LUYEN TU VA CAU LOP 2

44 75 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:16

Tuần01 năm 2009 Luyện từ câu Tiết 06 Thứ t ngày 26 tháng Từ câu I/ Mc tiêu - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu thông qua tập thực hành - Biết tìm từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2); viết câu nói nội dung tranh( BT3) II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa vật, hoạt động SGK - Bảng phụ ghi nội dung tập - Bút – tờ giấy khổ to để nhóm làm BT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trß I/ Mở đầu Bắt đầu từ lớp 2, em làm quen với tiết học có tên gọi Luyện từ câu Những tiết học giúp em mở rộng vốn từ, biết sử dụng từ ngữ nói viết thành câu HĐ1.Giới thiệu - Ở lớp 1, em biết tiếng Bài học hôm giúp em biết thêm từ câu - Cho HS mở SGK/ HĐ2 Hướng dẫn làm tập Bài tập ( miệng ) - Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu tập: Nghe - Mở SGK, theo dõi tập - HS đọc yêu cầu - HS nghe nắm vững yêu cầu - Chỉ - đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - Đọc tên gọi - HS nêu tên gọi người, vật, việc - Nhóm làm miệng tập - – HS làm lại tập trường; học sinh; chạy; cô giáo; 5.hoa hồng; nhà; xe đạp; múa - HS đọc yêu cầu Bài tập ( miệng ) HTĐB Phát phiếu cho nhóm ghi nhanh từ tìm - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm dán phiếu lên bảng, đọc to kết - Nhận xét kết Nhận xét, kết luận nhóm thắng Bài ( viết ) Hướng dẫn hs quan sát kì2 tranh, thể nội dung tranh câu GV ghi bảng giúp hs ghi nhớ, khắc sâu kiến thức - Tên gọi vật, việc gọi từ - Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày việc 3/ Củng cố, dặn dò (2') - Nhận xét tiết học - Nhắc hs ôn lại bảng chữ gồm chữ học - hs đọc yêu cầu BT, mẫu - HS nối tiếp đặt câu Tranh 1: - Huệ bạn dạo chơi công viên - Sáng hôm ấy, cô giáo dẫn lớp Huệ vào công viên ngắm hoa Tranh 2: - Thấy khóm hồng đẹp, Huệ dừng lại ngắm - Huệ say mê ngắm hồng vừa nở Viết vào hai câu văn thể nội dung tranh Cá nhân nhắc lại ng Tuần02 năm 2009 Luyện từ câu Dấu chấm hỏi Thứ t ngày tháng Từ ngữ học tËp- TiÕt 06 I/ Mục tiêu 1.Mở rộng hệ thống hóa vốn từ liên quan đến học tập.Tìm từ ngữ có tiếng học, có tiếng tập(BT1) 2.Rèn kĩ đặt câu: đặt câu với từ tìm được, (BT2) Sắp xếp lại trật tự từ câu để tạo câu (BT3); Biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi(BT4) II/Đồ dùng dạy học -Thẻ từtừ tạo thành câu BT3 -VBT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs làm lại tập tiết LTVC tuần 2/ Dy bi mi: Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết học HĐ1.Hướng dẫn làm tập Bài tập ( miệng ) -Tìm từ ngữ có tiếng học tiếng tập; -Cả lớp làm VBT GV lớp nhận xét, bổ sung từ ngữ Bài tập ( miệng ) GV hướng dẫn hs đặt câu với từ vừa tìm BT1 GV lớp nhận xét làm bảng xóa Bài tập ( miêng ) Nhận xét chốt lại lời giải HS đọc yêu cầu - hs viết từ có chứa tiếng học: học hành, - hs viết từ có chứa tiếng tập: tập đọc, hs làm bảng xóa Cả lớp làm vào VBT + Bạn Hoa chịu khó học hỏi + Anh tơi chăm tập luyện nên khỏe mạnh - HS đọc yêu cầu - Bác Hồ yêu thiếu nhi Thiếu nhi yêu Bác Hồ Bài tập ( viết ) Yêu cầu hs đọc kĩ câu cho biết câu gì? Cuối câu hỏi em đặt dấu gì? Phát giấy khổ to bút cho hs làm Cả lớp làm VBT Cả lớp nhận xét HTĐB GV lớp nhận xét, kết luận Cần đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu 4.Củng cố, dặn dò ( 2' ) GV nhắc lại kiến thức hs cần khắc sâu Tuần03 Thứ t ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu Từ vật Câu kiểu Ai g×? TiÕt I/ Mục tiêu Nhận biết từ vật ( danh từ ) Tìm từ theo tranh vẽ bảng từ gợi ý (BT1, BT2) Biết đặt câu theo mẫu Ai ( gì, ) gì?(BT3) II/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa vật SGK -Bảng phụ viết nội dung tập -VBT III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ Kiểm tra số hs làm lại BT2, BT3 Tiết LTVC, tuần 2/ Dy bi mi: Hoạt động thầy Gii thiệu : GV nêu MT tiết học H Đ1 Hướng dẫn làm tập Bài tập1 ( miệng ) GV ghi bảng từ ( đội, cơng nhân, tơ, máy bay, voi, trâu, dừa, mía ) Bài tập ( miệng ) Bảng phụ viết sẵn nội dung tập GV lớp nhận xét kết luận: Các từ vật: bạn, thước kẻ, giáo, thầy giáo, bảng, học trò, nai, cá heo, phượng vĩ, sách Bài tập ( viết ) GV nêu yêu cầu bài, viết mẫu lên bảng Ai ( gì, ) Là gì? Bạn Vân Anh học sinh lớp 2A HĐ2 Trò chơi: Đặt câu tiếp sức Cách chơi: HS nêu vế thứ nhất, hs nêu vế thứ VD: HS1: Chị em HS2: sinh viên đại học 3.Cng c, dn dũ ( 3') Hoạt động trò - hs đọc yêu cầu ( Tìm từ vật ) - Cả lớp quan sát tranh, suy nghĩ, tìm từ viết vào VBT - HS phát biểu ý kiến - Cả lớp GV nhận xét - hs đọc yêu cầu (Tìm từ vật) - hs làm bảng phụ - Cả lớp làm VBT - hs đọc mơ hình câu câu mẫu HTĐB - GV nhắc lại kiến thức luyện tập: tìm - HS làm vào VBT từ người, đồ vật, loài vật, cối; đặt câu theo - HS phát biểu ý kiến mẫu: Ai( gì, ) gì? - Dặn hs nhà tập đặt câu theo mẫuvừa học để giới thiệu bạn bè, người thân - Nhiều nhóm tham gia chơi - Mi nhúm hs chi Tuần04 Thứ t ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu Từ vật Từ ngữ ngày, tháng,năm Tiết I/ Mc tiêu 1.Mở rộng vốn từ vật: Tìm số từ ngữ người, đồ vật, vật, cối (BT1) 2.Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian 3.Biết ngắt đoạn văn thành câu trọn ý (BT3) II/Đồ dùng dạy học - Bảng lớp kẻ sẵn bảng phân loại từ vật BT1 - Bảng phụ viết đoạn văn BT3 - VBT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5') hs, hs đặt câu theo mẫu Ai – gì? 2/ Dạy mới: (30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Giới thiệu bài: GV nêu MĐ,YC tiết học HĐ1.Hướng dẫn làm tập Bài tập ( miệng ) - hs đọc yêu cầu - GV nhắc hs điền từ nội dung cột - HS làm vào VBT ( người, đồ vật, vật, cối ) Chữa - Các tổ thi viết tiếp sức GV lớp nhận xét, kết luận nhóm thắng 2.2.Bài tập ( miệng ) - GV nêu yêu cầu ( Đặt trả lời câu hỏi ngày, tháng, năm; tuần, ngày tuần ) - GV lớp nhận xét, bình chọn nhóm đặt trả lời câu hỏi hay Bài tập 3.( viết ) - hs nhìn sách nói theo mẫu - hs hỏi – đáp theo mẫu bàn - Từng cặp hs thi hỏi đáp trước lớp - Cả lớp vỗ tay tán thưởng - hs đọc yêu cầu HTĐB HS trung bình – yếu trả lời - GV nhắc hs ngắt đoạn văn thành câu; - hs làm bảng xóa Sau ngắt câu nhớ viết hoa chữ đầu - Cả lớp làm vào VBT câu, cuối câu đặt dấu chấm - GV giúp hs chữa - Nghe – thực Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn chung áo mưa với Đơi bạn vui vẻ 3.Củng cố, dặn dò: ( 2' ) Nhận xét tiết học; dặn hs nhà tìm thêm từ người, vật, đồ vt, cõy ci Tuần05 năm 2009 Luyện từ câu Ai gì? Thứ t ngày tháng Tên riêng C©u kiĨu TiÕt I/ Mục tiêu 1.Phân biệt từ vật nói chung với tên riêng vật Biết viết hoa tên riêng Việt Nam (BT1); Bước đầu biết viết hoa tên riêng Việt Nam (BT2) 2.Rèn kĩ đặt câu theo mẫu Ai ( gì, -) gì?(BT3) II/Đồ dùng dạy học - – tờ giấy khổ to để hs nhóm làm BT2 - VBT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5') hs Đặt câu hỏi trả lời câu hỏi ngày, tháng, năm; tuần, ngày tuần 2/ Dạy mới:( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu mục tiêu HĐ1: Hướng dẫn làm tập Bài tập ( miệng ) Hướng dẫn H hiểu yêu cầu GV hs lớp nhận xét, kết luận: Các từ cột tên chung không viết hoa ( sông, núi, thành phố, học sinh ) Các từ cột tên riêng dòng sông, núi, thành phố hay người ( Cửu Long, Ba Vì, Huế, Trần Phú Bình ) Những tên riêng phải viết hoa -Gọi hs đọc ghi nhớ SGK/44 Bài tập 2( viết ) Mỗi em viết tên bạn lớp, viết Ho¹t ®éng cđa trß HTĐB hs đọc u cầu HS phát biểu ý kiến Cá nhân - Đồng hs đọc yêu cầu HS trung bình, yếu xác, đầy đủ họ tên Viết tên dòng sơng hay núi, hồ Bài tập 3( viết ) GV hướng dẫn hs năm yêu cầu GV hs lớp nhận xét, kết luận HĐ2: Chấm, chữa GV chấm – Nêu nhận xét để lớp rút kinh nghiệm 3.Củng cố, dặn dò( 2' ) Gọi vài hs nhắc lại cách viết tên riêng Nhận xét tiết học; tuyên dương số em học tốt có cố gắng viết tên bạn ngồi bên cạnh Làm VBT hs viết giấy khổ to, dán lên bảng HS làm VBT Cá nhân đọc to kết Chữa lại cho – hs Cá nhân Vỗ tay tuyên dng Tuần06 Thứ t ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu Câu kiểu Ai gì? Khẳng định, phủ định Tiết Từ ngữ đồ dùng học tập Tiết I/ Mục tiêu 1.Biết đặt câu hỏi cho phận câu xác định ( BT1) 2.Biết đặt câu phủ định ( BT2) 3.MRVT: từ ngữ đồ dùng học tập ẩn tranh cho biết đồ vật dùng để làm gi? (BT3) II/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa BT SGK phóng to -VBT III/ Hoạt động dạy học 1/ A/ Kiểm tra cũ (5') - Đọc hs viết bảng lớp, lớp viết BC số tên:Sông Đà, hồ Than Thở, thành phố Đà Nẵng - hs làm lại tập 3, tuần II/ Dạy mới: (30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu : Nêu mục tiêu HĐ1/Hướng dẫn làm tập hs đọc , đọc mẫu 2.1.Bài tập ( miệng ) HS nối tiếp phát biểu ý kiến Gọi hs đọc yêu cầu Nhắc hs ý đặt câu hỏi cho phận in đậm câu văn cho ( Em – Lan – Tiếng Việt ) GV chép lên bảng câu HTĐB a) Ai học sinh lớp 2? b) Ai hs giỏi lớp? c) Môn học em u thích gì? 2.2.Bài tập ( miệng ) Cá nhân đọc lại câu bảng hs đọc y/cầu – lớp đọc thầm lại HS nối tiếp nói câu có nghĩa giống hai câu b c GV nhận xét, viết lên bảng đủ câu b/ Em khơng thích nghỉ học đâu Em có thích nghỉ học đâu Em đâu có thích nghỉ học c/ Đây đường đến trường đâu Đây có phải đường đến trường đâu Đây đâu có phải đường đến trường 2.3.Bài tập ( viết ) GV nêu yêu cầu Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương Q/Sát tranh; trao đổi N2 Đại diện nhóm nói tên đồ vật tìm được, tác dụng chúng Cả lớp GV nhận xét Cả lớp viết vào VBT Tuần07 Thứ t ngày tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ ngữ môn học Từ hoạt động Tiết I/ Mc tiờu Cng c từ môn học hoạt động người (BT1,BT2 ) Kể nội dung mổi tranh câu (BT3) Chọn từ boạt động thích hợp để điền vào chổ trống câu (BY4) Rèn kĩ đặt câu với từ hoạt động II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa hoạt động người ( BT2, SGK ) - Bảng phụ ghi BT4 VBT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ : (5') 1/ Đặt câu hỏi cho phận câu gạch ( Ai gì? ) - Bé Uyên học sinh giỏi - Mơn học em u thích Mĩ thuật 2/ Tìm cách nói có nghĩagiống nghĩa câu sau: " Em khơng thích nghỉ học " 2/ Dạy mi: (30') Hoạt động thầy Gii thiu bi GV nêu MT tiết học HĐ1: Hướng dẫn làm Bi ( ming ) Hoạt động trß HS nêu:Tiếng Việt, Tốn, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Thể dục, Nghệ thuật HTĐB HS trung bình, yếu Bài tập 2( miệng ) Cho hs mở SGK/59 Nhận xét, ghi nhanh từ lên bảng Bài tập ( miệng ) GV giúp hs nắm yêu cầu bài: Chữa bài: GV nhận xét câu + Bạn gái chăm đọc sách + Bạn trai viết + Bạn học sinh nghe bố giảng Hai bạn gái nói chuyện vui vẻ Bài tập ( Viết ) GV giúp hs nắm vững yêu cầu Chọn từ hoạt động điền vào chỗ trống a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt b) Cô giảng dễ hiểu c) Cô khuyên chúng em chăm học Củng cố, dặn dò: ( 3' ) Nhân xét tiết học ( gồm Âm nhac, Mĩ thuật, Thủ công ) Nêu từ, đọc, viết, làm, nghe, nói HS nêu từ để lập thành câu HS làm vào VBT: Điền từ: dạy, giảng, khuyờn Tuần08 Thứ t ngày 13 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ hoạt động,trạng thái DÊu phÈy TiÕt I/ Mục tiêu 1.Nhân biết từ hoạt động, trạng thái loài vật vật câu.( BT1, BT2) Biết chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống đồng dao Biết dùng dấu phẩy để ngăn cách từ làm chức vụ câu ( BT3) II/Đồ dùng dạy học -Bảng lớp viết số câu để trống từ hoạt động ( để kiểm tra cũ ) -Bảng phụ viết tập 1, -Bảng xóa ghi tập -VBT III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5') em GV viết sẵn lên bảng a)Thầy Thái mơn Tốn b)Tổ trực nhật lớp 2/ Bi mi ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiệu bài: Nêu MT HĐ1/ Hướng dẫn làm bi Bi ( ming ) Hoạt động cđa trß hs đọc u cầu HTĐB GV mở bảng phụ nêu từ hoạt động, trạng Câu 1, trâu, đàn bò từ thái loài vật vât loài vật Câu mặt trời từ vật Làm VBT GV gạch từ hoạt động, trạng HS nêu kết thái câu -3 nói lại lời giải Cả lớp sửa theo lời giải ( ăn, uống, tỏa ) tập ( miệng ) Cả lớp đọc thầm đồng dao Nêu yêu cầu hs làm bảng xóa hs làm bảng xóa Cả lớp đọc đồng đồng dao Chữa Bài tập 3( viết ) hs đọc yêu cầu Bảng viết sẵn câu a từ: học tập, lao động; trả lời cho -Có từ hoạt động người? Các từ câu hỏi làm gì? trả lời cho câu hỏi gì? -Để tách rõ từ trả lời “ Làm gì?” Giữa học tập tốt lao động tốt câu, ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? VBT Chữa hs làm bảng xóa Củng cố, dặn dò( 2' ) - Dặn hs tìm thêm từ hoạt động, trạng Vài hs nhắc lại thái lồi vật, vật Tn 10 Thø t ngµy 27 Trong câu nêu gì? Cõu ch vt gỡ? tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Từ ngữ họ hàng Dấu chÊm, dÊu chÊm hái TiÕt I/ Mục tiêu 1Mở rộng hệ thống hóa vốn từ người gia đình, họ hàng ( BT1, BT2 ); xếp từ người gia đình, họ hàng mà em biết vào nhóm: Họ nội, họ ngoại ( BT3 ) 2Rèn kĩ sử dụng dấu chấm dấu chấm hỏi ( BT4) II/Đồ dùng dạy học - Bảng phụ để hs làm tập - bảng xóa viết nội dung tập - VBT III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 2' ) Nhận xét kiểm tra Tiếng Việt kì1 2/ Bi mi ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: GV nờu mc tiêu tiết học HĐ1 Hướng dẫn làm tập Bài tập Nghe- nắm yêu cầu Giúp hs nắm vững yêu cầu tập Đọc thầm, viết giấy từ 10 HTĐB TuÇn 24 năm 2011 Luyện từ câu Tiết: Thứ t ngày 23 tháng 02 Từ ngữ loài thú Dấu chÊm, dÊu phÈy I/ Mục tiêu - Nắm số loài thú tên, đực điểm loài vật (BT1, BT2) - Biết đặt dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn (BT3) II/Đồ dùng dạy học Tranh minh hoạ Thẻ từ có ghi đặc điểm vật Kẻ bảng tập ,3 III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) - Gọi em lên bảng hỏi đáp theo mẫu - Từng cặp thực hỏi đáp theo mẫu câu :“ Như ?” - Con mèo nhà bạn ? - Con mèo nhà tớ đẹp - Nhận xét đánh giá ghi điểm học sinh 2/ Dạy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy * Gii thiu bi: Hoạt động trò Lng nghe gii thiệu - Nhắc lại tựa HĐ1/Hướng dẫn làm tập: * Bài tập 1: -Gọi học sinh đọc tập - Bài - Chọn cho vật tranh với yêu cầu ta làm ? từ đặc điểm - Treo tranh minh hoạ yêu cầu HS quan sát - Bức tranh vẽ vật ? - Tranh vẽ : cáo , gấu trắng , thỏ , sóc , nai , hổ - Hãy đọc từ đặc điểm mà đưa ? - Lớp đọc đồng - Yêu cầu lớp suy nghĩ làm cá nhân -Lớp làm cá nhân - Gọi em lên bảng nhận thẻ từ gắn vào tên - Ba em lên bảng gắn : vật với đặc điểm - Gấu trắng : tò mò ; cáo : tinh ranh ; Sóc : nhanh nhẹn ; Nai : hiền lành ; Thỏ ; nhút nhát ; Hổ : tợn - Yêu cầu lớp nhận xét bạn - Nhận xét bổ sung bạn *Bài - Yêu cầu trao đổi theo cặp -Hãy chọn tên vật thích hợpvới chổ trống đây: -Lớp chia thành cặp thảo luận - Mời số cặp lên trình bày trước lớp - Đại diện số cặp lên trình bày câu, lớp nhận xét nêu ý nghĩa câu nêu tiếp câu khác 30 HTĐB a/ Dữ Hổ : người nóng tính , tợn b/ Nhát thỏ : người nhút nhát c/ Khoẻ voi : người có sức khoẻ tốt d / Nhanh sóc : người nhanh nhẹn - Gọi HS nhận xét chữa - Nhận xét ghi điểm học sinh * Bài tập 3: - Bài tập yêu cầu làm ? - Treo bảng phụ : - Hãy đọc đoạn văn ? - Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống - Hai em đọc lại đoạn văn - Từ sáng sớm ,Khánh Giang náo nức chờ đợi mẹ cho thăm vườn thú Hai anh em mặc quần áo đẹp , hớn hở chạy xuống cầu Ngoài đường , người xe cộ qua lại mắc cửi Trong vườn thú , trẻ em chạy nhảy tung tăng -Yêu cầu HS lên bảng làm - Yêu cầu lớp làm vào - Yêu cầu em khác nhận xét bạn bảng - Yêu cầu hai học sinh đọc lại đoạn văn ( đọc dấu chấm , dấu phẩy ) - Nhận xét ghi điểm học sinh Củng cố - Dặn dò -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Hai em nêu lại nội dung vừa học -Dặn nhà học xem trước -Về nhà học làm bi cũn li 31 Tuần 25 năm 2011 Luyện từ câu Tiết: Thứ t ngày 02 tháng 03 Từ ngữ sông biển Đặt trả lời câu hái V× I/ Mục tiêu - Nắm số từ ngữ sông biển (BT1, BT2) - Bước đầu biết đặt trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3, BT4) II/Đồ dùng dạy học -Bảng phụ viết sẵn tập H: sgk, III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) Nói thành ngữ so sánh Khỏe trâu Tối bưng Nhanh sóc - Nhận xét đánh giá ghi điểm học sinh 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy H1/Hng dn lm bi tp: * Bài tập : học sinh đọc tập - Yêu cầu lớp chia thành nhóm nhỏ - Yêu cầu lớp nhận xét bạn *Bài - nêu yêu cầu đề -Yêu cầu trao đổi theo cặp - Mời số em lên trình bày trước lớp - Gọi H nhận xét chữa - Nhận xét ghi điểm học sinh Bài tập 3: Bài tập yêu cầu làm -Yêu cầu H lên bảng lm bi Hoạt động trò Tỡm cỏc t ngữ có tiếng biển H làm tiếp sức - tàu biển, cá biển, tơm biển, chim biển, bão biển, sóng biển, lốc biển, mặt biển, - Tìm từ theo nghĩa tương ứng cho trước H làm theo nhóm đơi -Lớp chia thành cặp thảo luận - Đại diện số em lên trình bày : - sơng , suối , hồ - Lớp lắng nghe nhận xét - Đặt câu hỏi cho phần in đậm câu sau : 32 HTĐB Trong câu văn phần in đậm “vì có nước xốy” lí cho việc “Khơng bơi đoạn sơng này” đặt câu hỏi cho lí việc ta dùng cụm từ “Vì sao?” để đặt câu hỏi Câu hỏi tập là: -Khơng bơi đoạn sơng có nước xốy - Tự suy nghĩ làm cá nhân sau tiếp nối phát biểu ý kiến - Lắng nghe hướng dẫn đọc lại câu hỏi:“ Vì khơng bơi đoạn sông ?” * Bài tập 4: Bài tập yêu cầu làm Dựa vào tập đọc “ Sơn Tinh Thuỷ Tinh” để trả lời câu hỏi H làm - a/ Vì Sơn Tinh lấy Mị Nương? - Sơn Tinh lấy Mị Nương chàng mang lễ vật đến trước b/ Vì Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh? - Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh chằng khơng lấy Mị Nương c/ Vì nước ta có nạn lụt lội? - Vì hàng năm Thuỷ Tinh dâng nước để đánh Sơn Tinh - Nhận xét ghi điểm học sinh 3/ Củng cố - Dặn dò -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Hai em nêu lại nội dung vừa học -Dặn nhà học xem trước -Về nhà học làm cỏc bi cũn li 33 Tuần 26 năm 2011 Luyện từ câu Từ Tiết: Thứ t ngày 09 tháng 03 ngữ sông biển Dấu I/ Mục tiêu - Nhận biết số loài cá nước mặn, nước (BT1); kể tên số vật sống nước (BT2) - Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu thiếu dấu phẩy (BT3) II/Đồ dùng dạy học GV : Tranh minh hoạ SGK Bảng giấy ghi BT3 HS : Vở tập III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) - hs lên bảng ghi lại từ có tiếng biển - Nhận xét ghi im 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/Hng dn lm bi tập: Bài tập : Hãy xếp tên loài cá vẽ Hs đọc yêu cầu vào nhóm thích hợp : -GV đính tranh minh hoạ lên bảng -Thảo luận nhóm -Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét kết luận : Cá nước mặn : cá thu, cá chim, ; cá nước : cá mè, cá chép Bài tâp : Kể tên vật sống nước -Hs đọc yêu cầu - Gv cho hs quan sát tranh SGK -Hs trao đổi nhóm -3 nhóm lên bảng ghi lại kết -Nhận xét Hướng dẫn làm BT Mục tiêu : Hs biết đặt dấu phẩy Bài tâp : Những chỗ câu câu -Hs đọc yêu cầu thiếu dấu phẩy ? -Lớp làm vào VBT -GV gợi ý Đính câu văn lên bảng -2 hs lên bảng làm 34 HTĐB -Chấm chữa 3/Củng cố, dặn dò : ( phút) - Cho hs nêu lại loài cá sống nước mặn nước - Nhận xét – Xem lại - Xem chuẩn bị “ On tập kỳ 2“ 35 Tuần 28 năm 2011 Thứ t ngày 23 tháng 03 Từ ngữ Luyện từ câu cối Đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, DÊu phÈy TiÕt: I/ Mục tiêu Nêu số từ ngữ cối (BT1) - Biết đặt trả lời câu hỏi với cụm từ Để làm gì?(BT2); điền dâu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT3) II/ Đồ dùng dạy học Bài tập viết vào tờ giấy to, bút dạ.Bài tập viết bảng lớp III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn làm Bài Gọi HS c yờu cu Hoạt động trò HTB - Kể tên loài mà em biết theo nhóm - HS tự thảo luận nhóm điền tên loại NHÓM mà em biết HỖ Cây LT, TP: lúa, ngơ TRỢ Cây ăn quả: cam, mít Cây lấy gỗ: xoan, xà cừ Cây bóng mát: bàng, bàng lăng Cây hoa: cúc, hồng, mai 36 - Gọi HS lên dán phần giấy - Đại diện nhóm dán kết thảo luận nhóm lên bảng - GV chữa, chọn lấy đầy đủ tên loài giữ lại bảng - Gọi HS đọc tên - HS nhận xét, sửa - Có lồi vừa bóng mát, vừa ăn quả, vừa lấy gỗ cây: mít, nhãn… - GV nhận xét, sửa Bài - Gọi HS lên làm mẫu -HS 1: Người ta trồng bàng để làm gì? - HS 2: Người ta trồng bàng để lấy bóng mát cho sân trường, đường phố, khu công cộng - Gọi HS lên thực hành -10 cặp HS thực hành - Nhận xét cho điểm HS Bài -Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống - Yêu cầu HS lên bảng làm - HS lên bảng HS lớp làm vào - Gọi HS nhận xét, chữa - Vì ô trống thứ lại điền dấu phẩy? - Vì câu chưa thành câu - Vì lại điền dấu chấm vào trống thứ hai? - Vì câu thành câu chữ đầu câu sau Củng cố, dặn dò: viết hoa Chuẩn bị: Từ ngữ cối - Nhận xét tiết học - Nghe nhn xột tit hc 37 Tuần 29 năm 2011 Luyện từ câu Thứ t ngày 30 tháng 03 Từ ngữ cối Đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? Tiết: I/ Mc tiờu - Nêu số từ ngữ cối ( BT1,BT2) - Dựa theo tranh, biết đặt trả lời câu hỏi với cụm từ để làm gì? ( BT3 ) II/ Đồ dùng dạy học - Tranh vẽ Vở tập III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) - HS đặt trả lời câu hỏi “Để làm gì” - Nhận xét bổ sung - Nhận xét đánh giá ghi điểm 2/ Dy bi mi: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi 38 HTB H1/ HD làm tập Bài1: (Miệng ) - GV gắn tranh ảnh loại ăn - Cho HS quan sát số - HS quan sát - Yêu cầu HS kể tên loài - HS kể tên loài Chỉ, nói tên phận ăn phận ăn phận - Gọi HS nhận xét - HS nhận xét - GV nhận xét Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - GV lưu ý HS: Từ tả phận từ hình dáng, màu sắc, tính chất, đặc điểm - GV chia lớp thành nhóm, phát giấy khổ to bút - HS thảo luận theo nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận làm vào phiếu - Đại diện nhóm dán kết đọc - Gọi đại diện nhóm dán kết đọc - GV nhận xét chung - HS nhận xét bổ sung thêm Bài3:( Miệng) - HS quan sát - Yêu cầu HS quan sát tranh - Em nói việc làm bạn nhỏ tranh - HS nêu - HS đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì?( Mẫu) - HS đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì? - Gọi nhiều HS phát biểu ý kiến - HS phát biểu ý kiến - Nhận xét tuyên dươngHS - Nhắc nhở HS tìm từ tả phận Củng cố dặn dò: - Nhận xét đánh giá hc 39 Nhúm h tr Tuần 30 năm 2011 Thứ t ngày 06 tháng 04 Từ ngữ Bác Hồ Luyện từ câu Tiết: 30 I/ Mc tiờu - Nêu đươc số từ ngữ nói tìn cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi tình cảm cháu thiếu nhi Bác (BT1); biết đặt câu với từ tìm BT1 (BT2) - Ghi lại hoạt động vẽ tranh câu ngắn(Bt3) -GD lòng kính u biết ơn sâu sắc toàn dân Bác Hồ II/ Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) GV gọi HS lên viết từ phận từ dùng để tả phận - HS lên bảng viết - Thân : khẳng khiu , sần sùi , - Lá : xanh mướt , xanh non, - Hoa : thơm ngát , tươi sắc , … 40 Nhận xét chung 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy Hoạt động trò H1/HD làm Bài :Tìm từ ngữ : - GV phát phiếu học tập yêu cầu : +Nhóm , tìm từ mục a +Nhóm ,4 tìm từ mục b a Nói lên tình cảm Bác Hồ thiếu nhi.VD : Thương u b Nói lên tình cảm thiếu nhi Bác Hồ VD : Biết ơn -GV nhận xét sửa sai Bài 2: Đặt câu với từ em vừa tìm -GV nhận xét sửa sai + Khi viết chữ đầu câu ta viết ? Cuối câu phải làm ? Bài :Ghi lại hoạt động tranh câu - Gọi HS lên bảng làm lớp làm vào HTĐB - Thảo luận ghi phiếu học tập a.Yêu, thương, yêu quý, quý mến, quan tâm, săn sóc, chăm chút, chăm lo , … b Kính u, kính trọng, tơn kính, nhớ ơn, biết ơn, thương nhớ, … - Đại diên nhóm trình bày - HS đặt câu theo cảm nhận VD :Bác Hồ quan tâm đến thiếu nhi -Chữ đầu câu phải viết hoa cuối câu phải ghi dấu chấm -HS đọc yêu cầu - T1 :Các bạn thiếu nhi thăm lăng Bác - T2 : Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ - T3:Các thiếu nhi trồng nhớ ơn Bác HS yếu ghi h/đ tranh -GV nhận xét sửa sai Củng cố , dặn dò -H nêu từ ngữ nói lên tình cảm Bác Hồ đối - HS trả lời với thiếu nhi? + Đặt câu với từ biết ơn - Nhận xét tiết học TuÇn 31 năm 2011 Luyện từ câu Thứ t ngày 13 tháng 04 Từ ngữ Bác Hồ Dấu chấm, dÊu phÈy TiÕt: 31 I/ Mục tiêu Chọn từ ngữ cho trước để điền vào đoạn văn(BT1), tìm vài từ ngữ ca ngợi Bác Hồ(BT2) - Điền dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống(BT3) II/ Đồ dùng dạy học -Bài tập viết sẵn bảng lớp III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) - GV gọi HS viết câu tập 41 - Nhận xét – Ghi điểm 2/ Dạy mới: ( 30' ) Hoạt động thầy H1.HD lm bi tập: Bài 1: - Yêu cầu - GV Nhận xét Cht li gii ỳng Hoạt động trò - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm lên bảng gắn thẻ từ Bài 2: - HS đọc lại đoạn văn - Chia lớp thành nhóm phát giấy, viết, yêu - HS đọc u cầu cầu - Các nhóm trình bày kết thảo luận - sáng suốt, thông minh, yêu nước, tiết kiệm, yêu đồng bào, giản dị, tài ba, lỗi - GV Nhận xét – Bổ sung lạc, thương dân, hiền từ, phúc hậu, nhân ái, giàu nghị lực, vị tha, tài giỏi Bài 3: - GV yêu cầu + Vì trống thứ ta điền dấu phẩy + Vì trống thứ hai ta lại điền dấu chấm ? + Vậy ô trống thứ điền dấu ? - Nhận xét 3.Củng cố , dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau: Từ trá nghĩa - Dấú chấm, dấú phẩy - HS làm bảng – Lớp làm vào VBT - học sinh đọc kết làm -…Vì “Một hơm” chưa thành câu -…Vì “Bác khơng đồng ý” ó thnh cõu -in du phy Ơ đâu Ơ đâu 42 HTB Ơ đâu Ơ đâu Ơ đâu Ơ đâu thế thế vì làm 43 làm làm làm làm làm làm làm gì? gì? gì? gì? Vì Con 44 ... bài.Chuẩn bị tun 23 Tu n 23 năm 20 11 Luyện từ câu - HS đọc - Nêu yêu cầu - HS làm - HS đọc lại - Hết câu phải dùng dấu chấm Chữ đầu câu phải viết hoa Thứ t ngày 16 tháng 02 Từ ngữ muông thú Đặt 27 trả... học làm tập li 29 Tu n 24 năm 20 11 Luyện từ câu Tiết: Thứ t ngày 23 tháng 02 Từ ngữ vỊ loµi thó – DÊu chÊm, dÊu phÈy I/ Mục tiêu - Nắm số loài thú tên, đực điểm loài vật (BT1, BT2) - Biết đặt... BT2) 2. Rèn kĩ sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.( BT3 ) II/Đồ dùng dạy học -Bảng phụ ghi BT2, BT3 -VBT III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ (5') GV kiểm tra 2, học sinh làm lại tập 1, tu n 13 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN TU VA CAU LOP 2, LUYEN TU VA CAU LOP 2, Bài 2- Cho HS thảo luận nhóm. Sau đó gắn đúng tên các loài chim vào các câu thành ngữ tục ngữ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn