ON BAI h k i 14 15

68 93 0
  • Loading ...
1/68 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:22

Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh TUẦN Thứ hai ngày 25 tháng năm 2014 HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ SÁCH VỞ CHO CÁC MƠN HỌC MƠN TIẾNG VIỆT: a/ Mơn Tiếng Việt: Có phân mơn 1/ Tập đọc: Chuẩn bị sách Tiếng Việt 2/ Kể chuyện: Chuẩn bị sách Tiếng Việt 3/ Chính tả: Chuẩn bị sách Tiếng Việt, Thực hành Chính tả, bảng con, phấn, bút 4/ Luyện từ câu: Chuẩn bị Bài tập Tiếng Việt 5/ Tập làm văn: Chuẩn bị Bài tập Tiếng Việt 6/ Tập viết: Chuẩn bị Tập viết Chuẩn bị thêm Ơn Tiếng Việt ( Vở li để luyện viết tả, luyện chữ) Chuẩn bị Học ( Vở ô li để ghi học ngày ) MƠN TỐN Cần chuẩn bị sách giáo khoa Toán Vở Thực hành Toán ( học buổi sáng) Vở Bài tập Tốn ( học ơn Tốn buổi chiều ) MƠN TỰ NHIÊN & Xà HỘI Chuẩn bị SGK & Vở BT Tự nhiên xã hội MÔN ĐẠO ĐỨC Chuẩn bị SGK & Vở BT Đạo đực MÔN MĨ THUẬT Chuẩn bị Mĩ thuật ( Học buổi sáng) Chuẩn bị Vẽ giấy A4 ( học ơn Mĩ thuật buổi chiều) MƠN THỦ CƠNG Chuẩn bị Thực hành Thủ công, giấy màu, kéo, hồ dán MÔN ÂM NHẠC Chuẩn bị Tập hát Lớp MƠN THỂ DỤC Học ngồi sân Thứ ba ngày 26 tháng năm 2014 ÔN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ: BÀI VIẾT: Có cơng mài sát, có ngày nên kim I/ Mục tiêu: Nghe đọc viết đoạn Có cơng mài sát, có ngày nên kim ( Từ Bà cụ ôn tồn giảng giải – thành tài ) Luyện thuộc lòng chữ từ a – ê II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK, bảng phụ viết sẵn tập SGK HS: SGK, Vở ô li, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy a/ HD luyện viết Đọc mẫu Hoạt động trò hs đọc lại Cả lớp nhìn SGK đoc GV hỏi: Buâi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Bà cụ giảng giải ntn? Mỗi ngày .thành tài b/ HD cách trình bày Bài viết có câu? câu Trong sử dụng dấu câu nào? Dấu chấm, dấu gạch đầu dòng, dấu chấm, dấu phẩy Những chữ viết hoa? Bà, Mỗi, Giống c/ Luyện vết từ khó: GV đọc từ khó HS viết bảng Giảng giải, thỏi sắt, thành kim, giống, thành tài d/ Viết Vở GV đoc câu Nghe, đánh vần thầm, viết bài, đọc lại cau vừa viết GV đọc lại Nhìn soát lại GV chấm bài, nhận xét chung Bài tâp Treo bảng phụ HD cách làm nhóm nhóm hs thi điền chữ thiếu vào chỗ trống Luyện đọc thuộc lòng chữ CN, ĐT Xóa dần cho hs đọc thuộc Hs xung phong đoc thuôc GV nhận xét tuyên dương IV/ Dăn dò: Viết lại chữ viết sai, đọc thuộc lòng chữ Thứ năm ngày 28 tháng năm 2014 ƠN TỐN: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - - Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số - Biết nêu tên gọi thành phần kết phép cộng - Biết thực phép cộng số có hai chữ số khơng nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán bàng phép cộng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Bài tập Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Bài 1: Tính Cho hs (TB) lên bảng tính Cả lớp làm bảng Bài 2: Tính nhẩm Cho hs lên bảng tính nhẩm Bài 3: hs làm tập Gọi hs lên bảng sửa tập Hoạt động trò Bảng hs lên bảng tính Cả lớp theo dõi nhận xét Cả lớp làm BT Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Nhận xét hs lên bảng chữa Bài 4: Giải toán Cả lớp đổi kiểm tra chéo Bài tốn cho biết gì? hs đọc yc Bài tốn hỏi gì? Gà: 22 con; vịt: 10 Muốn biết có tất gà vit ta làm Có tất gà vịt phép tính gì? Làm phép tính cộng GV thu 1/3 số chấm bài, nhận xét Dăn dò: Về nhà xem lại TỰ HỌC: Cả lớp làm VBT hs lên bảng chữa Nhận xét, chữa LUYỆN ĐỌC BÀI: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I MỤC TIÊU: Biết đọc cách ngắt nhip thơ Hiểu nội dung đọc Thuộc thơ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy GV đọc mẫu Hoạt động trò hs khá, giỏi đọc lại Đọc nối tiếp câu HD đọc từ khó Đọc nối tiếp khổ thơ Gọi hs đọc từ giải Đọc khổ thơ nhóm Cho hs TB thi đọc Thi đọc khổ thơ Cả lớp đọc đồng Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm Câu hỏi 1, 2, lớp Câu 4: HS K, G HD hs đọc thuộc thơ Xóa dần bảng cho hs đọc thuộc Thi đọc thuộc Hs xung phong đọc Nhận xét, tuyên dương Dặn dò: nhà luyện đọc lại Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh TUẦN Thứ hai ngày 08 tháng năm 2014 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP – DẤU CHẤM HỎI I MỤC TIÊU: Tìm từ có tiếng học, có tiếng tập Biết đặt câu với từ tìm Biết xếp lại trật tự từ để tạo thành câu Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài 1: đội đội hs Trò chơi: tiếp sức Cho đội thi tìm từ có tiếng học, có tiếng tập Đội tìm nhanh nhiều từ đội thắng GV phát lệnh hs bắt đầu trò chơi Kiểm tra tổng kết tuyên dương thưởng Bài 2: thi đặt câu Hs TB tham gia thi Thi đặt câu hay Hs K, G tham gia thi Cả lớp nhận xét, bình chon bạn đặt câu câu hay Bài 3: xép từ để tạo thành câu KK hs xếp câu c thành nhiều câu Hs K, G Bài Dành cho hs TB Dặn dò: Về nhà ôn lại Thứ ba ngày 09 tháng năm 2014 ÔN TẬP LÀM VĂN CHÀO HỎI- TỰ GIỚI THIỆU I MỤC TIÊU: - Dựa vào tranh vẽ để thực cách chào hỏi tự giới thiệu - Viết tự thuật II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Bài 1: Cho hs chơi đóng vai Hoạt động trò Thảo luận nhóm trao đổi cách chào hỏi tự giới thiệu Từng nhóm thi đóng vai Nhận xét cách chào hỏi tự giới thiệu Tuyên dương nhóm có cách chào hỏi tự giới thiệu hay sáng tạo Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Bài 3: Bài viết Nhờ đâu mà em biết rõ bạn Dặn dò: cần chào hỏi tự giới thiệu lịch để tạo thêm nhiều mối quan hệ người Chào hỏi lịch khiến người tôn trọng yêu q ƠN TỐN: Hs viết tự thuật cá nhân Đọc tự thuật trước lớp Nhờ tự thuật bạn Thứ năm ngày 11 tháng năm 2014 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết cộng nhẩm dạng + + - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + ; 36 + 24 - Biết giải toán phép cộng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Bài tạp Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài 1: Bảng Thực bảng Bài 2: Đặt tính tính HS làm VBT hs lên bảng chữa Hs dùng bút chì tự chữa Bài 3: Tương tự cách thực Hs làm VBT Bài 4: Giải toán Gọi hs đọc yc đề hs lên bảng trình bày giải Tìm hiểu đề Cả lớp làm VBT Số đề - xi – mét vải bố may áo khoác quần hết 19 + 11 = 30 (dm) Đáp số 30 dm GV thu 1/3 số chấm điểm nhận xét Dặn dò: xem lại bài, ý cách viết tên đơn vị Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh TUẦN Thứ hai ngày 15 tháng năm 2014 ƠN CHÍNH TẢ BÍM TĨC ĐI SAM I MỤC TIÊU: - Chép lại xác, trình bày đúng, đẹp đoạn - Luyện viết tả với iê, yê/ ân, âng II CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ viết sẵn chép HS: Bảng con, tả III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TG Hoạt động GV 2’ A Ổn định: 1’ 25’ B Bài mới: Giới thiệu Hướng dẫn tập chép: a HDHS chuẩn bị - Đọc chép bảng - Nghe lời thầy, Tuấn làm gì? - HDHS nhận xét -Bài TC có dấu câu ? -Những chữ viết hoa ? Vì ? - HD viết số từ khó: ngượng nghịu, gãi đầu, đối xử b HDHS chép vào c Chấm, chữa bài: bài, nhận xét 5’ HD làm BT tả Bài 1/16 2’ Bài 2a/17 ân âng? Củng cố, dặn dò: - Khen em viết trình bày đẹp - Nhận xét tiết học Hoạt động HS Cả lớp hát HSTB đọc lại HSTL : … Xin lỗi Hà số em TL Bảng (1 số HSTB luyện viết bảng lớp) Chép HS làm VTH Chữ có iê: Hiền, liệng, biển, diều, nhiều, phiếu Chữ có yê: Khuyên, yến, truyện, luyện, chuyển, Vầng trăng đẹp, vần thơ hay, nước dâng lên, bà dân làng - Về nhà tiếp tục sửa lỗi Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh TUẦN Thứ ba ngày 16 tháng năm 2014 ÔN TẬPLÀM VĂN: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI I MỤC TIÊU: - Biết xếp câu thành câu chuyện hồn chỉnh -Biết nói nội dung tranh – câu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Bài 1: (trang 15) VTH – TV2 Bài 2* ( HS K, G) Hoạt động HS Đọc y/ cầu Đọc lại tập đọc Phần thưởng Làm VTH Tranh 1: Nam đến lớp sớm, thấy Hà trực nhật Tranh 2: Nam vội bỏ cặp sách vào ngăn bàn giặt khăn giúp Hà lau bảng Tranh 3: Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ Cô khen tổ trực nhật lau bảng Tranh 4: Hà liền đứng dậy thưa với cô: Thưa cô bạn Nam giúp em lau bảng đáy ạ” Từng hs nói lại nội dung tranh GV nhận xét – Tuyên dương hs Dặn dò: Thứ năm ngày 18 tháng năm 2014 ƠN TỐN: céng víi mét sè + I MỤC TIÊU - Biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính chất giao hốn phép cộng - Biết giải toán phép cộng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Bài tập Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Bài 1: Tính miệng Bài 2: Tính bảng Bài 3, 4, 5/21 Hoạt động HS Gọi nhiều hs nêu kết BC VBT Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Cho hs làm VBT Gọi hs lên bảng viết kq bai tập NX hs lên bảng giải toán NX hs lên bảng làm BT5 NXKQ Dặn dò: Học thuộc lòng bảng cơng cộng với số Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng năm 2014 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ CHỈ SỰ VẬT – TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM I MỤC TIÊU Tìm từ ngữ người, đồ vật, vật, cối Đặt trả lời câu hỏi thời gian Biết ngắt đoạn văn ngắn thành câu đủ ý II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở Thực hành Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Bài 1: Ghi sẵn tập bảng gọi hs lên bảng tìm từ theo yc ghi vào bảng Hoạt động HS Cả lớp làm hs làm bảng NX chữa TL nhóm Bài 2: Thảo luận nhóm Gọi nhóm em 1em đặt câu hỏi em trat lời câu hỏi NX bổ sung Bài ngắt đoạn văn HS làm vào VBT hs lên bảng ngắt câu NX, bổ sung Dặn dò: tập thêm cách ngắt câu cho đủ ý TUẦN Thứ ba ngày 23 tháng năm 2014 ÔN TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP LÀM VĂN ĐÁP LỜI CẢM ƠN – XIN LỖI I/ Mục tiêu: - Củng cố cách đáp lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình giao tiếp - HSG biết kể trường hợp cảm ơn, xin lỗi II/ Đồ dùng dạy học: VTH Tiếng Việt Thăm ghi sẵn tình III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Luyện tập cách đáp lời cảm ơn, xin lỗi Bài 1: Đáp lời cảm ơn hs đọc yêu cầu tập Cho hs bốc thăm ghi sẵn tình Bốc thăm thảo luận đóng vai tình Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Cho nhóm xung phong đóng vai Đóng vai tình a/ Em bị vấp ngã bạn đỡ em dậy -Cảm ơn bạn giúp b/ Em qn bút giáo cho em mượn bút -Em cảm ơn cô c/ Em bị rơi mũ em nhỏ nhặt mũ giúp em -Chị (anh) cảm ơn em nhé! Tuyên dương nhóm đáp lời cảm ơn hợp lí Nhận xét cách đáp lời nhóm bạn Bài 2: Đáp lời xin lỗi hs đọc yêu cầu tập a/ Em vơ tình chạm tay vào bạn viết -Xin lỗi bạn, lỡ tay b/ Em vội đuổi theo bạn xô vào chị -Em xin lỗi chị đường c/ Em làm rơi đồ chơi em bé xuống đất -Anh (chị) vô ý quá, anh xin lỗi em nhé! Tuyên dương nhóm đáp lời xin lỗi hay Nhận xét cách đáp lời nhóm bạn Bài 3* (HSG) Kể trường hợp cảm ơn, xin lỗi em a/ Nói lời cảm ơn: Một người giúp em việc đó.Kể vắn tắt nói lời cảm ơn -Cho nhiều hs xung phong kể b/ Nói lời xin lỗi: Em vơ tình làm việc phiền lòng người Kể vắn tắt nói lời xin lỗi Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn kể GV nhận xét, sửa cách nói, cách dùng từ Củng cố, dặn dò: Dặn hs nhà thực hành nói lời xin lỗi, cảm ơn ƠN TỐN: Thứ năm ngày 25 tháng năm 2014 BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN I MỤC TIÊU - Biết giải trình bày giải toán nhiều II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở BT Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Bai 1, 2, Giải toán Gọi hs lên bảng chữa Hoạt động HS Hs làm vào VBT Bài Số bút chì màu Lan có + = (bút chì) Đáp số: bút chì Bài 2: Số nhãn Bắc có 12 + = 16 (nhãn vở) Đáp số: 16 nhãn Bài 3: Số xăng – ti – mét Hồng cao là: 95 + = 99 (cm) Đáp số: 99 cm Bài 4: Viết số thích hợp vào trống 10 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Cho nhóm thảo luận Nhận xét Bài 2/ Cho hs đọc yc Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trả lời Các nhóm lại nhận xét HS làm tập hs lên bảng làm Cả lớp VBT Củng cố, dặn dò: ƠN NHẠC ƠN BÀI HÁT: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỘC CÁCH TUNG CHENG Mục tiêu: Hát giai điệu lời ca; Tập hát kết hợp trò chi ng Cỏc hot ng dy hc: Hoạt động cđa thÇy 1/ Ơn tập hat Chúc mừng sinh nhật Hát thuộc lời kết hợp gõ theo nhịp, theo phách Tập hát nối tiếp câu Tập hát thuộc lời ca Hát kết hợp gõ nhạc cụ 2/ Ôn hát Cộc cách tùng cheng Tập hát thuộc lời ca Hát kết hợp gõ nhạc cụ Biểu diễn dơn ca tốp ca Củng cố, dặn dò Tn 17 Hoạt động trò Cỏ nhõn , th Cn Hát theo bàn, theo dãy bàn Cá nhân , tập thể Cn Hát theo bàn, theo dãy bàn Thø hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 ễN TING VIT: KHEN NGỢI – KỂ NGẮN VỀ CON VẬT Mục tiêu: Dựa vào câu mẫu cho trước nói câu tỏ ý khen ngợi Củng cố cách lập thời gian biểu buổi sáng Viết đoan văn ngắn kể vật nuôi nhà Hoạt động dạy học: 54 Buâi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thựng Bũnh Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài 1/ cho hs đọc y cầu hs đọc yc Hs trả lời miệng Nhận xét Nhận xét chốt ý Hs làm VBT TH Bài 2/ Lập thời gian biểu buổi sáng em hs lên bảng lập thời gian biểu Cả lớp làm VBT TH Lớp nhận xét Nhạn xét cho điểm Bài HS đọc yêu cầu • GV đưa yêu cầu HS kể miệng vật mà em u thích • Em viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu kể vật mà em thích • Viết bài: • GV nhận xét cách kể HS • HS tự suy nghĩ vừa kể để viết thành đoạn văn ngắn từ – câu kể vật mà em yêu thích GV quan sát HS làm để hướng dẫn cho HS yếu • Chấm, chữa bài: - GV thu chấm nhận xét chung - GV tuyên dương em kể vật mà em u thích, đủ ý, trình bày đẹp Củng cố – Dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Về nhà xem lại chuẩn bị sau Tuần 17 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 55 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hoồc Kim ửỡng, Thựng Bũnh Ôn Toán Luyện tập phÐp céng vµ phÐp trõ I/ Mục tiêu Giúp HS - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán v nhiu hn II/ Hot ng dy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra: - GV kiĨm tra vë bµi tËp cđa häc sinh - Nhận xét đánh giá B Bài mới: Giới thiƯu bµi: Híng dÉn häc sinh lµm bµi: Bµi 1: ( 86/ VBT) - Dựa vào bảng cộng, bảng trừ để nhẩm kết HS nêu yêu cầu Tính nhẩm - Em có nhận xét phÐp tÝnh + vµ + Bài 2: ( 86/ VBT) - Nêu cách đặt tính thực phép tính - Đều có kết 17 em đọc yêu cầu Học sinh nêu Học sinh làm vào VBT em nêu yêu cầu - Học sinh làm vào VBT Bài 3: ( 86/ VBT) Nêu yêu cầu - Viết số vào ô trống - Hớng dẫn cách tính nhẩm nêu kết - em đọc yêu cầu - Học sinh trả lời - học sinh lên bảng - Nhận xét đánh giá Bài 4: ( 86/ VBT) - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Muốn biết Hoa vót đợc QT ta làm tính ? 56 Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lỳỏp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Bµi 5: ( 86/ VBT) Điền số vào ô trống - Hớng dẫn cách chọn số điền vào ô trống - Giáo viên nhận xét cho điểm C Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học - Giao nhà Tuần 17 Thứ tu ngày 19 tháng 12 năm 2012 Ôn kiểu câu Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? Ôn Tiếng Việt: I/ Mục tiêu: Giúp hs ôn tập củng cố lại kiểu câu Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? Biết vận dụng để làm tập II/ Đồ dùng dạy học: Thẻ kiểu câu III/ Hoạt động dy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hướng dẫn hs ơn tập dạng trò chơi GV ghi câu sau lên bảng Cho nhóm nhóm học sinh thi tìm mẫu câu găn vào thành phần câu Mỗi lần cho nhóm chơi Nhóm gắn nhanh nhóm thắng - Hoa đưa võng ru em ngủ Môi em Nụ đỏ hồng Hoa chị gái Nụ Cún Bơng bạn Bé Cún Bé nhảy nhót tung tăng khắp vườn Mắt cá chân Bé sưng to Bài 2: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm sau đây: - Chó Mèo xin chủ tìm ngọc - Chó Mèo vật thơng minh, tình nghĩa - Chàng trai vơ mững rỡ - Người thợ kim hoàn đánh tráo viên ngọc - Mèo phơi bụng vờ chết - Em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng Chấm – chữa cho hs HS làm vào Ôn Tiếng Việt 57 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Dặn dò: Ơn lại kiểu cõu va hc Tuần 17 tháng 12 năm 201 Ôn Toán phép trừ (tt) Thứ tu ngày 15 Luyện tập vỊ phÐp céng vµ I Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 để tính nhẩm - Thực phép cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 - Biết giải tốn II Đồ dùng dạy học : - Bảng cộng, trừ III Hot ng dy hc: Hoạt động thầy A Kiểm tra: - Kiểm tra tập học sinh B Bài mới: Giới thiệu thiệu bài: HD học sinh làm tập: Bài 1: ( 87/ VBT) Nêu yêu cầu - Tính nhẩm - HD HS dựa vào bảng cộng bảng trừ để làm Bài 2: ( 87/ VBT) Đặt tính tính - Nêu cách đặt tính thực phép tính - GV yêu cầu viết chữ số hàng đơn v thng hng n v Hoạt động trò em đọc yêu cầu - Học sinh làm vào VBT 14 - = + = 16 16 - = 11 - = 12 - = 13 - = + = 15 18 - = - em đọc yêu cầu - Chữ số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị , chữ số hàng chục thẳng hàng chục Khi thực theo thứ tự từ phải sang trái 47 100 90 35 + + 36 22 58 65 58 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh 83 78 32 100 - 1em đọc YC Bài 3: ( 87/ VBT) -4 -2 - Bài tập yêu cầu ? 12 -3 Bài 4: ( 87/ VBT) - Hướng dẫn học sinh tóm tắt giải tốn - Bài tốn cho biết gì? - Bài tốn hỏi gì? - Muốn biết buổi sáng bán lít mắm ta làm nào? C Củng cố, dặn dò: -5 14 11 - em đọc đề tốn Tóm tắt: Sáng : 64 l Chiều sáng :18 l Chiều : l? Bài giải Buổi chiều bán : 64 - 18 = 46 ( l ) Đáp số: 46 l - GV nhận xét gi hc Tuần 17 Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2012 Ôn Toán học Luyện tập hình I Mục tiêu: - Củng cố nhận dạng gọi tên hình tứ giác, hình chữ nhật - Kỹ vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Kỹ vẽ hình theo mẫu II Đồ dùng dạy - học - Bộ đồ dùng dạy học toán III Hot ng dy hc: Hoạt động thầy A Kiểm tra: - Kiểm tra VBT học sinh B Bài ôn: Giáo viên giới thiệu bài: Hướng dẫn học sinh làm tập: Bài 1: ( 89/ VBT) Viết tên hình vào chỗ chấm: - Giáo viên quan sát uốn nắn giúp đỡ - Giáo viên kết luận Bài 2: a.Vẽ đoạn thẳng có đọ dài 1dm b Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm - Lm vic cỏ nhõn Hoạt động trò - HS để VBT lên bàn cho GV kiểm tra - Học sinh nghe - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh làm vào VBT : Hình tam giác, Hình tứ giác, Hình vng, Hình chữ nhật, Hình vng - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh dùng bút, thước vẽ VBT 1dm 59 Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh - Hướng dẫn học sinh vẽ 12dm - GV quan sát uốn nắn - GV chữa Bài 3: a Dùng thước thẳng nối điểm thẳng hàng - GV hướng dẫn học sinh làm b Nêu tên điểm thẳng hàng - Học sinh làm vào tập - GV nhận xét đánh giá Bài 4: Vẽ hình theo mẫu - GV chữa nhận xét C Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn dò học sinh Tn 18 - HS vẽ hình theo tơ màu vào hình Thø hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 ễN TON: ễN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Mục tiêu: Giúp hs giải tốn phếp tính cộng trừ có tốn dạng nhiều số đơn vị Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò HD hc sinh ơn Bài Cho hs đọc đề Tóm tắt đề Theo dõi giúp hs yếu làm hs lên bảng giải Bài Hs đọc đề thảo luận nhóm Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết Bài giải An cân nặng 30 – = 26( kg) Đáp số: 26 kg Bài 3: viết tiếp câu hỏi giải toán Hd làm Bài (HSG) hs lên bảng làm 60 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Chấm chữa ƠN KỂ VỀ NGƯỜI THÂN Mục tiêu: HS biết dựa theo câu hỏi kể v b, m hoc ngi thõn Ôn Tiếng Việt: Vit đoạn văn ngắn – câu kể bố mẹ người thân Các hoạt động dạy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ Hướng dẫn ôn Cho hs đọc câu hỏi gợi ý Hs trả lời miệng Bố, mẹ em năm tuổi? hs làm bảng Bố mẹ em làm nghề gì? Lớp nhận xét Tình cảm bố mẹ dành cho em Hs làm nào? Vài em đọc lại viết Tình cảm em dành cho người thân Nhận xét nào? Chấm 10 Nhận xét, sửa chữa TuÇn 19 Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 ễN TON: T oán nhiều số Ôn: Tổng Tiết: I/ Mc tiêu - Nhận biết tổng nhiều số - Biết cách tính tổng nhiều số II/ Đồ dùng dạy học: - HS: bảng - Vë III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy 1/ Tớnh kt qu 7+3+6= 8+7+3+2= Hoạt động trò hs lên bảng 61 Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh 4+6+5= 4+4+4+4= Cả lớp làm bảng 2/ Đặt tính tính 24 + 13 + 31 ; 24 + 24 + 24 + 24; 45 + 30 + hs lên bảng Cả lớp làm bảng * 3/ Viết số thành tổng nhiều số hạng hs lên bảng Lớp làm nháp a) 18 = b) 15 = c) 20 = Nhận xét bạn 3/ Dặn dò: Về nhà xem li bi va hc Tuần 19 tháng 01 năm 2012 Chính tả Tiết: Thứ hai ngày 07 Chuyện bốn mïa I/ Mục tiêu - Nghe viết xác đoạn “ Một ngày nảy lộc” Chuyện bốn mùa Biết viết tên riêng - Làm tập phân biệt S - X II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng con, Vở ôn Tiếng Việt III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy GV c on chộp Hoạt động trò hs đọc lại đoạn chép 62 Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Cả lớp đọc lại đoạn chép Đoạn chép lời chủa nói với ai? Đơng nói với Xn Nàng Đơng nói gì? Chị người đâm chồi nảy lộc Đoạn chép có tên riêng nào? Xuân, Hạ, Thu, Đơng Những tên riêng viết ntn? Viết hoa chữ đầu GV đọc từ : Xuân, Hạ, Thu, Đông, sung HS viết bảng sướng, đâm chồi, nảy lộc GV đọc câu HS nghe – viết vào GV đọc lại để HS soat lỗi HS nghe, sốt lại Đổi tự nhìn sách chấm bạn Thu 1/3 chấm Bài tập: Điền vào chỗ chấm S hay X? hs làm bảng .ung sướng, ung quanh Cả lớp làm Cây ung, ung phong Nhận xét bảng Sửa Dặn dò: Về nhà viết lại cho chữ sai lỗi dòng Tn 19 tháng 01 năm 2012 Tập viết: hoa M, N Thứ ba ngày 08 Viết ôn chữ I/ Mc tiờu - Rèn HS viết chữ hoa M, N theo mẫu quy định - Viết tư, câu ứng dụng II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng con, Vở ôn rèn chữ III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò 63 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh Đính mẫu chữ hoa M, N lên bảng Quan sát Chữ hoa M có nét cấu tạo? Nhận xét trả lời Cách viết nào? GV viết mẫu chữ M Theo dõi cách viết Viết bảng chữ M Chữ hoa N có nét cấu tạo? Nêu Cách viết GV viết mẫu chữ N Theo dõi cách viết Viết bảng chữ N GV viết câu: Một nắng hai sương H đọc lại HD quan sát, nêu nhận xét Quan sát Độ cao chữ cái, cách đặt dấu, khỏng cách Trả lời chữ Cho hs viets chữ Một vào bảng Bảng Theo dõi uốn nắn Cho hs viết vào Viết Nộp Chấm bài, nhạn xét Dặn dò: Những em chưa hồn thnh v nh vit tip Tuần 19 tháng 01 năm 2012 Toán nhân Thứ ba ngày 09 Ôn phép I/ Mục tiêu - Nhận biết tổng nhiều số hạng - Biết chuyển tổng nhiều số hạng thành phép nhân - Biết đọc, viết kí hiệu phép nhân - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng II/ Đồ dùng dạy học: 64 Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh - GV: Tranh ảnh mơ hình , vật thực nhóm đồ vật có số lượng phù hợp với nội dung SGK - HS: Vở tập ; bảng III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dạy mới: ( 30' ) Ho¹t ®éng cđa thÇy HĐ1/Luyện tập thực hành 1/ Chuyển tổng số hạng thành phép nhân + +3 = + + + = 16 2/ Viết phép nhân a) 6+6+6+6 = 24 b) 10+10+10+10+10 = 60 c) 5+5+5+5+5 = 25 d) 12+12+12+12 = 48 3/ Giải tốn: Mỗi bàn có học sinh Hỏi bàn có học sinh? HĐ2/ Chấm, chữa Thu chấm điểm, nhân xét Dn dũ: Xem li bi va hc Tuần 20 tháng 01 năm 2012 Tập làm văn giới thiệu Hoạt động cđa trß 1H lên bảng Bảng Cả lớp làm ơn Tốn Nộp chấm điểm Thø hai ngµy 14 Ôn đáp lời chào lời tự I/ Mc tiờu - Biết nghe đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình giao tiếp đơn giản 65 Bi Thõ Cấnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh II/ Đồ dùng dạy học: III/ Hoạt động dạy học: 1/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Luyện tập Bài tập 2/12 TV/ t2 Có người lạ đến nhà em, gõ cửa tự giới thiệu: “ Chú bạn bố cháu Chú đến thăm bố mẹ cháu.” Em nói nào: a) Nếu bố mẹ em có nhà? b) Nếu bố mẹ em khơng có nhà? Bài tập 3/12 Viết lời đáp Nam vào hs đọc yêu ầu tập Thảo luận nhóm đơi Đóng vai hực hành tự giới thiệu TH 1/ Cháu chào Chú chờ bố mẹ cháu chút a Cháu chào Để cháu báo bố mẹ cháu biết Bố mẹ có khách TH2/ Cháu chào Rất tiếc, bố mẹ cháu vừa vắng ạLat mời quay lại không ạ? / Bố mẹ cháu khơng có nhà Chú có nhắn lại không Viết vào chỗ trống lời Nam Cá nhân đọc lời Nam Nhận xét xem đáp lịch chưa Dặn dò: Thường xuyên thực hành đáp lời chào, lời tự giới thiệu lch s Cú húa Tuần 20 Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2012 66 Buõi Thừ Caỏnh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh To¸n nhân Ôn luyện bảng I/ Mc tiờu - Thuc bảng nhân làm tập liên quan đến bảng nhân II/ Đồ dùng dạy học: - thẻ chấm tròn III/ Hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: Gọi – hs đọc thuộc lòng bảng nhân 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy H 1/ Luyn cỏ nhân Bài 1: Tính nhẩm: (miệng) 3x3= 3x2= 3x5= 3x4= 3x7= 3x6= 3x9= 3x 8= 3x = x 10 = H Đ2/ Nhóm *HS giỏi đếm thêm 2, bt H 3/ Lm VBT Hoạt động trß Hs nêu nối tiếp hs lên bảng giải Cả lớp nhân xét bảng Đổi chấm chéo 3/ Củng cố: Gọi hs đọc lại bảng nhân Dặn nhà học thuộc lòng bảng nhân 67 Buâi Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu hổc Kim Àưìng, Thùng Bònh 68 ... SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY H C: Hoạt động thầy GV đọc mẫu Hoạt động trò hs khá, gi i đọc l i Đọc n i tiếp câu HD đọc từ khó Đọc n i tiếp khổ thơ G i hs đọc từ gi i Đọc khổ thơ nhóm Cho hs TB thi... h i tự gi i thiệu Từng nhóm thi đóng vai Nhận xét cách chào h i tự gi i thiệu Tuyên dương nhóm có cách chào h i tự gi i thiệu hay sáng tạo Bu i Thõ Caánh Sinh, Lúáp 2/4, Trûúâng Tiïíu h c Kim Àưìng,... cho hs múa 2/ trò ch i: rồng rắn lên mây GV hd cách ch i nghe hd cách ch i ch i thử Cả lớp tham gia ch i Nhn xột tit sinh hot Ôn Tiếng Việt: Chính tả: B«ng hoa NiỊm Vui I/ MỤC TIÊU: - Nghe viết
- Xem thêm -

Xem thêm: ON BAI h k i 14 15, ON BAI h k i 14 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn