TỨ VỰNG 6 TẶNG BẢN FULL

79 149 11
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:06

LỜI TÂM HUYẾTKính thưa các quý thầy cô, tác giả không giữ bản quyền những quyển sách này với hy vọng với kiến thức ít ỏi này có thể đóng góp cho sự phát triển Anh ngữ nước nhà. Nhìn quanh một vòng, chúng ta thấy thế hệ trẻ đang rất cần những người thầy, người cô như quý vị đây dìu dắt và giảng dạy bằng cái tâm thương yêu bình đẳng, với hy vọng làm sao để các em ấy thành người có đức có tài, biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết ân tổ quốc, và kính trọng tôn sư, hơn thế nữa là yêu thương người và vạn loài như chính bản thân các em. Chứ không phải như hiện nay, người ta cứ tranh giành nhau dạnh lợi để gây ra biết bao điều khổ ải cho bản thân và nhiều người khác. Cho nên, đắn đo rất nhiều, tôi đã quyết định tặng quý thầy cô chuỗi sách này mà ban đầu tôi có ý định viết để kinh doanh. Tôi hy vọng quý thầy cô không chê kiến thức còn hạn hẹp và non kém này mà dùng sách như một tâm huyết của một người trẻ tuổi để đồng hành với thầy cô trên con đường giảng dạy, trên một con đường vĩ đại nhất của đời người – đó là nhà giáo dục.Để giáo dục được học trò mình, trước hết người làm thầy phải là gương mẫu, phải là một bậc có đạo đức, chứ không phải là một người thầy chỉ vì danh vì lợi mà hy sinh lợi ích của người học để chỉ đem đến lợi ích cho mình. Hy vọng nước Việt sẽ sản sinh ra vô số những bậc thầy vĩ đại, để tiếng thơm của thầy cô cứ mãi mãi lưu truyền cho đời đời lớp lớp học sinh kế cận.Có thể có người sẽ đổi tên, sẽ dùng để xuất bản, tác giả cũng không phiền hà gì khi các vị không ngại làm những điều như thế. Tác giả chỉ hy vọng, hết thảy quý thầy cô sẽ dùng nó để đào tạo ra những con người học vấn chân chính. Nhưng để có những học trò chân chính, quý thầy cô trước hết phải chân chính. Làm được điều ấy, cái đức ấy mới cảm được học trò nghe theo chúng ta. Từ đó, hiền tài có đạo đức mới xuất hiện để phục vụ chúng ta sau này.Tác giả không tặng quý vị đáp án với dụng ý mong quý vị cũng bỏ chút thời gian nghiên cứu thật kỹ trước khi đem đi dạy học trò mình. Có chút bất tiện, nhưng mong thầy cô hiểu ý này mà bỏ chút tâm lực.Trong quá trình biên soạn, không khỏi những sơ sót về lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, cũng mong quý thầy cô bỏ qua và xin nhận những lời đóng góp của quý thầy cô để những quyển sách này hoàn chỉnh hơn.Rạch Giá, 21.04.2019Tác giả biên soạnLê Công ĐứcKính tặng LÊ CÔNG ĐỨC TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |1 06 TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM Rach Gia City, Province of Kien Giang Starting date: 14.11.2017 Downloadable Audio 2| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Cơng Đức LỜI NĨI ĐẦU Từ vựng trở ngại học viên Tiếng Anh phong phú đa dạng mặt ngữ nghĩa hình thức biến thể từ Một số học viên gặp khó khăn việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho từ mới, từ phát sinh từ nhiều hoàn cảnh khác Một số sau tìm ngữ nghĩa dạng thức từ, sau lại gặp khó khăn khơng biết làm để đọc cho từ Xuất phát từ khó khăn trở ngại đó, tác giả cố gắng biên soạn từ vựng để phục vụ bạn để giúp bạn thuận lợi việc học từ vựng Từ vựng tập hợp từ đơn vị sách giáo khoa để bạn dễ tra cứu Mỗi từ có dạng phát sinh khác trình bày đầy đủ nhằm giúp học viên mở rộng vốn từ Nhằm giúp bạn ghi nhớ ôn luyện tốt hơn, tác giả thu âm cách đọc từ để bạn tiện nghe thực hành từ vựng để dễ ghi nhớ làm quen với cách phát âm từ cách thực tiễn Bên cạnh đó, tác giả cố gắng để soạn câu ngắn để bạn dùng từ học vào ngữ cảnh thích hợp nhằm giúp bạn học vui nhớ sâu Trong trình thực hiện, với kiến thức hạn hẹp khó lòng tránh khỏi sai sót, câu cú chưa mượt mà, mong bạn bậc trước, anh chị đồng nghiệp, bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua đóng góp cho sai sót nhằm giúp sách từ vựng nhỏ ngày hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn bạn quan tâm! Mọi thư từ đóng góp liên hệ, xin gửi địa email: duc.congle.89@gmail.com Facebook: Anh Ngữ Lê Đức - Điện thoại: 0947959619 Tác giả Lê Cơng Đức Tác giả ai? Mình giáo viên Tiếng Anh làm việc sinh sống Rạch Giá, Kiên Giang yêu thích viết sách để đóng góp sức lực nhỏ bé cho việc học Tiếng Anh người trở nên tiện lợi hiệu hơn! Mong chút kiến thức giúp bạn đạt nhiều kết học tập! Các bạn tin cậy sách tin bạn ngày tiến có nhiều thành cơng hơn! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |3 UNIT 1 MY NEW SCHOOL TRƯỜNG HỌC MỚI CỦA MÌNH English 06 Pearson TỪ VỰNG 1Unit  My New School knock (at the door) early # late have (breakfast/ lunch) = eat (breakfast/ lunch) excited (about sth) I see Just a minute look + adjective - look heavy - look smart a calculator calculation (wear) a new uniform 10 put on (a shirt) 11 my calculator = mine v adj v gõ (cửa) sớm # muộn (trễ) ăn (sáng/ ăn trưa) adj (cảm thấy)náo nức, nơn nao (về cgđ) sen Mình hiểu phr Tí thơi v trơng + tính từ - trông nặng - trông đỉnh đạc n máy tính n tính tốn n (bận) đồng phục v bận (cái áo sơ mi) vô pro (máy tính) Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu After brushing my teeth and having a shower, I _ my uniform and look at myself in the mirror I really love this uniform There must be a lot of books and notebooks in your school bag It looks _ Duy: Are you ready to go to school, Phong? Phong: Yes, _ Please, wait I with rice, omelette, and drink orange juice every morning It’s seven o’clock already You’re _ for school When you wear this new uniform, you look very _ I’m really proud of you A: I couldn’t sleep well last night I’m really excited about going to school today B: Now, let’s go Truc: I left my calculator at home Can you lend me your calculator? Tuan: Yes, of course You can borrow _ Today is my son’s first day at school He looks very _ about this 10 Someone is _ at the door Open it, Trung Điền vào chỗ trống với dạng từ Today is my son’s first day at school I am preparing breakfast for Đăng, my son, I hear that someone _(11) at the door I open it Trung and Hoa, my son’s friends, also go to school today They look very _(12) in their new uniforms Đăng is also _ (13) his new uniform After that, they leave home for school But Đăng left his _(14) at home I have to call them back and give it to Đăng I am really happy when watching them going to school very happily together 4| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 2Unit  My New School 10 forget – forgot – forgot start # finish on their way (to school) (write) a poem compass a textbook a rubber = an eraser (do) judo (have) lessons vocabulary v v pre n n n n n n n qn (cgđ) bắt đầu # kết thúc đường (tới trường) (viết) thơ com pa sách giáo khoa cục tẩy (tập) võ judo (có) tiết học từ vựng Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu Today is Tuesday and we have five _: math, literature, science, music and art I usually get up quite early every morning to check if I bring enough _ for my lessons at school and finish all of my homework before school Some of my friends usually _ to their homework before school I think this is a bad habit; they need to change for the better After school, my friends – Trung, Tony, and I like going to martial art classes to _ This is my favorite _ because it is very lovely and moreover, it helps me to clean any mistakes easily There is a lot of new _ in our English lesson today _ is used to draw a circle Do you know which word to complete in this gap? It’s easy, right? Hi everyone! This is my first day at school and I am _ to my school I am really excited about meeting new teachers and friends! In Vietnam, classes usually _ at a.m and _ at 11:15 a.m 10 I can’t believe that my teacher asked me to write _ on my first lesson in English? How can I that? Điền vào chỗ trống với từ thịch hợp This morning is my second day at school I am also very excited about going to school with my friends I get up very early to take all (11) for today’s lessons I take my (12) to use in math as well as (13) to remove any pencil mistakes from my notebooks I quite like English, but we have to learn lots of new (14) in this subject Today, we (15) our lessons with literature by learning a (16) of Trần Đăng Khoa It’s so interesting We (17) school at 11:15 I usually (18) with my friends in Lạc Hồng Park I really enjoy my daily activities What about you? Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |5 TỪ VỰNG 3Unit  My New School (open) a library a school team the school canteen a month monthly a (large) playground teach somebody teaching a teacher at break time walk to school ride (my) bicycle 10 tired n n n n adj n v n n pre v v (mở) thư viện đội tuyển trường tin trường tháng hàng tháng sân chơi (rất lớn) dạy học việc dạy học giáo viên vào giải lao tới trường chạy xe đạp (của mình) adj mệt Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu My house is next to my school, so I _ to it My friends living far away from school have to ride their bicycles to school My English teacher gives us tests _ to help us revise our English better Who _ you English, Tina? Mr Trung is my _ My friends say that they don’t like _ because they think that this is a hard and difficult work To me, working as a teacher is great job My school _ offers a lot of good foods and drinks My favorite drink is sugar cane juice Phúc is very tall He plays volleyball and basketball in our _ I have just spent three hours learning English, now I am a little _ I want to listen to some music and something to relax The thing I like best about my school is that it has a for us to play at break time We can play soccer, volleyball, and basketball too Kiên Giang _ is going to be open next month I really like reading books in the library I think it will be my favorite place 10 There are twelve (12) _ in a year 11 Students usually go to their school canteen to buy foods and drink _ 12 Trung, my best friend, doesn’t want his parents to take him to school He likes riding his _ to school himself Điền vào chỗ trống với từ thích hợp Let me introduce something about my school My school is in Rạch Giá City I don’t live far from the school, so I usually ride my (13) or sometimes (14) to school It is a big school with more than 2,000 students There is a (15) for all of students to enjoy outdoor activities My friends and I usually play soccer, basketball, or badminton (16) We like going to school and enjoy learning with our great (17) They really love us and (18) us good things every day I really love my school and teachers! 6| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 4Unit  My New School 10 skip (rope) a lot of = lots of sth/sb subjects only (on Mondays) read (books) sports the same (subjects) pocket money hungry # full go shopping v det n adv v v adj n adj v nhảy (dây) nhiều (cgđ/ đó) mơn học (vào thứ hai thôi) đọc (sách) chơi thể thao (môn học) giống hệt tiền xài vặt đói # no mua sắm Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu Thanh: How much _ does your mother give you every week, Tuấn? Tuấn: Not much Just 70,000 dong What about you? Students in Vietnam have to wear their uniforms from Monday to Saturday However, high-school students wear uniforms _ on Mondays in some schools I am interested in _ books, newspapers, and magazines a lot I think it’s a good habit for us Although we study in two different schools, we have _ subjects at school Moreover, we have the same hobby, playing badminton, too He hasn’t eaten anything yet He must be very _ I’ll take something for him to eat I want to on the weekend in the supermarket to buy vegetables, food, and other necessary things A: What _ you have today, Tân? B: I have math, English, and physical education Boys usually like doing _ such as badminton, basketball, or soccer Girl students usually _ ropes at break time 10 I have _ new friends this year and they study very hard and well Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn Good morning, guys! I am Tony My mother is Vietnamese and my father is American I’m a student in class 6A1 in Nguyễn Du School in Rạch Giá City Here, we don’t wear uniform _ (11) on Mondays, but we wear it all weekdays I really love my uniform because it makes me look smarter I am always _(12) with the breakfast made by my beloved mother every morning Our lessons start at and at 8:30 we have a break At that time, some girls like _(13) ropes, some boys go to the school canteen to buy food and drink I don’t usually go to the canteen because I want to save my _(14) to buy some more books My hobby is _ (15)books We have 12 subjects in grade What about you? Do you have _ (16)subjects as me? Please share your days at school Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |7 TỪ VỰNG 5Unit  My New School remember sth share (sth with sb) your shares help sb sth help sb to sth your helps a piece of (paper) classmates keep quiet/ silent take turn to sth interview (others) an interview an interviewer present sth a presentation 10 tell sb sth v v n v v n n n v v v n n v n v nhớ chia sẻ cgđ với chia sẻ bạn giúp làm cgđ giúp đỡ bạn miếng (giấy) bạn lớp giữ yên lặng/ trật tự thay phiên làm cgđ vấn (người khác) buổi vấn người vấn trình bày cgđ thuyết trình nói cho nghe cgđ Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu My teacher always says: “Students, _ to your homework and learn all of the new words by heart, please.” Work in your group of four and practice the _ by asking and answering the questionnaire at page 11 in the book Now, I would like you to _ your feelings of studying English with the other classmates Be confident to talk about it Don’t be shy My mother is always happy with my _ when she is busy There are several _ paper on the table Help me to put them away, Tony Thank you, my dear Please keep silent Your friend, Nam, is _ and sharing his ideas of studying English well My students usually _ me to keep quiet when I teach them new lessons Thanks a lot for your help, students Please _ to interview the others in your groups with the provided questionnaire Now, you have minutes to practice My _ are very good and they study very hard They also help me a lot with the things I don’t understand very well 10 Your _ of your new days at school is very good and interesting Well done! Thank you very much, Trinh Điền vào chỗ trống với dạng từ cho sẵn câu 11 OK, now you are the (interview), and I will answer your questions Are you ready to begin? 12 Smith always (help) me with English homework He’s very good at it 13 Susan is (present) how much she loves her class 14 My English teacher is _ (interview) some students about their class 15 The _ (present) is very great and attractive Thank you! 8| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 6Unit  My New School 10 a boarding school kindergarten from all over Vietnam overseas = foreign (countries) physics Kiên Giang Province (be) surrounded green fields = green paddy fields international (school) (modern) equipment n n pre adj trường nội trú lớp mẫu giáo từ khắp nước Việt Nam nước n n v n môn Vật lý Tỉnh Kiên Giang bao quanh (bởi cgđ) cánh đồng lúa xanh ngát adj (trường) quốc tế n thiết bị (hiện đại) Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu My school has new, big facilities and modern _ for us to study like: computer rooms, laboratories, and language lab, too My school is one of the most popular schools in Rạch Giá City, in Kiên Giang _ PLC Sydney school, a boarding school, in Australia has students _ Australia and overseas It is a good school for international students to attend Although my school is located in a big city, it is by lots of green trees and flower gardens in front of and behind the school I really love it English is my favorite subject However, _, math, and music are also subjects I am really interested in I teach in a remote school in the suburb The school is surrounded by with a very beautiful view I study in Võ Văn Kiệt School It’s a _ where I study and live there until the weekend VinaBrita School is an _ school for students from year to year 12 _ is a class or school to prepare children aged five for school 10 I have some Vietnamese friends _ They live in Australia, America, or France They help me with my English a lot Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành đoạn văn Võ Văn Kiệt School is (11) for students from year to year 12 Students can register to be a dayboarding or boarding student It is located in Phú Cường Zone and it isn’t _(12) by a green paddy field, but it has a fantastic view of the sea in front of it It has a big playground and a spacious multipurpose building for students to sports and play at the break time The school has modern facilities and _(13) like laboratory to conduct experiments, language lab for students to study English, interactive TVs to have interesting lessons, etc They often organize sports and creative activities to develop students’ physical health and potentials It will be a great school for local students! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |9 TỪ VỰNG 7Unit  My New School drawings paintings creative (students) an art club an artist reasons an hour (=60’) capital letters sentences comma separate (long sentences) 10 (write) an introduction v v adj n n n n n n n v n vẽ tranh (bằng chì) vẽ tranh (bằng cọ) (học sinh) sáng tạo câu lạc mỹ thuậthọa sỹ họa sỹ lý tiếng đồng hồ chữ viết hoa câu dấu phẩy tách (câu dài ra) (viết) phần giới thiệu Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu You need to use _ when starting a sentence, a proper name, a city, a country, days, and months I usually spend three _ learning and practicing English every day We use a comma when we want to _ long sentences and lists of things Some students who love art join the school art club to _ and _ This helps them to be more creative and develop their artistic abilities My English teacher asks us to write a short _about our class and school It’s quite difficult for me, but I always try my best to finish the task “Love drawing” is an _ for those who love art and creative activities in Rạch Giá City Do you want to join the club? Register today! Do you like learning English? If yes, please tell me the _ why you love learning this language Minh, my best friend, wants to become a(n) _ in the future I can’t read this text because it has a lot of long _ and new words to understand Could you please help me, teacher? 10 A full stop is used to finish a sentence, and a comma is used to _ long sentences in a passage Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành đoạn văn 1I love _ (11) and that is the _(12) why I join this art club to practice my drawing and painting After art lessons at school and time of practice in the club, I also spend two _(13) drawing and painting at home I think art helps us to relax and make this life more beautiful 2Now write a(n) _(14) about your class and school There must be at least five _ (15) You should use _(16) to separate long sentences and lists of things And remember this, always use _ (17) when writing a proper name, city, day and month Please hand in on next Monday Please on time! 10| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 4 Unit 10  Our houses in the future v đặt cgđ mặt úp xuống place sth face down v thay phiên (làm cgđ) take turns (doing sth) adj (cụm từ) thích hợp appropriate (phrase) v hướng dẫn; dạy dỗ cgđ instruct something n (làm theo) hướng dẫn (follow) instruction adj # sai (không đúng) correct # incorrect v vấn (bạn bạn) interview (your friend) n vấn an interview n người vấn interviewer n (lái) trực thăng (fly) a helicopter idi ví dụ … such as = for example = like v liện hệ; liên lạc (bạn bè) contact (friends) n liên hệ (trong danh bạ) a contact n (năng lượng) gió 10 wind (energy) adj (ngày) nhiều gió windy (day) Hồn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu Apart from using solar energy, people are now able to use The energy is created from the power of wind in nature I think we should friends more often if we want ti have a good friendship with them I have deleted some _ that I nevercommunicate with in my friend list Tony and I are practicing a conversation in English Tony is a(n) and I answer his questions Modern people are using different types of energy for their daily activities electricity, solar energy, and wind energy My six-year-old brother wants to be a pilot to _ a helicopter in the sky Our English teacher usually asks us to speaking English by roleplaying conversations in our textbooks In this exercise, you need to use words or phrases to fill in the blanks to complete the sentences below Got it, students? If the statement is , put a tick () in this box If it’s put a cross () in the box Now, are you ready to listen? 10 We must follow the carefully to perform this machine 11 In the first-term exam, we have to take part in a(n) with our English teacher If you well, you will get marks in this section 12 Now, your friends about their dream house Thenm it’s your friend’s turn to ask you his (her) questions 13 Keep silent, Trung Our teacher is us how to use the future simple Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |65 TỪ VỰNG 5 Unit 10  Our houses in the future v muốn (làm cgđ) would prefer (to sth) =would like/ would love to sth (is) important to sb/ sth importance importantly (park/ city/ sea) view smart (phone/ clock) (pass/ fail) examinations =exams invite somebody invitation meet - met - met sb (have) a meeting (write) details (about sth) detailed (information) adj n adv n adj n quan trọng với tầm quan trọng cách quan trọng tồn cảnh (cơng viên/ thành phố/ biển) (điện thoại/ đồng hồ) thông minh (đậu/ rớt) kỳ thi v n v n n adj mời mời; lời mời gặp gỡ (có) họp (viết) chi tiết (về cgđ) (thơng tin) chi tiết Hồn thành chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu 10 11 12 13 14 66| Please call again later I’m having with my son’s teacher I have all of my classmates to my birthday party next week If you study hard every day, I’m sure that you’ll the exams easily I think English is _ me because it helps me to have more friends in the world He was very sad because he his math examination This _ clock can run away while ringing if you don’t get up immediately In this writing project, you must write a essay describing your dream house and the things you want to have in it My house has two floors I like living on the second floor because I can enjoy the at night It’s colorful and fantastic in the evening Last week, I our teacher in Citimart supermarket Some students don’t really like studying English because they don’t know the of this subject in their future career The of your writing are not clear Try to include more information in your essays next times Customer: I to buy this pair of Nike shoes, please Salesperson: Of course, sir Anything else, sir? I have just received a(n) from Tony to his birthday party this weekend What should I buy for him, Ngân? I’d prefer to have a house on the ocean with surrounding trees and flowers What does the word in bold have the closest meaning to? A would like B had prefer C would rather D A and C are correct Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức UNIT 11 OUR GREENER WORLD THẾ GIỚI XANH HƠN CỦA CHÚNG TA TỪ VỰNG 1 Unit 11  Our greener world v mua buy - bought - bought sth v,n = purchase sth n (đi) dã ngoại (go on) a picnic n ổ (bánh mì) a loaf of (bread) (plural: loaves) nhiều ổ v tái sử dụng cgđ reuse something Something is reusable adj Cái dùng lại n chất liệu (thiên nhiên) (natural) materials v làm make - made - made làm từ chất liệu thiên nhiên made of (natural materials) n môi trường environment adj vấn đề môi trường environmental (issues) v bán cgđ sell - sold - sold sth n quầy tính tiền; quầy tốn the check-out n nhiễm (khơng khí) 10 (air) pollution Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu This morning, I got up late, so I bought a bread to eat hurriedly I’m very hungry now People in big cities usually suffer from more than people in the countryside because there are a lot of factories and means of transportation We should put our rubbish in the right places, plant more trees, and cycle to work more often to protect our My mother doesn’t usually throw plastic bags away, she usually cleans and them for her next shopping Attention, class! Today we’re going to discuss some issues such as air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution My father has just a new scooter for my sister to ride to her university every day My family usually goes on in Bãi Dương Park on the weekend We collect used paper, empty cans of coke, and plastic bottles, and then them to get money This money will be used for poorer students Mother: What does this sign say, darling? Daughter: It means ‘Please buy biodegradable bags at the ’, mom 10 Mother: What are biodegradable bags? Daughter: They are bags made of and can be reused for many times, mom This helps reduce air and soil pollution 11 Mother: Oh These bags are , right? Each costs 30,000 dong (about $1.5) It’s quite cheap I’ll purchase some of them for my shopping 12 What is the synonym of the word ‘buy’? A purchase B sell C recycle D reuse Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |67 TỪ VỰNG 2 Unit 11  Our greener world v chuẩn bị (cho buổi dã ngoại) prepare (for the picnic) (thực hiện) chuẩn bị cho … (make) a preparation for… n v phá rừng deforest n phá rừng deforestation n ô nhiễm (đất) soil (pollution) v làm ô nhiễm (đất) pollute (soil) n hậu effects v gây (lũ lụt, hạn hán) cause (flood, drought) n thực vật # động vật plants # animals v trồng (cây) plant (trees) v giảm cgđ lại reduce something n giảm sút cgđ reduction (of sth) v tái chế (giấy qua sử dụng) recycle (used paper) n rác rưởi rubbish =garbage = litter n bóng đèn 10 bulbs Hồn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu An: Do you know why there is more and more flood happening very often like this, Minh? Minh: I think one of the most popular reasons is the activity of , which destroyed a lot of trees preventing the speed of rain If you use these energy-saving light , you will save more money for your family because they consume less energy than the normal ones My sister likes collecting glass bottles She them by using them for home decoration These bottle lights are beautiful and fantastic It takes from ten to twenty years for plastic bags to dissolve completely, so using plastic bags can cause Hải Phương: What are you doing, Diệu Hằng? Diệu Hằng: I’m for my picnic next weekend We use these phrases ‘make somebody (sb)/ something (sth) to something or to cause sth’ to express of some previous actions Please don’t throw everywhere in the park Please help us by putting it in the right places Thank you very much! Soil pollution can cause the death of and animals in the neighborhood, so we work together to solve this issue The of air pollution levels in our community depends on each person’s awareness I think we must pay more attention to this issue 10 I’m searching for some photos to make for my presentation of types of polution Do you know which websites to visit? Điền vào chỗ trống từ thích hợp với gợi ý chữ This morning, I read some English texts talking about some e 11 problems we are suffering from such as air pollution, s 12 , and even noise pollution Our teacher asked us to think of ways to r 13 the bad e 14 of these issues and present our ideas in the next lesson My group chose to talk about air pollution I think we should p 15 more trees, collect r 16 on the streets, beaches, and parks, and r 17 things more instead of throwing them away In addition, each person in our community should be aware of this problem and share the duty together Now, we are p 18 for our presentation Talk to you later 68| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 3 Unit 11  Our greener world v coi chừng; cẩn thận; ý watch out adj (ý tưởng) khác biệt different (ideas) n khác biệt difference v viết tắt cho cgđ stand for something v ý đến cgđ pay attention to sth n câu điều kiện conditional sentences adj có khả xảy be likely to happen v bảo vệ (môi trường) save (the environment) v lãng phí (vật liệu tự nhiên) waste (natural materials) v làm ô nhiễm cgđ pollute something adj (khơng khí) bị nhiễm polluted (air) adj dơ bẩn # 10 dirty # clean Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu In this unit, we learn how to use _ to describe things that are possible and likely to happen in the present and future I think we should plant more trees, release more animals, and recycle things more instead of wasting them We can our environment by doing this Answer the phone for me, Daniel I’m planting some flowers now, so my hands are and I can’t answer it Please turn off all of household appliances when not using them You are the eneegy if you don’t so I like working in a team because we have a lot of ideas for a topic The only difficult thing is to choose the best one The air is more and more due to plenty of vehicles, factories, garbage, and deforestation UFO Unidentified Flying Objects It is a very interesting topic Do you believe in the existence of UFOs from space, Nam? Please _ saving our environment right now It’s more and more polluted We should something to save the earth immediately There are four between the two pictures Find and tick them 10 This movie is so hot I think it’s to be very expensive for us to buy tickets at this time 11 Eat all the food in your bowl, don’t it It’s a way for us to show our respects towards farmers and save the world 12 Someone must have cleaned the room It’s very Viết dạng từ vào chỗ trống để hoàn thành câu 13 Although we have (difference) hobbies and don’t share many things in common, we’re still friends of each other 14 When we burn plastic bags and kinds of garbage, we are (pollute) our air by releasing a lot of carbon dioxide (CO2) into the atmosphere 15 Boys and girls may behave (difference) 16 They’re twinks I can’t recognize the (different) between them 17 Smoke from factories and means of transportation makes the air more and more (pollute) Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |69 TỪ VỰNG 4 Unit 11  Our greener world v hít thở (khơng khí lành) breathe (fresh air) adj (vấn đề) hô hấp breathing (problems) v chặt; đốn (cây cối) cut down (trees) v vứt throw - threw - thrown v chết die adj (cá) chết [trạng thái] dead (fish) n chết (cá) death of (fish) v gói cgđ lại wrap something n (làm theo) mẹo (follow) the tips v bơm mực (vào viết lơng) refill (a marker) adj (viết lơng) bơm mực lại refillable (markers) n (làm) từ thiện (do) charity charitable (organization) adj (tổ chức) từ thiện v trao đổi cgđ swap = exchange sth v thảo luận (một vấn đề) 10 discuss (an issue) n thảo luận discussion Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu A lot of fish in the neighborhood _ because of the serious water pollution Please something to save them Air pollution is the key factor that cause our _ problems To save money, we usually _ books together If I’ve finished a book, I’ll exchange it with my friends By doing this, we can read a lot of books without spending too much money We can use that money to help poor students Henry Marr, a seven-year-old, wishes that people didn’t _ trees because this will destroy the environment we are living in What will happen to our health if we _ polluted air every day? We usually collect old clothes, school things, books, and money to We feel so happy when giving things to others in need Our _ topic today is ‘What should we to protect the environment?’ If you want to help save the environment and become greener, follow the _ below The _ of his dog made him very sad He misses him a lot 10 Please _ the markers They’re all out of ink 11 We can’t refill these pens when they’re out of ink, right? We’d like to buy _ ones Are they available? 12 I’d like to help by giving us more ideas for saving the environment because we’re _ how to be greener and reduce pollutions’ bad effects 13 Tony likes doing charity, so he’d like to be a member of a organization in his neighborhood to help more people 14 I’m _ a present for my sister’s birthday tonight I think she’ll be very happy and surprised with this gift 15 ‘ _’ is the simple past form of the verb ‘throw’, and ‘ _’ is the past participle form 70| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 5 Unit 11  Our greener world v xếp theo thứ tự (put) in order v tạo nên cgđ create something adj (ý tưởng) sáng tạo creative (ideas)= imaginative n sáng tạo; tạo creativity n hội chợ (sách) (book) fair v kết nối cgđ connect something n liên kết từ; vật kết nối connector v xuất # biến appear # disappear appearance # disappearance n xuất # biến n mực nước biển sea level v tăng lên; mọc lên rise - rose - risen adj đủ (thức ăn) enough (food) n điện electricity v mở # tắt cgđ 10 turn on # turn off sth Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu My school is going to organize a(n) _ for all students to exchange their old books All of the money from selling books will be used for charity When the Earth is getting warmer and warmer, the _ will rise higher and higher It means some countries will disappear forever Turn off all of the household appliances you’re not using to save _ In this exercise, the sentences are mixed up, you have to put them _ After that, practice reading aloud with your partner I’ve just _ a new dish Wanna try it? We use words such as ‘firstly, secondly, next, then, and finally’ to one idea to another These words are called _ You can save a lot of _ if you turn off appliances like TVs, computers, and lights when you don’t use them The rise in sea level causes the _ of some countries in the world The room is very dark _ the lights, Tony 10 Hùng usually has for our group’s project His thinkings are always different and unique 11 Do you have to eat, Sơn? I think you need some more Don’t be shy Make yourself at home, please 12 Can you write the simple past form and the past participle form of the verb ‘rise/? If yes, write here: _, _ 13 I think working as an architect or artist requires a lot of _ because we have to make unique and different products all the time Viết dạng từ vào chỗ trống để hoàn thành câu 14 His _ (appear) made all of people at the party surprised 15 We need your _ (create) to make this project more successful 16 The stars in the sky _ (appear) when the sun rises 17 Your ideas are very good and _ (create) 18 The _ (disappear) of Kiki, my dog, makes me very worried 19 The Internet helps to _ (connector) people toghether Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |71 UNIT 12 ROBOTS RÔ-BỐT TỪ VỰNG 1 Unit 12  Robots n (đóng một) vai trò (quan trọng) (play an important) role in the past # at the present pre hồi xưa # adj (người) bệnh sick/ ill (people) n bệnh; bị bệnh sickness = illness v làm cgđ (be) able to sth v # làm cgđ # unable to sth v rửa chén the dishes = the washing-up v giặt đồ the laundry v dọn dẹp giường ngủ make the bed n (cắt; tỉa) hàng rào (cut) the hedge v diễn tả cgđ hành động mime something v đốn cgđ (khi chưa biết) 10 guess sth = make a guess Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu In the past, people washed their clothes by hands However, people can with washing machines in the present time Thúy and I learn new words by writing them out, learning by heart or the words for other friends to guess the meanings My sister usually helps my mother after each meal She sometimes cooks dinner when my mom comes home late too When you don’t know new words in a reading passage, try to their meanings by reading the passage again several times After that, find them in a dictionary Nhật Đăng was to speak English when he was five years old There are some robots that are able to take care of in hospitals In my opinion, education plays an important in one person’s life My father usually asks me to _ with him on the weekend The trees are growing very well and fast Tony! Look at your room! Please _ after you get up next time Điền vào chỗ trống với khơng q ba chữ để hồn câu In the past, robots had minor roles in our life However, scientists are inventing newer and more modern robots that can a lot of different things, so they 10 more important _11 nowadays Some robots can take care of 12 people in hospitals Some robotic arms can cook meals and 13 when you get up Don’t worry about doing 14, cutting 15, or 16 the washingup because robots can all of the tasks for you They are even 17 talk with you when you are sad However, I really worry about robots since they make us lazier and more dependent What you think about this? 72| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 2 Unit 12  Robots n khả ability v leo (núi) climb (a mountain) n môn leo núi mountain climbing n (chơi) cờ vua (play) chess nhận dạng (gương mặt/ giọng nói) recognize (your face/ voice) v n nhận dạng (khuôn mặt) (face) recognition v canh gác (nhà bạn) guard (your house) n nhân viên canh gác (an ninh) (a security) guard v nhấc (vật nặng) lên lift (heavy things) hiểu understand-understood - understood v n thông hiểu understanding adj (câu chuyện) xúc động emotional (story) n cảm xúc (của người) people’s emotions vph làm toán cộng sums adj (những năm) gần 10 recent (years) adv dạo gần recently Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu My father is very strong, so he always helps to for us I don’t this word, sir Could you please explain it? My literature teacher usually tells us stories These stories help us to understand how hard people are trying and how difficult their life is My favorite hobby is _ because it’s difficult and challenging Ongaku, a very famous robot from Japan, can the house and send signals when there are some security problems with our house Would you like to play with us tonight? Robots nowadays are very intelligent and are able to your face when you’re talking with him/ her In years, scientists and engineers have invented a lot of smart, intelligent robots For example, some robots can cut the hedge and some can teach children, too My mother said that I could when I was three years old 10 Recently, we can use robots as security because they are able to send videos and what’s happening to our houses immediately 11 Phone users can open their phones by using their function called ‘voice ’ 12 Modern robots have to more different tasks than those in They can teach children, the washing up, and so on 13 Robots can recognize people’s through their cameras Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |73 TỪ VỰNG 3 Unit 12  Robots n âm nguyên âm vowel sounds n âm phụ âm consonant sounds v đạp (lên ngón chân tơi) step (on my toes) v nhảy lên/ xuống jump up/ down n tổng hợp; đồng giọng nói speech synthesis adj (những thứ) phức tạp complicated (things) # (những thứ) đơn giản # simple (things) gửi cgđ send - sent - sent something v n khoa học science n nhà khoa học scientist adj (nghiên cứu) khoa học scientific (study) v chải (tóc bạn) comb (your hair) v gập người; bẻ cong bend - bent - bent over v đẩy # kéo cgđ 10 push # pull something Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu Please to open and _ to close the door Look at these symbols ‘/e/, /u:/, /æ/, they are called ‘ _’, and these ‘/n/, /m/,/r/… are called _ sounds This morning, I typed a message and forget to _ it to my mother She was worried because I didn’t reply her message Some of my students want to become _ in the future My younger sister was and _ when she saw my mother coming home from work In the past, robots played minor roles in our life because they could some _ things However, they become more important nowadays because they can more and more _ tasks Nga: Ouch! You’re _ on my toes Tiền: Oh … I’m really … sorry Are you alright? This part of a robot is called ‘ _’ It helps receive signals of people’s speech and then respond to it, so robots can interact with people easily Can you use your hands to touch your toes without _? 10 When I become a scientist, I think I will create useful _ studies for humans and for the world 11 Look at your hair You need to _ it again 12 I like literature and languages, but I don’t like _ such as math, biology, or chemistry Viết dạng từ vào chỗ trống để hoàn thành câu 13 They’ve just published a lot of useful _ (science) studies 14 Do you know the _ (science) who invented the telephone? 15 What is the acronym of the word ‘pull’? Write here: _ 16 This word describes the action of moving your body down to something: _ Its simple past form is _ and past participle is _ 74| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức TỪ VỰNG 4 Unit 12  Robots đánh thức dậy wake - wole - waken up v get to school on time pre đến trường get to school in time pre đến trường kịp lúc n kỹ skills (cầu thủ) kỹ thuật nhuần nhuyễn adj skillful (players) n (trạm) khơng gian space (station) pre bên cạnh; ngồi cgđ apart from = besides v phát âm (một chữ) pronounce (a word) n phát âm pronunciation cải thiện (kỹ tiếng Anh bạn) improve (your English skills) v n cải thiện improvement adj (căn nhà) tiện nghi; thoải mái comfortable (house) adv (sống) cách thoải mái (live) comfortably adj (công việc) nguy hiểm dangerous (work) n nguy hiểm danger adj (sự chuẩn bị) cẩn thận 10 careful (preparation) adv (chuẩn bị) cách cẩn thận (prepare) carefully Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu helping people with simple things, robots now are able to a lot of other complicated tasks like building houses, working in space, or working as a doctor If you start your work at the beginning, you won’t spend lots of time correcting mistakes after you finish it I got up late this morning, but I could get to work He wants to be rich in the future to have a house in a big city Listening to English music, speaking English with your friends every day, and writing in English as much as possible will your language skills Although he earns a lot of money, he doesn’t choose to live Instead, he spends most of his spare time doing charity to help the poor Nhi usually gets up early in the morning to go to school She’s never late for school I think we must be good at four _ such as listening, speaking, writing and reading if we want to use it to communicate professionally Student: I don’t know how to this word ‘dangerous’ Can you show me its Teacher: OK Look at this ‘/ˈdeɪndʒərəs/’ Repeat after me, please 10 Some robots are sent to and work in space _ 11 After studying English with Mr Trần, I can improve my English very clearly Now I’m more confident to speak English with my friends and foreigners 12 Tony usually prepares his presentations _ before showing them to his teachers 13 Children’s lives are in _ every timethey across this road Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |75 TỪ VỰNG 5 Unit 12  Robots n lý reason adj (giá cả) hợp lý reasonable (price) n (nâng) tạ (lift) weights n cân nặng bạn your weight v cân bạn (coi nhiêu ký) weigh you v thay cgđ replace something n thay cgđ replacement of sth v thể cgđ express something n thể (cảm xúc) (emotional) expression v tăng # giảm cgđ increase # decrease sth n kỷ a century = 100 years n khoáng chất minerals v tiếp tục cgđ continue something n tiếp tục continuation adj (giải thưởng) cá nhân individual (prize) v phụ thuộc vào cgđ 10 depend on sth adj phụ thuộc # độc lập dependent # independent n phụ thuộc # độc lập dependence # independence Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu Last year, I won an prize in an English-speaking contest held by the local English club in Rạch Giá City Can you tell me the why scientists should stop developing robots? If you refer to ten years, you can use this word ‘a decade’, and if you mean a hundred years, you use this word ‘ ’ Vietnam gained its on September 2nd, 1945 I decided not to the job because it’s so boring I have to the same things every day The shirt’s price is very It costs only more than 100,000 dong (almost $5) It’s cheap, isn’t it? In the future, people will use robots to human workforce in some factories and jobs I quite worry about this What you think, Peter? The continuation of this project the money we get from the government and local organizations Robots using only solar energy will work in space stations in the universe, get like gold, aluminum, iron… and then send them back to earth 10 Modern robots are able to some basic emotions like happiness, sadnessm sympathy, or disappointment 11 Na:How much is your ? Xuân: I weight only 50 kilos 12 The od energy-saving light bulbs helps reduce a lot of money for households because they use less power than normal ones 13 In the past, farmers are upon nature to get enough water for their crops But now, things are different, they use levee system to control the water 14 The man in the picture is _ He must be very strong, right? 76| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Cơng Đức Hồn thành chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu In this unit, its topic is ‘robots’ In the past, these machines played m _15 r _16 in people’s daily life because they could very simple things However, robots, nowadays, are able to a lot of c _17 tasks which are more dangerous like cleaning glass in skyscrapers, working in s _18 s _19, and building houses for humans Becaue they are more and more modern, so some people worry that robots can r _20 human beings some day in the future R _21, a human-like robot called ‘Sophia’ r _22 as a citizen in Arab Saudi She looks like areal woman Especially, she is able to answer questions intelligently and e _23 emotions very well like sad, happy, pleasant, or angry Some robots are designed to l _24 heavy things, teach subjects in school, or work as a doctor in hospital People are more and more i _25 on robots to live Therefore, they are becoming lazier because they have robots everything for them If this situation c _26 to happen, the r _27 of robots for human workers can come true What you think about this? I really want to know your ideas about this topic by Đức Lê Điền vào chỗ trống với động từ, danht từ, tính từ trạng từ cho thích hợp 28 I can’t accept your invitation right now because it _ (depend) on my morther’s permission 29 If the _ (continue) of developing robots happens so fast like this, the replacement of robots for human workers is not avoidable 30 Robots now can recognize your _ (emotion) expressions easily thanks to face-recognition technology 31 Laziness is one of the main _ (reason) that leads to the development of inventing robots It’s just my opinion 32 Although it is a famous fashion shop in Rạch Giá City, clothes are sold with _ (reason) prices 33 A: Do you think that robots will _ (replace) humans some day in the future? B: I definitely agree with you 34 Look at the TV, Sophia is _ (express) her emotion of anger Wow! She’s a very intelligent robot I’ve ever seen Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |77 TỪ VỰNG 6 Unit 12  Robots n nhà môi trường học environmentalist adj (học sinh) lười biếng lazy (students) n lười biếng laziness v tương tác với đó/ cgđ interact with sb/sth adj (chương trình) tương tác interactive (program) n tương tác interaction n tín hiệu signals v phản ứng lại (cgđ/ đó) react (to sth/ sb) n phản ứng reaction v dự đoán cgđ predict sth n dự đoán prediction adj thân thiện với sinh thái eco-friendly v vỗ (tay bạn) clap (your hands) a boring film adj phim chán phèo I’m bored with it adj Tơi chán với v đậu (đỗ) xe (trên đường) 10 park (on the street) Hoàn thành chỗ trống với từ thích hợp để hồn thành câu loudly for his great performance! Thank you very much, ladies and gentlemen! is a person who is concerned about natural environments and wants to improve and protect it with high responsibilities To protect our environment, concumers should use more products like organic vegetables, degradable bags, and so on Security-guard robots will send alarming to you through Wi-fi connection when there are some dangerous problems with your house There are plentyof English-teaching videos on YouTube for language learners all over the world Tom never does his homework before school because of his Excuse-me, sir You can’t here The parking lot is over there Last week, I watched a movie with my friend in CVG There was nothing interesting happening in it It was quite When robots recognize your emotional expressions, they will quickly and exactly like a real person 10 Nowadays, robots can with people like a real man For instance, they can speak, expression emotions, and respond to your questions intelligently 11 Modern people are very busy with their homework, so they usually feel to household chores like washing clothes, cooking meals, and cleaning the floors Therefore, robots are invented to help them 12 Nobody could the result of this soccer match 13 The between humans and robots takes place very easily thanks to digital cameras, speech recognition, speech synthesis and Wi-fi connection 14 Robots’ towards humans’ emotional expression are very quick and accurate We can’t believe it 78| Learning hard, living happily! YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức LỜI TÂM HUYẾT Kính thưa q thầy cơ, tác giả khơng giữ quyền sách với hy vọng với kiến thức ỏi đóng góp cho phát triển Anh ngữ nước nhà Nhìn quan vòng, thấy hệ trẻ cần người thầy, người q vị dìu dắt giảng dạy tâm thương yêu bình đẳng, với hy vọng để em thành người có đức có tài, biết hiếu dưỡng cha mẹ, biết ân tổ quốc, kính trọng tơn sư, yêu thương người vạn loài thân em Chứ khơng phải nay, người ta tranh giành dạnh lợi để gây điều khổ ải cho thân nhiều người khác Cho nên, đắn đo nhiều, định tặng quý thầy cô chuỗi sách mà ban đầu tơi có ý định viết để kinh doanh Tôi hy vọng quý thầy cô không chê kiến thức hạn hẹp non mà dùng sách tâm huyết người trẻ tuổi để đồng hành với thầy cô đường giảng dạy, đường vĩ đại đời người – nhà giáo dục Để giáo dục học trò mình, trước hết người làm thầy phải gương mẫu, phải bậc có đạo đức, người thầy danh lợi mà hy sinh lợi ích người học để đem đến lợi ích cho Hy vọng nước Việt sản sinh vô số bậc thầy vĩ đại, để tiếng thơm thầy cô mãi lưu truyền cho đời đời lớp lớp học sinh kế cận Có thể có người đổi tên, dùng để xuất bản, tác giả khơng phiền hà vị khơng ngại làm điều Tác giả hy vọng, q thầy dùng để đào tạo người học vấn chân Nhưng để có học trò chân chính, q thầy trước hết phải chân Làm điều ấy, đức cảm học trò nghe theo Từ đó, hiền tài có đạo đức xuất để phục vụ sau Tác giả không tặng quý vị đáp án với dụng ý mong quý vị bỏ chút thời gian nghiên cứu thật kỹ trước đem dạy học trò Có chút bất tiện, mong thầy cô hiểu ý mà bỏ chút tâm lực Trong q trình biên soạn, khơng khỏi sơ sót lỗi tả ngữ pháp, mong quý thầy cô bỏ qua xin nhận lời đóng góp q thầy để sách hoàn chỉnh Rạch Giá, 21.04.2019 Tác giả biên soạn Lê Cơng Đức Kính tặng Biên soạn tổng hợp Lê Công Đức YOUTUBE DUCLE ELT Subcribe to learn online! Learning hard, living happily! |79 ... Xuất phát từ khó khăn trở ngại đó, tác giả cố gắng biên soạn từ vựng để phục vụ bạn để giúp bạn thuận lợi việc học từ vựng Từ vựng tập hợp từ đơn vị sách giáo khoa để bạn dễ tra cứu Mỗi từ có... 06 TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM Rach Gia City, Province of Kien Giang Starting date: 14.11.2017... sách từ vựng nhỏ ngày hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn bạn quan tâm! Mọi thư từ đóng góp liên hệ, xin gửi địa email: duc.congle.89@gmail.com Facebook: Anh Ngữ Lê Đức - Điện thoại: 094795 961 9 Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: TỨ VỰNG 6 TẶNG BẢN FULL, TỨ VỰNG 6 TẶNG BẢN FULL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn