DE THI HOC SINH GIOI TIENG VIET LOP 2

27 130 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:05

Bộ đề ôn học sinh giỏi lớp Môn tiếng việt đề I/ Chính tả: 2đ 1/ Điền c, k ,hay q: .ái ành ong .ueo ây uất ảnh .ia đẹp .úa II/ Luyện từ câu: (8đ) Câu1:( 2đ) Ghép tiếng sau với để tạo thành từ tình cảm anh chị em nhà: thơng, yêu, quý, kính, trọng, mến ……… Câu2: (2đ) Chọn từ ghép tập để đặt câu nói tình cảm anh em mét nhµ Câu3:(2đ)Tìm từ vật từ hoạt động đoạn thơ sau: Tiếng gà Giục na Mở mắt tròn xoe Cây dừa sải tay bơi Ngọn mùng tơi nhảy móa -Tõ chØ sù vËt: -Từ hoạt động: Câu 4: (2đ) Điền dấu chấm dấu phẩy vào chỗ trống cho phù hợp: Ngày xa có đôi bạn Diệc Cò( ) chúng thờng ở( ) ăn( ) làm việc chơi nhau( ) hai bạn gắn bó với nh hình với bóng( ) III Tập làm văn (10đ) 1)Viết lời đáp em trờng hợp sau: Một bạn nghịch làm đổ mực vào em, xin lỗi em : Xin lỗi bạn, lỡ tay thôi. 2) Viết đoạn văn ngắn (4đến c©u) Nãi vỊ thêi tiÕt mïa xu©n ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… đề Bài 1:(2đ)Điền vào chỗ chấm : a, dáo hay giáo : Giàn giµn b, dơc hay giơc : MĐ em dậy sớm tập thể Bài 2: (3đ) a, Em viết vào dòng dới từ thích hợp : - từ có tiếng "chăm" - tõ cã tiÕng "s¸ch" : b, Em hiểu "sách" khác với "vở" nh nào? Bài : (3đ) Đặt câu theo mẫu dới đây, mẫu câu nói đồ dùng học tập em: + Ai (cái gì) - : + Ai (cái gì) - làm : + Ai (cái gì) - : Bµi : (1đ) Điền vào ô trống dấu "chấm" , dấu "phẩy", dấu "chấm hỏi" thích hợp Nam nhờ chị viết th thăm hỏi ông bà em vào líp mét cha biÕt viÕt viÕt xong th cho Nam chị hỏi : - Em có muốn nói thêm không - Nh đủ chị Bài : (10đ) Tập làm văn Em viết đoạn văn ngắn mùa mà em yêu thích năm ( Em nêu rõ thời gian mùa tháng ? Thời tiết mùa ? Vì em thÝch mïa ®ã ? ……………………………………………………………………………… …… đề Bài 1: (2điểm) Tìm : a/ Hai từ hai tiếng, tiếng bắt đầu ng viÕt : ………… ……… b/ Hai tõ hai tiếng, tiếng bắt đầu ngh viết : Bài 2: (3điểm) a/ Tìm từ nghĩa, gần nghĩa với từ " dạy bảo" : b/ Tìm từ ngữ nói hoạt động, tình cảm thầy giáo, học sinh - Đặt câu với từ vừa tìm đợc: Bài 3: (3điểm) a/ Tìm hai phận câu: Đám mây đen to nặng bay ngang qua bầu trời b/ Viết hoa cho tên riêng: sông hơng, núi ba vì, nguyễn đức cảnh, nguyễn thị minh khai Bài 4: (2điểm) Chọn dấu chấm, dấu phẩy điền vào ô trống cho thích hợp : Bao tháng bao năm mẹ bế anh em đôi tay mềm ấy! Cơm ăn tay mẹ nấu; nớc uống tay mẹ xách mẹ đun Trời nóng gió từ tay mẹ đa vào giấc ngủ trời rét vòng tay mẹ lại ủ ấm cho chúng Bài 5: (10 điểm).Tập làm văn: Dựa vào ý tập gợi ra, em viết đoạn văn ngời mẹ yêu quý em ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ®Ị I/ Chính tả: ( 2đ) Điền sinh hay xinh vào chỗ chấm: .nhật;viên;học; học .xắn;tơi; đẹp; xinh - Tên loài hoa II/ Lun tõ vµ câu: ( 4đ) 1) Tìm từ nghĩa, gần nghĩa víi “tỈng” 2) Em hiểu Trên kính dới nhờng thé nào? 3) Sắp xếp từ sau tạo thành câu : rất, phấn khởi, na, bạn bè, gặp đợc 4) Đặt câu hỏi cho phận gạch chân a, Em học sinh lớp b, Môn học em thích môn Tiếng Việt c, Chúng em dù k× thi häc sinh giái ë trêng tiĨu học Kim Đồng III/ Cảm thụ ( 4đ) Đọc đoạn thơ: Ngày hôm qua lại Trong hồng Con học hành chăm Là ngày qua Em cảm nhận đợc điều đọc đoạn thơ trên? IV/ Tập làm văn: ( 8đ)Hãy viết đoạn văn kể cánh đồng lúa quê em lúa lên xanh tèt đề Câu 1: (2 điểm) Điền vào chỗ trống ch hay tr Buổi iều ên bãi biển, thuỷ iều lên có nột àng ân đất, đầu đội mũ lỡi ai, nói uyện .ủng .ẳng Câu 2: (4 điểm) a, Hoàn thiện dòng sau cách thêm từ trái nghĩa Lá đùm Đoàn kết chia rẽ b, Xác định mẫu câu Ai cách khoanh vào dấu * đặt trớc câu đó: * Con cóc cậu ông trời * Thế lớp Lan phải viết bút chì * Con trâu đầu nghiệp nhà nông * Chả hôm qua bị ốm Câu 3: ( điểm) a,Viết hoa cho tên riêng: tỉnh thái bình, sông hồng, lê văn tám, nói ba v× ………………… b, H·y s¾p xÕp c¸c tõ cho sau theo c¸c trËt tù kh¸c để có đợc câu văn có nội dung khác nhau: em ; bÐ ; gióp ; mĐ Câu 4: ( điểm) Gia đình tổ ấm em Hãy viết đoạn văn ngắn giới thiệu gia đình thân yêu cña em đề Bài 1: (4 điểm) a) Xếp từ sau vào nhóm, đặt tên cho nhóm: công nhân, đỏ ối, ghi bài, giáo viên, chăm chỉ, học tập, xanh lè, nô đùa, lau bảng, xinh xắn b) T×m tõ ngữ nói hoạt động, tình cảm cha mẹ, cái, anh chị em Bài 3: (3 điểm) a) Điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh câu sau: - , trêi rÐt cãng tay - Mïa hÌ, hoa phợng nở b) Đặt câu hỏi cho phận vừa điền c Đặt câu Câu vừa đặt thuộc mẫu câu g×? Bài 5:(10 điểm) Em viết đoạn văn ngắn kể b¹n ë líp em đề Bài 1: ( điểm) a/ Tìm từ đặc điểm tính tình bạn học sinh b/ Đặt câu với từ võa t×m c/ Em viết lời thể ngạc nhiên thích thú nhận đợc quà bố (mẹ) tặng dịp khai giảng năm học Bài 3: ( điểm) a/ Sắp xếp từ sau thành ý ( diễn đạt khác nhau): Em, học sinh, ngoan, b/ Đặt câu hỏi tìm phận đợc gạch chân Em học sinh lớp Môn học em yêu thích môn tập làm văn a, Em hiểu : " Chia sẻ bùi" b, T×m từ gần nghĩa với "chăm chỉ" : c, Cho tiÕng : xanh, t¬i, tèt Hãy ghép thành từ từ có hai tiếng Bài :(3 điểm) Cho câu :" Lan học giỏi " Hãy viết thành câu tỏ ý khen ngợi Bµi : ( ®iĨm ) a, Chän dÊu chÊm, dấu phẩy điền vào ô trống cho thích hợp Bao tháng bao năm mẹ bế anh em đôi tay mềm mại ấy! Cơm chúng ¨n  tay mĐ nÊu ; níc chóng ng tay mẹ xách mẹ đun trời nóng gió từ tay mẹ đa chúng vào giấc ngủ trời rét vòng tay mẹ lại ủ ấm cho chúng b, Tìm từ ngữ hoạt động đoạn văn ? Bµi 5: ( điểm ) Em viết đoạn văn ngắn nói ngời bạn em *********************************************************** * đề 10 Bài 1:( điểm) Điền vào chỗ chấm; c hay k; iêu hay ơu a/ Con .á, .iến, .au; Dòng .ênh; cấp .ứu b/ cánh d , b cæ, kh hãt, r bổ, ốc b Bài 2: ( điểm) a/ Chỉ có trái tim nhân hậu ngời hiếu thảo Em hiểu Nhân hậu làgì? HiÕu thảo gì? b/ T×m tõ có tiếng nói tình cảm thơng yêu ngời gia đình c/ Đặt câu với từ vừa tìm đợc Bài ( điểm) Viết lại lời đáp em ông bà tặng quà chóc mõng sinh nhËt em Bµi ( điểm) Em viết đoạn văn ngắn kể ngời bạn thân em đề 11 Bài 1: (4điểm) Cho từ sau: rực rỡ, nục nịch, mùa xuân, tng bừng, nờm nợp Em điền vào chỗ chấm cho thích hợp Hằng năm, cø ®Õn , đồng bào Êđê, Mơ-nông lại mở hội đua voi Hàng trăm voi kéo đến Mặt trời cha mọc, từ buôn, bà đổ Các chị mặc váy thêu , cổ đeo vòng bạc Bài 2: (3điểm) Viết tên bạn theo thứ tự bảng chữ 1,TrầnMạnhHùng 2,NguyễnThuỳLinh 3,PhạmThịBình 4,LơngThịTrâm 5,TrầnThịAn Bài 3: (3điểm) Đặt câu hỏi cho phËn in - Em lµ häc sinh líp ……………………… - Môn học mà em yêu thích môn TiÕng ViÖt - Vì mải chơi, đến mùa đông ve ăn Bài 4: (8điểm) Em viết đoạn văn ngắn nói vật mà em yªu thÝch đề 12 Bài 1: (2 điểm): Điền vào chỗ trống: - d, r hay gi: ây mơ ễ má út ây động ừng - eo ó gặp bão ãi ó.ầm ma - ối Bài 2: (4điểm) a, Tìm từ có hai tiếng nói đức tính tốt học sinh giỏi: b, Đặt câu với từ vừa tìm đợc cho biết câu đặt thuộc mẫu câu nào? Câu Mẫu câu …………… … …………………………………………………… … …………… …………………………………………………… ………… …… …………………………………………………… ………… …… …………………………………………………… c, Ghép tiếng: yêu, thơng, quý mến để tạo thành từ từ có tiếng nói tình cảm gia đình ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………… Bài 3: (4 điểm): Điền dấu câu vào ô trống gạch chân chữ cần viết hoa đoạn văn sau: Đã sang tháng tám mùa thu vùng cao không ma trời xanh dãy núi dài xanh biếc nớc chảy róc rách khe núi đàn bò đồi vàng đen đàn chạy lên chạy xuống nơng ngô vàng mợt nơng lúa vàng óng Bài 4: (8 điểm) Viết đoạn văn ngắn (từ đến 10 câu) kể khu vờn đẹp trờng em nói lên suy nghĩ, việc làm em với khu vờn ®ã ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ®Ị 13 Bµi 1: (4®iĨm ) a/ Đặt câu theo mẫu câu :Ai ? Nói ngời mẹ yêu quý em b/ Đọc từ sau xếp chúng thành nhóm đặt tên cho nhóm: học sinh ,xanh biết , ghi chép, thằy cô giáo, chăm ngoan, hiệu trởng, học tập, đỏ tơi, vui chơi, khiêm tốn, trực nhật Từ Từ Từ Bài 2(2điểm) Hãy tạo câu khác từ từ sau : Trong, vờn, hoa, nở Bài 3: (8 điểm ) Cô giáo, ngời mẹ thứ hai em Em viết đoạn văn kể cô giáo yêu quý em buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 ************************************************************* đề 14 Câu 1: (2 điểm) Em chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống - (giải, dải, rải) thởng, rác, núi - (giành, dành, rành) mạch, để , tranh Bài 2: (6 điểm) Luyện từ câu: Trong tập đọc Chiếc rễ đa tròn có đoạn: Chú cần vụ thắc mắc: - Tha Bác, làm để làm ạ? Bác khẽ cời: - Rồi biết a) Em nhớ lại tập đọc giải nghĩa: ChócÇnvơ: Th¾cm¾c: b) Tìm từ nói lên tình cảm Bác Hồ với thiÕu nhi: c) T×m từ nói lên tình cảm thiếu nhi với Bác Hå: d) Đặt hai câu với từ vừa tìm đợc ý b, c Mỗi nhóm chọn từ Bµi 3: 10 điểm a) Chọn từ ngữ ngoặc điền vào chỗ trống: (có ích, nhỏ, gắng sức, công việc, to , xứng đáng, cháu) Bác khuyên cháu thêm Việc cho tổ quốc cháu nên giúp sức làm Tuổi cháu cháu làm nhỏ Nhiều công việc nhỏ cộng lại thành công việc Bác mong làm việc học hành cho nhi đồng cđa níc ViƯt Nam B¸c Hå b) H·y viÕt mét đoạn văn từ đến câu nói ảnh Bác Hồ đợc treo lớp học em ************************************************************* ®Ị 15 Bài 1: (1,5 điểm) Điền vào chỗ có dấu ba chấm () r/d hay gi: Thầy áo ảng ải câu ca …ao …Êt …Ý …ám …óp em …Êt …Ơ hiĨu Em iễn đạt ành ọt, thầy iáo tuyên ơng em Bài 2: (5,5 điểm) a) Em tìm từ sắc độ khác màu xanh: b) Đặt câu với từ vừa tìm đợc: c) Tìm thành ngữ nói tình cảm yêu thơng gia đình: d) Đặt câu hỏi kiểu câu: Khi nào? Cái gì? Nh nào? cho câu sau: Mùa hè, hoa phợng nở đỏ rực bờ sông Bài 4: Tập làm văn: (8 điểm) Em viết đoạn văn ngắn nói bạn học sinh vợt khó vơn lên học giỏi đề 16 Câu : a) Điền g hay gh - Lên thác xng Ịnh - §êng men sên nói .Ëp ềnh - Cây bàng mùa đông ầy uộc qu¸ - Lan ngåi Ð xuèng chiÕu, .Õ ç b) §iỊn ngh hay ng - Chó Ð ây ô ếch mũi ửi - Lan ỉ nhiều e cô giáo giảng - Cô khuyên chúng em không nên ịch ợm Câu : Viết tiếp vào chỗ có dấu chấm - Tên đồ dùng học tËp cđa em : thíc, - Em thÝch häc m«n nhÊt v× - Kính yêu bạn - Gần mực gần đèn sáng Câu 3: Điền vào chỗ có dấu chấm - Nớc chảy - Có chí - KiÕn tha l©u còng - Năng nhặt chặt Câu tục ngữ khuyên ta cần phải biết làm việc phải kiên trì làm việc đạt đợc kết Câu :Viết lời đáp em trờng hợp sau : Một bạn nghịch, làm đổ mực vµo vë cđa em Câu : Em kể cô giáo em đề 17 Bài 1: a/Điền từ vào chỗ trống Chị ngã M«i hë b/ Câu thành ngữ khuyên em điều gì? c/ Viết tên bạn sau theo thứ tự bảng chữ Nguyễn Thị Anh, Lê Tuấn Anh, Bùi Văn Chiến, Lê Văn Dũng, Đinh Văn Cờng, Vũ Văn Ba Bài 2: a/ Xếp từ sau theo ba nhóm, gọi tên nhóm Bút, học ,chăm chỉ,đọc ngoan,chịu khó, mực , tô, phát biểu,bảng, cần cù, hỏi b/ §iỊn từ hoạt động trạng thái vào chỗ chấm Cô giáo cho em điều hay Đến trờng học, em cần .thầy cô dạy bảo Cô giáo thờng tận tình Chúng em .theo lời khuyên thầy cô c/ Gạch gạch dới phận trả lời câu hỏi Ai ( , gì) ? Gạch gạch dới phận làm , nh câu ruộng , ngời hối gặt lúa Bài 3: Viết đoạn văn ngắn kể ngời bạn thân em đề 18 Chính tả : Điền vào chỗ có dấu chấm( ) Điền "tr" hay "ch" .ong óng, ong .ẻo, .ong đèn, ong vắt, bên ong Luyện từ câu: a) Tìm từ ngữ hình ảnh so sánh sau từ dới đây: + §Ñp ………… + Nhanh ………… + Kh ………… + ChËm ………… b) Sắp xếp từ sau để tạo thành nhiều câu (Diễn đạt ý khác nhau) Ngày tháng chiến thắng - Điện Biên Phủ c) Điền từ ngữ sau vào vị trí thích hợp: tập, leo, luyện, giản dị Bác Hồ sống có nề nếp Sáng Bác dạy sớm, dọn dẹp chăn chạy xuống bờ suối thể dục tắm rửa Bác thờng hay núi Bác chọn núi quanh vùng cao để leo lên với đôi bàn chân không Sau tập, Bác tắm nớc lạnh để chịu đựng với giá rét Tập làm văn: Em viết đoạn văn ngắn nói Bác Hồ với cháu thiếu nhi với từ ngữ sau đây: mong, ân cần, vui lòng, khuyên ************************************************************* *** ®Ị 19 Bài (2 điểm): a) Điền vào chỗ trống tiÕng cã thĨ kÕt hỵp víi xinh/ sinh: - sinh , - sinh , - sinh , - sinh - xinh ., xinh ., xinh ., xinh Bµi (1,5điểm): a) Tìm từ gần nghĩa, nghĩa với tỈng: b) Em hiểu "Trên kính dới nhờng": Bài 3(4,5điểm): a) Hãy xếp từ sau để tạo thành câu: rất, phấn khởi, em, bạn bè, gặp b) Đặt câu hỏi cho phận đợc gạch chân: - Dòng sông sông Hồng - Mai lµ häc sinh giái - Mai rÊt xinh ®Đp c) Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào tr đoạn văn sau: Chú bớc lên vài bớc rụt rè đứng bỡ khiêm tốn hoa hơng gửi mùi thơm đến mừng gío mát trăng tới chúc mừng vui sớng hét lên: Ôi! Sung sớng ! Bài 4(10điểm): Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu nói mùa năm mà em thích nhất: .đề 20 Bài 1: ( điểm ) 2/ Điền từ thích hợp vào chỗ chấm lặng ; lỈng ; lỈng ; nỈng ; nặng ; nặng ; Bài 2: ( điểm ) 1/ Tìm số từ đức tính ngời học sinh cần có: -Cáctừ ®ã lµ: 2/ C©u: Hai anh em thơng yêu Thuộc mẫu câu nào; Hãy viết thành câu tỏ ý khen Tập làm văn Bài 3: ( điểm ) Em viết đoạn văn ngắn kể gia đình yêu quý em ... ************************************************************* *** ®Ị 19 Bài (2 điểm): a) Điền vào chỗ trống tiếng kết hợp với xinh/ sinh: - sinh , - sinh , - sinh , - sinh - xinh ., xinh ., xinh ., xinh Bài (1,5điểm):... .đề 20 Bài 1: ( điểm ) 2/ Điền từ thích hợp vào chỗ chấm lặng ; lỈng ; lỈng ; nỈng ; nặng ; nặng ; Bài 2: ( điểm ) 1/ Tìm số từ đức tính ngời học sinh cần có: -Cáctừ ®ã lµ: 2/ ... ®Ị 12 Bài 1: (2 điểm): Điền vào chỗ trống: - d, r hay gi: ây mơ ễ má út ây động ừng - eo ó gặp bão ãi ó.ầm ma - ối Bài 2: (4điểm) a, Tìm từ có hai tiếng nói ®øc tÝnh tèt cña häc sinh giái:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC SINH GIOI TIENG VIET LOP 2, DE THI HOC SINH GIOI TIENG VIET LOP 2, III. Tập làm văn (10đ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn