Ôn tập cuối năm lớp 3

2 99 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:08

Họ tên:……………………… Thứ…………… , ngày… tháng… năm 20… ÔN TẬP: TỐN Bài 1: Đặt tính tính: 16324 + 49578 26900 – 13289 35034 : 35034 : 14321 x 39164 x 35034 : 35034 : Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) 43162 : – 13919 = a) 90000 – 14289 x = Bài 3: Người hình chữ nhật viên gạch chiều rộng 8cm tường ốp thêm ta dùng viên gạch men để ốp mảng tường Biết men có chiều dài 65cm Tính diện tích mảng Bài giải: ...Bài 2: Tính giá trị biểu thức: a) 431 62 : – 139 19 = a) 90000 – 14289 x = Bài 3: Người hình chữ nhật viên gạch chiều rộng 8cm tường ốp thêm ta dùng viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập cuối năm lớp 3, Ôn tập cuối năm lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn