CHINH TA LOP 2 tUAN 19 TUAN 26

49 24 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Tuần 19 Thứ ba ngày 04 tháng 01 năm 2011 Chun ChÝnh t¶ ( tËp chÐp ) mïa TiÕt: 37 I/ Mục tiêu - Chép xác tả, trình bày đoạn văn xi - Làm tập 2,3, a/b, tập tả phương ngữ GV soạn -u thích mơn học II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 2/ Dạy mới: (30’) Hoạt động thầy H1/ Gii thiu -Nờu yờu cu tả viết , viết đẹp đoạn tóm tắt “ Chuyện bốn mùa” HĐ2/Hướng dẫn tập chép : -Đọc mẫu đoạn văn cần chép -Yc em đọc lại bài, lớp đọc thầm theo - Đoạn chép ghi lời Chuyện bốn mùa ? -Bà Đất nói + Đoạn chép có tên riêng ? Những tên riêng phải viết nào? HĐ3/ Hướng dẫn trình bày : -Đoạn văn có câu ? -Trong chữ cần viết hoa */ Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc cho học sinh viết từ khó vào bảng tựu trường,ghét,mầm sống *Viết : - GV đọc - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh *Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò , tự bắt lỗi HĐ4/ Chấm : -Thu tập học sinh chấm điểm nhận xét từ – HĐ5/Hướng dẫn làm tập Bài 2b : Hs đọc yêu cầu Ho¹t ®éng cđa trß HTĐB Lắng nghe giới thiệu - Nhắc lại tên -Lớp lắng nghe giáo viên đọc -HS thực -Bà Đất -Khen nàng tiên người vẻ, có ích, đêù đáng yêu -Xuân,Hạ,Thu,Đông Viết hoa +5 câu Viếtbảng :Xuân,Hạ,Thu,ĐôngCháu HS viết -HS nhìn bảng viết vào -Sửa lỗi HS TB, K Trả lời -HD cho HS làm vở, bảng Bài 3b : Hs đọc yêu cầu Gv hướng dẫn sau yêu cầu làm 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách đẹp -Dặn nhà học làm xem trước Đọc y/c b Theo dõi Đọc , làm vào VBT, bảng Tổ,Bão, nảy; kĩ HS K, G HS thực b)bảo,nảy;cỗ,đã HS TB TuÇn 19 Thø năm ngày 06 tháng 01 năm 2011 Th trung thu ChÝnh t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: 38 I/ Mục tiêu -Nghe - viết xác tả, trình bày hình thức thơ chữ -Làm tập 2, a/b tập tả phương ngữ GV soạn -HS có ý thức rèn chữ giữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) GV đọc em lên bảng viết - Lớp thực viết vào bảng - tựu trường, nảy lộc, mầm sống -Nhận xét bạn 2/ Dạy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hot ng 1:Gii thiệu Hoạt động 2: *Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết - Treo bảng phụ đoạn cần viết yêu cầu đọc + Nội dung thơ nói điều ? + Bài thơ Bác có từ xưng hơ nào? * Hướng dẫn cách trình bày : - Hãy nêu cách trình bày thể thơ ? - Chữ phải viết hoa ? * Hướng dẫn viết từ khó : - Tìm từ dễ lẫn khó viết - Yêu cầu lớp viết bảng từ khó ngoan ngoãn,tuổi,tuỳ,giữ gìn * Hướng dẫn nghe viết -GV đọc * Soát lỗi chấm : - Đọc lại chậm rãi để học sinh dò -Thu hc sinh chm im v nhn xột Hoạt động cđa trß HTĐB Nhắc lại tên Một em đọc đoạn viết lớp đọc thầm Bác Hồ yêu thiếu nhi HS Khá Bác , cháu trả lời - Dòng viết lùi vào - Các chữ đầu câu thơ viết hoa - Nêu từ khó thực hành viết bảng HS viết -Nhìn bảng để sốt tự sửa lỗi - Nộp lên để giáo viên chấm điểm  Hoạt động 3:Bài tập *Bài tập 2b: Yêu cầu ? -GVHD sau yc làm Nêu yêu cầu Làm vở, 1HS làm bảng lớp tủ; khúc gỗ; HS K,G cửa sổ; muỗi Nhận xét - Chấm, nhận xét chốt lại ý Đọc yêu cầu Bài tập 3b Theo dõi, thảo luận, trình Yêu cầu ? YC thảo luận cặp sau trình bày – thi đỗ, đổ rác bày - giả vờ ( đò ) , giã gạ Nhận xét bảng -Nhận xét, chốt từ 3) Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét tiết học Thảo luận nhóm Tn 20 Thứ ba ngày 11 tháng 01 năm 2011 Gió Chính t¶ ( nghe viÕt ) TiÕt: 39 I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày hình thức thơ chữ - Làm BT2 a/b BT3 a/b - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2, 2.Trò : Bảng , tập , tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c - Xe đỗ, vui vẻ, giả vờ, giã gạo - Nhận xét 2/ Dạy bi mi: (30) Hoạt động thầy H1.Hng dn viờt chính tả : Hướng dẫn HS chuẩn bị : - Đọc mẫu thơ : Gió * Hãy nêu ý thích hoạt động gió - Bài viết có khổ thơ , khổ thơ có câu , câu có chữ - Những chữ bắt đầu bằng r , gi , d - Những chữ có dấu hỏi , dấu ngã ? Luyện viết bảng : Hoạt động trò + em c li - Gió thích chơi thân với nhà Gió cù mèo mướp , gió đưa cánh diều bay lên - Bài viết có khổ thơ , khổ thơ có câu Mỗi câu có chữ - gió , , rủ , ru , diều - , khẽ , rủ , bẩy , ngủ , , bưởi - HS luyện viết bảng : - xa , rủ , ngủ , bưởi - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho HS 3.HS chép vào : HTĐB - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút, để - GV đọc tả , đọc theo dòng thơ Nhắc lại - lần - GV theo dõi , uốn nắn cho HS Chấm , chữa cho HS: - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - GV chấm số Nhận xét ưu , nhược điểm viết HS HĐ2.Hướng dẫn làm tập : a) Bài tập : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải b) Bài tập : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải - HS viết vào cho , đẹp - HS sốt lại viết bằng chì - Đổi cho bạn sốt lại - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - HS trình bày trước lớp a) hoa sen , xen lẫn ; hoa súng , xúng xính b) làm việc , bữa tiệc ; thời tiết , thương tiếc - HS đọc nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT - HS trình bày trước lớp a) Mùa xuân , sương 3.Củng cố ,dặn dò : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị bi sau Tuần 20 Thứ năm tháng 01 năm 2011 ngày 13 Ma bóng mây Chính tả ( nghe viÕt ) TiÕt:40 I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày hình thức thơ chữ dấu câu - Làm BT2 b - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2.Trò : Bảng , tập , tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh lên bảng viết – lớp viết b/c - Hoa sen, xoan - Nhn xột 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thÇy HĐ1/.Hướng dẫn viết chính tả : Hướng dẫn HS chuẩn bị : - Đọc mẫu thơ lần - Bài thơ tả tượng thiên nhiên ? - Mưa bóng mây có diểm l ? Hoạt động trò + em c lại - Mưa bóng mây - Thống qua rời lại tạnh , khơng làm ướt tóc - Bài thơ có khổ , khổ có dòng , - Bài thơ có khổ , khổ có dòng , dòng có chữ ? dòng có chữ Luyện viết bảng : - HS luyện viết bảng : thoáng , cười , tay , dung dăng - xa , rủ , ngủ , bưởi - GV quan sát , chỉnh sửa chỗ sai cho HS 3.HS viết vào : - Hướng dẫn tư ngồi , cách cầm bút, để - GV đọc tả , đọc theo dòng thơ Nhắc lại - lần - HS viết vào cho , đẹp - GV theo dõi , uốn nắn cho HS HTĐB .4 Chấm , chữa cho HS : - GV đọc lại tả : chậm rãi , rõ ràng - GV chấm số Nhận xét ưu , nhược điểm viết HS HĐ2/.Hướng dẫn làm tập : a) Bài tập : - Cả lớp GV nhận xét , chốt lại lời giải 3/Củng cố ,dặn dò : - Nhắc lại ND - Tuyên dương em viết tả , đẹp - Nhận xét tiết học - Xem lại tập chuẩn bị sau - HS soát lại viết bằng chì - Đổi cho bạn soát lại - HS đọc yêu cầu - HS làm vào nháp - HS trình bày trước lớp a) sương mù , xương rồng - đất phù sa , đường xa - xót xa , thiếu sót Thảo luận nhóm làm vào nháp Tn 21 Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Chim sơn ca cúc trắng Chính tả ( tập chép ) TiÕt: 41 I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nói nhân vật - Làm BT2 a * HS khá, giỏi giải câu đố BT3 a - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ đẹp, u thích mơn học tả II/ Đồ dùng dạy học: 1.Thầy : Bảng phụ viết sẵn ND tập 2.Trò : Bảng , tập , tả III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - học sinh ( Vũ Thành, Nhật Quang)lên bảng viết – lớp viết b/c - Sương mù, xương cá, phù sa, đường xa - Nhận xét 2/ Dạy bi mi: (30) Hoạt động thầy Hoạt động trß HĐ1/Hướng dẫn tập chép : a) Ghi nhớ nội dung đoạn chép - GV treo bảng phụ, đọc đoạn văn cần chép lượt, sau yêu cầu HS đọc lại + Đoạn văn trích tập đọc nào? + Đoạn trích nói nội dung gì? b) Hướng dẫn cách trình bày -Đoạn văn có câu? -Lời sơn ca nói với cúc viết sau dấu câu nào? -Trong có dấu câu nữa? -Khi chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết nào? c) Hướng dẫn viết từ khó - HS đọc lại đoạn văn, lớp theo dõi bảng + Bài Chim sơn ca cúc trắng + Về sống chim sơn ca cúc chưa bị nhốt vào lồng + Đoạn văn có câu + Viết sau dấu hai chấm dấu gạch đầu dòng + Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than + Viết lùi vào ô li vuông, viết hoa chữ HTĐB -Yêu cầu HS viết từ vào bảng con, gọi HS lên bảng viết -Nhận xét sửa lại từ HS viết sai d) Viết tả -GV treo bảng phụ yêu cầu HS nhìn bảng chép e) Soát lỗi GV đọc lại bài, dừng lại phân tích từ khó cho HS sốt lỗi g) Chấm -Thu chấm số Hoạt động 2:Bài tập Bài a: - Tìm nêu chữ: trắng, sơn ca, sà, sung sướng; mãi, trời, thẳm - Viết từ khó tìm - Nhìn bảng chép - Sốt lỗi theo lời đọc GV - HS đọc - Các đội tìm từ ghi vào bảng từ Ví dụ: + chào mào, chão chàng, chẫu chuộc, châu chấu, chèo bẻo, chuồn chuồn, chuột, chuột chũi, chìa vơi,… + Trâu, trai, trùng trục,… - Yêu cầu đội dán bảng từ đội lên - Các đội dán bảng từ, đội trưởng bảng hết thời gian đội đọc từ cho lớp đếm để kiểm - Nhận xét trao phần thưởng cho đội thắng tra số từ - Yêu cầu lớp đọc đờng từ vừa tìm Bài 3: HS khá, giỏi làm rồi sửa Củng cố - Đọc từ theo dẫn GV Dặn dò : Yêu cầu HS nhà giải câu đố vui - HS nghe tập làm tập tả Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai - Chuẩn bị sau: Sân chim - Nhân xét tiết học Nhân xét tiết học 10 Bài 2: + Gọi HS đọc yêu cầu + Yêu cầu HS lên bảng trình bày + Yêu cầu nhận xét làm bảng + Đọc đề + HS lên bảng làm nối tiếp, lớp làm vào Có bưởi cam thơm mát bóng dừa Có rào râm bụt đỏ hoa quê Có bốn mùa rau tươi tốt Như ngày cháo bẹ măng tre Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối Bài 3: + Gọi HS đọc yêu cầu + Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống + Dán tờ giấy có ghi đề lên bảng, yêu cầu + nhóm thảo luận làm nhóm thi làm theo hình thức nối tiếp, HS b/ Con cò bay lả bay la điền từ Không uống nước lã Anh trai em tập võ Vỏ sung xù xì 3/Củng cố - dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy tắc viết tả HS nhắc lại quy tắc tả - Yêu cầu HS viết sai lỗi nhà viết lại giải lại tập - Chuẩn bị cho tiết sau GV nhận xét tiết học 35 TuÇn 31 năm 2011 Chính tả ( Nghe viết ) lăng Bác Thứ năm ngày 14 tháng Cây hoa bªn TiÕt: 62 I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày đoạn văn xi - Làm tập 2a/b - HS có ý thức học tập II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ tập đọc Bảng phụ ghi sẵn tập tả (bài 2) III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) + Gọi HS lên bảng + Viết từ: có chứa dấu hỏi/dấu ngã 2/ Dạy mới: (30’) Ho¹t ®éng cđa thÇy G thiệu : ghi đề lên bảng HĐ1/ Hướng dẫn viết chính tả: a/ Ghi nhớ nội dung GV mở bảng phụ đọc lượt + Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp đâu? + Những lồi hoa n trờng đây? Ho¹t ®éng cđa trß Nhắc lại đề HS đọc to, lớp đọc thầm theo + Cảnh sau lăng Bác + Hoa đào Sơn La, sứ đỏ nam Bộ, hoa hương, hoa mộc, hoa ngâu + Mỗi lồi hoa có vẻ đẹp riêng tình + Chúng toả hương thơm cảm chung chúng gì? ngào ngạt, dâng niềm tơn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác b/ Hướng dẫn cách trình bày + Bài viết có đoạn, câu? + Có đoạn, câu + Câu văn có nhiều dấu phẩy nhất, đọc + Trên bậc tam cấp, hoa hương chưa câu văn đó? đơm bông, hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm toả hương ngào ngạt + Chữ đầu đoạn văn viết ntn? + Viết hoa, lùi vào + Tìm tên riêng cho biết chúng + Phải viết hoa tên riêng: Sơn La, phải viết ntn? Nam Bộ Viết hoa chữ Bác để tỏ lòng tơn kính c/ Hướng dẫn viết từ khó + Cho HS đọc từ khó + Đọc viết từ vào bảng : Sơn 36 HTĐB La, khoẻ khoắn, vươn lên, Nam Bộ, (Chú ý hs tb, ngào ngạt, thiêng liêng yếu ) + Theo dõi, nhận xét chỉnh sữa lỗi sai d/ GV đọc cho HS viết bài, sau đọc cho HS Viết vào vở, sau sốt nộp soát lỗi GV thu chấm điểm 10 nhận xét HĐ2/Hướng dẫn làm tập Bài 2: Trò chơi tìm từ + Gọi HS đọc yêu cầu + Đọc yêu cầu: + Chia nhóm thành đội Mỗi nhóm có nhóm Đáp án: trưởng cầm cờ Khi GV đọc yêu cầu, nhóm a/ dầu, giấu, rụng phất cờ trước sẽ trả lời Trả lời b/ cỏ, gõ, chổi 10 điểm, trả lời sai trừ điểm + Tổng kết trò chơi, tuyên dương khen thưởng 3/Củng cố - dặn dò: - Dặn nhà viết lại lỗi sai chuẩn bị tiết sau - GV nhận xét tiết học + Yêu cầu HS viết từ khó 37 Tuần 32 năm 2011 Chính tả ( Tập chép ) Tiết: 61 Thứ ba ngày 19 tháng Chuyện bÇu I/ Mục tiêu - Nghe – viết xác tả, trình bày tóm tắt Chuyện bầu; Viết hoa tên riêng Việt Nam CT - Làm tập (b) (b) tập CT phương ngữ GV chọn II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng chép sẵn nội dung chép - Bảng chép sẵn nội dung hai tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) - Gọi hs lên bảng,cả lớp viết nháp GV đọc từ khó cho hs viết: dầu, giấu, rụng , cỏ, gõ, chổi - Nhận xét cho điểm hs 2/ Dạy mi: (30) Hoạt động thầy 1/ Gii thiu bi 2/ Hướng dẫn tập chép YC hs đọc đoạn chép Đoạn chép kể chuyện gì? Các dân tộc Việt Nam có chung ng̀n gốc đâu? + Đoạn văn có câu? + Những chữ viết hoa? Vì sao? + Những chữ đầu đoạn cần viết nào? *Luyện viết tiếng khó GV đọc tiếng khó cho hs viết Chép GV nhắc hs ý ngời tư thế, rèn chữ, giữ Sốt lỗi Chấm GV chấm 1/3 số lớp Hoạt động trò Nghe hs c on chộp Nguồn gốc dân tộc Việt Nam Đều sinh từ bầu Có câu + Chữ đầu câu: Từ, Người, Đó + Tên riêng: Khơ – mú, Thái, Tày, Mường, Dao, Hmong, Ê – đê, Ba – na, Kinh + Lùi vào ô phải viết hoa Viết bảng Khơ – mú, mhanh nhảu, Thái, Tày, Mường, Nùng, Hmong, Ê – đê, Ba – na -Nhìn cụm từ bảng viết vào hs giỏi đọc bài, lớp soát lại HS nộp 38 HTĐB 3/ Hướng dẫn làm tập: Bài 2b: hs đọc y cầu hs lên bảng làm bài, lớp làm VBT GV gọi hs nhận xét chữa Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây Thong thả chúng em Chẳng đá vấp, chẳng dây quàng Bài 3b: hs đọc yêu cầu Chia nhóm; Yêu cầu hs lên bảng viết theo hình Mỗi lần nhóm lên thi viết tiếp sức: thức tiếp sức Trong phút đội viết xong trước, Vui, vẻ, vân, viên, vùng, vụt, sẽ thắng Tổng kết trò chơi 3/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Về nhà làm lại tập; Viết lại chữ sai cho 39 40 ... tập Tiếng Việt 2, tập hai - Chuẩn bị sau: Sân chim - Nhân xét tiết học Nhân xét tiết học 10 TuÇn 21 Thø năm 01 năm 20 11 ngày 20 tháng Sân chim Chính t¶ ( Nghe viÕt ) TiÕt: 42 I/ Mục tiêu Nghe... bi mi Tuần 22 Thứ ba ngày 08 tháng 02 năm 20 11 Một trí khôn trăm trí khôn ChÝnh t¶ ( tËp chÐp ) TiÕt: I/ Mục tiêu - Nghe viết xác tả, trình bày đoạn văn xi có lời nói nhân vật - Làm BT2 a/b BT3... sức - Tổng kết trò chơi 27 HTĐB Tn 29 Thø ba ngày 29 tháng 03 năm 20 11 Những Chính tả ( Tập chép ) đào Tiết: I/ Mc tiờu - Chép xác CT, trình bày hình thức văn ngắn - Làm BT (2) a / b BT CT phương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 tUAN 19 TUAN 26, CHINH TA LOP 2 tUAN 19 TUAN 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn