CHINH TA LOP 2 t10 18

51 51 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Tuần 01 Thứ ba ngày 25 tháng năm 2009 Chính tả Có công mài sắt, có ngày nên kim TiÕt 04 I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép xác tả; trình bày hai câu văn xuôi ; chữ đầu câu viết hoa; chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào ô- Không mắc lỗi tả đoạn trích Biết cách trình bày đoạn văn Chữ đầu câu viết hoa Viết hoa đầu đoạn lùi vào ô Củng cố quy tắc viết c – k – Làm tập 2,3, 2- Học bảng chữ - Điền chữ vào ô trống theo tên chữ - Thuộc lòng tên chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn - Vở tập, bảng phụ viết tập 1, III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HD chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập 1/ Dy bi mi ( 30' ) Hoạt động thÇy Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc đoạn chép - Đoạn chép từ nào? - Đoạn lời ai? - Bà cụ nói gì? - Đoạn chép có câu? Cuối câu có dấu gì? - Chữ tả viết hoa? - Chữ đầu đoạn viết nào? b) Luyện viết tiếng khó: - Gạch chân chữ dễ viết sai bảng - Nhắc hs nhìn bảng đọc cụm từ viết c) Chấm, chữa bài: - HD hs tự chấm - Chấm – - Nhận xét: Nội dung, chữ, cách trình bày HĐ3/ Hướng dẫn làm Bi 2: C hay K Hoạt động trß HS đọc đoạn chép Có cơng mài sắt có ngày nên kim Của bà cụ nói với cậu bé Mỗi ngày…thành tài câu / dấu chấm Mỗi, giống Lùi vào ô, viết hoa - HS viết bảng - Ngày, mài, sắt, kim - HS đọc lại - HS chép - Gạch chân từ sai - viết lại HTĐB HS TB, Y - Nêu yêu cầu: Bài tập 3: Viết chữ thiếu Luyện đọc thuộc bảng chữ Xóa dần chữ - HS làm mẫu - HS làm bảng phụ - Cả lớp làm VBT Cá nhân - Cả lớp CN- ĐT - Đọc bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Chuẩn bị “Tự thuật” Họ tên, nơi sinh, quê quán Tuần 01 tháng năm 2009 Chính tả Tiết 07 rồi? Thứ năm ngày 27 Ngày hôm qua đâu I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Nghe, viết xác khổ thơ cuối bài: “Ngày hơm qua đâu rồi?” Trình bày hình thức thơ chữ Chữ đầu dòng viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp Viết tiếng: lại, chăm chỉ, ngày Làm tập 3, * HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu SGK trước viết tả 2- Tiếp tục học bảng chữ cái: Điền chữ vào trống theo tên chữ Học thuộc lòng tên 10 chữ chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2, để 2-3 học sinh làm Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - hs lên bảng, lớp viết bảng con: tảng đá, chạy tản ra, đơn giản, giảng - hs đọc thuộc bảng chữ viết 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu MT HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc mẫu + Khổ thơ lời nói với ai? + Bố nói với điều gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Nhắc cách trình bày Đọc 2-3 lần dòng Đọc sốt lần cuối d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chữa chung lớp Chấm - 10 bi/ nhn xột Hoạt động trò * – HS giỏi đọc Cả lớp đọc thầm + Của bố nói với + Con học hành chăm thời gian khơng Bảng Chăm chỉ, lịch, xoa đầu, cười Viết Học sinh viết vào Kiểm tra Gạch chân từ viết sai HTĐB HSTB - Y HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập điền từ Nhận xét Bài tập : viết chữ thiếu bảng Bài tập 4: Học thuộc lòng bảng chữ Xóa chữ viết cột Xóa chữ cột học sinh làm bảng lớp lớp làm bảng Làm tập hs làm bảng; lớp làm VBT – hs đọc lại bảng chữ Hs viết lại Hs viết lại Hs đọc thuộc lòng 10 chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, nhắc nhở Dặn học thuộc lòng 19 chữ Tuần 02 năm 2009 Chính tả Tiết 13 I/ Mc tiờu Thứ ba ngày tháng Phần thởng 1- Rèn kĩ viết tả - Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt nội dung Phần thưởng SGK - Làm BT3, BT 4; BT 2a / b 2- Học bảng chữ Điền 10 chữ P…Y vào ô trống Thuộc 29 chữ II / Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) học sinh viết bảng lớn Cả lớp viết bảng con: làng xóm, nhẫn nại, sàn nhà học sinh đọc viết bảng chữ 2) Dy bi mi: Hoạt động thầy 1- Gii thiu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: Đọc mẫu a/Hướng dẫn chuẩn bị GV đọc viết bảng Đoạn có câu? cuối câu có dấu gì? Những chữ viết hoa? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Đọc cụm từ để hs viết d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chung lớp Chấm 10 bài, nhận xét 3) Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: Nhận xét Bài tập 3: Viết chữ Ho¹t ®éng cđa trß Nghe hs đọc lại Có câu, cuối câu có dấu chấm Cuối, Đây, Na Bảng con: phần thưởng, đặc biệt, đề nghị, luôn Học sinh viết vào Chấm bút chì Nhắc yêu cầu học sinh làm bảng lớn Cả lớp làm tập 10 chữ từ P-Y HTĐB Bài tập 4: Học thuộc lòng Bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, khen học sinh viết đúng, đẹp Yêu cu hc thuc lũng bng ch cỏi Tuần 02 tháng năm 2009 Chính tả Tiết 13 c, nhn xột c thuc 10 ch cỏi Thứ năm ngày Làm viƯc thËt lµ vui I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả - Nghe-viết đoạn cuối tả “Làm việc thật vui” Trình bày hình thức đoạn văn xi - Biết thực y/c tập bước đầu biết xếp tên người theo thứ tự bảng chữ ( BT3) - Củng cố quy tắc viết g-gh (trò chơi) 2- Ơn bảng chữ Thuộc lòng bảng chữ Bước đầu biết xếp tên bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn quy tắc tả g-gh - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5') - hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: xoa đầu, sân, chim sâu, xâu cá - Kiểm tra 10 chữ cuối 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy - Gii thiu bi: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc tồn tả Triển khai nội dung Bài tả trích từ tập đọc nào? Bé làm việc gì? Bé thấy làm việc thé nào? Bài tả có câu? Câu có nhiều dấu câu? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết Mỗi câu đọc lần - Nhắc cách ngồi, cầm bút d) Chấm, chữa bài: Chấm - nhận xét HD3) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Thi tìm chữ bắt đầu chữ g-gh Nhóm 1: g Nhúm 2: gh Hoạt động trò hc sinh đọc lại Bài “Làm việc thật vui” Quét nhà, nhặt rau, làm bài, học Bận rôn vui Có câu Câu thứ Bảng con: quét nhà, nhặt rau, luôn, bận rộn Viết Chấm bút chì HTĐB Bài 3: Sắp xếp tên theo bảng chữ Dũng, Bình, Cúc, Hoa, Lan Nhận xét: 3) Củng cố, dặn dò: Học thuộc lòng bảng ch cỏi Nhn xột tit hc Tuần 03 năm 2010 ChÝnh t¶ TiÕt 13 - a, o, u, ư, ô, - e, ê, i hs đọc yêu cầu Làm VBT Bình, Cúc, Dũng, Hoa, Lan Thø ba ngày 07 tháng Bạn Nai Nhỏ I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả Chép lại xác trình bày đoạn tóm tắt “Bạn Nai Nhỏ”.Làm tập 2, ( a/ b ) Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu Trinh bày mẫu 2- Củng cố quy tắc tả ng/ngh – Làm tập phân biệt phụ âm đầu dấu II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng chép sẵn tập chép - Bảng phụ tập 2, - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5') học sinh viết bảng lớn Cả lớp: nghe ngóng, ghi chép, gỗ học sinh đọc chữ từ r-y 2/ Dạy mi: ( 30' ) Hoạt động trò Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu bài: Nêu MTcủa tiết học HĐ1) Hướng dẫn tập chép a) Chuẩn bị: Nội dung tả: - Vì cha Nai Nhỏ n lòng? - Bài viết có câu? Tên nhân vật viết ntn? - Cho viết tiếng khó Cho học sinh đọc đoạn chép Dám liều cứu bạn b) Học sinh chép Bảng con: Khoẻ mạnh, Chú ý cách trình bày - Tốc độ (1 phút viết thơng minh, nhanh nhẹn chữ) c) Chấm chữa bài: Chấm 10 em, nhận xét HTĐB HĐ3) Hướng dẫn làm tập: a) Bài tập 2: Cho học sinh làm mẫu bảng Nhận xét b) Bài tập 3: (lựa chọn) Cho học sinh đọc kết làm, nhận xét, sửa chữa 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, dặn dò ghi nhớ quy tắc tả ng-ngh Chấm bút chì Nêu yêu cầu Vở tập lớp Học sinh làm tập TuÇn 03 tháng năm 2010 Chính tả Tiết Thứ năm ngày 09 Gọi bạn I/ Mc tiờu 1- Rốn k viết tả: Nghe-viết lại xác, trình bày khổ thơ cuối thơ Gọi bạn -Làm tập 2, tập (a, b ) 2- Tiếp tục củng cố quy tắc tả ng-ngh, làm tập phân biệt phụ âm dầu hay II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tả Bảng nam châm viết nội dung BT2, BT3 - thẻ chữ Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ ( 5' )2 hs viết bảng lớn - Cả lớp viết bảng từ: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi:Nờu MT HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc mẫu Triển khai nội dung: Bê Vàng Dê Trắng gặp phải hồn cảnh khó khăn nào? Thấy Bê Vàng khơng trở Dê trắng làm gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chm, cha bi: Chm 5-7 bi Hoạt động trß Đọc cá nhân Trời hạn hán, khơng có cỏ ăn - Đi tìm bạn khắp nơi, miệng kêu “Bê! Bê!” Bảng con:suối cạn, hạn hán, khắp nơi, hoài Học sinh viết bài, lưu ý cách trình bày HTĐB HĐ2) Hướng dẫn làm tập Nhận xét-chốt lởi giải Bài tập (lựa chọn) Vở tập Học sinh làm tập 3) Củng cố, dặn dò: (2') Nhận xét-dặn dò Viết lại chữ sai dòng Viết li ch sai Tuần 04 năm 2010 Chính tả Tiết Thứ ba ngày 14 tháng Bím tóc đuôi sam I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Chép lại xác tả, biết trình bày lời nhân vật “Bím tóc sam” 2- Luyện viết quy tắc tả với lê/yê Làm tập 2, tập a/b II/ Đồ dùng dạy học: Bảng lớn chép tả Bảng phụ có nội dung tập2, Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:2 hs viết bảng lớn; lớp viết bảng con: nghe ngóng, nghiêng ngã, nghi ngờ 2/ Dạy mi (30) Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu mục tiêu học HĐ1/ HD tập chép a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc đoạn chép - Hướng dẫn nội dung Đoạn văn nói trò chuyện với ai? Vì Hà khơng khóc nữa? Bài tả có dấu câu nào? - Viết từ khú: Hoạt động trò hc sinh c li Thầy giáo Hà Được thầy khen, vui Bảng con: Thầy giáo, khn mặt, nín khóc b) Học sinh chép vào HTĐB c) Chấm chữa bài: Chấm HĐ2) Hướng dẫn làm tập tả: Bài tập 2: Cho nhắc quy tắc quy tắc iê, yê Bài tập 3: Làm a b Học sinh đọc yêu cầu - Làm nháp: chim yến ,cô tiên,yên ổn,thiếu niên Làm đúng, nhanh 3a, 3b Đọc kết tập 3) Củng cố dặn dò:(3') Nhận xét tiết học – ghi nhớ quy tắc tả Tuần 04 tháng năm 2010 Chính tả Tiết Thứ năm ngày 16 Trên bè I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe, viết xác đoạn “Trên bè” Biêt trình bày tả Viết chữ đầu bài, đầu câu, đầu đoạn văn – Tên nhân vật - xuống dòng hết đoạn 2- Củng cố quy tắc tả với iê/yê, làm tập phân biệt, cách viết phụ âm đầu vần (BT2,3 ) II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:(5') hs lên bảng; lớp viết bảng con: giúp đỡ, nhảy dây, bình yên /Dy bi mi:(30') Hoạt động thầy Hoạt động trß - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc mẫu - Nội dung: + Dế Mèn rủ Dế Trũi đâu? Đi ngao du thiên hạ + Hai bạn rủ chơi xa cách Ghép ba bốn bèo sen lại nào? 10 HTĐB TuÇn 14 11 năm 2010 Chính tả ( tập chép ) Tiết 28 Thứ năm ngày 25 tháng Tiếng võng kêu I/ Mục tiêu - - Chép xác tả , trình bày khổ thơ đầu , tiếng võng kêu Làm BT2 b / c tập tả phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ: Viết sẵn khổ thơ 2, nội dung tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c Sức mạnh bẻ gãy Dễ dàng - Nhận xét chia l 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy HĐ1/ GT bài: - Ghi đầu GV nhắc HS đọc thơ Tiếng võng kêu trước viết CT HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết - Tác giả ngồi ngắm ai? - Chữ đầu dòng thơ viết ntn? * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố từ khó - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết - Yêu cầu viết GV quan sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm Hoạt động trò - Nhc li + GV nhc HS đọc thơ Tiếng võng kêu trước viết CT - Nghe – học sinh đọc lại - Ngồi ngắm em ngủ - Viết hoa Kẽo cà kẽo kẹt Giang giấc mơ CN - ĐT - Viết bảng ngủ lặn lội - Nghe- học sinh đọc lại - Nhìn bảng chép - Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai 37 HTĐB HĐ3/ HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa - - Nhận xét - đánh giá * Hãy chọn chữ ngoặc đơn điền vào chỗ trống b, (tin, tiên) : tin cậy (tìm, tiềm) : tìm tòi (khim, khiêm) : khiêm tốn (mịt, miệt) : miệt mài c, (thắt, thắc) : thắc mắc (chắt, chắc) : chắn (nhặt, nhặc) : nhặt nhạnh - Đọc đồng - Nhận xét 3/ Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xột tit hc 38 Tuần 15 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Hai anh em Chính tả ( tËp chÐp ) TiÕt 29 I/ Mục tiêu - - Chép xác tả , trình bày đoạn văn có lời diễn tả ý nghỉ nhân vật ngoặc kép Làm BT2 ; BT(3) a / b tập tảphương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ: Viết sẵn đoạn 2, nội dung tập 2,3 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c kẽo kẹt ngủ bờ sông - Nhận xét lặn lội 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy H1/ GT bài: - Ghi đầu HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết - Tìm câu nói lên suy nghĩ người em? - Suy nghĩ cua rngười em ghi với dấu câu nào? * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố từ khó - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết - Yêu cầu viết GV q /sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc li bi, c chm Hoạt động trò - Nhc lại - Nghe – học sinh đọc lại - Anh phải ni vợ con…khơng cơng - Viết dấu ngoặc kép, ghi sau dấu hai chấm Công nghĩ CN - ĐT - Viết bảng nuôi vợ - Nghe- học sinh đọc lại - Nhìn bảng chép - Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai 39 HTĐB .* Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm HĐ3/ HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa * Tìm ghi vào chỗ trống - Từ có chứa vần ai: Mai, hai, tai, chai, hái, trái, … - Từ có chứa vần ay: vay mượn, thợ may, máy bay, cày cấy,… - Đọc đồng - Nhận xét * Chứa tiếng bắt đầu s/ x - Chỉ thầy thuốc: bác sĩ, y sĩ - Chỉ tên loài chim: chim sẻ, chim sâu, sáo sậu, sơn ca,… - Trái nghĩa với đẹp: xấu - Nhận xét - đánh giá 3/ Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết học 40 Tuần 15 Thứ năm ngày 02 tháng 12 năm 2010 BÐ Hoa ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: 30 I/ Mục tiêu - - Nghe - viết xác tả , trình bày đoạn văn xuôi Làm BT(3) a / b tập tả phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ: Viết sẵn đoạn viết, nội dung tập ( a/b ) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c Công nghĩ Nuôi vợ - Nhận xét 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy H1/ GT bài: - Ghi đầu HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết - Em Nụ đáng yêu nào? * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố từ khó – u cầu viết bảng - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết Đọc chậm cụm từ, câu ngắn GV quan sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- bi chm im Hoạt động trò - Nhắc lại - Nghe – học sinh đọc lại - Em Nụ môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn đen láy Em Nụ trơng mắt đen láy thích đưa võng CN - ĐT - Viết bảng - Nghe- học sinh đọc lại - Nghe viết - Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai 41 HTĐB HĐ3/ HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa - Nhận xét - đánh giá 3/ Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết học * Tìm từ có tiếng chứa vần ay - Chỉ di chuyển không: bay - Chỉ nước tuôn thành dòng: chảy - Trái nghĩa với đúng: sai - Đọc đồng - Nhận xét * Điền vào chỗ trống s/ x; ât/ âc? - xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao - giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên - Nhận xét 42 TuÇn 16 Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 Con chó nhà Chính tả ( tập chép ) hàng xóm TiÕt: 31 I/ Mục tiêu - - Chép xác tả , trình bày văn văn xuôi Làm BT2 ; BT(3) a tập tả phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ:Viết sẵn đoạn viết, nội dung tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c Em Nụ, đen láy, thích, đưa võng - Nhận xét 2/ Dạy mới: (30) Hoạt động thầy H1/GT bi: - Ghi u HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết - Vì từ “bé” đoạn lại viết hoa - Còn hai từ “bé” câu :Bé cô bé u lồi vật * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố từ khó – u cầu viết bảng - Nhận xét – sửa sai *HD vit bi: Hoạt động trò - Nhc li - Nghe – học sinh đọc lại Từ bé phải viết hoa tên riêng - Từ bé thứ tên riêng Quấn quýt, Cún Bông, hàng xóm, bất động, giường, CN - ĐT - Viết bảng 43 HTĐB - Đọc đoạn viết GV quan sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm HĐ3/ HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa - Nhận xét - đánh giá 3/ Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết học Nghe- học sinh đọc lại - Nhìn bảng chép - Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai * Tìm ghi vào chỗ trống; - Tiếng có vần ui: núi, múi cam, túi áo - Tiếng có vần uy: Thuỷ, luỹ tre, tuỳ ý, suy nghĩ,… - Đọc đồng - Nhận xét * Những từ đồ dùng nhà bắt đầu ch: a, - Chăn , chiếu, chõng, chổi, chạn, chậu, chảo, chày, chõ, chĩnh, chum, chỉ, chụp đèn, - Đọc đồng - Nhận xét 44 TuÇn 16 Thứ năm ngày 09 tháng 12 năm 2010 Trâu ¬i! ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: 32 I/ Mục tiêu - - Nghe- viết xác tả, trình bày ca dao thuộc thể thơ lục bát Làm BT2 ; BT(3) a tập tả phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - BP: Viết sẵn thơ , nội dung tập 2,3 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c Quấn quýt, Cún Bông, bất động, giường - Nhận xét 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy H1/ GT bài: - Ghi đầu HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết -Bài ca dao lời nói ai? Bài ca dao cho thấy tình cảm người nơng dân trâu ntn? - Bài ca dao có dòng thơ, chữ dòng ntn * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố cỏc t khú Yờu cu vit bng Hoạt động cđa trß - Nhắc lại - Nghe – học sinh đọc lại - Lời nói người nơng dân với trâu nói với người bạn thân thiết - Người nơng dân u q trâu, trò chuyện, tâm tình người bạn - Bài ca dao có dòng thơ, dòng chữ dòng chữ Trâu ơi, ngồi ruộng, cấy cày, vốn nghiệp, Nơng gia, quản công, CN - ĐT - Viết bảng 45 HTĐB - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết - Đọc chậm cụm từ, câu ngắn GV q/ sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm HĐ3/HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa - Nhận xét - đánh giá - Nghe- học sinh đọc lại - Nghe viết - Sốt lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai * Tìm ghi vào chỗ trống tiếng khác vần ao, au: Cháo – cháu; lao – lau; nhao- nhau; sáo – sáu; rao – rau; báo – báu; … - Đọc đồng - Nhận xét * Tìm tiếng thích hợp điền vào chỗ trống: a, tr ch tre che nắng buổi trưa chưa ăn ông trời dây trâu châu báu nước chong chóng - Đọc đồng - Nhận xét 3/Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết học 46 Tuần 17 Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tìm ngọc Chính tả ( nghe viết ) Tiết: 33 I/ Mục tiêu - - Nghe - viết xác tả , trình bày tóm tắt câu chuyện Tìm Ngọc Làm BT2 ; BT(3) b tập tả phương ngữ GV soạn GD học sinh có ý thức rèn chữ , giữ đẹp ,u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ: Viết sẵn nội dung tập 2,3 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c ruông, cấy cày, vốn nghiệp, quản công - Nhận xét 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thầy H1/ GT bài: - Ghi đầu HĐ2/Nội dung: * Đọc đoạn viết - Chữ đầu đoạn viết ntn * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố từ khó – Yêu cầu viết bảng - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết - c chm tng cm t, cõu ngn Hoạt động cđa trß - Nhắc lại - Nghe – học sinh đọc lại - Viết hoa, lùi vào ô Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa CN - ĐT - Viết bảng - Nghe- học sinh đọc lại - Nghe viết 47 HTĐB GV q/ sát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm HĐ3/ HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa - Nhận xét - đánh giá - Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai * Điền vào chỗ trống ui uy? a, Chàng trai xuống thuỷ cung Long Vương tặng viên ngọc quý b, Mất ngọc, tràng trai ngậm ngùi Chó Mèo an ủi chủ c, Chuột chui vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo Chó Mèo vui - Đọc đồng - Nhận xét * Điền vào chỗ trống: b, et hay ec? Lợn kêu eng éc; hét to; mùi khét - Đọc đồng - Nhận xét 3/ Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết hc 48 Tuần 17 Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010 Gà tỉ tê với Chính tả ( tËp chÐp ) gµ TiÕt: 34 I/ Mục tiêu - Chép xác tả , trình bày đoạn văn có nhiều dấu câu … Làm BT2 BT (3) a / b GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ: Viết sẵn nội dung tập 2,3 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c - Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa - Nhn xột 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động cđa thÇy HĐ1/GT bài: - Ghi đầu HĐ2/ Nội dung: * Đọc đoạn viết - Đoạn văn nói lên điều gì? - Trong đoạn văn câu li ca g m núi vi con? Hoạt động trß - Nhắc lại - Nghe – học sinh đọc lại - Cách gà mẹ báo tin cho biết : khơng có nguy hiểm, lại ăn mồi ngon - “Cúc…cúc…cúc” Những tiếng kêu nhanh kết hợp với động tác bới đất nghĩa “lại mau, có mồi ngon” 49 HTĐB - Cần dùng dấu câu để ghi lời gà mẹ * HD viết từ khó: - Ghi từ khó: - Xố khó viết bảng - Nhận xét – sửa sai *HD viết bài: - Đọc đoạn viết - Đọc chậm cụm từ, câu ngắn GV qsát, uốn nắn tư ngồi viết h/s - Đọc lại bài, đọc chậm * Chấm, chữa bài: Thu 7- chấm điểm HĐ3/HD làm tập: * Bài 2: - Yêu cầu làm – chữa * Bài 3: - Yêu cầu làm – chữa - Nhận xét - đánh giá 3/Củng cố – dặn dò: - Nhắc em viết mắc nhiều lỗi viết lại - Nhận xét tiết học - Cần dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép để ghi lời gà mẹ nghĩa lại CN - ĐT - Viết bảng nguy hiểm Kiếm mồi ngon - Nghe- học sinh đọc lại - Nghe viết - Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai * Điền vào chỗ trống au ao? Sau đợt rét đậm, mùa xuân Trên gạo đồng, đàn sáo chuyền cành lao xao Gió rì rào báo tin vui, giục người ta mau đón chào xuân - Đọc đồng - Nhận xét * Điền vào chỗ trống et hay ec? - Chỉ loại bánh để ăn tết: tét - Gợi tiếng kêu lợn: eng éc - Chỉ mùi cháy: khét - Trái nghĩa với yêu: ghét - Đọc đồng - Nhận xét 50 51 ... lỗi viết 27 lười nhác HTĐB lại - Nhn xột tit hc Tuần 12 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 20 10 Mẹ Chính tả ( tập chép ) 28 TiÕt 24 I/ Mục tiêu - Chép xác tả , trình bày dòng thơ lục bát Làm BT2 ; BT(3)... Viết sẵn đoạn viết, tập 2, 3 - Bút dạ, giấy III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 22 ngµy 02 GV:Đọc từ: - HS lên bảng viết – lớp viết b/c bé ngã, ngả mũ, chim s, vui v 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt... tập 2, 3 24 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) HS lên bảng viết – lớp viết b/c Màu nhiệm ruộng vườn Móm mém dang tay - Nhn xột 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thÇy HĐ1/GT bài: - Ghi đầu H 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 t10 18, CHINH TA LOP 2 t10 18

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn