De tai NCKHSPUD hoc phu dao khac phuc HS yeu kem mon toan

10 57 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:26

Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A HỌC PHỤ ĐẠO ĐỂ KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM MƠN TỐN Ở LỚP 3A TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện chất lượng mơn Tốn lớp 3A, trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai , mà vừa có dịp thực tập có số lượng học sinh yếu cao Điều ảnh hưởng lớn đến chất lượng hai mặt giáo dục nhà trường Để khắc phục tình trạng trên, nghiên cứu chọn giải pháp:Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Việc làm có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức học rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức học Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương lớp 3A, trường Tiểu học Cam Đường (Nhóm 1, Nhóm 3, Nhóm nhóm thực nghiệm, Nhóm 2, Nhóm 4, Nhóm nhóm đối chứng) Thực nghiệm thực giải pháp thay từ tuần thứ 27 đến hết tuần 29, năm học 2013 - 2014 Qua nghiên cứu thu thập số liệu, kết độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu chất lượng học tập mơn Tốn lớp 3A nâng lên GIỚI THIỆU 2.1 Hiện trạng: - Chất lượng học tập mơn Tốn học sinh lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai chưa cao Qua kết cuối học kỳ I cho thấy đa số học sinh lớp xếp loại trung bình – yếu SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A - Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức học lớp dưới, tiếp thu kiến thức cung cấp chậm, chưa vận dụng kiến thức vào việc giải tập có liên quan - Các chuyên đề khắc phục học sinh yếu, chưa tìm biện pháp hữu hiệu nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu mơn học - Gia đình học sinh khó khăn, trình độ dân trí khơng đồng đều, quan tâm đến học tập em - Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập mơn Toán 2.2 Giải pháp thay thế: - Qua trạng trên, định chọn đề tài “Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A” nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu, lớp 3A - Giáo viên Giáo sinh biên soạn tài liệu ôn tập kiến thức bản, trọng tâm mà học sinh học kiến thức học học kì I đầu kỳ II năm lớp Qua đề tập vừa sức với trình độ giúp em rèn luyện củng cố lại kiến thức bị hỏng, nhũng tập rèn luyện vừa sức với trình độ nhóm học sinh này, giúp em theo kịp chương trình kiến thức học Bên cạnh đó, hàng tuần giáo viên Giáo sinh xếp thời gian phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu, ghi lại kết rèn luyện qua hàng tuần học sinh Kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh có học sinh yếu để nhắc nhở việc học tập nhà em, vận đông học sinh học đều, yêu cầu PHHS quan tâm đến việc học em 2.3 Vấn đề nghiên cứu: Khắc phục học sinh yếu mơn Tốn lớp 3A thơng qua việc tổ chức ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức qua buổi học SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A phụ đạo, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh có làm giảm số lượng học sinh yếu nâng cao chất lượng học tập mơn tốn lớp 3A hay khơng? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: Việc tổ chức học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mới, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh giảm số lượng học sinh yếu nâng cao chất lượng học tập mơn tốn lớp 3A PHƯƠNG PHÁP: 3.1 Khách thể nghiên cứu: *Giáo sinh: Phạm Đức Huynh – Sinh viên lớp CĐ12TH thực tập giảng dạy lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường thực việc nghiên cứu *Học sinh: học sinh yếu, thuộc tổ 1, 3, lớp 3A (Nhóm thực nghiệm) học sinh yếu, thuộc tổ 2, 4, lớp 3A (Nhóm đối chứng) 3.2 Thiết kế: Tôi dùng Thiết kế kiểm tra trước sau tác động với nhóm phân chia ngẫu nhiên lớp 3A, trường Tiểu học Cam Đường Tôi vào kết mơn Tốn cuối học kỳ I lớp 3A hội đồng nhà trường đề chọn nhóm ngẫu nhiên học sinh yếu thuộc tổ 1, tổ 3, tổ (nhóm thực nghiệm) học sinh yếu thuộc tổ 2, tổ 4, tổ (nhóm đối chứng) ngang Tôi thực tác động cách tổ chức buổi phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mới, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh nhóm thực nghiệm Qua tác động giải pháp thay 03 tuần, tiến hành kiểm tra sau tác động học sinh yếu nhóm thực nghiệm kết điểm SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A trung bình học kỳ II mơn Tốn lớp 3A năm học 2013 - 2014 Sau đó, tơi dùng phép kiểm chứng T-test để phân tích liệu Bảng Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 1.54 1.55 p= 0.98 p = 0,98 > 0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm đối chứng khơng có ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương Bảng thiết kế nghiên cứu: Nhó Kiểm tra trước tác động Tác động m Kiểm tra sau tác động N1 O1 X O3 N2 O2 - O4 N1: Nhóm thực nghiệm (học sinh yếu, tổ 1, 3, 5) N2: Nhóm đối chứng (học sinh yếu, tổ 2, 4, 6) 3.3 Quy trình nghiên cứu: Tôi giáo viên chủ nhiệm biên soạn đề cương ôn tập lại kiến thức học kiến thức học cho học sinh tự ôn tập với hướng dẫn qua buổi học phụ đạo có giám sát, theo dõi gia đình học sinh thời gian học tập nhà Hàng tuần , kiểm tra việc học nhà nhóm nghiên cứu để nắm tình hình học tập nhà em, sau rút kinh nghiệm đề giải pháp giáo dục học sinh tuần Quy trình chuẩn bị đề cương có kèm theo tập củng cố rèn luyện cho học sinh Tôi thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh yếu lớp học để ghi lại tiến em Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo thời khoá biểu, lịch báo giảng, kế hoạch năm học kế hoạch học phụ đạo khắc phục học sinh yếu môn vào buổi chiều SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, môn Toán lớp 3A 3.4 Đo lường: Sau tiến hành kiểm tra sau tác động kết học tập nhóm thực nghiệm qua đề kiểm tra học kỳ II tính kết điểm trung bình mơn tốn học kì II lớp 3A Đề kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn tốn học sinh giáo viên tổ lớp đề kiểm tra khách quan với tác động thực nghiệm tơi Sau có kết kiểm tra học kỳ II mơn Tốn lớp 3A giáo viên tổ lớp tiến hành chấm theo đáp án cho sẵn tổ thống kê kết sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Phân tích liệu kết quả: 4.1 Trình kết quả: Bảng so sánh điểm trung bình sau tác động: Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 1,55 5,48 Độ lệch chuẩn 1,35 0,94 Giá trị p T-test Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD 0,0109 0.87 4.2 Phân tích liệu: - Kết kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình nhóm thực nghiệm 5,48 cao nhiều so với điểm trung bình kiểm tra trước tác động 1,55 Điều chứng tỏ chất lượng học tập mơn Tốn học sinh lớp 3A nâng lên đáng kể - Độ chênh lệch chuẩn kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm 0,9377 < điều cho thấy mức độ chênh lệch có ý nghĩa SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A - Độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p=0,0109 < 0,05 cho thấy chênh lệch điểm khảo sát trung bình trước sau tác động có ý nghĩa, tức chênh lệch điểm trung bình khảo sát trước sau tác động không xảy ngẫu nhiên mà tác động giải pháp thay mang lại hiệu - Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 5.48  4.55 0.87 sánh với 1.35 bảng tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng giải pháp khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A nhóm thực nghiệm lớn Giả thuyết đề tài “Khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mơn Tốn lớp 3A” kiểm chứng Hình Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 4.3 Bàn luận: + Ưu điểm: - Kết kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm TBC= 5.48, kết kiểm tra tương ứng nhóm đối chứng TBC = 4.3 Độ chênh lệch điểm số hai nhóm 0,87; Điều cho thấy điểm TBC hai nhóm đối chứng thực nghiệm có khác biệt rõ rệt, nhóm tác động có điểm TBC cao lớp đối chứng Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn hai kiểm tra SMD = 0,87 Điều có nghĩa mức độ ảnh hưởng tác động lớn Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình sau tác động hai nhóm p = 0,0109 < 0.05 Kết khẳng định chênh lệch điểm trung bình hai nhóm ngẫu nhiên mà tác động SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A + Hạn chế: Nghiên cứu giúp khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mơn Tốn lớp 3A thuộc trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai, thời gian nghiên cứu ngắn nên chưa đánh giá cách hồn tồn xác tiến học sinh, dẫn đến tiến sau lại thụt lùi tình trạng ban đầu khơng kiểm sốt thời gian buổi học phụ đạo ôn tập rèn luyện học sinh Hơn giáo viên cần phải biên soạn kiến thức củng cố rèn luyện phù hợp với tiến học sinh biết cách kết hợp với gian đình học sinh cách phù hợp Kết luận khuyến nghị: 5.1 Kết luận : Việc khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mơn Tốn lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường làm cho kết học tập mơn tốn nâng lên, số lượng học sinh yếu giảm đáng kể Học sinh tự tin học tập, thêm u thích mơn học ngày thân thiện với trường, lớp 5.2 Khuyến nghị: 5.2.1 Đối với cấp lãnh đạo: Cần khuyến khích giáo viên, sinh viên nghiên cứu chọn giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục học sinh yếu môn học Động viên, giúp đỡ khen thưởng giáo viên, sinh viên có thành tích việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 5.2.2 Đối với giáo viên, sinh viên: Phải không ngừng đầu tư nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ thân, tích lũy kinh nghiệm từ đồng SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A nghiệp thân, biết cách áp dụng hợp lí với lớp giảng dạy,cũng việc học tập SV Với kết đề tài nghiên cứu, mong muốn quan tâm, giúp đỡ cấp lãnh đạo giáo dục Những ý kiến đóng góp quý báu, chân thành q đồng nghiệp giúp cho tơi hồn chỉnh đề tài nghiên cứu Tài liệu tham khảo - Mạng Internet, giaoandientu.com.vn - Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng dự án Việt Bỉ Bộ GD&ĐT - Sách giáo khoa Toán lớp 1,2 lớp – Nhà xuất giáo dục – Bộ GD&ĐT Minh chứng – phụ lục cho đề tài nghiên cứu BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG Nhóm thực nghiệm (tổ 1, tổ 3, tổ 5) Stt Họ tên học sinh KT trước tác động Đỗ Đức Anh 2.3 Đào Quang Chiến Đỗ Thị Ánh Dương 1.5 Nông Đức Hiển Nguyễn Văn Tiến 2.5 Hồng Hồi Thương 2.8 Nơng Thị Phương 3.3 Hà Quang Vinh Nhóm đối chứng (tổ 2, tổ 4, tổ 6) Stt Họ tên học sinh Nguyễn Lan Anh Hoàng Công Đô Lại Quốc Đại Phạm Thanh Đoan Ngô Văn Khải KT trước tác động 1 3.5 KT sau tác động 4.3 4.9 6.1 4.5 KT sau tác động 4.4 3.7 4.2 5.3 3.9 SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Đinh Gia Lệ Vũ Thị Kim Oanh Trịnh Xuân Thiệp 3.8 1 3.9 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang 1.Tóm tắt đề tài 2.Giới thiệu 2.1 Hiện trạng 2.2 Giải pháp thay 2.3 Vấn đề nghiên cứu 2.4 Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Thiết kế nghiên cứu 10 3.3 Quy trình nghiên cứu 11 3.4 Đo lường thu thập liệu 12 Phân tích liệu kết 13 4.1 Trình bày kết 14 4.2 Phân tích liệu 15 4.3 Bàn luận 16 Kết luận khuyến nghị 17 5.1 Kết luận 18 5.2 Khuyến nghị 19 Tài liệu tham khảo SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 20 Minh chứng - phụ lục đề tài nghiên cứu SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 10 ... phụ huynh có học sinh yếu để nhắc nhở việc học tập nhà em, vận đông học sinh học đều, yêu cầu PHHS quan tâm đến việc học em 2.3 Vấn đề nghiên cứu: Khắc phục học sinh yếu mơn Tốn lớp 3A thông qua... thân, biết cách áp dụng hợp lí với lớp giảng dạy,cũng việc học tập SV Với kết đề tài nghiên cứu, mong muốn quan tâm, giúp đỡ cấp lãnh đạo giáo dục Những ý kiến đóng góp quý báu, chân thành q đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: De tai NCKHSPUD hoc phu dao khac phuc HS yeu kem mon toan, De tai NCKHSPUD hoc phu dao khac phuc HS yeu kem mon toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn