TAP DOC LOP 2 TUAN 28 35

16 71 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:18

Tuần 28 năm 2011 Tập đọc Thứ hai ngày 21 th¸ng Kho b¸u TiÕt 82 + 83 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ dấu câu cụm từ rõ ý 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Ai yêu quý đất đai, chăm lao động đồng ruộng, người có sống ấm no, hạnh phúc (Trả lời CH 1, 2, 3, - HS khá, giỏi trả lời CH 4) II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc phương án CH để HS lựa chọn III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) 2/ Dạy mới: ( 30) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu: - GV đọc mẫu toàn b) Luyện đọc câu: - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có c) Luyện đọc đoạn trước lớp: - Nêu yêu cầu đọc đoạn, sau yêu cầu HS chia thành đoạn - HS luyện đọc - Yêu cầu HS đọc nối đoạn trước lớp, GV lớp theo dõi để nhận xét d) Luyện đọc đoạn nhóm: - Chia HS thành nhóm, yêu cầu luyện đọc theo nhóm e) Thi đọc giưa nhóm - Tổ chức cho nhóm thi đọc - Nhận xét, cho điểm g) Cả lớp đọc đồng - Yêu cầu lớp đọc đồng đoạn TIẾT Hoạt động 2: Tìm hiểu + Tìm hình ảnh nói lên cần cù, chịu khó vợ chồng người nơng dân - Theo dõi đọc thầm theo - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Chia thành đoạn theo hướng dẫn GV Nghe GV giải nghĩa từ - Luyện đọc đoạn - Nối tiếp đọc đoạn - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp - Đọc đồng đoạn + Quanh năm hai sương nắng, cuốc bẫm cày sâu, đồng từ lúc gà gáy sáng trở nhà lặn mặt trời Họ hết cấy lúa, lại trồng khoai, trồng cà + Họ gây dựng ngơi đàng + Nhờ chăm làm ăn, họ đạt điều gì? HTĐB hồng Trả lời + Hai trai lười biếng, ngại làm ruộng, mơ chuyện hão huyền + Già yếu, qua đời, lâm bệnh nặng + Tính nết hai trai họ ntn? + Tìm từ ngữ thể mệt mỏi, già nua hai ông bà? + Người cho dặn: Ruộng nhà có + Trước mất, người cha cho biết điều kho báu tự đào lên mà H TB, Y gì? dùng trả lời + Họ đào bới đám ruộng lên để tìm + Theo lời cha, hai người làm gì? kho báu + Họ chẳng thấy kho báu đâu đành + Kết sao? phải trồng lúa - HS đọc thầm trả lời - Treo bảng phụ có phương án trả lời - đến HS phát biểu * HS khá, giỏi trả lời: Vì vụ liền lúa bội - Là chăm chỉ, chuyên cần thu? - Chăm lao động ấm no, + Theo em, kho báu mà hai anh em tìm gì? hạnh phúc./ Ai chăm lao động yêu + Câu chuyện muốn khun điều gì? q đất đai có sống ấm no, hạnh phúc - HS đọc nối tiếp đoạn câu chuyện Hoạt động 3/ Luyện đọc lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn câu chuyện - Câu chuyện cho thấy : Ai yêu quý đất - GV nhận xét ghi điểm đai, chăm lao động đồng ruộng, 3/Củng cố: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? người có sống ấm no, hạnh phúc - Nghe nhận xét tiết học Dặn dò HS nhà học - Chuẩn bị sau: Cây dừa - Nhận xột tit hc Tuần 28 2011 Tập đọc Thứ t ngày 23 tháng năm Cây dừa Tiết 84 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc rành mạch toàn bài; ngắt, nghỉ dấu câu cụm từ rõ ý Biết ngắt nhịp thơ hợp lý đọc câu thơ lục bát 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Hiểu ND: Cây dừa giống người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên (trả lời CH 1, 2; thuộc dòng thơ đầu) - HS khá, giỏi trả lời CH II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng lớp ghi sẵn tập đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) -3HS đọc đoạn TLCH Kho báu - Nhận xét cho điểm HS 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot ng 1: Luyn c a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu thơ b) Luyện đọc câu - HS đọc nối tiếp, HS đọc câu, câu sáu câu tám c) Luyện đọc theo đoạn - Nêu yêu cầu đọc đoạn hướng dẫn HS chia thành đoạn -Hướng dẫn HS ngắt giọng câu thơ khó ngắt - Ngoài cần nhấn giọng từ dịu, đánh nhịp, canh, đủng đỉnh - HS đọc nối tiếp Hoạt động 2: Tìm hiểu 1/ Các phận dừa (lá, ngọn, thân, quả) so sánh với gì? Theo dõi đọc thầm theo - Mỗi HS đọc dòng theo hình thức nối tiếp Dùng bút chì phân cách đoạn thơ: Đoạn 1: dòng thơ đầu Đoạn 2: dòng thơ tiếp Đoạn 3: dòng thơ cuối - Luyện ngắt giọng câu dài: - Đọc - HS đọc lại sau trả lời: Lá: bàn tay dang đón gió, lược chải vào mây xanh Ngọn dừa: người biết gật đầu để gọi trăng Thân dừa: bạc phếch, đứng canh trời đất Quả dừa: đàn lợn con, HTĐB hủ rượu 2/ Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, - Với gió: dang tay đón, gọi gió nắng, đàn cò) nào? đến múa reo Với trăng: gật đầu gọi Với mây: lược chải vào mây Với nắng: làm dịu nắng trưa Với đàn cò: hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp bay vào bay *3/ Em thích câu thơ nào? Vì sao? - HS trả lời theo ý hiểu cá nhân Hoạt động 3: Học thuộc lòng - Hướng dẫn HS học thuộc lòng dịng thơ đầu - HS đọc cá nhân, lớp đọc đồng thanh, đọc thầm - Gọi HS nối tiếp học thuộc lòng HS thi đọc nối tiếp - Cho điểm HS 3/Củng cố, dặn dò: Gọi HS học thuộc lòng dòng thơ đầu - HS đọc thuộc lòng dịng thơ đầu - Nhận xét, cho điểm HS - HS nghe Dặn HS nhà học thuộc lòng thơ chuẩn bị sau: Những o - Nhn xột tit hc Tuần 29 năm 2011 Tập đọc Thứ hai ngày 28 tháng 03 Những đào Tiết 85 + 86 I/ Mc tiờu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng - Biết ngắt nghỉ chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện lời nhân vật 2/ Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu ND: Nhờ đào, ơng biết tính nết cháu Ông khen ngợi cháu biết nhường nhịn đào cho bạn, bạn ốm.( trả lời CH SGK ) II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ tập đọc - Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - 4HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét đánh giá 2/ Dạy mới: ( 30) Hoạt động thầy Gii thiu bi: GV ghi tên Hoạt động 1/ Luyện đọc a, GV đọc mẫu b, Luyện đọc giải nghĩa từ a) Đọc câu:- Yêu cầu HS tiếp nối đọc câu - GV ghi bảng từ HS đọc sai yêu cầu HS đọc lại b)Đọc đoạn trước lớp - Gọi HS đọc đoạn - HD cách đọc ngắt nghỉ đoạn - Yêu cầu HS giải nghĩa từ - Em hiểu nhân hậu c) Đọc nhóm - u cầu HS đọc nhóm đơi - Gọi HS nhận xét bạn đọc nhóm yêu cầu số nhóm đọc lại d) Thi đọc e) Đồng Hoạt động trò - HS ni tip đọc - HS phát âm từ khó - HS đọc đoạn - HS luyện đọc cách ngắt nghỉ - HS nêu nghĩa từ SGK - Thương người đối xử có tình có nghĩa với người - HS luyện đọc nhóm - HS nhận xét bạn đọc nhóm số nhóm đọc lại - Một số học sinh thi đọc - HS đọc đồng TIẾT Hoạt động 2/ Tìm hiểu Câu 1: Ông giành đào cho ai? Câu 2: Mỗi cháu ơng làm với đào? Câu 3: Nêu nhận xét ông cháu? Vì - Cho vợ đứa cháu - Xuân ăn lấy hạt trồng Vân ăn vứt bỏ hạt, thèm Việt không ăn cho bạn Sơn… - HS nối tiếp trả lời câu hỏi HTĐB ông nhận xét vậy? - Theo em ông khen ngợi sao? - 3HS nêu - Khen ngợi Việt Việt có lòng nhân hậu - Nhiều HS cho ý kiến Câu 4: Em thích nhân vật nhất? -Nhận xét – phân tích nhân vật Hoạt động 3/ Luyện đọc lại - Câu chuyện có nhân vật? - nhân vật – người dẫn chuyện - GV HD HS cách phân biệt giọng người kể - Đọc theo vai nhóm với giọng nhân vật - Chia nhóm HD đọc theo vai - Gọi nhóm đọc thi theo vai - 3-4 Nhóm lên đọc thi - GV nhận xét – ghi điểm tuyên dương - Nhận xét vai đọc 3/ Củng cố - dặn dò - Nhận xét học - Về đọc chuẩn bị sau TuÇn 29 năm 2011 Tập đọc ơng Thứ t ngày 30 tháng 03 Cây đa quê h- Tiết 87 I/ Mc tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng - Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ 2/ Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu ND: Tả vẻ đẹp đa quê hương, thể tình cảm tác giả với quê hương.( trả lời CH1,2,4 ) - HS khá, giỏi trả lời CH3 II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa đọc SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - Gọi HS đọc tiếp nối truyện đào 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Giới thiệu bài: Hoạt động 1/ Luyện đọc a GV đọc mẫu: b Luyện đọc giải nghĩa từ: a)Đọc câu: - Yêu cầu HS tiếp nối đọc câu - GV viết bảng từ HS đọc sai - Yêu cầu HS đọc lại từ khó b)Đọc đoạn trước lớp: - GV chia thành đoạn - Gọi HS đọc đoạn - GV hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ số câu - Giải nghĩa từ SGK - Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn c) Đọc đoạn nhóm: - Yêu cầu HS tiếp nối đọc nhóm đơi - Nhận xét bạn đọc nhóm d) Thi đọc e) Đọc đồng Hoạt động 2/Tìm hiểu - Gọi HS đọc c bi Hoạt động trò - HS theo dừi - HS tiếp nối đọc câu - HS đọc lại từ khó - HS đọc đoạn - HS luyện đọc - HS giải nghĩa từ SGK - HS tiếp nối đọc đoạn - HS tiếp nối đọc nhóm đơi - HS nhận xét bạn đọc - Một số học sinh xung phong thi đọc - Đọc đồng - HS đọc HTĐB Câu 1: Những câu văn cho em biết đa sống lâu? Câu 2: Các phận đa tác giả tả hình ảnh nào? Câu 3: Hãy nói đặc điểm bật phận đa? - GV viết bảng ý kiến xem Câu 4: Ngồi hóng mát gốc đa, tác giả thấy cảnh đẹp quê hương? Hoạt động 3/Luyện đọc lại - Yêu cầu HS đọc thầm - GV HD HS đọc diễn cảm - Gọi HS thi đọc trước lớp 3/ Củng cố dặn dò - Qua văn, em thấy tình cảm tác giả với quê hương nào? - Cây đa nghìn năm - Thân chín mười đứa ơm khơng xuể, cành , - HS nêu - Lúa vàng gợn sóng,đàn trâu - HS đọc thầm - HS luyện đọc diễn cảm - HS thi đọc trước lớp - Tả vẻ đẹp đa quê hương, tình yêu tác giả với đa, với quê hương - GV nhận xét tiết học - Về đọc lại chuẩn bị bài: Ai ngoan thưởng Tuần 30 năm 2011 Tập đọc ởng Thứ hai ngày 04 tháng 04 Ai ngoan đợc th- Tiết 88 + 89 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng -Ngắt, nghỉ sau dấu câu cụn từ rõ ý, biết đọc rõ lời nhân vật câu chuyện 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Hiểu nội dung: Bác Hồ yêu thiếu nhi Thiếu nhi phải thật thà, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ (trả lời câu hỏi 1, 3, 4, 5) * HS giỏi trả lời câu hỏi II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK Bảng phụ HDHS đọc câu 10, câu 15 đoạn III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - HS thực hiện, TLCH Cây đa quê hương - Nhận xét , cho điểm - 2/ Dạy mới: ( 30’) Ho¹t ®éng cđa thÇy HĐ1 : GT chủ điểm đọc HĐ2 : Luyện đọc GV đọc mẫu : p/ biệt người dẫn chuyện lời nhân vật HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * HDHS luyện đọc từ khó - Đọc câu ( 1lượt ) - Tổ chức cho HS yếu luyện đọc câu lần ( Đ1 ) *HD đọc ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng (bảng phụ) - Đọc đoạn ( lượt ) - Y/c HS giải nghĩa từ ( SGK) - Đọc nhóm - GV giúp đỡ HS yếu luyện đọc - Tổ chức cho nhóm có tr/độ thi c ( T-CN ) Hoạt động trò HTB - Theo dõi - Đọc thầm GV - HS luyện đọc từ khó:CN-ĐT - Nối tiếp đọc câu - HS yếu nối tiếp đọc lại Đ1 - HS đọc - Nối tiếp đọc đoạn theo y/c - HS thực , lớp theo dõi - Luyện đọc sửa sai nhóm, đổi đoạn đọc cho - nhóm thi đọc/lượt HS yếu đọc lại câu - HD HS nhận xét bình chọn - Cả lớp đọc đồng đoạn - Lớp nhận xét,bình chọn - Cả lớp đọc theo y/c TIẾT Hoạt động 1: Tìm hiểu -GV đọc lại lần HS theo dõi SGK - HS đọc - Các em chạy ùa tới, quây quanh Bác Ai muốn nhìn Bác cho thật rõ HS TB - Bác thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà Y trả bếp, nơi tắm rửa lời * Khi thấy Bác Hồ đến thăm, tình cảm em nhỏ ntn? Câu 1: Bác Hồ thăm nơi trại nhi đồng? - Bác Hồ quan tâm đến thiếu nhi đồng bào *Câu 2:Bác Hồ hỏi em HS gì? ( Dành cho HS khá, giỏi) - Các cháu có vui khơng?/ Các cháu ăn có no khơng?/ Các có mắng phạt cháu khơng?/ Các cháu có thích kẹo khơng? * Những câu hỏi Bác cho em thấy điều Bác? - Bác quan tâm đến việc ăn, ngủ, nghỉ, … cháu thiếu nhi Bác mang kẹo chia cho em - Những ngoan Bác chia kẹo Ai không ngoan không nhận kẹo Bác - Vì Tộ tự thấy hơm chưa ngoan, chưa lời - Vì Tộ biết nhận lỗi./ Vì Tộ dũng cảm nhận lỗi./ Vì người dũng cảm nhận lỗi đáng khen Câu 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho ai? Câu 4: Tại Tộ không dám nhận kẹo Bác cho? Câu 5:Tại Bác khen Tộ ngoan? Luyện đọc lại: Yêu cầu HS đọc phân vai Nhận xét, cho điểm HS 3/ Củng cố – Dặn dò : Thi đọc lại điều Bác Hồ dạy Tuyên dương HS học thuộc lòng điều Bác Hồ dạy Nhận xét tiết học Dặn HS đọc lại chuẩn bị sau: HS thi đọc theo vai (vai người dẫn chuyện, Bác Hồ, em bé, Tộ) CN thực 10 TuÇn 30 2011 TËp ®äc TiÕt 90 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Thø t ngµy 06 tháng 04 năm Cháu nhớ Bác Hồ -Bit ngt nhp thơ hợp lí, bước đầu biết đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 2/ Rèn kĩ đọc hiểu Hiểu nội dung: Tình cảm đẹp đẽ thiếu nhi Việt Nam Bác Hồ kính yêu (trả lời câu hỏi 1, 3, thuộc dòng thơ cuối) *HS khá, giỏi thuộc thơ, trả lời câu hỏi II/Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : SGK, bảng phụ, tranh SGK - Học sinh : SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - HS đọc đoạn TLCH 1,2,4 Bài Ai ngoan thưởng - Nhận xét , cho điểm 2/ Dạy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß Giới thiệu bài: HĐ1/ Luyện đọc: - Giáo viên đọc diễn cảm thơ giọng nhẹ - Theo dõi cách đọc nhàng tình cảm - Hướng dẫn cách đọc - Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ a) Đọc câu: - nối tiếp đọc dòng thơ trongbài b) Đọc đoạn trước lớp: Luyện phát âm đúng: HS nêu từ khó - CN - ĐT đọc, GV ghi bảng HD đọc phát âm c) Đọc đoạn nhóm - học sinh đọc nối tiếp đoạn - học sinh đọc từ giải Luyện đọc ngắt nhịp thơ - CN - ĐT d) Thi đọc - Nhóm đơi 11 HTĐB - Đại diện nhóm thi đọc đoạn - Nhận xét, chọn người đọc hay HĐ2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: Câu 1/ Bạn nhỏ thơ quê đâu? -Bạn nhỏ quê ven sông Ô Lâu GV: Ô Lâu sông chảy qua tỉnh Quảng Trị Thừa Thiên – Huế, đất nước ta bị giặc Mĩ chia làm hai miền vùng vùng bị địch tạm chiếm * Câu 2/ Vì bạn phải “cất thầm” ảnh Bác? -Vì giặc cấm nhân dân ta cất giữ ảnh Bác -Ơ vùng tạm chiếm, địch cấm nhân dân ta treo ảnh Bác Hồ, Bác người lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu giành độc lập, tự Câu 3/Hình ảnh Bác lên ntn qua dòng thơ -Hình ảnh Bác lên đẹp : đơi má đầu? Bác hồng hào, râu, tóc bạc phơ, mắt sáng tựa sao, vầng trán rộng Câu 4/ Tìm chi tiết nói lên tình cảm kính -Đêm đêm, bạn nhớ Bác, mang ảnh Bác yêu Bác Hồ bạn nhỏ? ngắm, bạn hôn ảnh Bác mà ngỡ Bác hôn -Qua câu chuyện bạn nhỏ sống -Thiếu nhi vùng tạm chiếm nói riêng vùng địch tạm chiếm, mang ảnh thiếu nhi nước kính yêu Bác Bác Hồ ngắm với kính u vơ vàn, ta thấy Hồ tình cảm thiếu nhi Bác Hồ? HĐ3/ Học thuộc lòng thơ -Hướng dẫn HS học thuộc lòng đoạn thơ -GV xố dần dòng thơ để lại chữ - HS luyện đọc thuộc lòng đầu dòng -Gọi HS nối tiếp đọc thuộc lòng thơ - Nối tiếp đọc thơ 3/Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà học thuộc lòng thơ, sưu tầm câu chuyện Bác Chuẩn bị sau: Chiếc rễ a trũn 12 Tuần 30 năm 2011 Tập đọc tròn Thứ hai ngày 11 tháng 04 Chiếc rễ đa Tiết 91 + 92 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ c thnh ting - Biết nghỉ sau dấu câu cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vËt bµi 2/ Rèn kĩ đọc hiểu -Hiểu nội dung : Bác Hồ có tình thương bao la người, vật( trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4.) - GDMT: ViƯc lµm cđa Bác Hồ nêu gơng sáng việc nâng niu, gìn giữ vể đẹp môi trờng thiên nhiên , gãp phÇn phơc vơ cc sèng cđa ngêi II/Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ tập đọc SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) -Gọi – HS đọc “Cháu nhớ Bác Hồ” trả lời câu hỏi - HS khác theo dõi, nhận xét - GV nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30) Hoạt động thầy Hot ng1/ Luyn c : - GV đọc mẫu Luyện phát âm từ khó : -Kết hợp giảng từ : -tần ngần, thường lệ, Hướng dẫn cách đọc câu văn dài : - GV đọc mẫu Hướng dẫn đọc : Hoạt động trò HS c: r, ngon ngoốo, lỏ tròn , thường lệ, , nhỏ dần , tần ngần -Đang nghĩ, chưa biết nên làm -Thói quen hay qui định có từ lâu - Đến gần đa,/ Bác thấy rễ đa nhỏ,/ dài ngoằn ngoèo / nằm mặt đất… - HS đọc HS theo dõi, nhận xét 13 HTĐB - Đọc câu - Đọc đoạn - Thi đọc đoạn nhóm - GV nhận xét tun dương -Đọc tồn -Đọc đồng -HS đọc nối tiếp câu - HS nối tiếp đọc đoạn - Đại diện nhóm thi đọc đoạn - Các nhóm nhận xét bình chọn -1 HS đọc - Lớp đọc đồng toàn Tiết Hoạt động 2/ Hướng dẫn tìm hiểu : -1 HS đọc bài, lớp đọc thầm 1/Thấy rễ đa nằm mặt đất Bác bảo - Chú cuộn lại trồng cho mọc tiếp cần vụ làm ? 2/ Bác hướng dẫn cần vụ trồng rễ đa - Cuộn rễ thành vòng tròn , buộc tựa vào hai cộc sau vui hai đầu rễ ? xuống đất 3/ Chiếc rễ đa trở thành câyđa có hình -Một đa có vòm tròn dáng nào? - Thích chui qua chui lại vòng lá… 4/ Các bạn nhỏ thích chơi trò bên đa ? 5/ Hãy nói câu: a Về tình cảm Bác Hồ em thiếu - Bác u q em thiếu nhi / Bác Hồ ln nghĩ đến thiếu nhi /… nhi b Về thái độ Bác Hồ vật xung - Bác thương cỏ , hoa / Bác nâng niu vật / … quanh - GV: Bác Hồ ln dành tình thương bao la cho -HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện cháu thiếu nhi, cho vật xung quanh Bác Hoạt động3/ Luyện đọc lại : -HS tự phân vai - Mỗi nhóm HS đọc lại theo vai -Tuyên dương HS đọc tốt Củng cố dặn dò: + Qua câu chuyện em thấy Bác Hồ có tình cảm -HS trả lời em thiếu nhi ? - Nhận xét tiết học - Bài sau: Cây hoa bên lăng Bác 14 Tuần 30 2011 Tập đọc Bác Thứ t ngày 13 tháng 04 năm Cây hoa bên lăng Tiết 91 + 92 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ c thnh ting - Đọc rành mạch toàn , biết ngắt nghỉ câu văn dài 2/ Rèn kĩ đọc hiểu -Hiểu ND: Cây hoa đẹp từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể niềm tơn kính nhân dân ta Bác II/Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ tập đọc SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) HS đọc“Chiếc rễ đa tròn” TL câu hỏi - Nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30’) Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot ng 1/Luyện đọc - GV đọc mẫu Luyện phát âm : - GV đọc mẫu -HS theo dõi đọc thầm theo - Đọc đoạn trước lớp - Hướng dẫn đọc câu văn dài : Trên bậc tam cấp , / hoa hương chưa đơm , / hoa nhài trắng mịn , / hoa mộc , hoa ngâu kết 15 -1 HS đọc - HS tìm nêu từ khó - HS đọc CN - ĐT - HS nối tiếp đọc đoạn - HS đọc CN HTĐB chùm , / toả hương ngào ngạt - Thi đọc đoạn nhóm - Đọc đồng Hoạt động 2/Tìm hiểu : 1/ Kể tên loại trồng phía trước lăng Bác 2/Những lồi hoa tiếng khắpmọi miền đất nước trồng quanh lăng Bác - Tìm từ ngữ tả hình ảnh cho thấy hoa cố gắng làm đẹplăng Bác 3/ Câu văn cho thấy hoa mang tình cảm ? Hoạt động3/ Luyện đọc lại: - Đại diện nhóm thi đọc - Lớp đọc -Cây vạn tuế , dầu nước , hoa ban -Hoa ban, đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam -Hội tụ, đâm chồi, phô sắc, toả hương thơm -Cây hoa non sơng gấm vóc dâng niềm tơn kính thiêng liêng theo đồn người vào lăng viếng Bác - Nhóm, CN thi đọc lại văn Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau: Chuyện bầu TuÇn 32 năm 2011 Tập đọc tròn Thứ hai ngày 11 tháng 04 Chiếc rễ đa Tiết 91 + 92 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng - Biết nghỉ sau dấu câu cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật 2/ Rèn kĩ đọc hiểu -Hiểu nội dung : Bác Hồ có tình thương bao la người, vật( TL câu hỏi 1, 2, 3, 4.) - GDMT: Việc làm Bác Hồ nêu gơng sáng việc nâng niu, gìn giữ vể đẹp môi trờng thiên nhiên , góp phần phục vụ cuéc sèng cña ngêi II/Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ tập đọc SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’ ) -Gọi – HS đọc “Cháu nhớ Bác Hồ” trả lời câu hỏi - HS khác theo dõi, nhận xét - GV nhận xét ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30’) 16 ... học TuÇn 29 năm 20 11 Tập đọc Thứ hai ngày 28 tháng 03 Những đào Tiết 85 + 86 I/ Mc tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng - Biết ngắt nghỉ chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện lời nhân vật 2/ Rèn... nhận xét tiết học Dặn dò HS nhà học - Chuẩn bị sau: Cây dừa - Nhận xét tiết học TuÇn 28 20 11 TËp đọc Thứ t ngày 23 tháng năm Cây dừa TiÕt 84 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng Đọc rành mạch toàn... trũn 12 Tuần 30 năm 20 11 Tập đọc tròn Thứ hai ngày 11 tháng 04 Chiếc rễ ®a TiÕt 91 + 92 I/ Mục tiêu 1/ Rèn kĩ đọc thành tiếng - BiÕt nghØ h¬i sau dấu câu cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật 2/ Rốn
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP DOC LOP 2 TUAN 28 35, TAP DOC LOP 2 TUAN 28 35

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn