Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

23 34 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:12

diography, 6th Edition 2005 20 DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG VNTMNT Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 21 VNTMNT BÁN CẤP & CẤP CẤP BÁN CẤP Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Suy kiệt cấp, nặng Sụt cân Sốt cao Sốt vừa khơng sốt Tăng bạch cầu Bạch cầu máu bình thường giảm Gamma globulins bình thường Gamma globulins tăng Clin Infect Dis 2001 Jul 15;33(2):203–9 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Topol, Eric J Textbook of Cardiovascular Medicine, 3rd Edition 2007 Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed 2007 Valentin Fuster Infective Endocarditis Hurst's The Heart 12th 2008 Gilbert Habib et al The Task Force on the prevention, Diagnosis and Treatment of infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 2009 23 ... VNTMNT BÁN CẤP & CẤP CẤP BÁN CẤP Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Thời gian triệu chứng khởi phát đến chẩn đoán: tuần Suy kiệt cấp, nặng Sụt cân Sốt cao Sốt vừa không sốt Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn