục, 2003 Các tạp chí giáo dục tiểu học, báo Giáo dục thời đại trang Web Giáo dục WEB EB MỤC LỤC Mục Nội dung I Trang Phần mở đầu I.1 Lí chọn đề tài I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài I.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu I.4 Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung II.1 Cơ sở lý luận: II.2 Thực trạng Phần Nội dung dạy đọc chương trình dạy Tập đọc lớp 1.1 Nội dung phân môn Tập đọc lớp 6 Trang 18 1.2 Phương pháp rèn đọc cho học sinh lớp Phần Thực trạng việc dạy học phân môn Tập đọc lớp 2.1 Khảo sát qui trình dạy học mơn Tập đọc học sinh lớp 2.2 Khảo sát đọc học sinh lớp Phần Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 11 3.1 Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 11 3.1.1 Luyện phát âm 11 3.1.2 Luyện đọc ngắt giọng 12 3.1.3 Luyện đọc nhấn giọng 13 3.1.4 Luyện đọc diễn cảm 15 3.2 Dạy thực nghiệm 15 3.2.1 Giới thiệu chung địa bàn thực nghiệm 15 III IV Phần kết luận 17 Tài liệu tham khảo 18 Một vài đề xuất 18 Buôn Hồ, ngày 20 tháng năm 2013 Người thực Nguyễn Thị Hoàng Oanh Trang 19 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH A PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ Trước yêu cầu đổi kinh tế đất nước, nhà trường phải đổi muùc tiêu đào tạo Con người mà nhà trường đào tạo phải có nhân cách tích cực, tự lực, động sáng tạo coự thể mau choựng thớch ứng vụựi nhửừng thay đổi cuỷa khoa hóc vaứ cõng ngheọ Việc dạy học mơn học nhaứ trửụứng goựp phần thửùc hieọn toỏt múc tiẽu ủaứo táo ủoự Đổi phương pháp dáy hóc laứ tróng tãm cuỷa đổi giáo dục Xuất phát từ yêu cầu thực tế việc nâng cao mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học nói chung dạy học mơn … nói riêng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lên lớp Mỗi thầy giáo, cô giáo phải lựa chọn cho phương pháp dạy học phù hợp với nội dung kiểu lên lớp phù hợp với đối tượng học sinh đạt mục tiêu giáo dục Riêng thân tôi, qua trình dạy học tơi chọn cho phương pháp dạy học phù hợp là: “ Phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh ” B PHẦN THỨ HAI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ * Phương pháp dạy học tính tích cực gồm có đặc trưng chung sau đây: Đặc trưng 1: Dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, học sinh đối tượng hoạt động dạy chủ thể hoat độïng học GV người tổ chức đạo, học sinh tự lực khám phá điều chưa rõ thụ động tiếp thu kiến thức mà GV đặt sẵn HS trực tiếp quan sát, thảo luận, giải vấn đề đặt theo cách suy nghĩ mình, từ học sinh nắm kiến thức, mới, có phương pháp tìm kiến thức, bộc lộ phát huy tính sáng tạo Đặc trưng 2: Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học Reøn luyện phương pháp tự học cho học sinh biện pháp không nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Trang 20 - Trong xã hội đại chuyển biến nhanh, với bùng nổ thông tin khoa học, kó thuật công nghệ phát triển vũ bão nhồi nhét cho học sinh khối lượng kiến thức ngày nhiều - Trong phương pháp học chủ yếu tự học Nếu rèn luyện cho học sinh có phương pháp, kó năng, thói quen, ý chí tự học kết học tập nhân lên gấp bội - Vì GV nên nỗ lực tạo chuyển biến cho học sinh từ học tập thụ động sang chủ động, không tự học nhà mà học tiết học có hướng dẫn trực tiếp GV Đặc trưng 3: Tăng cường học tập cá nhân, phân phối với học tập nhóm Trong học tập kiến thức, kó năng, thái độ hình thành hoạt động học tập cá nhân Giáo vien phải tạo mối quan hệ hợp tác HS với HS đường chiếm lónh kiến thức Thông qua thoả luạn tranh thảo luận tập thể, nhóm, ý kiến HS bộc lộ, khẳng đònh hay bác bỏ Từ HS nâng lên trình độ Trong nhà trường, phương pháp học nhóm từ – HS phổ biến Học tập nhóm nhỏ làm tăng hiệu học tập lúc vấn đề gay cấn, lúc phải phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung Trong hoạt động nhóm nhỏ có Tượng ỷ lại, GV cần theo dõi, quan sát kó HS hoạt động nhóm Khi hoạt động nhóm tính cách, lực thành viên bộc lộ, uốn nắn, phát triển tình cảm, ý thức tổ chức, tinh thần hỗ trợ học tập Đặc trưng 4: Kết đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong phương pháp tích cực GV phải hướng dẫn HS tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học GV phải tạo điều kiện thuận lợi cho HS tự đánh giá lẫn nhau, đánh giá điều chỉnh kòp thời Để tạo người động GV kiểm tra đánh giá HS không dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kó mà phải khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo HS để giải tình thực tế Gv không đơn chuyền đạt kiến thức mà người thiết kế, tổ chức hướng dẫn hoạt động để Hs tự chiếm lónh kiến thức, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kó năng, thái độï theo yêu cầu bài, chương trình Đặc biệt mơn học Tiểu học lại mang tính tích hợp Nó tổng hợp nhiều môn học khác mà học sinh học cấp Học sinh tiểu hoc bước vào trường học chuyển đổi lớn em Sự chuyển đổi từ môi trường vui chơi sang môi trường học tập Đến trường trẻ hình thành kiến thức tri thức, phẩm chất đạo đức cách ứng sử giao tiếp ban đầu Trang 21 Cần hình thành cho trẻ có tính tự lập, tư duy, sáng tạo, bước đầu hiểu đựơc giá trò Chân – Thiện – Mĩ nghệ thuật thông qua hoạt động giáo dục nhà trường, gia đình ngồi xã hội Những kiến thức mà HS: “ Tìm kiếm ” phải nằm vùng “ Phát triển gần ” HS ( Theo ngôn ngữ tâm lí học) để HS nhận thứcđược kiến thức mức độ cao cách tự nhiên không bò gò ép, máy móc Vì HS nhớ lâu sâu sắc Cái cốt lõi việc dạy học lấy HS làm trung tâm, la: “ Phát huy timh tích cực, chủ động, sáng tạo HS ” Nói chung phương pháp tốt với trẻ em, HS nhận thức chúng chủ thể quan tâm, ưu ái, từ hình thành tâm cho HS hứng thú học tập C PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN Cốt lõi đổi dạy học hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Áp dụng phương pháp học tập tích cực nghóa gạt bỏ phương pháp dạy học truyền thống Trong môn học giáo viên sử dụng bảng phụ, đồ dùng trực quan (tranh ảnh) kết hợp hài hòa phương pháp dạy học đểû phát huy hết khả HSHS tư duy, phát kiến thức cách tự nhiên, hoàn chỉnh Các em thấy hứng thú, yêu thích học thông qua môn học em HS thấy yêu thiên nhiên, yêu người Phương pháp dạy học: “ “Phát huy tính tích cực, chủ động, sánh tạo HS” Có thể áp dụng với tất môn học Trên sáng kiến kinh nghiệm nhỏ bé riêng thân mà dúc kết trình giảng dạy Mục đích cuối là: “ học sinh thân yêu ” Tân Phú, ngày tháng năm 2012 Người viết Sáng Kiến Thân Minh Xuyên Trang 22 Trang 23 ... rèn đọc cho học sinh lớp 11 3.1 Một số giải pháp rèn đọc cho học sinh lớp 11 3.1.1 Luyện phát âm 11 3.1 .2 Luyện đọc ngắt giọng 12 3.1.3 Luyện đọc nhấn giọng 13 3.1.4 Luyện đọc diễn cảm 15 3 .2. .. hội Những ki n thức mà HS: “ Tìm ki m ” phải nằm vùng “ Phát triển gần ” HS ( Theo ngoân ngữ tâm lí học) để HS nhận thứcđược ki n thức mức độ cao cách tự nhiên không bò gò ép, máy móc Vì HS nhớ... ố Đúng SL 2A4 Ngắt giọng Luyện phát âm 24 20 % Chưa SL % 83,3 Đúng SL 16,7 17 % Nhấn giọng Chưa SL % 70,8 29 ,2 Đúng SL % Đọc diễn cảm Chưa SL % 16 66,6 Đúng SL 33,4 15 % Chưa SL % 62, 5 37,5 Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN RÈN KI NĂNG ĐOC TOT CHO HS LƠP 2, SKKN RÈN KI NĂNG ĐOC TOT CHO HS LƠP 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn