MON KE CHUYEN HOC KI 2 LOP 2

22 31 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:13

Tuần 19 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2011 chun : Chun mïa TiÕt: 19 I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: -Dựa theo tranh gợi ý tranh, kể lại đoạn ( BT1); biết kể nối tiếp đoạn câu chuyện (BT2) *HS K-G thực BT3 -GDBVMT: Mỗi mùa Xn, Hạ, Thu Đơng đếu có vẻ đẹp riêng gắn bó với người Chúng ta cần có ý thức giữ gìn bảo vệ MT thiên nhiên để sống người ngày thêm đẹp đẽ 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh minh họa Bảng phụ viết lời gợi ý tóm tắt câu chuyện III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò a) Giới thiệu: Tiết kể chuyện hôm quan sát tranh em nhắc đề kể lại câu chuyện “Chuyện bốn mùa” b) Hướng dẫn kể chuyện Hoạt động Hướng dẫn kể đoạn : Trực quan :4 tranh -Quan sát -Phần yêu cầu ? -1 em nêu yêu cầu : Kể lại đoạn câu chuyện học theo tranh -Hoạt động nhóm : Chia nhóm -GV yêu cầu chia nhóm -4 em nhóm kể :lần lượt -GV : Mỗi gợi ý ứng với đoạn truyện em kể đoạn 1trước nhóm Các bạn nhóm nghe chỉnh sửa -Đại diện nhóm lên kể Mỗi em kể đoạn -Nhận xét -Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý thấy HS -Lớp theo dõi, nhận xét lúng túng : -Đông cầm tay Xuân bảo -Tranh : Tranh vẽ ai? HTĐB -Tranh : Tranh vẽ ai? -Tranh : Tranh vẽ ai? Tranh : Tranh vẽ ai? -GV nhận xét  Hoạt động 2:Kể lại tồn câu chuyện : -BT u cầu ? -Gợi ý HS kể chuyện theo đoạn -Cho HS suy nghĩ, kể nhóm -Cho đại diện nhóm kể trước lớp Kể toàn câu chuyện -Xuân dịu dàng nói -Hạ tinh nghịch nói -Thu đặt tay lên vai Đông HS nêu yêu cầu Kể lại toàn câu chuyện Theo dõi Kể nhóm Hs xung phong kể  Hoạt động 3: HS khá, giỏi dựng lại câu chuyện theo vai -BT yêu cầu ? Dựng lại câu chuyện… -Dựng lại chuyện theo vai kể lại câu chuyện cách để nhân vật tự nói lời Theo dõi -HD phân vai, kể nhóm Phân vai kể nhóm - Từng nhóm HS phân vai thi kể trước lớp Từng nhóm kể trước lớp Cùng HS nhận xét -Cùng HS nhận xét 3) Củng cố dặn dò: -Câu chuyện cho ta biết điều gì? -Nhận xét tiết học -Kể lại câu chuyện Chuẩn bị sau Bốn mùa có vẻ đẹp … Nghe Tuần 20 Thứ ba ngày 11 tháng 01 năm 2011 Ông Mạnh thắng Kể chuyện : Thần Gió Tiết: I/ Mục tiêu - 1.Rèn nói: Biết xếp lại thứ tự tranh theo trình tự nội dung truyện (BT1) - Kể lại đoạn câu chuyện theo tranh trình tự * HS KG: Kể lại toàn câu chuyện với giọng kể tự nhiên Đặt tên khác phù hợp với nội dung câu chuyện 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích môn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - GV: tranh minh họa câu chuyện sgk (phóng to có thể) - HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng, phân vai cho HS yêu cầu em dựng lại câu chuyện Chuyện bốn mùa Nhận xét cho điểm HS 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trß Giới thiệu Ghi đề lên bảng Hướng dẫn kể chuyện a) Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện Gọi hs đọc yêu cầu tập Cho hs quan sát tranh Bức tranh vẽ cảnh gì? - Theo dõi mở sgk trang 15 - Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện Oâng Mạnh thắng Thần Gió - Quan sát tranh - Bức tranh vẽ cảnh Thần Gió ông Mạnh uống rượu với HTĐB Đây nội dung thứ câu chuyện? Bức tranh vẽ cảnh gì? Đây nội dung thứ câu chuyện? Quan sát tranh lại cho biết tranh minh họa nội dung thứ chuyện? Nội dung gì? Hãy nêu nội dung tranh thứ Hãy xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện b) Kể lại tồn nội dung câu chuyện Chia nhóm tập kể chuyện nhóm theo đoạn Chia nhóm tập kể chuyện phân vai Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt Đặt tên khác cho câu chuyện Các nhóm thảo luận đưa tên gọi chọn Nhận xét tên gọi học sinh đưa Cho hs giải thích chọn tên 3/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn hs nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị sau: Chim sơn ca cúc tráng thân thiện - Đây nội dung cuối câu chuyện - Bức tranh vẽ cảnh ông Mạnh vác cây, khiêng đá để dựng nhà - Đây nội dung thứ hai câu chuyện - Bức tranh minh họa nội dung thứ chuyện Đó Thần Gió xơ ơng Mạnh ngã lăn quay - Thần Gió sức tìm cách để xơ đổ ngơi nhà ơng Mạnh phải bó tay, nhà ông Mạnh đứng vững cối xung quanh bị đổ rạp - HS lên bảng xếp lại thứ tự tranh: 4, 2, 3, - HS tập kể lại tồn câu chuyện nhóm Các nhóm thi kể theo hai hình thức -HS nối tiếp phát biểu ý kiến Ví dụ: Con người thắng gió ntn? / Ơng Mạnh Thần Gió / Ơng Mạnh Thần Gió kết bạn với ntn? / Bạn ơng Mạnh / Chuyện Thần Gió ngơi nh ca ụng Mnh Tuần 21 Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Chim sơn ca cúc tr¾ng chun : TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: Dựa theo gợi ý, kể lại đoạn câu chuyện * HS giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: Bảng gợi ý tóm tắt đoạn câu chuyện H; sgk III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: -Gọi em lên bảng nối tiếp kể lại câu chuyện“ Ơng Mạnh thắng Thần Gió” - Nhận xét ghi điểm học sinh 2/ Dạy Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: 1.Dựa vào gợi ý đây, kể lại H kể theo nhóm 4, theo gợi ý đoạn câu chuyện: Chim sơn ca cúc trắng HTĐB Kể lại toàn nội dung câu chuyện - Mời H kể lại toàn câu chuyện - Gv nhận xét tuyên dương nhóm kể Dành cho H giỏi tốt 3) Củng cố dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá - Dặn nhà kể lại cho nhiều người nghe -Về nhà tập kể lại nhiều lần cho người khác nghe -Học xem trước TuÇn 22 Thứ ba ngày 25 tháng 01 năm 2011 Một trí khôn trăm trí khôn Kể chuyện : Tiết: I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Biết đặt tên cho đoạn truyện (BT1) Kể lại đoạn câu chuyện (BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích môn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Chim sơn ca bơng cúc trắng 2/ Dạy Ho¹t động thầy Hoạt động trò a.Gii thiu: b Hướng dẫn kể chuyện + Đặt tên cho đoạn chuyện - Gọi HS đọc yêu cầu - Bài cho ta mẫu ntn? - Bạn cho biết, tác giả sgk lại đặt tên cho đoạn truyện Chú Chồn kiêu ngạo? HS đọc yêu cầu - Hs nêu - Vì đoạn truyện kể kiêu ngạo, hợm hĩnh Chồn Nó nói với Gà Rừng có trăm trí khơn, - Tên đoạn truyện phải thể nội dung đoạn truyện - HS suy nghĩ trả lời Ví dụ: Chú Chồn hợm hĩnh/ Gà Rừng khiêm tốn gặp Chồn kiêu ngạo/ - Vậy theo em, tên đoạn truyện phải thể - Chồn có trí khơn?/ Một trí điều gì? khơn gặp trăm trí khơn - HS làm việc theo nhóm nhỏ - HS nêu tên cho đoạn truyện - Hãy suy nghĩ đặt tên khác cho đoạn mà thể nội dung đoạn truyện - Yêu cầu HS chia thành nhóm Mỗi nhóm HS, - Mỗi nhóm HS kể lại đọc lại truyện thảo luận với để đặt đoạn câu chuyện Khi HS kể tên cho đoạn truyện HS khác lắng nghe để nhận xét, bổ sung cho bạn - Gọi nhóm trình bày ý kiến Sau lần HS Các nhóm trình bày, nhận xét phát biểu ý kiến, GV cho lớp nhận xét đánh giá xem tên gọi phù hợp chưa + Kể lại đoạn truyện Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm HS yêu cầu HS kể lại nội dung đoạn truyện nhóm Bước 2: Kể trước lớp - Gọi nhóm kể lại nội dung đoạn nhóm khác nhận xét, bổ sung nội dung thấy nhóm bạn kể thiếu Đoạn - Gà Rừng Chồn đôi bạn thân Chồn có tính xấu gì? - Chồn tỏ ý coi thường bạn ntn? Đoạn - Chuyện xảy với đôi bạn? - Chồn ngầm coi thường bạn - Hỏi Gà Rừng: “Cậu có trí khơn?” Gà Rừng nói “Mình có trí khơn” Chồn kiêu ngạo nói: “Ít sao? Mình có hàng trăm.” - Đơi bạn gặp người thợ săn, chúng HTĐB - Người thợ săn làm gì? - Gà Rừng nói với Chồn? - Lúc Chồn ntn? Đoạn - Gà Rừng nói với Chồn? - Gà nghĩ mẹo gì? Đoạn - Sau nạn thái độ Chồn sao? - Chồn nói với Gà Rừng? vội nấp vào hang - Reo lên lấy gậy chọc vào lưng - Cậu có trăm trí khơn, nghĩ kế - Chồn sợ hãi, buồn bã nên chẳng trí khơn đầu - Mình làm thế, cậu nhé! - Nó giả vờ chết Người thợ săn tưởng gà liền quẳng xuống đám cỏ Nó vùng chạy, ơng ta đuổi theo, tạo thời cho Chồn chạy biến vào rừng - Khiêm tốn - Một trí khơn cậu trăm trí khơn + HS kể lại tồn câu chuyện* Dành cho HS khá, giỏi - GV cho HS lên liên tiếp kể lại nội dung câu - HS kể nối tiếp chuyện Củng cố – dặn dò: - Theo em câu chuyện khuyên em điều gì? - Dặn HS nhà kể chuyện cho người thân nghe chuẩn bị sau TuÇn 23 Thứ ba ngày 08 tháng 02 năm 2011 Bác sĩ Sãi chun : TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Một trí khơn trăm trí khơn 2/ Dạy Ho¹t động thầy Hoạt động trò HTB a/ Gii thiệu : “Bác sĩ sói” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện Hs nêu yêu cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe ( Sói gian ngoan định dùng mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị li) Tuần 24 Thứ ba ngày 15 tháng 02 năm 2011 chun : TiÕt: Qu¶ tim khØ I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết dùng trí thong minh để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Bác sĩ Sói 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trß HTĐB a/ Giới thiệu : “Quả tim khỉ” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện theo Hs nêu yêu cầu tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu -Nêu yêu cầu chuyện theo vai -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu -Nhận xét tuyên dương chuyện 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người than nghe ( Những kẻ bội bạc, dối trá cá Sấu khơng có bạn) Tn 25 Thø ba ngày 22 tháng 02 năm 2011 Kể chuyện : Sơn Tinh, Thñy Tinh TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1) dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện (BT2) - HS khá, giỏi biết biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn 10 - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh có thức phòng chống mưa bão II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Quả tim khỉ 2/ Dạy Hoạt động thầy Hoạt động trò HTĐB a/ Giới thiệu : “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện sau -Hs nêu yêu cầu xếp lại thứ tự tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Đại diện nhóm thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Nhận xét tuyên dương : Lời kẻ, diễn đạt học sinh 3/ Củng cố : (5 phút) -Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên điều có ( Nhân dân ta chiến đấu chống lũ thật? lut kiên cường từ nhiều năm -Nhận xét –Kể lại câu chuyện cho người thân nay.) nghe TuÇn 26 Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm 2011 Kể chuyện : Tôm Càng Cá Con Tiết: I/ Mc tiờu 1.Rèn nói: 11 - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết biết phân vai để dựng lại toàn câu chuyện (BT2) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích môn học Kể lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết đoàn kết để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: HS lên bảng kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß HTĐB a/ Giới thiệu : “Tơm cá con” *Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện *Y/C hs kể lại đoạn câu chuyện -Hs nêu u cầu theo tranh -Trao đổi nhóm đơi -Đại diện kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể *Hoạt động : Kể toàn câu chuyện -Y/C kể toàn câu chuyện Kể lại câu chuyện theo vai -Nhận xét tuyên dương : Nhóm kể tốt 3/ Củng cố : (5 phút) -Y/C hs nêu ý nghĩa câu chuyện? -Nhận xét –Kể lại chuyện cho người thân nghe -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong kể -Thi kể trước lớp -Nhận xét lời bạn kể -Các nhóm phân vai thi kể lại câu chuyện trước lớp ( Tơm Cá có tài riêng, nhờ tình bạn tốt mà Tơm cứu Cá con) Tuần 28 Thứ ba ngày 22 tháng năm 2011 Kho b¸u chun : I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: 12 - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đoạn câu chuyện (BT 1) - HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT 2) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: Bảng ghi sẵn câu gợi ý III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra c: 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo gợi ý Bước 1: Kể nhóm - Cho HS đọc thầm yêu cầu gợi ý bảng phụ - Chia nhóm, ycầu HS kể đoạn theo gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể - Tổ chức cho HS kể vòng - u cầu nhóm nhận xét, bổ sung bạn kể - Tuyên dương nhóm HS kể tốt - Khi HS lúng túng GV gợi ý đoạn Đoạn - Nội dung đoạn nói gì? - Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm thê nào? - Kể lại nhóm Khi HS kể lớp theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung - Mỗi HS trình bày đoạn - HS tham gia kể - Nh xét theo tiêu chí nêu tuần HTĐB - Hai vợ chồng chăm - Họ thường đồng lúc gà gáy sáng trở lặn mặt trời - Hai vợ chồng làm việc không lúc ngơi tay - Hai vợ chồng cần cù làm việc, chăm không lúc ngơi tay Đến vụ lúa họ cấy lúa trồng khoai, trồng cà, không đất nghỉ - Quả tốt đẹp mà hai vợ chồng đạt được? - Nhờ làm lụng chuyên cần, họ đãgây dựng ngơi đàng hoàng - Tương tự đoạn 2, - HS thực theo yêu cầu b) Kể lại toàn câu chuyện: (HS K-G) - HS kể tồn câu chuyện HS nghe 3/ Củng cố, dặn dò HS nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bị sau: Những đào - Nhận xét học - Nghe nhn xột tit hc Tuần 29 Thứ ba ngày 29 tháng 03 năm 2011 Kể chuyện : Những đào TiÕt: 13 I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Bước đầu biết tóm tắt nội dung đoạn chuyện cụm từ câu ( BT1) - Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt ( BT2) - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT3) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS kể lại chuyện kho báu - HS trả lời - Qua câu chuyện em học gì? - Nhận xét ỏnh giỏ ghi im 2/ Dy bi mi Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu HD kể chuyện a, Tóm tắt nội dung đoạn truyện - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Dựa vào nội dung tóm tắt đoạn 1, tóm tắt đoạn lời - GV chốt lại tên viết bổ sung tên lên bảng b, Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt tập - Chia lớp thành nhóm HS tập kể nhóm - Gọi đại diện nhóm thi kể - Nhận xét đánh giá tuyên dương c, Phân vai dựng lại câu chuỵên - Tổ chức cho HS tự phân vai dựng lại câu chuyện - GV HS nhận xét chấm điểm thi đua - Gọi đại diện nhóm phân vai dựng lại chuyện - Nhận xét đánh giá tuyên dương Củng cố dặn dò - Qua câu chuyn nhc nh em iu gỡ? Hoạt động trò HTĐB HS đọc yêu cầu mẫu - HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - HS nhận xét -Vài HS nêu - HS tập kể nhóm - Đại diện nhóm thi kể - Nhận xét lời kể HS - HS tập kể nhóm theo vai 3-4 Nhóm HS lên tập kể theo vai - Nhận xét cách đóng vai thể theo vai HS nhóm - Tổ trọng tài nhận xét - Cần phải cú tm lũng nhõn hu Tuần 30 Thứ ba ngày 05 tháng năm 2011 14 Kể chuyện : Ai ngoan đợc th- ởng Tiết: 30 I/ Mc tiờu 1.Rèn nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện - HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện (BT2) ; kể lại đoạn cuối theo lời bạn Tộ (BT3) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh hoạ SGK (phóng to, có thể) Bảng ghi sẵn gợi ý đoạn HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: - HS phân vai kể lại chuyện Những đào (người dẫn chuyện, ông, Xuân, Vân, Việt) - Nhận xét ỏnh giỏ ghi im 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu: Hot ng 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Kể lại đoạn truyện theo tranh Bước 1: Kể nhóm - GV chia nhóm yêu cầu nhóm kể lại nội HS kể nhóm Khi HS kể, em khác dung tranh nhóm lắng nghe để nhận xét, góp ý bổ sung cho bạn - Mỗi nhóm HS lên kể Nhận xét bạn kể sau câu chuyện kể lần (3 HS) Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp Yêu cầu HS nhận xét Nếu kể, HS lúng túng GV đưa câu hỏi gợi ý cụ thể sau: Tranh - Bức tranh thể cảnh gì? - Bác Hồ tay dắt hai cháu thiếu nhi - Bác em thiếu nhi đâu? - Bác thiếu nhi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa… 15 HTĐB - Thái độ em nhỏ sao? - Các em vui vẻ quây quanh Bác, muốn nhìn Bác cho thật rõ Tranh - Bức tranh vẽ cảnh đâu? - Bức tranh vẽ cảnh Bác, giáo cháu thiếu nhi phòng họp - Ơ phòng họp, Bác cháu thiếu nhi - Bác hỏi cháu chơi có vui khơng, ăn có nói chuyện gì? no khơng, có mắng phạt cháu khơng, cháu có thích ăn kẹo khơng? - Một bạn thiếu nhi có ý kiến với Bác? - Bạn có ý kiến ngoan ăn kẹo, khơng ngoan khơng Tranh - Tranh vẽ Bác Hồ làm gì? - Bác xoa đầu chia kẹo cho Tộ - Vì lớp giáo vui vẻ Bác chia - Vì Tộ dũng cảm, thật nhận lỗi kẹo cho Tộ? - Mỗi lượt HS thi kể, em kể đoạn b) Kể lại toàn truyện - Yêu cầu HS tham gia thi kể HS kể lại toàn câu chuyện - Gọi HS lên kể toàn câu chuyện HS suy nghĩ phút Nhận xét, cho điểm HS c) Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời Tộ Đóng vai Tộ, em kể lại đoạn cuối câu chuyện Vì mượn lời bạn Tộ để kể nên phải xưng “tơi” Gọi HS kể mẫu Đứng nhìn Bác chia kẹo cho bạn, tơi thấy buồn hôm không ngoan Khi Bác đưa kẹo cho tơi, tơi khơng dám nhận lí nhí nói: “Thưa Bác, hôm cháu không lời cô Cháu tự thấy chưa ngoan nên khơng ăn kẹo” Thật ngạc nhiên, Bác xoa đầu tơi, trìu mến nói: “Cháu biết nhận lỗi ngoan lắm! Cháu nhận phần kẹo bạn khác” Tôi vô sung sướng Đó giây phút đời tơi nhớ đến HS kể Nhận xét, cho điểm HS 3/ Củng cố – Dặn dò : -Qua câu chuyện em học tập bạn Tộ đức tính gì? Thật thà, dũng cảm -Nhận xét tiết học -Dặn HS nhà kể lại chuyện cho người thân nghe -Chuẩn bị sau: Chiếc rễ đa tròn 16 Tuần 31 Thứ ba ngày 12 tháng 04 năm 2011 Kể chuyện : Chiếc rễ đa tròn Tiết: 31 I/ Mục tiêu 1.Rèn nói: - Sắp xếp trật tự tranh theo nội dung câu chuyện kể lại đoạn câu chuyện (BT1; BT2) * HS khá, giỏi biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ - Bảng viết sẵn nội dung gợi ý đoạn III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: + Gọi HS lên bảng kể chuyện Ai ngoan thưởng + HS kể nối tiếp, HS kể đoạn; HS k ton chuyn 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi : GV ghi đề Nhắc lại đề HĐ1/ Hướng dẫn kể truyện theo gợi ý: a/ Sắp xếp lại tranh theo trật tự + Gắn tranh không theo thứ tự + Yêu cầu HS nêu nội dung tranh + Quan sát tranh + Yêu cầu HS suy nghĩ xếp lại thứ tự Tranh 1: Bác Hồ hướng dẫn tranh theo trình tự câu chuyện cần vụ cách trồng rễ da Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích thú chui qua vòng tròn, xanh tốt đa non Tranh 3: Bác Hồ vào rễ đa nhỏ nằm mặt đất bảo cần vụ đem trồng + Gọi HS lên dán lại tranh theo thứ tự + Đáp án : – – b/ Kể đoạn chuyện Bước 1: Kể nhóm 17 HTĐB + Chia nhóm yêu cầu kể lại nội dung đoạn nhóm Bước : Kể trước lớp + Gọi đại diện nhóm kể lại đoạn, nhóm khác nhận xétĐoạn 1: + Bác Hồ thấy mặt đất? + Nhìn thấy rễ đa Bác nói với cần vụ ? Đoạn : + Chú cần vụ trồng rễ đa nào? + Mỗi nhóm kể lại, HS kể đoạn + Các nhóm trình nhận xét + Bác nhìn thấy rễ đa nhỏ, dài + Bác bảo cần vụ rễ lại trồng cho mọc tiếp + Chú cần vụ xới đất vùi rễ xuống + rễ thành vòng tròn bảo cần vụ buộc tựa vào cọc, sau vùi hai đầu rễ xuống đất + Theo Bác phải trồng rễ đa ntn? Đoạn : + Kết việc trồng rễ đa Bác ntn? + Chiếc rễ đa thành đa có vòng tròn + Mọi người hiểu Bác cho trồng rễ đa thành vòng + Bác trồng rễ đa để làm tròn để làm gì? chỗ vui chơi mát mẻ đẹp cho cháu thiếu nhi c/ Hướng dẫn kể lại toàn câu chuyện + Gọi HS xung phong lên kể lại chuyện + Mỗi HS kể đoạn + Chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm HS yêu + Thực hành kể , nhóm HS, sau cầu kể nhóm kể trước lớp theo phân vai nhận xét + Yêu cầu nhận xét lời bạn kể + Nhận xét bạn kể + Câu chuyện khuyên điều gì? 3/ Củng cố - dặn dò: - Qua câu chuyện muốn nói với điều gì? + HS nêu nhận xét - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện chuẩn bị tiết sau GV nhận xét tiết học 18 sTuÇn 20 Thứ ba ngày 11 tháng 01 năm 2011 Kể chuyện : Ông Mạnh thắng Thần Gió Tiết: 20 I/ Mc tiêu 1.Rèn nói: - Sắp xếp lại thứ tự tranh theo trình tự câu chuyện Ơng Mạnh thắng Thần Gió - Dựa vào tranh minh họa, kể lại đoạn toàn câu chuyện với giọng kể tự nhiên, biết kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt cho phù hợp - Đặt tên khác phù hợp với nội dung câu chuyện 2.Rèn nghe: - Biết nghe nhận xét lời kể bạn - Ham thích mơn học Kể lại cho người thân nghe II/Đồ dùng dạy học: GV: tranh minh họa câu chuyện sgk (phóng to có thể) - HS: SGK III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: Chuyện bốn mùa - Gọi HS lên bảng, phân vai cho HS yêu cầu HS dựng lại câu chuyện Chuyện bốn mùa - Nhận xét cho im HS 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò a/ Gii thiu bi Hot động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện 19 HTĐB Gọi HS đọc yêu cầu tập Sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện Ông Mạnh - Treo tranh cho HS quan sát tranh thắng Thần Gió - Hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Quan sát tranh - Bức tranh vẽ cảnh Thần Gió ơng Mạnh uống rượu với - Đây nội dung thứ câu chuyện? thân thiện - Đây nội dung cuối - Hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? câu chuyện - Bức tranh vẽ cảnh ông Mạnh vác cây, khiêng đá để dựng - Đây nội dung thứ câu chuyện? nhà - Đây nội dung thứ hai câu - Quan sát tranh lại cho biết chuyện tranh minh họa nội dung thứ - Bức tranh minh họa nội dung chuyện Nội dung gì? thứ chuyện Đó Thần - Hãy nêu nội dung tranh thứ Gió xơ ông Mạnh ngã lăn quay - Thần Gió sức tìm cách để xơ đổ ngơi nhà ơng Mạnh phải bó tay, ngơi nhà ơng Mạnh đứng vững cối xung quanh bị đổ - Hãy lại thứ tự cho tranh theo rạp nội dung câu chuyện - HS lên bảng xếp lại thứ tự tranh: 4, 2, 3, b) Kể lại toàn nội dung truyện - GV chia HS thành nhóm nhỏ Một số - HS tập kể lại toàn câu chuyện nhóm có em, số nhóm có em giao nhóm nhiệm vụ cho em tập kể lại chuyện nhóm: + Các nhóm có em kể chuyện theo hình thức nối tiếp Mỗi em kể đoạn truyện tương ứng với nội dung tranh + Các nhóm có em kể theo hình thức phân vai: người dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió - Các nhóm thi kể theo hai hình - Tổ chức cho nhóm thi kể thức - Nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt  Hoạt động 2: Đặt tên khác cho câu chuyện - HS nối tiếp phát biểu ý kiến - Yêu cầu nhóm thảo luận đưa tên 20 gọi mà chọn - Nhận xét tên gọi mà HS đưa Nêu cho HS giải thích lại đặt tên cho câu chuyện? Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS nhà kể lại truyện cho người thân nghe chuẩn bị sau Chuẩn bị: Chim sơn ca cúc trắng 21 Ví dụ: Con người thắng gió ntn? / Ơng Mạnh Thần Gió / Ơng Mạnh Thần Gió kết bạn với ntn? / Bạn ơng Mạnh / Chuyện Thần Gió ngơi nhà ông Mạnh… 22 ... đơi - ại diện k trước lớp -Nhận xét lời bạn k *Hoạt động : K toàn câu chuyện -Y/C k toàn câu chuyện -Nêu yêu cầu -Hs giỏi xung phong k - ại diện nhóm thi k trước lớp -Nhận xét lời bạn k -Nhận... mẫu - HS làm nháp tiếp nối phát biểu ý kiến - HS nhận xét -Vài HS nêu - HS tập k nhóm - Đại diện nhóm thi k - Nhận xét lời k HS - HS tập k nhóm theo vai 3-4 Nhóm HS lên tập k theo vai - Nhận... chuyện (BT2) 2. Rèn k nghe: - Biết nghe nhận xét lời k bạn - Ham thích môn học K lại cho người thân nghe -Giáo dục học sinh biết đoàn k t để giải khó khăn II/Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh SGK III/
- Xem thêm -

Xem thêm: MON KE CHUYEN HOC KI 2 LOP 2, MON KE CHUYEN HOC KI 2 LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn