KHAO SAT CHAT LUONG MON TOAN t VIET 13 14

2 85 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:21

Trường TH Kim Đồng Họ tên: Lớp: 2/ Điểm KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HOC: 2013 – 2014 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 40 phút Nhận xét giáo viên A Kiểm tra đọc:(5 điểm) Đọc Tập đọc “ Có cơng mài sắt, có ngày nên kim” (SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang 4) đánh dấu X vào trước câu trả lời đúng: Cậu bé học hành nào? a) Làm việc mau chán b) Mỗi cầm sách đọc vài dòng ngáp ngắn, ngáp dài c) Khi tập viết nắn nót chữ đầu lại viết nguệch ngoạc d) Cậu bé người ham chơi lười học Cậu bé thấy bà cụ làm gì? a) Đang ngồi têm trầu b) Đang lấy dao chặt vào tảng đá c) Đang mài thỏi sắt vào tảng đá d) Đang làm dao Bà cụ ôn tồn giảng giải điều gì? a) Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ tí, có ngày thành kim b) Cháu học, ngày cháu học ít, có ngày cháu thành tài c) Bà mài thỏi sắt thành kim để khâu vá quần áo d) Cả a, b Câu chuyện khuyên em điều gì? a) Ai chăm chỉ, chịu khó làm việc thành cơng b) Nhẫn nại, kiên trì thành cơng c) Việc khó đến đâu nhẫn nại, kiên trì làm d) Cả a, b, c Điền vào chỗ trống: a) s hay x? - Hoa en; xôn ao b) Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã - Tập ve; sức khoe B Kiểm tra viết: (5 điểm) Chính tả: ( Nghe viết 15 phút ) Bài viết: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim ...Bài vi t: Có cơng mài s t, có ngày nên kim
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAO SAT CHAT LUONG MON TOAN t VIET 13 14, KHAO SAT CHAT LUONG MON TOAN t VIET 13 14

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn