CHINH TA LOP 2 t 1 t8

20 47 0
  • Loading ...
1/20 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

Tuần 01 Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2011 Chính tả Có công mài sắt, có ngày nên kim TiÕt 04 I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Chép xác tả; trình bày hai câu văn xuôi ; chữ đầu câu viết hoa; chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào ô- Không mắc lỗi tả đoạn trích Biết cách trình bày đoạn văn Chữ đầu câu viết hoa Viết hoa đầu đoạn lùi vào ô Củng cố quy tắc viết c – k – Làm tập 2,3, 2- Học bảng chữ - Điền chữ vào ô trống theo tên chữ - Thuộc lòng tên chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn - Vở tập, bảng phụ viết tập 1, III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5' ) HD chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập 1/ Dy bi mi ( 30' ) Hoạt động thÇy Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1/ Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc đoạn chép - Đoạn chép từ nào? - Đoạn lời ai? - Bà cụ nói gì? - Đoạn chép có câu? Cuối câu có dấu gì? - Chữ tả viết hoa? - Chữ đầu đoạn viết nào? b) Luyện viết tiếng khó: - Gạch chân chữ dễ viết sai bảng - Nhắc hs nhìn bảng đọc cụm từ viết c) Chấm, chữa bài: - HD hs tự chấm - Chấm – - Nhận xét: Nội dung, chữ, cách trình bày HĐ3/ Hướng dẫn làm Bi 2: C hay K Hoạt động trß HS đọc đoạn chép Có cơng mài sắt có ngày nên kim Của bà cụ nói với cậu bé Mỗi ngày…thành tài câu / dấu chấm Mỗi, giống Lùi vào ô, viết hoa - HS viết bảng - Ngày, mài, sắt, kim - HS đọc lại - HS chép - Gạch chân từ sai - viết lại HTĐB HS TB, Y - Nêu yêu cầu: Bài tập 3: Viết chữ thiếu Luyện đọc thuộc bảng chữ Xóa dần chữ - HS làm mẫu - HS làm bảng phụ - Cả lớp làm VBT Cá nhân - Cả lớp CN- ĐT - Đọc bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học Chuẩn bị “Tự thuật” Họ tên, nơi sinh, quê quán Tuần 01 tháng năm 2009 Chính tả Tiết 07 rồi? Thứ năm ngày 27 Ngày hôm qua đâu I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả Nghe, viết xác khổ thơ cuối bài: “Ngày hơm qua đâu rồi?” Trình bày hình thức thơ chữ Chữ đầu dòng viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ cho đẹp Viết tiếng: lại, chăm chỉ, ngày Làm tập 3, * HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu SGK trước viết tả 2- Tiếp tục học bảng chữ cái: Điền chữ vào trống theo tên chữ Học thuộc lòng tên 10 chữ chữ đầu bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập 2, để 2-3 học sinh làm Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) - hs lên bảng, lớp viết bảng con: tảng đá, chạy tản ra, đơn giản, giảng - hs đọc thuộc bảng chữ viết 2/ Dạy bi mi Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu MT HĐ1/ Hướng dẫn nghe viết: a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc mẫu + Khổ thơ lời nói với ai? + Bố nói với điều gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Nhắc cách trình bày Đọc 2-3 lần dòng Đọc sốt lần cuối d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chữa chung lớp Ho¹t ®éng cđa trß * – HS giỏi đọc Cả lớp đọc thầm + Của bố nói với + Con học hành chăm thời gian không Bảng Chăm chỉ, lịch, xoa đầu, cười Viết Học sinh viết vào Kiểm tra Gạch chân từ viết sai HTĐB HSTB - Y Chấm - 10 bài/ nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập điền từ Nhận xét Bài tập : viết chữ thiếu bảng Bài tập 4: Học thuộc lòng bảng chữ Xóa chữ viết cột Xóa chữ cột học sinh làm bảng lớp lớp làm bảng Làm tập hs làm bảng; lớp làm VBT – hs đọc lại bảng chữ Hs viết lại Hs viết lại Hs đọc thuộc lòng 10 chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, nhắc nhở Dặn học thuộc lòng 19 chữ Tuần 02 năm 2009 Chính tả Tiết 13 I/ Mc tiờu Thứ ba ngày tháng Phần thởng 1- Rèn kĩ viết tả - Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt nội dung Phần thưởng SGK - Làm BT3, BT 4; BT 2a / b 2- Học bảng chữ Điền 10 chữ P…Y vào ô trống Thuộc 29 chữ II / Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) học sinh viết bảng lớn Cả lớp viết bảng con: làng xóm, nhẫn nại, sàn nhà học sinh đọc viết bảng chữ 2) Dy bi mi: Hoạt động thầy 1- Gii thiu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: Đọc mẫu a/Hướng dẫn chuẩn bị GV đọc viết bảng Đoạn có câu? cuối câu có dấu gì? Những chữ viết hoa? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Đọc cụm từ để hs viết d) Chấm, chữa bài: Hướng dẫn chấm chung lớp Chấm 10 bài, nhận xét 3) Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: Nhn xột Hoạt động trò Nghe hs đọc lại Có câu, cuối câu có dấu chấm Cuối, Đây, Na Bảng con: phần thưởng, đặc biệt, đề nghị, luôn Học sinh viết vào Chấm bút chì Nhắc yêu cầu học sinh làm bảng lớn Cả lớp làm tập HTĐB Bài tập 3: Viết chữ Bài tập 4: Học thuộc lòng Bảng chữ 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét, khen học sinh viết đúng, đẹp Yêu cầu học thuộc lòng bảng ch cỏi Tuần 02 tháng năm 2009 Chính tả TiÕt 13 10 chữ từ P-Y Đọc, nhận xét c thuc 10 ch cỏi Thứ năm ngày Làm viƯc thËt lµ vui I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả - Nghe-viết đoạn cuối tả “Làm việc thật vui” Trình bày hình thức đoạn văn xi - Biết thực y/c tập bước đầu biết xếp tên người theo thứ tự bảng chữ ( BT3) - Củng cố quy tắc viết g-gh (trò chơi) 2- Ơn bảng chữ Thuộc lòng bảng chữ Bước đầu biết xếp tên bảng chữ II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn quy tắc tả g-gh - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5') - hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: xoa đầu, sân, chim sâu, xâu cá - Kiểm tra 10 chữ cuối 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy - Gii thiu bi: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc tồn tả Triển khai nội dung Bài tả trích từ tập đọc nào? Bé làm việc gì? Bé thấy làm việc thé nào? Bài tả có câu? Câu có nhiều dấu câu? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết Mỗi câu đọc lần - Nhắc cách ngồi, cầm bút d) Chấm, chữa bài: Chấm - nhận xét HD3) Hướng dẫn làm tập Bài 2: Thi tìm chữ bắt đầu chữ g-gh Nhóm 1: g Hoạt động trò hc sinh c li Bi “Làm việc thật vui” Quét nhà, nhặt rau, làm bài, học Bận rơn vui Có câu Câu thứ Bảng con: quét nhà, nhặt rau, ln, bận rộn Viết Chấm bút chì HTĐB Nhóm 2: gh Bài 3: Sắp xếp tên theo bảng chữ Dũng, Bình, Cúc, Hoa, Lan Nhận xét: 3) Củng cố, dặn dò: Học thuộc lòng bảng ch cỏi Nhn xột tit hc Tuần 03 năm 2010 ChÝnh t¶ TiÕt 13 - a, o, u, ư, ô, - e, ê, i hs đọc yêu cầu Làm VBT Bình, Cúc, Dũng, Hoa, Lan Thø ba ngày 07 tháng Bạn Nai Nhỏ I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả Chép lại xác trình bày đoạn tóm tắt “Bạn Nai Nhỏ”.Làm tập 2, ( a/ b ) Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu Trinh bày mẫu 2- Củng cố quy tắc tả ng/ngh – Làm tập phân biệt phụ âm đầu dấu II/ Đồ dùng dạy học: - Bảng chép sẵn tập chép - Bảng phụ tập 2, - Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ ( 5') học sinh viết bảng lớn Cả lớp: nghe ngóng, ghi chép, gỗ học sinh đọc chữ từ r-y 2/ Dạy mi: ( 30' ) Hoạt động trò Hoạt động cđa thÇy Giới thiệu bài: Nêu MTcủa tiết học HĐ1) Hướng dẫn tập chép a) Chuẩn bị: Nội dung tả: - Vì cha Nai Nhỏ n lòng? - Bài viết có câu? Tên nhân vật viết ntn? - Cho viết tiếng khó Cho học sinh đọc đoạn chép Dám liều cứu bạn b) Học sinh chép Bảng con: Khoẻ mạnh, Chú ý cách trình bày - Tốc độ (1 phút viết thơng minh, nhanh nhẹn chữ) HTĐB c) Chấm chữa bài: Chấm 10 em, nhận xét HĐ3) Hướng dẫn làm tập: a) Bài tập 2: Cho học sinh làm mẫu bảng Nhận xét b) Bài tập 3: (lựa chọn) Cho học sinh đọc kết làm, nhận xét, sửa chữa 3) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, dặn dò ghi nhớ quy tắc tả ng-ngh Chấm bút chì Nêu yêu cầu Vở tập lớp Học sinh làm tập TuÇn 03 tháng năm 2010 Chính tả Tiết Thứ năm ngày 09 Gọi bạn I/ Mc tiờu 1- Rốn k viết tả: Nghe-viết lại xác, trình bày khổ thơ cuối thơ Gọi bạn -Làm tập 2, tập (a, b ) 2- Tiếp tục củng cố quy tắc tả ng-ngh, làm tập phân biệt phụ âm dầu hay II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tả Bảng nam châm viết nội dung BT2, BT3 - thẻ chữ Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ ( 5' )2 hs viết bảng lớn - Cả lớp viết bảng từ: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn 2/ Dạy ( 30' ) Hoạt động thầy Gii thiu bi:Nờu MT HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: Đọc mẫu Triển khai nội dung: Bê Vàng Dê Trắng gặp phải hồn cảnh khó khăn nào? Thấy Bê Vàng khơng trở Dê trắng làm gì? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chm, cha bi: Hoạt động trò c cỏ nhân Trời hạn hán, khơng có cỏ ăn - Đi tìm bạn khắp nơi, miệng kêu “Bê! Bê!” Bảng con:suối cạn, hạn hán, khắp nơi, hoài Học sinh viết bài, lưu ý cách trình bày HTĐB Chấm 5-7 HĐ2) Hướng dẫn làm tập Nhận xét-chốt lởi giải Bài tập (lựa chọn) Vở tập Học sinh làm tập 3) Củng cố, dặn dò: (2') Nhận xét-dặn dò Viết lại chữ sai dòng Viết li ch sai Tuần 04 năm 2010 Chính tả Tiết Thứ ba ngày 14 tháng Bím tóc đuôi sam I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ viết tả: Chép lại xác tả, biết trình bày lời nhân vật “Bím tóc sam” 2- Luyện viết quy tắc tả với lê/yê Làm tập 2, tập a/b II/ Đồ dùng dạy học: Bảng lớn chép tả Bảng phụ có nội dung tập2, Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:2 hs viết bảng lớn; lớp viết bảng con: nghe ngóng, nghiêng ngã, nghi ngờ 2/ Dạy mi (30) Hoạt động thầy Gii thiu bi: Nờu mục tiêu học HĐ1/ HD tập chép a) Hướng dẫn chuẩn bị: - Đọc đoạn chép - Hướng dẫn nội dung Đoạn văn nói trò chuyện với ai? Vì Hà khơng khóc nữa? Bài tả có dấu câu nào? - Viết từ khú: Hoạt động trò hc sinh c li Thầy giáo Hà Được thầy khen, vui Bảng con: Thầy giáo, khn mặt, nín khóc HTĐB b) Học sinh chép vào c) Chấm chữa bài: Chấm HĐ2) Hướng dẫn làm tập tả: Bài tập 2: Cho nhắc quy tắc quy tắc iê, yê Bài tập 3: Làm a b Học sinh đọc yêu cầu - Làm nháp: chim yến ,cô tiên,yên ổn,thiếu niên Làm đúng, nhanh 3a, 3b Đọc kết tập 3) Củng cố dặn dò:(3') Nhận xét tiết học – ghi nhớ quy tắc tả Tuần 04 tháng năm 2010 Chính tả Tiết Thứ năm ngày 16 Trên bè I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ viết tả: Nghe, viết xác đoạn “Trên bè” Biêt trình bày tả Viết chữ đầu bài, đầu câu, đầu đoạn văn – Tên nhân vật - xuống dòng hết đoạn 2- Củng cố quy tắc tả với iê/yê, làm tập phân biệt, cách viết phụ âm đầu vần (BT2,3 ) II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập Vở tập III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ:(5') hs lên bảng; lớp viết bảng con: giúp đỡ, nhảy dây, bình yên /Dy bi mi:(30') Hoạt động thầy Hoạt động trß - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc mẫu - Nội dung: 10 HTĐB + Dế Mèn rủ Dế Trũi đâu? Đi ngao du thiên hạ + Hai bạn rủ chơi xa cách Ghép ba bốn bèo sen lại nào? + Từ viết hoa - Cho viết từ khó Bảng con: Dế Trũi, say ngắm, bèo sen b) Đọc cho học sinh viết Học sinh viết vào c) Hướng dẫn chấm HĐ2/ Hướng dẫn làm tập Bài tập Đọc yêu cầu đề - Học sinh tìm tiếng - lớp làm vào tập Bài tập 3: Cả a b Đọc kết H làm bảng lớn, lớp làm *dỗ dành ,dỗ em , giỗ Tổ *ròng rã,vàng ròng ,khóc ròng *học vần,đánh vần, vầng trán 3) Củng cố, dặn dò (2') ,vầng trăng Nhận xét tiết học Nhận xét Nhắc xem lại - sửa lỗi TuÇn 05 năm 2010 Chính tả Tiết Thứ ba ngày 21 tháng ChiÕc bót mùc A/ Mục tiêu 1- Chép xác nội dung “Chiếc bút mực” 2- Viết số tiếng có âm vần ia/ya Làm tập phân biệt âm đầu e/n, an/ang.(BT2,3) B/ Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung đoạn văn cần chép - Bảng phụ viết tập - Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: hs viết bảng lơn: dỗ em, ăn giỗ, vần thơ, vầng trăng II /Dạy b mi :(30') Hoạt động thầy Hoạt động trß - Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Cho viết bảng tên riêng 2-3 học sinh đọc đoạn chép: Lan, Mai b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết: Bút mực, quên, mượn Học sinh chép vào 11 HTĐB d) Chấm, chữa bài: Chấm 5-7 bài, nhận xét HĐ2) Hướng dẫn làm tập Bài tập Nhận xét, cho sửa Bài tập 3: (lựa chọn 3) Củng cố; dặn dò: Nhận xét tiết học Khen học sinh chép sạch, đẹp Học sinh chép lại đoạn có từ viết sai Học sinh tự sửa lỗi bút chì Học sinh nắm yêu cầu học sinh làm bảng phụ - Làm tập Làm tập 1: bảng Học sinh đọc phân biệt phần làm TuÇn 05 tháng năm 2010 Chính tả Thứ năm ngày 23 C¸i trèng trêng em TiÕt A/ Mục tiêu 1- Nghe, viết xác, trình bày hai khổ thơ đầu Cái trống trường em Viết hoa chữ đầu dòng thơ; cách khổ thơ 2- Làm tập điền vào chỗ trống BT3 B/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết tập 2,3 Vở tập C/ Hoạt động dạy học: I/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) Bảng con: chia quà, đêm khuya, mía, tia nắng II/Dạy (30') Ho¹t động thầy Hoạt động trò Gii thiu bi: Nêu MT tiết học HĐ1- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Đọc mẫu; triển khai nội dung, hình thức 12 HTĐB thơ b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết - Trống, ngẫm nghĩ, buồn: Bảng Viết vào d) Chấm, chữa bài: Chấm - 10 - Nhận xét Học sinh chấm bút chì HĐ2) Hướng dẫn làm tập * Bài tập 2: (lựa chọn) BT3: ( viết ) Tiếng có vần en/ eng; im/ iêm Học sinh làm tập Các nhóm thi điền đúng, nhanh Len, khen, hẹn, men Xẻng, kẻng, phèng, Kim, tim, chim, Tiệm, diêm, kiệm, 3) Củng cố, dặn dò: Viết lại chữ sai dòng Tn 06 tháng năm 2010 Chính tả Thứ ba ngày 28 MÈu giÊy vơn TiÕt I/ Mơc tiªu: - Chép lại xác, trình bày lời nhân vật đoạn: “ Bỗng em gái vào sọt rác” chuyện “Mẩu giấy vụn “ - Làm BT2( số dòng a,b,c); BT(3) a II/ Chuẩn bò : - Bảng phụ viết nội dung tập chớnh t III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2h lên bảng viết từ: chen chúc, leng keng; lỡ hẹn, x beng 2/Dy bi mi (30') Hoạt động thầy a) Giới thiệu b) Hướng dẫn tập chép * H1/ Ghi nh ni dung on chộp Hoạt động trß - Nhắc lại -Lớp lắng nghe giáo viên đọc 13 HTĐB -Đọc mẫu đoạn văn cần chép -Yêu cầu ba em đọc lại lớp đọc thầm -Đọan chép có nội dung từ nào? -Đoạn chép kể ai? - Bạn gái làm ? - Bạn gái nghe mẩu giấy nói ? * HĐ2/ Hướng dẫn cách trình bày: - Đoạn văn có câu ? - Cuối câu có dấu gì? - Câu có dấu phẩy ? - Ngồi dấu phẩy có dấu ? - Dấu ngoặc kép đặt đâu ? - Chữ đầu dòng phải viết ? * HĐ3/ Hướng dẫn viết từ khó: - Đọc cho học sinh viết từ khó bảng -Giáo viên nhận xét đánh giá * HĐ4/ Chép : - Yêu cầu nhìn bảng chép vơ Sốt lỗi: -Đọc lại học sinh dò bài, tự bắt lỗi * HĐ5/ Chấm : -Thu chấm chữa c) Hướng dẫn làm tập Bài (a/): - Gọi em nêu tập -Yêu cầu lớp làm vào -Mời em lên làm bảng -Nhận xét chốt lại lời giải - Yêu cầu lớp đọc từ sau điền Bài 3(a): - Gọi em nêu tập -Yêu cầu lớp làm vào -Mời em lên làm bảng -Nhận xét chốt lại lời giải - Yc lớp đọc từ sau điền 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách đẹp -3 H đọc ,lớp đọc thầm - Mẩu giấy vụn - Về hành động bạn gái - Bạn nhặt mẩu giấy bỏ vào thùng rác - “ Các bạn ! Hãy bỏ vào sọt rác!“ - Đoạn văn có câu -Cuối câu có ghi dấu chấm - Có dấu phẩy - Dấu chấm , dấu chấm , dấu chấm than , dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép - Đặt đầu cuối lời nói mẩu giấy - Viết hoa , chữ đầu dòngi lùi vào ô - đứng , , mẩu giấy , sọt rác , cười rộ lên - Nhìn bảng chép -Nghe tự sửa lỗi bút chì - Nộp lên để giáo viên chấm điểm - Đọc yêu cầu đề - Học sinh làm vào - Một em làm bảng : máy cày , mái nhà , thính tai , giơ tay , chải tóc , nước chảy -Đọc lại từ điền xong - Đọc yêu cầu đề - Học sinh làm vào - Một em làm bảng : xa xôi , sa xuống , phố xá , đường sá -Đọc lại từ điền xong 14 TuÇn 06 tháng năm 2010 Chính tả Thứ năm ngày 30 Ng«i trêng míi TiÕt 12 I/ Mục tiêu: - Nghe viết lại xác khơng mắc lỗi đoạn cuối “ Ngơi trường “ Trình bày dấu câu - Làm BT2;BT(3) a/ b, BTCT phương ngữ GV soạn II/ Chuẩn bị : - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ: ( 5' ) 2hslên bảng viết từ: máI nhà, máy cày; thính tai, gi tay 2/Dy bi mi (30') Hoạt động thầy Hoạt động trò a) Gii thiu bi -Bi vit đoạn cuối “ Ngôi trường “ b) Hướng dẫn nghe viết : 15 HTĐB * HĐ1/Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết -Lớp đọc đồng đoạn viết -Trả lời theo nội dung - Treo bảng phụ đọc đoạn cần viết -Dưới trường bạn HS thấy ? * HĐ2/ Hướng dẫn cách trình bày : -Tìm dấu câu tả -Chữ đầu câu viết nào? - Dấu phẩy , dấu chấm , dấu chấm than - Phải viết hoa chữ đầu câu , đầu đoạn * HĐ3/ Hướng dẫn viết từ khó: - Lớp thực đọc viết vào bảng -Đọc yêu cầu viết từ khó -Yêu cầu lên bảng viết từ vừa tìm - Hai em lên bảng viết - Chỉnh sửa lỗi cho học sinh * HĐ4/ Đọc viết: – Đọc thong thả câu, dấu - nghe đọc chép vào chấm Mỗi câu cụm từ đọc lần * HĐ5/ Soát lỗi chấm : - HS soát tự sửa lỗi - Đọc lại chậm rãi để học sinh soát - Nộp bài, chấm điểm -Thu học sinh chấm điểm nhận xét c)Hướng dẫn làm tập Trò chơi 1(BT2) : Tìm nhanh tiếng có vần ai/ ay - Lớp tiến hành chia nhóm -Chia lớp thành đội - Phát cho đội tờ Ro ki to bút phút đội tìm ghi từ có vần / ay - Các nhóm thi tìm từ có vần / ay Trò chơi 2(BT3a/b) : - Yêu cầu lớp chia thành nhóm Nhóm hỗ - Mỗi nhóm(10 - 15 em) lên xếp thành hàng dọc tìm viết vào tờ giấy , cử đại diện lên dán trợ lên bảng tiếng có chứa s/x - Hai đội thi : Tìm tiếng có s / x -Nhận xét chốt ý - Nhận xét bạn Đọc đồng thanh, 3) Củng cố - Dặn dò: ghi -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học Tuần 07 tháng 10 năm 2010 Chính tả Thứ ba ngày 05 Ngời thầy cũ Tiết 13 I/ Mc tiờu: - Chép xác tả, trình bày đoạn văn xuôi - Làm BT2;BT(3) a/ b, BTCT phương ngữ GV soạn II/ Chuẩn bị : - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kim tra bi c: ( 5' ) 2hs lên bảng viÕt c¸c tõ: tai, chân tay; chim sẻ, chia x 2/Dy bi mi (30') Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß 1- Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị: 16 HTĐB - Đọc mẫu - Hướng dẫn nội dung viết Dũng nghĩ bố ? học sinh đọc chép Bài tập chép có câu ?Chữ đầu câu viết ? b) Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chấm, chữa bài: 3) Hướng dẫn làm tập tập 2: Điền ui/uy vao chỗ trống Bài tập 3: Lựa chọn 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học; khen học sinh chép đúng, đẹp Dặn dò: Viết lại chữ sai dòng Bố có lần mắc lỗi … khơng mắc lại 3câu - chữ đầu câu viết hoa Bảng con: xúc động, cổng trường, HS TB,Y lên cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt bảng viết Học sinh nhìn bảng chép vào Chấm chéo học sinh nêu yêu cầu Làm tập Làm bảng lớp iên hay iêng TuÇn 07 tháng 10 năm 2010 Chính tả Thứ năm ngày 07 Cô giáo lớp em Tiết 14 I/ Mục tiêu: - Chép xác tả, trình bày khổ thơ đầu Cô giáo lớp em - Làm BT2;BT(3) a/ b, BTCT phương ngữ GV soạn II/ Chuẩn bò : - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ C¸c hoạt động dạy học 1/ Kim tra bi c: ( 5' ) 2hs lên bảng viết từ: bi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy 2/Dạy (30') Hoạt động thầy Hoạt động trò 1- Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học 17 HTĐB 2- Hướng dẫn tập chép: A) Hướng dẫn chuẩn bị - Đọc mẫu - Khi giáo dạy nắng gió làm gì? - Câu thơ cho thấy bạn học sinh thích điểm 10 cơ? - Mỗi dòng có chữ, chữ đầu dòng thơ viết nào? B) Luyện viết tiếng khó: C) Đọc cho học sinh viết D) Chấm, chữa bài: Giáo viên chấm –7 bài, nhận xét 3) Hướng dẫn làm tập a) Bài tập 2: tìm từ có tiếng có âm v ui uy b) Bài tập 3: (lựa chọn) iên/iêng Tuyên dương nhóm thắng 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét chung Dặn viết lại chữ sai dòng 2học sinh - Ghé vào cửa lớp, gió đưa hương hoa nhài - Yêu thương…cô cho - chữ - viết hoa cách lề ô Bảng con: thoảng, giảng, trang vở, ngắm mãi, điểm 10 Học sinh viết Đổi chấm chéo Vui vẻ, vũng lầy, vùng vẫy… Vui sướng, túi, yên vui… Luỹ tre, thuỳ mị, uy nghi… Thi tìm tiếp sức Tn 08 10 năm 2010 Chính tả m, tr li Thứ ba ngày 12 tháng Ngời mẹ hiền Tiết 15 I/ Mục tiêu: - Chép xác tả, trình bày lời nói nhân vật Người mẹ hiền - Làm BT2;BT(3) a/ b, BTCT phương ngữ GV soạn II/ Chuẩn bò : - Bảng phụ viết nội dung tập tả III/ C¸c hoạt động dạy học 1/ Kim tra bi c: ( 5' ) 2hs lên bảng viết từ: nguy hiểm, ngắn ngủi,cái đầu, quý báu, lũy tre 2/Dạy mi (30') Hoạt động thầy Hoạt động trò 1- Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học 18 HTĐB 2- Hướng dẫn tập chép: A) Hướng dẫn chuẩn bị: Nội dung: Vì Nam khóc? Cơ giáo nghiêm giọng hỏi bạn nào? Trong tả có dấu câu ? B) Luyện viết tiếng khó: C) Đọc cho học sinh viết D) Chấm, chữa GV:chấm 5-7 3) Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: điền ao hay au Bài tập 3: (lựa chọn) Chốt lại lời giảng 4) Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, xem lại tả 1-2 học sinh đọc đoạn chép bảng, lớp đọc thầm Vì đau xấu hổ Từ em có trốn học chơi khơng? Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch đầu dòng, dấu chấm hỏi Bảng con: Xấu hổ, bật khóc, xoa đầu, thập thò, nghiêm trọng Học sinh chép vào khoảng 20 phút Hướng dẫn chấm chung lớp Học sinh điền đọc câu Một ngựa đau tàu bỏ cỏ Trèo cao ngã đau Điền uôn hay uông? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học Không phải bò Khơng phải trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn Cả lớp sửa TuÇn 08 10 năm 2010 Chính tả HS Yu nhỡn bng c Thứ năm ngày 14 tháng Bàn tay dịu dàng Tiết 16 I/ Mơc tiªu: - Chép xác tả, trình bày đoạn văn xi; biết ghi dấu câu Bàn tay dịu dàng - Laøm BT2;BT(3) a/ b, BTCT phương ngữ GV soạn II/ Chuẩn bò : - Bảng phụ viết nội dung caực baứi taọp chớnh taỷ III/ Các hoạt động dạy học 1/ Kim tra bi c: ( 5' ) 2hs lên bảng lm bi 2a 2/Dy bi mi (30') 19 Hoạt động thầy 1- Gii thiệu bài: Nêu MT tiết học 2- Hướng dẫn tập chép: a) Hướng dẫn chuẩn bị Đọc mẫu Triển khai nội dung: An buồn bã nói với thầy giáo điều gì? Thái thầy? Trình bày b)Luyện viết tiếng khó: c) Đọc cho học sinh viết d) Chấm, chữa bài: 3) Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: ao/au Bài tập 3: (lựa chọn) uôn/uông Hoạt động trò Hc sinh c cỏ nhõn Tha thầy em chưa làm tập Không trách……….đầy triều mến thương yêu Bảng Thì thào, trìu mến, kiểm tra, buồn bã Học sinh nghe viết vào Cả lớp chấm Đọc yêu cầu đề Tìm nối tiếp: báo cáo, thầy giáo, cháo, náo / đau, cháu, phau, màu, sau, gàu - Đồng ruộng,…luôn, nước…đồng… cuồn cuộn 4) Củng cố, dặn dò: Viết lại chữ sai dòng 20 HTĐB HS TB đọc lại ... dò:(3') Nhận x t ti t học – ghi nhớ quy t c t Tuần 04 tháng năm 20 10 Chính t Ti t Thứ năm ngày 16 Trên bè I/ Mc tiờu 1- Rèn kĩ vi t tả: Nghe, vi t xác đoạn “Trên bè” Bi t trình bày t Vi t chữ đầu... nghi… Thi t m tiếp sức Tn 08 10 năm 20 10 Chính t m, tr li Thứ ba ngày 12 tháng Ngời mẹ hiền Ti t 15 I/ Mục tiªu: - Chép xác t , trình bày lời nói nhân v t Người mẹ hiền - Làm BT2;BT(3) a/ b, BTCT... Vit li ch sai Tuần 04 năm 20 10 Chính t Ti t Thứ ba ngày 14 tháng Bím t c đuôi sam I/ Mục tiêu 1- Rèn kĩ vi t tả: Chép lại xác t , bi t trình bày lời nhân v t “Bím t c sam” 2- Luyện vi t quy t c
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 t 1 t8, CHINH TA LOP 2 t 1 t8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn