MON Ke chuyen LOP 2

41 58 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:13

Tuần 01 tháng năm 2009 Kể chuyện ngày nên kim Thứ ba ngày 25 Có công mài sắt, có TiÕt 03 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện - Biết kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung  Học sinh khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện 2Rèn kĩ nghe: - Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết đánh giá, nhận xét lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn II/ Đồ dùng dạy học - tranh minh họa truyện SGK III/ Hot ng dy hc HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò I/ M u: GV gii thiệu tiết kể chuyện sách Tiếng Việt Yêu cầu em kể lại câu chuyện học tiết Tập đọc Các câu chuyện kể lại toàn phân vai dựng lại kịch II/ Bài HĐ1.Giới thiệu bài: Nêu MĐYC tiết học HĐ2 Hướng dẫn kể chuyện 2.1/ Kể đoạn câu chuyện theo tranh GV HS nhận xét - Về nội dung - Cách diễn đạt - Cách thể 2.2/ Kể toàn câu chuyện HS nghe – nắm cách kể chuyện HS nghe HS đọc yêu cầu Kể chuyện nhóm + Quan sát tranh, đọc thầm lời gợi ý tranh + Nối tiếp kể đoạn câu chuyện trước nhóm HSTB, Y + Kể trước lớp * HS giỏi định kể lại toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Cả lớp bình chọn HS kể hay Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học, khen ngợi ưu điểm lớp, cá nhân; nêu điểm chưa tốt cần điều chỉnh - Khuyến khích HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe nhớ làm theo lời khun bổ ích câu chuyện Tn năm 2009 Kể chuyện Thứ ba ngày 01 tháng PhÇn thëng TiÕt 12 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa gợi ý SGK kể lại đoạn câu chuyện *HS khá, giỏi kể lại toàn nội dung câu chuyện Phần thưởng - Biết kể chuyện tự nhiên, phối h lời kể với điệu bộ, nét mặt;biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung Rèn kĩ nghe: - Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết nhận xét đánh giá lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học: - Các tranh minh họa câu chuyện - Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung tranh III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' )3 hs nơi tiếp kể lại câu chuyện Có cơng mài sát, có ngày nên kim Gv hs nhận xét, cho điểm học sinh 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi : GV nêu MĐ,YC tiết học HĐ1/ Hướng dẫn kể chuyện 1.1 Kể đoạn theo tranh GV treo tranh GV HS nhận xét 1.2 Kể toàn cõu chuyn Hoạt động trò HTB - HS nghe - HS đọc yêu cầu - Kể chuyện nhóm: + Quan sát tranh minh họa, đọc thầm gợi ý đoạn HS TB, Y + Nối tiếp kể đoạn câu chuyện - Kể chuyện trước lớp: * Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Mỗi HS kể đoạn, em khác kể nối tiếp - Cả lớp nêu nhận xét * HS khá, giỏi xung phong thi kể chuyện HĐ2: Thi kể chuyện Củng cố, dặn dò GV nhận xét tiết học; dặn HS nhà kể li cõu chuyn cho ngi thõn nghe Tuần 03 tháng năm 2010 Kể chuyện Thứ ba ngày 07 Bạn cña Nai Nhá TiÕt 12 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào tranh gợi ý tranh, nhắc lại lời kể Nai nhỏ bạn (BT1); nhắc lại lời cha Nai Nhỏ sau lần nghe kể bạn.(BT2) - Biết kể nối tiếp đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa tập * Bước đầu biết dựng lại câu chuyện theo vai (người dẫn chuyện, Nai Nhỏ, cha Nai Nhỏ) giọng kể tự nhiên, phù hợp với nội dung Rèn kĩ nghe: - Biết lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học -Tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ hs nối tiếp kể lại đoạn câu chuyện Phn thng 2/ Dy bi mi HTB Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Gii thiu bi Yờu cu HS nhắc lại tên câu chuyện đọc tập đọc trước GV nêu MĐ, YC tiết học HĐ1 Hướng dẫn kể chuyện 1.1 Dựa theo tranh nhắc lại lời kể Nai Nhỏ bạn - Yêu cầu HS quan sát kĩ tranh minh họa SGK, nhớ lại lời kể Nai Nhỏ diễn tả hình ảnh 1.2 Nhắc lại lời cha Nai Nhỏ sau lần nghe kể bạn - GV HS nhận xét, bình chọn HS nói tơt HĐ2 Kể lại tồn câu chuyện HS - Nghe, thực - HS đọc yêu cầu * HS giỏi Nhắc lại lời kể lần 1về bạn Nai Nhỏ - HS tập kể theo nhóm - Từng HS nhắc lại lời kể theo tranh - Đại diện nhóm thi nói lại lời kể Nai Nhỏ - HS nhìn lại tranh, nói - HS nhìn tranh, nhớ nhắc lời cha Nai Nhỏ - Các nhóm cử đại diện nhắc lời cha Nai Nhỏ nói với * HS khá, giỏi phân vai dựng lại câu chuyện HSTB,Y Phân vai dựng lại câu chuyện - Các nhóm thi dựng lại câu chuyện Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà tập kể lại câu chuyện học cho bạn bè, người thân nghe - Nghe, rút kinh nghiệm - Cá nhân thc hnh Tuần 04 Thứ ba ngày 15 tháng năm 2009 Bím tóc đuôi Kể chuyện sam Tiết 21 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào trí nhớ tranh minh họa, kể nội dung đoạn 1, câu chuyện (BT1) - Bước đầu kể lại nội dung đoạn lời (BT2) - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện * HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT3) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to - Những mảnh bìa ghi tên nhân vật Hà, Tuấn, thầy giáo, người dẫn chuyện để thực tập kể chuyện theo vai III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện Bạn Nai Nhỏ theo li phõn vai 2/ Dy bi mi Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu bài: GV nêu MĐ,YC tiết học HĐ1.Hướng dẫn kể chuyện 2.1.Kể lại đoạn 1, ( theo tranh minh họa ) Yêu càu HS quan sát tranh SGK, nhớ lại nội dung đoạn 1,2 câu chuyện để kể lại 2.2.Kể lại on -Gvgiải thích cách kể * Phõn vai, dng li cõu chuyn Hoạt động trò HTB HS nghe, thực Quan sát tranh HSTB,Y - 2-3 HS kể đoạn theo tranh - 2-3 HS kể đoạn theo tranh Cả lớp HS nhận xét, động viên HS kể hay HS đọc yc (Kể lại gặp gỡ bạn Hà thầy giáo lời em) -HS tập kể nhóm -Đại diện nhóm thi kể lại đoạn -Cả lớp GV nhận xét HS thực .Cho HS kể lại câu chuyện theo vai HS kể nhóm thi kể chuyện theo vai Nghe rút kinh nghiệm GV HS lớp nhận xét, bình chọn nhóm kể hay Tun dương hs kể tốt Củng cố, dặn dò Nhận xét tiết học, dặn HS nhà kể lại chuyện cho ngườ thõn nghe Tuần 05 Thứ ba ngày 22 tháng năm 2009 Chiếc bút mực Kể chuyện Tiết I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dùa theo tranh kĨ lại đợc đoạn câu chuyện Chiếc bút mực * HS giỏi bớc đầu kể lại đợc toàn c©u chun ( BT2 ) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể li cõu chuyn Bím tóc đuôi sam theo li phõn vai 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy II/ Bài mới: H Đ1/ Giới thiệu bài: GV nêu MDYC tiết học H Đ2/ Hướng dẫn kể chuyện 2.1Kể đoạn theo tranh - GV nêu yêu cầu Hoạt động trò Hs nghe HS quan sỏt tng tranh SGK phân biệt nhân vật (Mai, Lan, Cơ giáo) HS nói tóm tắt nội dung tranh Tranh 1:Cô gọi Lan lên bàn cô lấy mực Tranh 2; Lan khóc qn bút nhà Tranh 3: Mai đưa bút cho Lan mượn Tranh 4: Cô giáo cho Mai viết bút mực Cơ đưa bút cho Mai mượn -Kể chuyện nhóm:HS nối tiếp HTĐB kể đoạn câu chuyện Kể chuyện trước lớp: Đại diện nhóm thi kể chuyện trước 2.2 Kể tồn câu chuyện lớp 3/ Củng cố, dặn dò: Cả lớp giáo viên nhận xét nội Nhắc nhở hs noi gương theo bạn Mai; khuyến dung, cách diễn đạt, cách thể hiện, khích hs nhà kể lại câu chuyện cho người thân giọng kể nghe 3.SH thi kể lại toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nht Tuần 06 Thứ ba ngày 22 tháng năm 2009 Mẩu giấy vụn Kể chuyện Tiết I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dùa theo tranh kĨ lại đợc đoạn câu chuyện Mẩu giấy vụn Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - tranh minh họa SGK phóng to III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo li phõn vai 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy b) Hửụựng daón keồ chuyeọn : HĐ : Kể nhóm - Yêu cầu lớp chia thành nhóm, dựa vào tranh minh họa để kể lại đoạn truyện nhóm H§ : Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể trước lớp - Yêu cầu nhận xét sau lần bạn kể Tranh -Cô giáo cho học sinh thấy gì? - Mẩu giấy vụn nằm đâu ? - Sau coõ noựi gỡ vụựi hoùc sinh ? Hoạt động trß - Lớp chia thành nhóm - Mỗi nhóm em quan sát tranh kể theo đoạn qua tranh - Các nhóm cử đại diện kể Nội dung, cách diễn đạt, cách thể HTĐB - Cô yêu cầu lớp làm ? Tranh -Cả lớp có nghe mẩu giấy nói không? - Bạn trai đứng lên làm ? -Ngheý kiến củabạn trai lớp nào? Tranh 3và - Chuyện xảy sau đó? - Tại lớp lại cười ? H§ 3: Kể lại toàn câu chuyện : - Yêu cầu kể lại câu chuyện theo hình thức phân vai -Thực hành kể lại câu chuyện theo vai - Bình chọn bạn đóng vai hay -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Hướng dẫn lớp bình chọn bạn kể hay 3) Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét đánh giá Tn 07 Thứ ba ngày 22 tháng năm 2009 Ngời thÇy cò KĨ chun TiÕt I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Xác định nhân vật câu chuyện: đội, thầy giáo Dũng ( BT1 ) - Kể nối tiếp đoạn câu chuyện ( BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện; Phân vai dựng lại đoạn câu chuyện ( BT3 ) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị số đồ vật ( mũ đội, kính đeo mắt, cra- vát ) để dựng lại câu chuyện theo vai III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: hs kể lại câu chuyện ChiÕc bót mùc theo lối phân vai 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò H§1) Hướng dẫn kể - Bức tranh vẽ người đoạn : Hỏi: -Bức tranh vẽ cảnh ? đứng nói chuyện trước cửa lớp Ở đâu ? - Dũng , đội tên -Câu chuyện người thầy cũ Khánh thầy giáo HTĐB có nhân vật nào? - Ai nhân vật ? -Chú đội xuất hoàn cảnh ? - Chú đội , đến lớp làm ? - Gọi đến em kể lại đoạn , em kể theo lời Hỏi: - Khi gặp thầy giáo đội làm để thể kính trọng với thầy ? - Chú giới thiệu với thầy giáo ? -Thái độ thầy giáo gặp lại người trò cũ năm xưa ? - Thầy nói với bố Dũng ? - Chú đội - Giữa cảnh nhộn nhòp sân trường chơi -Là bố Dũng đến để tìm gặp thầy giáo - Ba em kể lại đoạn - Bỏ mũ , lễ phép chào thầy - Thưa thầy , em tên Khánh , đứa học trò năm leo cửa sổ lớp bò thầy phạt ạ! - Lúc đầu ngạc nhiên sau cười vui vẻ - À Khánh Thầy nhớ Nhưng hôm thầy có phạt em đâu ! -Vâng thầy không phạt thầy buồn Lúc thầy bảo :“ Trước làm - Nghe thầy nói việc , cần phải nghó đội trả lời thầy ? ! Thôi em thầy không phạt em đâu ! “ -Ba em kể lại đoạn câu -Gọi - em kể lại đoạn chuyện Hỏi: - Tình cảm Dũng - Rất xúc động bố ? - Em Dũng nghó ? -Bố có lần mắc lỗi … Nhớ để không mắc lại H§2)Kể lại toàn câu chuyện : - Ba em tiếp nối - Yêu cầu em tiếp nối em kể đoạn nhaukể lại câu chuyện em đoạn - Hai em kể lại toàn câu - Yêu cầu hai em chuyện kể lại toàn câu chuyện - Nhận xét bạn bình - Hướng dẫn lớp bình chọn chọn bạn kể hay bạn kể hay 3) Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh -Về nhà tập kể lại nhiều giá lần - Dặn nhà kể lại cho nhiều người nghe Tn 08 Thứ ba ngày 29 tháng năm 2009 Ngời mẹ hiỊn KĨ chun TiÕt I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: Dựa theo tranh minh họa , kể lại đoạn câu chuyện Người mẹ hiền HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) Rèn kĩ nghe: Lắng nghe bạn kể chuyện; biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn II/Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ sách giáo khoa III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - 2học sinh kể lại câu chuyện: Người thy c 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò a, Gii thiu bi mi : HTĐB - Ghi đầu bài: b, HD Kể chuyện: * Dựa vào tranh vẽ, kể lại đoạn câu chuyện - Treo tranh ? Hai nhân vật tranh ? Hai cậu trò chuyện với điều - YC kể lời kể - YC kể tiếp đoạn 2,3,4 - Gọi nhóm kể * Kể lại toàn câu chuyện - Nhận xét- đánh giá +học sinh khá,giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2) 4, Củng cố, dặn dò: - Gọi nhóm em lên phân vai kể kết hợp động tác, điệu - Qua chuyện cảm nhận điều gì? - Về nhà tập kể lại câu chuyện - Nhận xét tiết học - Người mẹ hiền Quan sát tranh, đọc lời nhân vật tranh để nhớ n/d đoạn câu chuyện - 1,2 học sinh kể mẫu đoạn + Hai nhân vật tranh Minh Nam, + Minh thầm bảo Nam: “ Ngồi phố có gánh xiếc” rủ Nam trốn học xem Nam tò mò muốn cổng trường khố Minh bảo cậu ta biết có chỗ tường thủng, hai đứa trốn - Nhận xét – bổ sung - Luyện kể theo nhóm - Đại diện nhóm thi kể trước lớp - Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay Lần nhìn sách, lần tự kể theo lời - tổ cử đại diện lên kể tồn câu chuyện trước lớp - Nhận xét n/d, cách thể + Lần 1: GV người dẫn chuyện học sinh vai Nam học sinh vai Minh học sinh vai bác bảo vệ học sinh vai cô giáo + Lần 2: học sinh tự phân vai kể - Nhận xét- bình chọn - học sinh kể tồn câu chuyện - Tình thương u giáo học Tn 10 Thø ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Kể chuyện : Sáng kiến bé Hà Tiết: 10 I/ Mc tiờu Rèn kĩ nói: Dựa vào ý cho trước, kể lại câu chuyện Sáng kiến bé * HS giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) Rèn kĩ nghe: Có khả tập trung nghe bạn kể chuyện; nhận xét, đánh giá II/ Đồ dùng dạy học Bảng phụ viết sẵn ý đoạn 10 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Một trí khơn trăm trớ khụn 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB a/ Gii thiu bi : “Bác sĩ sói” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện Hs nêu u cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe ( Sói gian ngoan định dùng mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thơng minh dùng mẹo trị lại) Tn 24 Thứ ba ngày tháng năm 2010 Quả tim khỉ Kể chuyÖn : 27 TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết dùng trí thong minh để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyn Bỏc s Súi 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB a/ Gii thiu : “Quả tim khỉ” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện theo Hs nêu yêu cầu tranh -Trao đổi nhóm đôi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người than nghe ( Những kẻ bội bạc, dối trá cá Sấu khơng có bn) Tuần 25 Thứ ba ngày 2010 28 tháng năm KĨ chun : S¬n Tinh, Thđy Tinh TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1) dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện (BT2) - HS khá, giỏi biết biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh có thức phòng chống mưa bão II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Quả tim khỉ 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò a/ Giới thiệu : “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện sau -Hs nêu yêu cầu xếp lại thứ tự tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Đại diện nhóm thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Nhận xét tuyên dương : Lời kẻ, diễn đạt học sinh 3/ Củng cố : (5 phút) -Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên điều có ( Nhân dân ta chiến đấu chống lũ thật? lut kiên cường từ nhiều năm -Nhận xét –Kể lại câu chuyện cho người thân nay.) nghe 29 HTB Tuần 26 Kể chuyện : Thứ ba ngày tháng năm 2010 Tôm Càng Cá Con Tiết: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết biết phân vai để dựng lại toàn câu chuyện (BT2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết đoàn kết để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß a/ Giới thiệu : “Tơm cá con” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện -Hs nêu u cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu chuyện theo vai -Nhận xét tuyên dương : Nhóm kể tốt 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu chuyện trước lớp 30 HTĐB -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe ( Tơm Cá có tài riêng, nhờ tình bạn tốt mà Tơm cứu c Cỏ con) Tuần 28 Thứ ba ngày 30 tháng năm 2010 Kho báu Kể chuyện : I/ Mc tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đoạn câu chuyện (BT 1) - HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT 2) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: Bảng ghi sẵn câu gợi ý III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra bi c: 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo gợi ý Bước 1: Kể nhóm - Cho HS đọc thầm yêu cầu gợi ý bảng phụ - Chia nhóm, yêu cầu HS kể đoạn theo gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể - Tổ chức cho HS kể vòng - Yêu cầu nhóm nhận xét, bổ sung bạn kể - Tuyên dương nhóm HS kể tốt - Khi HS lúng túng GV gợi ý đoạn Ví dụ: Đoạn - Nội dung đoạn nói gì? - Hai vợ chồng thức khuya dậy sm nh thờ no? Hoạt động trò - K lại nhóm Khi HS kể em khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn - Mỗi HS trình bày đoạn - HS tham gia kể - Nhận xét theo tiêu chí nêu tuần - Hai vợ chồng chăm - Họ thường đồng lúc gà gáy sáng trở lặn mặt trời - Hai vợ chồng làm việc không lúc ngơi tay - Hai vợ chồng cần cù làm việc, chăm 31 HTĐB - Quả tốt đẹp mà hai vợ chồng đạt được? - Tương tự đoạn 2, b) Kể lại toàn câu chuyện: (HS K-G) - HS kể tồn câu chuyện 3/ Củng cố, dặn dò HS nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị sau: Những đào - Nhận xét học không lúc ngơi tay Đến vụ lúa họ cấy lúa trồng khoai, trồng cà, không đất nghỉ - Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đãgây dựng ngơi đàng hoàng - HS thực theo yêu cầu - HS nghe - Nghe nhận xột tit hc 32 Tuần 29 Thứ ba ngày 06 tháng 04 năm 2010 Kể chuyện : Những đào TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Bước đầu biết tóm tắt nội dung đoạn chuyện cụm từ câu ( BT1) - Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt ( BT2) - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS kể lại chuyện kho báu - HS trả lời - Qua câu chuyện em học gì? - Nhận xét đánh giỏ ghi im 2/ Dy bi mi Hoạt động thÇy Giới thiệu HD kể chuyện a, Tóm tắt nội dung đoạn truyện - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Dựa vào nội dung tóm tắt đoạn 1, tóm tắt on bng li ca mỡnh Hoạt động trò HS đọc yêu cầu mẫu 33 HTĐB - Yêu cầu HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - GV chốt lại tên viết bổ sung tên lên bảng b, Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt tập - Chia lớp thành nhóm HS tập kể nhóm - Gọi đại diện nhóm thi kể - Nhận xét đánh giá tuyên dương - HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - HS nhận xét -Vài HS nêu - HS tập kể nhóm - Đại diện nhóm thi kể - Nhận xét lời kể HS c, Phân vai dựng lại câu chuỵên - Tổ chức cho HS tự hình thành nhóm HS thể theo vai dựng lại câu chuyện - GV lập tổ trọng tài GV nhận xét chấm điểm thi đua - Gọi đại diện nhóm phân vai dựng lại câu chuyện - Nhận xét đánh giá tuyên dương Củng cố dặn dò - Qua câu chuyện nhắc nhở em điều gì? - HS tập kể nhóm theo vai - 3-4 Nhóm HS lên tập kể theo vai - Nhận xét cách đóng vai thể theo vai HS nhóm - Tổ trọng tài nhận xét - Cần phải có lòng nhõn hu 34 Tuần 30 Thứ ba ngày 13 tháng năm 2010 Kể chuyện : Ai ngoan đợc th- ëng TiÕt: 30 I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện (BT2) ; kể lại đoạn cuối theo lời bạn Tộ (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh hoạ SGK (phóng to, có thể) Bảng ghi sẵn gợi ý đoạn HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS phân vai kể lại chuyện Những đào (người dẫn chuyện, ông, Xuân, Vân, Việt) - Nhận xét đánh giá ghi im 35 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu: Hot ng 1: Hng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo tranh Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm yêu cầu nhóm kể lại nội HS kể nhóm Khi HS kể, em khác dung tranh nhóm lắng nghe để nhận xét, góp ý bổ sung cho bạn - Mỗi nhóm HS lên kể Nhận xét bạn kể sau câu chuyện kể lần (3 HS) Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp Yêu cầu HS nhận xét Nếu kể, HS lúng túng GV đưa câu hỏi gợi ý cụ thể sau: Tranh - Bức tranh thể cảnh gì? - Bác Hồ tay dắt hai cháu thiếu nhi - Bác em thiếu nhi đâu? - Bác thiếu nhi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa… - Thái độ em nhỏ sao? - Các em vui vẻ quây quanh Bác, muốn nhìn Bác cho thật rõ Tranh - Bức tranh vẽ cảnh đâu? - Bức tranh vẽ cảnh Bác, cô giáo cháu - Ơ phòng họp, Bác cháu thiếu nhi thiếu nhi phòng họp - Bác hỏi cháu chơi có vui khơng, ăn có nói chuyện gì? no khơng, có mắng phạt cháu khơng, cháu có thích ăn kẹo khơng? - Một bạn thiếu nhi có ý kiến với Bác? - Bạn có ý kiến ngoan ăn kẹo, khơng ngoan khơng Tranh - Tranh vẽ Bác Hồ làm gì? - Vì lớp giáo vui vẻ Bác chia - Bác xoa đầu chia kẹo cho Tộ - Vì Tộ dũng cảm, thật nhận lỗi kẹo cho Tộ? - Mỗi lượt HS thi kể, em kể đoạn b) Kể lại toàn truyện - Yêu cầu HS tham gia thi kể HS kể lại toàn câu chuyện - Gọi HS lên kể toàn câu chuyện HS suy nghĩ phút Nhận xét, cho điểm HS c) Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời Tộ Đóng vai Tộ, em kể lại đoạn cuối câu 36 HTĐB chuyện Vì mượn lời bạn Tộ để kể nên phải xưng “tôi” Gọi HS kể mẫu Đứng nhìn Bác chia kẹo cho bạn, tơi thấy buồn hơm không ngoan Khi Bác đưa kẹo cho tôi, khơng dám nhận lí nhí nói: “Thưa Bác, hơm cháu khơng lời Cháu tự thấy chưa ngoan nên không ăn kẹo” Thật ngạc nhiên, Bác xoa đầu tơi, trìu mến nói: “Cháu biết nhận lỗi ngoan lắm! Cháu nhận phần kẹo bạn khác” Tôi vô sung sướng Đó giây phút đời tơi nhớ đến HS kể Nhận xét, cho điểm HS 3/ Củng cố – Dặn dò : -Qua câu chuyện em học tập bạn Tộ đức tính gì? -Nhận xét tiết học Thật thà, dũng cảm -Dặn HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe -Chuẩn bị sau: Chiếc rễ đa tròn Tn 31 Thø ba ngày 20 tháng 04 năm 2010 Kể chuyện : Chiếc rễ đa tròn Tiết: 31 I/ Mc tiờu 1.Rốn kĩ nói: - Sắp xếp trật tự tranh theo nội dung câu chuyện kể lại đoạn câu chuyện (BT1; BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn kĩ nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe 37 II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ - Bảng viết sẵn nội dung gợi ý đoạn III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: + Gọi HS lên bảng kể chuyện Ai ngoan thưởng + HS kể nối tiếp, HS kể đoạn; HS kể ton chuyn 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi : GV ghi đề Nhắc lại đề HĐ1/ Hướng dẫn kể truyện theo gợi ý: a/ Sắp xếp lại tranh theo trật tự + Gắn tranh không theo thứ tự + Yêu cầu HS nêu nội dung tranh + Quan sát tranh + Yêu cầu HS suy nghĩ xếp lại thứ tự Tranh 1: Bác Hồ hướng dẫn tranh theo trình tự câu chuyện cần vụ cách trồng rễ da Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích thú chui qua vòng tròn, xanh tốt đa non Tranh 3: Bác Hồ vào rễ đa nhỏ nằm mặt đất bảo cần vụ đem trồng + Gọi HS lên dán lại tranh theo thứ tự + Đáp án : – – b/ Kể đoạn chuyện Bước 1: Kể nhóm + Chia nhóm yêu cầu kể lại nội dung đoạn + Mỗi nhóm kể lại, nhóm HS kể đoạn Bước : Kể trước lớp + Gọi đại diện nhóm kể lại đoạn, nhóm + Các nhóm trình nhận xét khác nhận xétĐoạn 1: + Bác Hồ thấy mặt đất? + Bác nhìn thấy rễ đa nhỏ, dài + Nhìn thấy rễ đa Bác nói với cần vụ ? + Bác bảo cần vụ rễ lại trồng cho mọc tiếp Đoạn : + Chú cần vụ trồng rễ đa nào? + Chú cần vụ xới đất vùi rễ xuống + Theo Bác phải trồng rễ đa ntn? + rễ thành vòng tròn bảo cần vụ buộc tựa vào cọc, sau vùi hai đầu rễ xuống đất Đoạn : + Kết việc trồng rễ đa Bác ntn? + Chiếc rễ đa thành đa có vòng tròn + Mọi người hiểu Bác cho trồng rễ đa thành vòng + Bác trồng rễ đa để làm 38 HTĐB tròn để làm gì? chỗ vui chơi mát mẻ đẹp cho cháu thiếu nhi c/ Hướng dẫn kể lại toàn câu chuyện + Gọi HS xung phong lên kể lại chuyện + Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm HS yêu cầu kể nhóm kể trước lớp theo phân vai + Yêu cầu nhận xét lời bạn kể + Câu chuyện khuyên điều gì? 3/ Củng cố - dặn dò: - Qua câu chuyện muốn nói với điều gì? - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện chuẩn bị tiết sau GV nhận xét tiết học 39 + Mỗi HS kể đoạn + Thực hành kể , nhóm HS, sau nhận xét + Nhận xét bạn kể + HS nêu nhận xét Tn 32 KĨ chun : Thứ ba ngày tháng năm 200 Chuyện bầu Tiết: Tuần 33 Kể chuyện : Tiết: Thứ ba ngày năm 200 Bóp nát cam Tuần 34 Kể chuyện : tháng Thứ ba ngày tháng năm 200 Ngời làm ®å ch¬i TiÕt: 40 41 ... trước mi Tuần 22 Thứ ba ngày tháng 20 10 Một trí khôn trăm trí khôn Kể chuyện : Tiết: I/ Mc tiờu 1.Rốn k nng núi: 24 năm - Biết đặt tên cho đoạn truyện (BT1) Kể lại đoạn câu chuyện (BT2) * HS khá,... TuÇn 23 Thứ ba ngày tháng 20 10 Bác sĩ Sói Kể chuyện : Tiết: I/ Mc tiờu 26 năm 1.Rốn k nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2. Rèn... Tuần 24 Thứ ba ngày tháng năm 20 10 Quả tim khØ KĨ chun : 27 TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2. Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: MON Ke chuyen LOP 2, MON Ke chuyen LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn