MON TIENG VIET LOP 2 HOC KI 1 doc

216 153 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:22

Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hoồc Kim ửỡng Thựng Bũnh Tuần01 Thứ hai ngày 25 tháng năm 2014 Tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim Tiết 1+2 I/ Mc tiờu 1/ Rèn đọc thành tiếng: - Đọc trơn toàn Đọc rõ ràng từ mới: năn nót, mải miết, ơn tồn, thành tài; từ có vần khó: quyển, nguệch ngoạc, quay, sắt - Biết nghỉ sau dấu chám, dấu phẩy, cụm từ - Bước đầu biết đọc phân biệt lời kể với lời nhân vật Rèn đọc – hiểu: - Hiểu nghĩa từ - Hiểu lời khuyên câu chuyện: làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành cơng - Trả lời câu hỏi SGK * Học sinh khá, giỏi hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim * Giáo dục sống: -Tự nhận thức thân (hiểu mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm để tự điều chỉnh) -Lắng nghe tích cực -Kiên định B/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa tập đọc phóng to -Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn C/ Hoạt động dạy học kiểm tra bi c: Dy hc bi mi: Hoạt động cđa thÇy HĐ1.Giới thiệu Cho hs quan sát tranh trả lời câu hỏi Tranh vẽ ai? Họ làm gì? Muốn biết bà cụ làm việc gì,bà cụ cậu bé nói với gì, muốn nhận lời khuyên hay, đọc truyện Có cơng mài sắt, có ngày nên kim Ghi bi lờn bng H2/Luyn c Hoạt động trò HTĐB hs đọc tên chủ điểm - lớp đọc thầm theo Quan sát tranh, trả lời câu hỏi Mở sách trang Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh 2.1.GV đọc mẫu 2.2.Hd luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu Hướng dẫn hs đọc từ ngữ khó: quyển,nguệch ngoạc, quay, giảng giải, sắt b) Đọc đoạn trước lớp Hướng dẫn đọc câu hỏi, câu cảm; ngắt, nghỉ câu dài Sử dụng bảng phụ Giải nghĩa từ: c) Đọc đoạn nhóm GV theo dõi, hướng dẫn nhóm đọc d) Thi đọc nhóm e) Cả lớp đọc đồng Tiết HĐ3/Tìm hiểu Câu1 Lúc đầu cậu bé học hành nào? Câu 2.Cậu bé thấy bà cụ làm gì? Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì? Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài thành kim khâu nhỏ không? Câu Bà cụ giảng giải nào? Đến lúc cậu bé có tin lời bà cụ không? Chi tiết chứng tỏ điều đó? *Câu Câu chuyện khun em điều gì? HĐ4/ Luyện đọc lại Củng cố, dặn dò Em thích nhân vật truyện? sao? Nhận xét tiết học HS nghe hs đọc lại CN đọc nối tiếp CN – ĐT CN nối tiếp đoạn CN – ĐT Đại diện nhóm thi đọc Cả lớp GV nhận xét, đánh giá Cả lớp HS TB – Y Mỗi cầm sách, ….rồi viết nguẹch ngoạc cho xong chuyện Bà cụ cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá Để thành kim khâu Cậu bé không tin Mỗi ngày mài .thành tài Cậu bé tin: Cậu bé hiểu ra, quay nhà học * Kiên trì, nhẫn nại thành cơng Mỗi nhóm hs thi đọc phân vai HSG (người dẫn chuyện, cậu bé, bà cụ ) HS trả lời Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Tn 01 Thø ba ngày 26 tháng năm 2014 Chính tả Có công mài sắt, có ngày nên kim Tiết I/ Mc tiêu 1- Rèn viết tả Chép xác tả Biết cách trình bày đoạn văn Chữ đầu câu viết hoa Viết hoa đầu đoạn lùi vào Củng cố quy tắc viết c – k – Làm tập 2,3, 2- Học bảng chữ - Điền chữ vào ô trống theo tên chữ - Thuộc lòng tên chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn - Vở tập, bảng phụ viết tập 1, III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HD chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập 1/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu MT tiết học HĐ1/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc đoạn chép - Đoạn chép từ nào? - Đoạn lời ai? - Bà cụ nói gì? - Đoạn chép có câu? Cuối câu có dấu gì? - Chữ tả viết hoa? - Chữ đầu đoạn viết nào? b) Luyện viết tiếng khó: - Gạch chân chữ dễ viết sai trờn bng Hoạt động trò HTB HS c đoạn chép Có cơng mài sắt có ngày nên kim Của bà cụ nói với cậu bé Mỗi ngày…thành tài câu / dấu chấm HS TB, Y Mỗi, giống Lùi vào ô, viết hoa - HS viết bảng - Ngày, mài, sắt, kim - HS đọc lại - HS chép - Nhắc hs nhìn bảng đọc cụm từ Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh viết c) Chấm, chữa bài: - HD hs tự chấm - Chấm – - Nhận xét: Nội dung, chữ, cách trình bày HĐ3/ Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: C hay K - Nêu yêu cầu: Bài tập 3: Viết chữ thiếu Luyện đọc thuộc bảng chữ Xóa dần chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Dan hs viet lai moi chu sai dong - Gạch chân từ sai - viết lại - HS làm mẫu - HS làm bảng phụ - Cả lớp làm VBT Cá nhân - Cả lớp - CN- ĐT - Đọc bảng chữ Thi đọc thuộc bảng chữ Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Tuần 01 Thứ tu ngày 27 tháng năm 2014 Có công mài sắt, có ngày nên kim Kể chuyện TiÕt I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện - Biết kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung  Học sinh khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện 2Rèn nghe: - Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết đánh giá, nhận xét lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn II/ Đồ dùng dạy học - tranh minh họa truyện SGK III/ Hot ng dy hc Hoạt động thầy I/ Mở đầu: GV giới thiệu tiết kể chuyện sách Tiếng Việt Yêu cầu em kể lại câu chuyện học tiết Tập đọc Các câu chuyện kể lại toàn phân vai dựng lại kịch II/ Bài HĐ1.Giới thiệu bài: Nêu muc tiêu tiết học HĐ2 Hướng dẫn kể chuyện 2.1/ Kể đoạn câu chuyện theo tranh Hoạt động trò HS nghe nm cách kể chuyện HTĐB HS nghe HS đọc yêu cầu Kể chuyện nhóm + Quan sát tranh, đọc thầm lời gợi ý tranh HSTB, Y + Nối tiếp kể đoạn câu chuyện trước nhóm + Kể trước lớp GV HS nhận xét Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh - Về nội dung - Cách diễn đạt - Cách thể 2.2/ Kể toàn câu chuyện Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học, khen ngợi ưu điểm lớp, cá nhân; nêu điểm chưa tốt cần điều chỉnh - Khuyến khích HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe nhớ làm theo lời khuyên bổ ích câu chuyện * Chỉ định hs kha, gioi kể lại toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Cả lớp bình chọn HS k hay nht Tuần01 tháng năm 2014 Tập đọc TiÕt Thø t ngµy 27 Tù thuËt I/ Mục tiêu 1/ Rèn đọc thành tiếng: - Đọc rõ ràng toàn bài, biết nghỉ sau dấu câu, dòng, phần yêu cầu phần trả lời dòng - Đọc từ có vần khó: quê quán, quận xã Rèn đọc - hiểu: - Nắm nghĩa từ cách dùng từ đơn vị hành - Nắm thơng tin bạn hs - Bước đầu có khái niệm tự thuật ( lí lịch ) - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa II/Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết nội dung tự thuật III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' )An, Anh 2hs đọc Có cơng mài sát, có ngày nên kim trả lời câu hỏi 2, 2/ Dy bi mi( 30' ) Hoạt động thÇy Giới thiệu Giới thiệu ảnh SGK tự thuật lí lịch HĐI/ Luyện đọc Đọc mẫu Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: Hướng dẫn đọc câu khó, từ khó: huyện, xã, quê quán, tự thuật b) Đọc đoạn trc lp: Hoạt động trò HTB hs c CN đọc nối tiếp dòng CN – ĐT Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Đ1: Từ đầu - quê quán Đ2: Từ quê quán - đến hết Hướng dẫn hs đọc ngắt, nghỉ Bảng phụ c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc nhóm HĐII/.Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1: Em biết bạn Thanh Hà? CN đọc nối tiếp CN – ĐT hs đọc từ giải Đọc theo bàn, theo tổ Đại diện nhóm thi đọc Cả lớp nhận xét Họ tên, nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi nay, lớp, trường Nhờ tự thuật Câu 2: Nhờ đâu em biết rõ bạn Thanh Hà vậy? * HĐ3/Trò chơi: Đóng vai cơng an; Phóng viên vấn hs khá, giỏi làm mẫu Câu 4: Hãy cho biết tên địa phương em HĐ4/.Luyện đọc lại Nhiều hs nối tiếp trả lời GV nhắc hs đọc với giọng rõ ràng, rành mạch 3/ Củng cố, dặn dò(3') Ai cần viết tự thuật: HS viết cho nhà trường, người làm viết cho quan, xí nghiệp, cơng ty Một số hs thi đọc lại Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thựng Bũnh Tuần 01 Thứ năm ngày 28 tháng năm 2014 Chính tả Tiết rồi? Ngày hôm qua ®©u I/ Mục tiêu 1- Rèn viết tả Nghe, viết xác khổ thơ cuối bài: “Ngày hơm qua đâu rồi?” Trình bày hình thức thơ chữ Chữ đầu dòng viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp Viết tiếng: lại, chăm chỉ, ngày Làm tập 3, * HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu SGK trước viết tả 2- Tiếp tục học bảng chữ cái: Điền chữ vào ô trống theo tên chữ Học thuộc lòng tên 10 chữ chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2, để 2-3 học sinh làm Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' )Anh, Bảo, Hằng, Huy, Hưng - hs lên bảng, lớp viết bảng con: tảng đá, chạy tản ra, đơn giản, giảng - hs đọc thuộc bảng chữ cỏi v vit 2/ Dy bi mi Hoạt động thÇy Giới thiệu bài: Nêu MT HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc mẫu + Khổ thơ lời nói với ai? + Bố nói với điều gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Nhắc cách trình bày Đọc 2-3 lần dòng Đọc soát lần cuối d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chữa chung lớp Chấm - 10 bài/ nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập điền từ Nhận xét Bài tập : viết chữ thiếu bảng Bài tập 4: Học thuc lũng bng ch Hoạt động trò * – HS giỏi đọc Cả lớp đọc thầm + Của bố nói với + Con học hành chăm thời gian khơng Bảng Chăm chỉ, lịch, xoa đầu, cười Viết HTĐB HSTB - Y Học sinh viết vào Kiểm tra Gạch chân từ viết sai học sinh làm bảng lớp lớp làm bảng Làm tập Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Xóa chữ viết cột Xóa chữ cột 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, nhắc nhở Dặn học thuộc lòng 19 chữ hs làm bảng; lớp làm VBT – hs đọc lại bảng chữ Hs viết lại Hs viết lại Hs đọc thuộc lòng 10 chữ Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Tn01 28 tháng năm 2014 Luyện từ câu Tiết Thứ năm ngày Từ câu I/ Mc tiờu - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu thơng qua tập thực hành - Biết tìm từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2); viết câu nói nội dung tranh( BT3) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa vật, hoạt động SGK - Bảng phụ ghi nội dung tập - Bút – tờ giấy khổ to để nhóm làm BT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy I/ M u Bt u từ lớp 2, em làm quen với tiết học có tên gọi Luyện từ câu Những tiết học giúp em mở rộng vốn từ, biết sử dụng từ ngữ nói viết thành câu HĐ1.Giới thiệu - Ở lớp 1, em biết tiếng Bài học hôm giúp em biết thêm từ câu - Cho HS mở SGK/ HĐ2 Hướng dẫn làm tập Bài tập ( miệng ) - Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu tập: Bài tập ( miệng ) Phát phiếu cho cỏc nhúm ghi nhanh t tỡm c Hoạt động trß HTĐB Nghe - Mở SGK, theo dõi tập - HS đọc yêu cầu - HS nghe nắm vững yêu cầu - Chỉ - đọc HSTB, Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - Đọc tên gọi - HS nêu tên gọi người, vật, việc - Nhóm làm miệng tập - – HS làm lại tập trường; học sinh; chạy; cô giáo; 5.hoa hồng; nhà; xe đạp; múa - HS đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm 10 Buâi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh - HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: 2/ Dạy mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB a Giới thiệu: (1’) Trong kể chuyện hôm nay, em Nghe kể lại Chuyện mùa theo cách: - Cách 1: Dựa vào tranh gợi ý tranh, kể lại đoạn câu chuyện - Cách 2: Kể lại toàn câu chuyện - Cách 3: Khó thú vị – dựng lại câu chuyện theo vai: Người dẫn chuyện Xuân, Hạ, Thu, Đông bà Đất Chúng ta xem bạn nào, nhóm đạt danh hiệu cá nhân nhóm kể chuyện hay tiết học hôm b Hướng dẫn kể chuyện  Hướng dẫn kể lại đoạn theo tranh - GV hướng dẫn HS quan sát tranh SGK, đọc lời bắt đầu đoạn tranh; nhận nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông qua y phục cảnh làm tranh Kể lại toàn câu chuyện - GV mời đại diện nhóm thi kể tồn câu chuyện GV nhận xét  Dựng lại câu chuyện theo vai GV mời HS nhắc lại dựng lại câu chuyện theo vai GV HS thực hành dựng lại nội dung dòng đầu GV nhập vai người kể GV cơng bố số điểm kết luận nhóm kể hay Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Ông Mạnh thắng Thần Gió HS đọc yêu cầu - 2, HS kể đoạn câu chuyện trước lớp Bạn nhận xét - Từng HS kể đoạn nhóm Từng HS kể đoạn nhóm -Đại diện nhóm thi kể lại tồn câu chuyện HS trả lời - em Đông, em Xuân HS TB, Y tham gia kể - Từng nhóm HS phân vai thi kể chuyện trước lớp RÚT KINH NGHIỆM: 202 Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thựng Bũnh Tuần19 tháng 01 năm 2013 Tập đọc Tiết 167 Thø t ngµy 09 Th trung thu I/ Mục tiêu 1/ Rèn đọc thành tiếng Biết ngắt nghỉ câu văn bài, đọc ngắt nhip câu thơ hợp lí 2/ Rèn đọc hiểu -Hiểu nội dung bài:Tình yêu thương Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam -Trả lời câu hỏi học thuộc lòng đoạn thơ *Nội dung tích hợp học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: 203 Buâi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Giúp hs hiểu tình cảm âu yếm, yêu thương đặt biệt Bác Hồ với thiếu nhi thiếu nhi với Bác Hồ Nhớ lời khuyên Bác, Kính yêu Bác Hồ Nội dung tích hợp giáo dục sống: - Tự nhận thức - Xác định giá trị thân - Lắng nghe tích cực II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ đọc Thêm tranh ảnh Bác Hồ với thiếu nhi III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) học sinh đọc đoạn Chuyện bốn mùa, trả lời câu hỏi nội dung đoạn văn đọc +Bốn nàng tiên truyện tượng trưng cho mùa năm? +Em thích mùa nhất?Vì sao? -Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30) Hoạt động thầy Gii thiu bi: -Ghi ta HĐ1/ Luyện đọc: Đọc mẫu: *Luyện đọc,kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: Đọc câu:HS nối tiếp luyện đọc câu -Đọc từ khó:Trung thu,bận quá,nhi đồng,ngoan ngỗn,thi đua,tuổi nhỏ,việc nhỏ,kháng chiến,hòa bình.Kết hợp giải nghĩa từ mục giải,giải thích thêm từ:nhi đồng(trẻ em từ đến tuổi)phân biệt thư với thơ(lá thư,bức thư/dòng thơ,bài thơ) b) Đọc đoạn trước lớp: - Chia thành đoạn ( phần lời thư thơ) - Hướng dẫn cách ngắt nhịp cuối dòng thơ - Giáo viên giải nghĩa thêm: Nhi đồng: trẻ em từ - tuổi Thư- thơ: ( thư, thư / dòng thơ, thơ ) c) Đọc đoạn nhóm d) Thi đọc HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: *Câu 1:Mỗi tết trung thu Bác Hồ nhớ tới ai? *Câu 2:Những câu thơ cho biết Bác Hồ yêu thiếu nhi? -Câu thơ no ca Bỏc H l mt cõu hi? Hoạt động cđa trß HTĐB Nhắc lại tựa Theo dõi cách đọc nối tiếp đọc dòng thơ học sinh đọc nối tiếp đoạn Chúý HS - học sinh đọc từ giải yếu - Nhóm - Đại diện nhóm thi đọc đoạn - Nhận xét, chọn người đọc hay -Bác Hồ nhớ tới cháu nhi đồng -Ai yêu nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh Tính cháu ngoan ngoãn Mặt cháu xinh xinh -Ai yêu nhi đồng 204 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh -Câu hỏi nói lên điều gì? -Giới thiệu tranh *Câu 3:Bác khun em làm việc gì? -Kết thúc thư,Bác viết lời chào cháu nào? -Bác Hồ yêu mến thiếu nhi.Bài thơ nào,lá thư Bác viết cho thiếu nhi tràn đầy tình cảm yêu thương âu yếm tình cảm cha với con,của ông với cháu HĐ3/ Học thuộc lòng thơ -HS HTL thơ cách xóa dần chữ dòng thơ -HS thi HTL thơ -Nhận xét tuyên dương 4)Củng cố -HS nhắc lại tựa -HS hát bài:Ai yêu Bác Hồ Chí Minh nhạc sĩ Phong Nhã -GDHS:Vâng lời,nhớ lời khuyên Bác,chăm lo học hành 5)Nhận xét – Dặn dò -Nhận xét tiết học -Về nhà luyện đọc lại -Xem mới: Ông Mạnh thắng Thần Gió Bằng Bác Hồ Chí Minh? -Bác Hồ yêu thiếu nhi không yêu -Quan sát -Bác khuyên thiếu nhi thi đua học hành,tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tùy theo sức mình,để tham gia kháng chiến giữ gìn hòa bình để xứng đáng cháu Bác Hồ -Hơn cháu/Hồ Chí Minh -Luyện HTL thơ Thi HTL thơ -Nhắc tựa -Hát RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 19 tháng 01 năm 2013 Luyện từ câu Thứ tu ngày 09 Từ ngữ mïa 205 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trỷỳõng Tiùớu hoồc Kim ửỡng Thựng Bũnh Đặt trả lời câu hỏi Khi nào? Tiết: 168 I/ Mc tiêu - Biết gọi tên tháng năm (BT1) Xếp ý theo lời bà Đất Chuyện bốn mùa phù hợp với mùa năm (BT 2) - Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào? (BT 3) - HS khá, giỏi làm hết BT - Giáo dục HS yêu thích mơn Tiếng Việt & phát triển tư ngơn ngữ II/Đồ dùng dạy học - GV: Bút + 3, tờ phiếu viết sẵn nội dung tập HS: Vở tập III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) -HS nhắc lại tựa -HS lên bảng làm tập -Gạch từ đặc điểm người,vật,sự vật a)Càng sáng tiết trời lạnh giá b)Mấy hoa vàng tươi đốm nắng nở sáng trưng giàn mướp xanh mát c)Chỉ ba tháng sau,nhờ siêng cần cù,Bắc đứng đầu lớp -Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30' ) HTĐB Ho¹t động thầy Hoạt động trò a Gii thiu: (1’)GV nêu mục tiết học HD1/ Hướng dẫn làm tập *Bài 1:Miệng -HS đọc yêu cầu -HS làm tập theo nhóm -HS trình bày -Nhận xét tun dương +Mùa xuân:tháng giêng,tháng hai,tháng ba +Mùa hạ:Tháng tư,tháng năm,tháng sáu +Mùa thu:Tháng bảy,tháng tám,tháng chín +Mùa đơng:Tháng mười,tháng mười một,tháng mười hai *Bài 2:Viết -HS đọc yêu cầu -Lưu ý HS:mỗi ý a,b,c,d,e nói điều hay mùa.Em xếp ý vào bảng cho lời bà Đất -HS làm vào tập+Bảng nhóm -HS trình bày -Nhận xét tun dương Mùa xn Mùa hạ Mùa thu Mùa đông b a c,e d HS nêu học -Đọc yêu cầu -Làm tập theo nhóm -Trình bày Thảo luận nhóm hỗ trợ -Đọc u cầu -Làm vào VBT+Bảng nhóm -Trình bày HS TB, Y 206 Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh *Bài 3:Miệng -HS đọc yêu cầu -HS thực hành hỏi đáp theo cặp -Nhận xét tuyên dương +HS1:Khi HS nghỉ hè? +HS1:Khi HS tựu trường? +HS1:Mẹ thường khen em nào? +HS1:Ở trường em vui nào? 4)Củng cố -HS nhắc lại tựa -HS nói điều hay bốn mùa xn,hạ thu,đơng -Nhận xét sửa sai -GDHS:Yêu mến mùa năm mùa có ích cho sống 5)Nhận xét – Dặn dò -Nhận xét tiết học -Về nhà xem lại -Xem -Đọc yêu cầu -Thực hành hỏi đáp -HS2:Tháng HS nghỉ hè -HS2:Cuối tháng HS tựu trường -HS2:Khi em ngoan,chăm học -HS2:Khi em điểm 10 -Nhắc tựa -Nói bốn mùa RÚT KINH NGHIỆM: 207 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Tn 19 Thứ năm ngày 10 tháng 01 năm 2013 Th trung ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) thu TiÕt: 169 I/ Mục tiêu -Nghe - viết xác tả, trình bày hình thức thơ chữ -Làm tập 2, a/b tập tả phương ngữ GV soạn -HS có ý thức rèn chữ giữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) GV đọc em lên bảng viết - Lớp thực viết vào bảng - tựu trường, nảy lộc, mầm sống -Nhận xét bạn 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hot động 1:Giới thiệu Hoạt động 2: *Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - Treo bảng phụ đoạn cần viết yêu cầu đọc + Nội dung thơ nói điều ? + Bài thơ Bác có từ xưng hơ nào? * Hướng dẫn cách trình bày : - Hãy nêu cách trình bày thể thơ ? - Chữ phải viết hoa ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Tìm từ dễ lẫn khó viết - Yêu cầu lớp viết bảng từ khó ngoan ngỗn,tuổi,tuỳ,giữ gìn * Hướng dẫn nghe viết -GV đọc * Soát lỗi chấm : - Đọc lại chậm rãi để học sinh dò -Thu tập học sinh chấm điểm nhận xét  Hoạt động 3:Bài tập *Bài tập 2b: Yêu cầu ? -GVHD sau yc làm - Chấm, nhận xét chốt lại ý Bài tập 3b Yêu cu gỡ ? Hoạt động trò HTB Nhc li tên Một em đọc đoạn viết lớp đọc thầm Bác Hồ yêu thiếu nhi Bác , cháu HS Khá trả lời - Dòng viết lùi vào ô - Các chữ đầu câu thơ viết hoa - Nêu từ khó thực hành viết bảng HS viết Soát lỗi - Nộp lên để giáo viên chấm điểm Nêu yêu cầu Làm vở, 1HS làm bảng lớp tủ; khúc gỗ; cửa sổ; muỗi Nhận xét HS K,G Đọc yêu cầu Thảo luận 208 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh YC thảo luận cặp sau trình bày -Nhận xét, chốt từ 3) Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét tiết học Theo dõi, thảo luận, trình bày – thi đỗ, đổ rác - giả vờ ( đò ) , giã gạ Nhận xét bảng nhóm Ruát kinh nghiïåm: 209 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh Tn 19 01 năm 2013 Thứ sáu ngày 11 tháng Tập làm văn Tiết: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu 171 A/ Mục tiêu: 1-Rèn nghe nói: - Biết nghe đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phối hợp với tình giao tiếp đơn giản (BT1, BT2) 2-Rèn viết: - Điền lời đáp vào ô trống đoạn đối thoại (BT3) * Nội dung tích hợp giáo dục sống: - Giao tiếp: ứng xử văn hóa - Lắng nghe tích cực + Giáo dục: Sự ngoan ngỗn tự nhiên sống II/ Đồ dùng dạy học Đồ dùng dạy học Tranh vẽ minh họa tập Bài tập viết bảng lớp Phương pháp: - Giảng giải, đàm thoại, chia nhóm III/ Các hoạt động dạy – học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dạy mới: (30') Ho¹t động thầy Hoạt động trò HTB Gii thiu : -Bài TLV hôm , em thực - Lắng nghe giới thiệu - Một em nhắc lại tựa hành “ Đáp lời chào - Nói lời tự giới thiệu “ Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS làm tập - Quan sát tranh *Bài -Treo tranh yc học sinh quan sát - Gọi em đọc đề - Theo em bạn tranh đáp lại ? 210 Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh -Bức tranh minh hoạ điều ? -Bức tranh minh hoạ điều ? - Một chị lớn tuổi chào em nhỏ Chị nói : Chào em ! - Chị phụ trách giới thiệu với em nhỏ - Theo em bạn nhỏ tranh làm ? -Hãy đóng lại tình - Lớp chia thành nhóm lên đóng vai thể cách ứng xử mà diễn lại cảnh em cholà - Gọi nhóm lên trình bày * Ví dụ : Lan nói : Chào em ! - Một nhóm HS : Chúng em chào chị - Hương nói : Chị tên Hương chị cử phụ trách em - Một nhóm HS : Ơi vui q ! Mời chị vào lớp *Bài -Mời em đọc nội dung - Một em đọc yêu cầu đề tập - Nhắc lại tình để HS hiểu - HS suy nghĩ sau nối tiếp nói Yêu cầu lớp suy nghĩ đưa lời lời đáp : đáp với trường hợp bố mẹ vắng -Ví dụ : Cháu chào Chú chờ nhà chút để cháu bảo với ba mẹ - Tương tự nói lời đáp tình khơng có ba mẹ nhà : - Cháu chào Thưa , ba mẹ cháu vắng , có nhắn - Nhận xét sau chuyển tình khơng ? - Dặn HS cảnh giác nhà khơng nên cho người lạ vào nhà c) Luyện tập thực hành: Bài -Mời em đọc nội dung - Một em nêu yêu cầu đề tập - Mời em lên bảng đóng - em thực hành nói lời đáp trước lớp vai - Một em đóng vai mẹ Sơn em đóng vai bạn Nam để thể lại tình - Yêu cầu tự viết - Đọc lại làm trước lớp -Nhận xét ghi điểm học sinh 3) Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung -Hai em nhắc lại nội dung học -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết -Về nhà học chuẩn bị cho tiết học sau -Dặn nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 211 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh RÚT KINH NGHIỆM 212 Buâi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh 213 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh 214 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh 215 Bi Thõ Cấnh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng – Thùng Bònh 216 ... Tuần 02 tháng năm 20 14 Chính tả Tiết 12 Thứ ba ngày 27 Phần thëng I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả - Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt nội dung Phần thưởng SGK - Làm BT3, BT 4; BT 2a / b *2- Học... III/ Hoạt động dạy học 1/ Ki m tra cũ: ( 5' ) hs đọc Phần thưởng TLCH 1, 3, (Hiền, Hoàng, Huân) 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi: H 1/ Luyện đọc 2. 1 Đọc mẫu 2. 2 Hướng dẫn luyện đọc... cố, dặn dò (2' ) - Nhận xét tiết học - Nhắc hs ôn lại bài, tập đặt câu 11 Buâi Thõ Caánh Sinh -– Tưí – Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng Thựng Bũnh Tuần 01 20 14 Tập làm văn Thứ sau ngày 29 tháng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: MON TIENG VIET LOP 2 HOC KI 1 doc, MON TIENG VIET LOP 2 HOC KI 1 doc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn