AM NHAC LOP 2 TUAN 1 30

57 133 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 13:55

¢m nh¹c ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1 – Nghe Quèc caTiÕt:1I Mục tiêu:Kể tên được một vài bài hát đã học ở lớp 1.Biết hát theo giai diệu và lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 1.Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.II Đồ dùng dạy học:Tập hát các bài của lớp 1.Băng nhạcIII Hoạt động dạy học:1 Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 2 Dạy bài mới: ( 30’)Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßHTĐBHoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1.Hát lại các bài hát lớp 1, kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. Chọn bài hát cho học sinh biểu diễn trước lớpQuê hương tươi đẹpLí cây xanhSắp đến tết rồiBầu trời xanhQuảHòa bình cho béHát kết hợp múa đơn giảnHoạt động 2: Nghe Quốc caCho học sinh nghe băng nhạc trình bày bài Quốc caĐặt câu hỏi – học sinh trả lời+ Quốc ca được hát khi nào?+ Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?Tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca.3 Củng cố, dặn dò: (2’ )Khi chào cờ, nghe Quốc ca đứng nghiêm trang.Cả lớp hát – vỗ tayNhóm 4 emCá nhân – nhómNgheKhi chào cờĐứng nghiêm trang, không cười đùa.Đứng nghiêm trang nghe Quốc caThực hiệnKK HS TB, YTuÇn 02 Thø s¸u ngµy 31.th¸ng 8 n¨m 2011¢m nh¹c Häc bµi h¸t: ThËt lµ hayTiÕt:2I Mục tiêu:Biết hát theo giai diệu và lời ca Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Biết gõ đệm theo pháchII Đồ dùng dạy học:GV: Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. Máy nghe, băng nhạcHS: Tập bài hát lớp 2III Hoạt động dạy học:1 Kiểm tra bài cũ: ( 5’)2 Dạy bài mới: ( 30’)Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßHTĐBHoạt động 1: Dạy bài hát Thật là hayGiới thiệu bài: nhiều loài chim có giọng hót rất hay. Chúng thi nhau hót. Tiếng hót hòa quyện vui tai. Bài hát Thật là hay của Hoàng Lân kể về điều đó.Cho học sinh nghe băngĐọc lời ca cho học sinh đọc theo.Dạy hát từng câu.Nhắc nhở các em ngồi ngay ngắn, không tì ngực vào bàn, phát âm rõ ràng,không ê a, giọng hát êm, nhẹ.Hoạt động 2: Hát vỗ tay theo tiết tấu lời caHát – vỗ tay theo phách2 Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh 4 x x x x x x3 Củng cố, dặn dò: (2’ ) Hát cả bài một lần Tập hát ở nhà thuộc, đúng.Học sinh ngheNghe băng Cả lớp hát từng câuNghe – thực hiệnCả lớpCả lớpVỗ tay Tuần 01 Thứ sáu ngày 24.tháng năm 2011 Ôn tập hát lớp Nghe Quốc ca ¢m nh¹c TiÕt:1 I/ Mục tiêu: - Kể tên vài hát học lớp - Biết hát theo giai diệu lời ca số hát học lớp - Biết chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang * Biết hát giai điệu thuộc lời ca II/ Đồ dùng dạy học: - Tập hát lớp - Băng nhạc III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’) 2/ Dy bi mi: ( 30) Hoạt động thầy Hoạt ®éng cđa trß Hoạt động 1: Ơn tập hát lớp Hát lại hát lớp 1, kết hợp vỗ tay theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca Chọn hát cho học sinh biểu diễn trước lớp - Quê hương tươi đẹp - Lí xanh - Sắp đến tết - Bầu trời xanh - Quả - Hòa bình cho bé Hát kết hợp múa đơn giản Hoạt động 2: Nghe Quốc ca - Cho học sinh nghe băng nhạc trình bày Quốc ca - Đặt câu hỏi – học sinh trả lời + Quốc ca hát nào? + Khi chào cờ em phải đứng nào? - Tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca HTĐB Cả lớp hát – vỗ tay Nhóm em Cá nhân – nhóm Nghe Khi chào cờ Đứng nghiêm trang, khơng cười đùa Đứng nghiêm trang nghe Quốc ca 3/ Củng cố, dặn dò: (2’ ) Khi chào cờ, nghe Quốc ca đứng nghiêm trang Thực KK HS TB, Y Tuần 02 Thứ sáu ngày 31.tháng năm 2011 Âm nhạc hay Học hát: Thật Tiết:2 I/ Mục tiêu: - Biết hát theo giai diệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát * Biết gõ đệm theo phách II/ Đồ dùng dạy học: GV:- Hát thuộc, nhạc, lời hát - Máy nghe, băng nhạc HS:- Tập hát lớp III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: ( 5’) 2/ Dạy mi: ( 30) Hoạt động thầy Hot ng 1: Dạy hát Thật hay -Giới thiệu bài: nhiều lồi chim có giọng hót hay Chúng thi hót Tiếng hót hòa quyện vui tai Bài hát Thật hay Hồng Lân kể điều -Cho học sinh nghe băng -Đọc lời ca cho học sinh đọc theo -Dạy hát câu -Nhắc nhở em ngồi ngắn, khơng tì ngực vào bàn, phát âm rõ ràng,không ê a, giọng hát êm, nhẹ Hoạt động 2: Hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca -Hát – vỗ tay theo phách Nghe véo von vòm họa mi với chim oanh x x x x x Hoạt động trò Hc sinh nghe Nghe băng Cả lớp hát câu Nghe – thực Cả lớp Cả lớp Vỗ tay HTĐB x 3/ Củng cố, dặn dò: (2’ ) Hát lần Tập hát nhà thuộc, TuÇn 03 Thứ sáu ngày 09 tháng năm 2011 Âm nhạc hay On tap: Bài hát: Thật Tiết:3 I / Mục tiêu - Hát thuộc, diễn cảm làm động tác phụ họa theo nội dung - Trò chơi Dùng nhạc đệm - Tập biểu diễn II/Đồ dùng dy hc III/ Hot ng dy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot ng 1: ễn hát Thật hay Gv bắt giọng cho học sinh hát Lần 1: Vừa phải Lần 2: Nhanh Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đánh nhịp 2: phách mạnh, phách nhẹ Cho học sinh tập đánh nhịp Cho học sinh vừa hát vừa đánh nhịp Lần lượt gọi học sinh lên điều khiển cho lớp hát Hoạt động 3: Từng nhóm học sinh sử dụng nhạc cụ gõ Cả lớp hát Cả lớp hát theo Học sinh đánh nhịp Tập dánh nhịp Học sinh vừa hát vừa đánh nhịp Từng học sinh Nhóm Từng học sinh thể Tập biểu diễn nhóm Dặn dò: - Ơn lại hát - Tập dùng nhạc cụ hát HTĐB TuÇn 04 Thø sáu ngày 16 tháng năm 2011 Học hát: Bài hát: Xòe Âm nhạc hoa Tiết:4 A/ Mc tiờu - Biết Xòe hoa dân ca đồng bào Thái Tây bắc - Hát giai điệu lời ca - Học sinh biết gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca B/Đồ dùng dạy học - Hát chuẩn xác Xòe hoa - Nhạc cụ - Tranh ảnh dân tộc Thái C/ Hot ng dy hc: Hoạt động thầy a.Hoạt động 1: ( 15) Hoạt động trò Dạy lời hát X hoa - GV treo tranh vµ giíi thiƯu : Xoè hoa Chú ý lắng nghe giới dân ca hay đồng bào thiệu Thái ( theo tiếng Thái : Xoè múa, Xoè hoa múa hoa ) - Nghe giai điệu hát - GV cho HS nghe băng đĩa TL: ? giai điệu hát nhanh? chậm? vui tơi HTB sôi hay nhẹ nhàng ? - Đọc lời ca theo tiÕt tÊu - Cho HS ®äc lêi ca tõng câu theo tiết tấu câu - GV hát mẫu cho HS tập hát câu - Tập hát câu ( chia làm câu) C1 : Bùng bong .va ng C2 : Nghe tiÕng rµng C3 : - H¸t nèi tiÕp theo tỉ Theo tiÕng - Cá nhân thể lõng C4 n¾m : Tay Quan s¸t c¸ch gâ mÉu hoa - Cho HS hát nối tổ ( chia làm tổ tổ hát câu) - Mời cá nhân thể b.Hoạt động : (15) Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Hát gõ đệm câu - Thực - GV hớng dẫn hát gõ đệm theo phách VD : Bùng bong bính bong x x - Quan s¸t c¸ch gâ mÉu x ng©n nga tiÕng cång vang vang x x x x - GV gõ mẫu cho HS hát, gõ đệm câu - Mời số cá nhân thực - GV hớng dẫn HS hát gõ đệm theo nhịp VD : Bïng bong bÝnh bong x x - Hát gõ đệm câu Thực theo nhóm - Chän nhãm biĨu diƠn ng©n nga tiÕng cång vang - Hát gõ phách vang - Học lời ca, sáng tác x x - GV hớng dẫn hát gõ đệm câu - Cho HS thực theo nhãm - T¬ng tù cho HS biĨu diƠn theo nhãm nhóm khoảng 4HS c Củng cố, Dặn dò : ( 2) - Cho HS hát nối tiếp gõ đệm theo phách -Về nhà học thuộc lời ca sáng tạo động tác đơn giản Tuần 05 ngày 25 tháng năm 2009 Âm nhạc Tiết:5 Thứ sáu ÔnBài hát: Xòe hoa I Mục tiêu : - Hát thuộc lời ca, giai điệu hát - Biết gõ đệm theo phách , nhịp, biểu diễn số động tác đơn giản - Biết thực trò chơi theo hát II Chuẩn bị : - Đĩa, bảng phụ, số động tác phụ hoạ - Nhạc cụ gõ đệm : song loan, phách, trống nhỏ III Các hoạt động Dạy Học : KT : Bài : Hát gõ đệm theo phách hát Xoè hoa ( 3) Hoạt động thầy a.Hoạt động 1: ( 12) Hoạt động trò Ôn hát Xoè hoa - Chú ý lắng nghe tiết tấu - GV gõ tiết tấu câu đầu hát - TL : ? Tên hát ? tác giả? - GV hớng dẫn HS hát phụ hoạ số động tác đơn giản Câu1 câu : Quan sát động tác Nhún chân sang trái, phải đầu nghiêng, tay giả nh cầm cồng chiêng, tay cầm dùi để đánh Câu câu : Tay đa trớc miệng - Thực động tác nh thổi sáo, kèn, làm động tác xoè hoa - Chia nhóm, cá nhân biểu diễn - Hát vận động phụ hoạ b.Hoạt động : ( 18) Hát kết hợp trò chơi theo Xoè hoa - GV hớng dẫn trò chơi - Nghe phổ biến cách chơi * Trò chơi : Nghe tiết tấu đoán câu hát - Nghe tiết tấu đoán câu hát - GV gõ tiết tấu câu hát để HS đoán TL : ? Tiết tấu vừa em nghe câu - Đoán tiết tấu câu hát ? - GV tiếp tục gõ tiết tấu câu khác ( tổ, nhóm, đoán nhanh, - Chia nhóm tổ chức trò chơi nhóm thắng ) - Cho HS thi nhóm (chia làm - Nghe hớng dẫn cách chơi nhóm ) HTB Nhóm trả lời đợc nhiều câu - Nhắc lại kí hiệu nhóm thắng * Trò chơi : Hát giai điệu theo nguyên âm ( A, O, U, I ) - GV dïng c¸c ngãn tay làm kí hiệu để - Tổ chức trò chơi theo yêu diễn tả nguyên âm cầu GV + GV giơ ngón trỏ âm ( I ) + GV giơ ngón âm - Chia dãy thi hát theo âm ( U) nhanh - GV cho HS thay đổi với nhiều nguyên âm câu âm ( I ) câu - Hát vận động theo nhạc - Chơi trò chơi theo hình thức âm ( A ) khác câu thay đổi nhanh - Cho HS chia làm dãy để thi nhóm chậm hát nhầm nguyên âm nhóm thua c Củng cố, Dặn dò : ( ) - Cho HS hát vận động phụ hoạ theo nhạc -Về nhà tổ chức trò chơi theo nhiều hình thức khác Tuần 06 Thứ sáu ngày 03 tháng 10 năm 2014 Học hát: Múa Vui Âm nhạc Tiết: Nhạc lời : Lu Hữu Phớc I Mc tiờu : Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát II Chuẩn bị : - Tranh minh hoạ trẻ em múa hát - Nhạc cụ gõ đệm : song loan, phách III Các hoạt động Dạy Học : KT : Hát gõ đệm theo nhịp hát Xoè hoa ( 3’) Bài : Hoạt động thầy Hoạt động trò a.Hoạt động 1: ( 15’) Dạy hát Múa vui - GV treo tranh minh hoạ giới thiệu : - Quan sát tranh nghe giới thiệu Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ( 1921- 1989) tác giả nhạc sĩ viết nhiều hát tiếng dành cho thiếu nhi : Reo vang bình minh, Thiếu nhi giới liên hoan - Nghe giới thiệu nội dung - Bài hát : Múa vui có tiết tấu vui tươi nhộn nhịp tranh miêu tả bạn HS vui múa ca hát bầu trời xanh với cánh chim bay lượn - GV cho HS nghe băng đĩa - Nghe giai điệu hát - GV cho HS đọc câu theo tiết tấu (chia - Đọc lời ca theo tiết tấu câu câu) C1 : Cùng vui C2 : Cùng C3 : Nắm tay .vui HTĐB C4 : Nắm tay - GV hướng dẫn HS hát câu có - Hát câu câu đầu, câu sau có tiết tấu giống - Cho HS hát theo cách đối đáp - Hát đối đáp theo dãy b.Hoạt động : ( 15’) Hát gõ đệm theo phách, theo nhịp * GV hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách : VD : Quan sát cách gõ mẫu Cùng múa xung quanh vòng x x x x Cùng múa vui x x x - GV gõ mẫu câu đầu - HS tập gõ đệm câu - Hát, gõ đệm câu đến hết * GV hướng dẫn HS hát gõ đệm theo nhịp : VD : Quan sát cách gõ mẫu Cùng múa xung quanh vòng x x Cùng múa vui x x - GV gõ mẫu câu đầu - HS gõ đệm câu - Hát gõ đệm câu - Cho HS biểu diễn theo nhóm, tổ, cá nhân - Biểu diễn c Củng cố, Dặn dò : (2’) - Cho lớp hát gõ đệm theo phách - Về nhà ôn hát sáng tạo động tác phụ hoạ đơn giản - Hát gõ đệm - Sáng tạo phụ hoạ 10 - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Do + Bài :Hoa Lá Mùa Xuân + Nhạc : Hoàng Hà sáng tác? - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát * Hoạt động 3: Ôn tập hát: Chú Chim Nhỏ - HS thực Dể Thương - Giáo viên cho học sinh hát lại hát nhiều + Hát đồng + Hát theo dãy hình thức + Hát cá nhân - HS nhận xét - HS ý - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Nhạc + Bài :Chú Chim Nhỏ Dể Thương nước nào? Lời viết? + Nhạc :Pháp + Lời : Hoàng Anh - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai điệu hát - HS thực *Củng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại hát Chú Chim Nhỏ Dễ Thương lần trước kết thúc tiết học - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt học, - HS ý nhắc nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần ý - Dặn học sinh nhà ôn lại hát học -HS ghi nhớ 43 TuÇn 26 Thứ sáu ngày 11 tháng 03 năm 2011 Âm nhạc Học hát bài: Chim chích Nhạc Văn Dung Thơ Ngun ViÕt B×nh I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát - Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II/Chuẩn bị giáo viên: - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác hát III/Hoạt động dạy học: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư ngồi ngắn - Kiểm tra cũ: Gọi đến em hát lại hát học - Bài mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot động Dạy hát bài: Chim Chích Bơng - Giới thiệu hát - GV cho học sinh nghe hát mẫu - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu hát - Tập hát câu, câu cho học sinh hát lại từ đến lần để học sinh thuộc lời ca giai điệu hát - Sau tập xong giáo viên cho học sinh hát lại hát nhiều lần nhiều hình thức HS lắng nghe - HS nghe mẫu - HS thực - HS thực - HS thực + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - HS nhận xét - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai - HS ý điệu hát * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay theo nhịp - HS thực 44 HTĐB - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Bài hát - HS trả lời viết + Bài :Chim Chích Bơng + Nhạc :Văn Dung + Thơ: Nguyễn viết Bình - HS nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên HS rút ý nghĩa giáo dục hát * Củng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại hát vừa học lần trước kết - HS thực thúc tiết học - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt học, nhắc - HS ý nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần ý - Dặn học sinh nhà ôn lại hát học -HS ghi nhớ 45 Tuần 27 Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2011 Âm nhạc Ôn tập hát: Chim chích Nhạc Văn Dung Thơ Nguyễn Viết Bình I/Mc tiờu: - Bit hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản * Biết hát giai điệu Tập biểu diễn hát II/Chuẩn bị giáo viên: - Băng nghe mẫu - Hát chuẩn xác hát III/Hoạt động dạy học: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư ngồi ngắn - Kiểm tra cũ: Gọi đến em hát lại hát học - Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Ơn tập hát: Chim Chích Bơng - Giáo viên cho học sinh hát lại hát nhiều hình thức HS thực + Hát đồng + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - HS ý - Giáo viên hỏi học sinh, hát có tên gì?Bài hát - HS trả lời viết + Bài :Chim Chích Bơng + Nhạc :Văn Dung + Thơ: Nguyễn viết Bình - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca giai 46 HTĐB điệu hát * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay theo nhịp - HS thực - Yêu cầu học sinh hát hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Củng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại hát vừa học lần trước kết thúc tiết học - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt học, nhắc nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần ý - Dặn học sinh nhà ôn lại hát học 47 - HS thực - HS thực - HS ý -HS ghi nhớ TuÇn 28 Thứ tu ngày 23 tháng 03 năm 2011 Âm nhạc Học hát bài: Chú ếch Nhạc lời: Phan Nh©n I/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu lời ca (lời 1) - Biết hát kết hợp gõ đệm theo hát - Qua hát HS biết tên số loài cá, noi gương học tập chăm ếch II/Chuẩn bị giáo viên: Giáo viên: máy nghe nhạc, nhạc cụ gõ Học sinh: Thanh phách, tập hát III/Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: Hát kêt hợp vận động phụ hoạ lại hát Chim chích bơng 2/Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot ng 1: Dạy hát Chú ếch - GV giới thiệu tên bài, tác giả, nội dung hát - Mở máy cho hs nghe mẫu hát - Cho HS nêu cảm nhận ban đầu hát - Chia hát thành câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu - Hướng dẫn HS hát câu theo lối móc xích song hành - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập hát thuộc lời theo dãy, nhóm - Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Thực mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca -Theo dõi, lắng nghe - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Lắng nghe hát theo đàn hướng dẫn GV - Thực theo hướng dẫn yêu cầu GV - Nhận xét lẫn - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn 48 HTĐB Kìa ếch có đơi đơi mắt tròn        x x x x x x x x x x x x - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhóm, dãy, cá nhân - Quan sát, nhận xét sửa sai - Hướng dẫn HS trình bày hát theo cách hát - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Thực theo hướng dẫn nối tiếp kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Gõ tiết tấu cho HS nghe so sánh tiết tấu câu hát 1-2, 3-4,1-3 - Theo dõi nhận xét lẫn 3/ Củng cố, Dặn dò: - Cho HS nhắc lại tên hát, tác giả, kể tên vật có tên hát, hình ảnh, câu hát để học tập ếch chăm - Cho HS trình bày lại hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhạc - Hát đối đáp két hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Lắng nghe so sánh - Nhắc HS nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệm vận động phụ ho 49 Tuần 29 Thứ tu ngày 30 tháng 03 năm 2011 Âm nhạc Ôn tập hát: Chú ếch Nhạc lời: Phan Nhân I/Mc tiờu: - Bit hát theo giai điệu lời 1, tập hát lời - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn hát trước lớp II/Chuẩn bị giáo viên: Giáo viên: máy nghe nhạc, nhạc cụ gõ Học sinh: Thanh phách, tập hát III/Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: - Hát lại hát Chú ếch nhắc li tờn tỏc gi 2/Bi mi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hot ng 1: ễn bi hát Chú ếch - cho HS hát lại lời hát -Tổ chức cho học sinh hát ôn lời theo nhiều hình thức: hát theo nhóm, tổ, cá nhân - Hướng dẫn HS đọc lời ca lời - Hát chuẩn xác - Thực theo hướng dẫn - Hát mẫu lời tấu - Lắng nghe ghi nhớ giai điệu - Tập hát lời theo hướng dẫn - Đọc đồng gõ đệm theo tiết - cho dãy hát lời nguyên âm La, dãy hát lời theo giai điệu lời - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát lời lời kết hơp gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca - Tổ chức cho HS thực theo nhóm, dãy, cá nhân - Theo dõi nhận xét Hoạt động 2: Hát kết hợp thực hiên động tác phụ hoạ 50 Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Thực hiên - Lớp theo dõi nhận xét lẫn HTĐB - Thực mẫu, hướng dẫn HS tập hát kết hợp thực động tác phụ hoạ - Tổ chức cho HS tập biểu diễn hát trước lớp theo nhóm, cá nhân - nhận xét đánh giá 3/Củng cố,Dặn dò: - Cho HS nhắc lại tên hát, tác giả Gõ tiết tấu cho HS phân biệt tiết tấu câu hát hát Chú ếch cho HS trình bày lại hát kết hợp thực động tác phụ hoạ - Nhắc HS nhà ôn tập, tập biểu diễn hát kết hợp động tác phụ hoạ Theo dõi tập hát kết hợp vận động phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động phụ hoạ - Theo dõi nhận xét lẫn - Thực hin Tuần 30 Thứ tu ngày 06 tháng năm 2011 Âm nhạc Học hát bài: Bắc Kim Thang Dân ca Nam Bé I/Mục tiêu: - Biết hát dân ca - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp gõ đệm theo hát - Giáo dục học sinh biết yêu thích điệu dân ca II/Chuẩn bị giáo viên: Giáo viên: máy nghe nhạc, nhạc cụ gõ Học sinh: Thanh phách, tập hát III/Hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra cũ: - Hát kết hợp vận đông phụ họa lại hát Chú ếch 2/Bài mi: Hoạt động thầy Hot ng 1: Dy hỏt Bắc kim thang - GV giới thiệu tên bài, xuất xứ, nội dung hát - Trình bày mẫu hát - Cho HS nêu cảm nhận ban đầu hát - Chia hát thành câu, hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu - Hướng dẫn HS luyện giọng - Hướng dẫn HS hát câu theo lối móc xích song hành - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập hát thuc Hoạt động trò - Lng nghe, ghi nh - Lắng nghe cảm nhận - Trả lời theo cảm nhận - Đọc đồng kết hợp gõ đệm theo tiết tấu - Khởi động giọng - Lắng nghe hát theo máy hướng dẫn GV - Thực theo hướng dẫn yêu 51 HTĐB lời theo dãy, nhóm - Lắng nghe nhận xét, sửa sai cho HS - Cho HS nêu tên vật có tên hát, giải thích cho HS le le tức vịt trời Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Thực mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Bắc kim thang cà lang bí rợ cột qua cầu       x x x x x x x x x x - Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo nhóm, dãy, cá nhân cầu GV - Nhận xét lẫn - Trả lời, lắng nghe - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Thực theo hướng dẫn - Theo dõi nhận xét lẫn - Quan sát, nhận xét sửa sai - Hát đối đáp két hợp gõ đệm theo - Hướng dẫn HS trình bày hát theo cách hát nối tiếp kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca tiết tấu lời ca 3/ Củng cố, dặn dò - Cho HS nhắc lại tên hát, xuất xứ, kể tên hát dân ca mà em biết - GV nhân xét nêu tính giáo dục qua hát - Cho HS trình bày lại hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhắc HS nhà ôn tập thuộc lời ca kết hợp gõ đệm vận động phụ hoạ 52 SINH HOẠT LỚP TUẦN I Mục tiêu: -Giúp HS thấy đươc ưu nhược điểm thân , để phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm -Hs tự nhiên mạnh dạn trước tập thể đầy đủ Bên cạnh vài em chưa thật quan tâm II Chuẩn bị: -Nội dung sinh hoạt Kế hoạch tuần III Tiến trình lên lớp : Sinh hoạt văn nghệ: Hs hát theo nhóm - tổ- lớp Cơ hd nhóm tự nhận xét: việc làm tốt, chưa tốt bạn nhóm Nhắc nhở bạn chưa ngoan, học muộn, ăn q, nói chuyện học: Cơ nhận xét nêu kế hoạch tuần toi a Cô nhận xét chung việc thực nhiệm vụ người HS, tuyên dương bạn tiến học tập: b Kế hoạch tuần 2:( thực theo kế hoạch chủ nhiệm) - Đi học giờ, thực tốt điều Bác Hồ dạy, thực tốt nội quy trường - Giữ vệ sinh CN - lớp - Duy trì nề nếp học tập, nề nếp giữ viết chữ đẹp - Nhắc mua SGK đồ dùng học tập đầy đủ 53 SINH HOẠT LỚP TUẦN 2/Nhận xét nội quy nhà trường: -Đi học giờ, thực tốt điều Bác Hồ dạy, thực tốt nội quy trường - Giữ vệ sinh CN - lớp - Duy trì nề nếp học tập, nề nếp giữ viết chữ đẹp 54 SINH HOẠT LỚP TUẦN 2/Nhận xét nội quy nhà trường: 55 56 57 ... theo tiết tấu c Củng cố, Dặn dò : (2phút) - Ôn hát học - Về nhà ơn hát học 14 Tn 11 Thứ t ngày 03 tháng 11 năm 20 10 Âm nhạc Học hát bài: Cộc Cách Tùng Cheng Tiết: 11 (Nhạc lời : Phan Trần Bảng) I/Mục... nghe - Thực - Nhắc lại Ôn 20 HTB - Hỏi h/s nhắc lại nội dung vừa học, nhận xét, dặn h/s nhà học TuÇn 14 Thứ t ngày 24 tháng 11 năm 20 10 Âm nhạc Ôn hát: Chiến sĩ tí hon 21 Nhạc: Đinh Nhu Lêi míi:... Nhn xột c Củng cố - Dặn dò : (2) - H/s nhắc lại nội dung tiết học,mời lớp đứng lên biểu diễn hát - Nhận xét,dặn h/s nhà hc bi 23 Tuần 15 Thứ t ngày 01 tháng 12 năm 20 10 Ôn hát: Chúc mừng sinh nhật,
- Xem thêm -

Xem thêm: AM NHAC LOP 2 TUAN 1 30, AM NHAC LOP 2 TUAN 1 30, - Nhắc lại. Ôn bài, Kim tra bi c: Khụng kim tra vỡ l bi u ca HK II, cú th cho HS ụn hỏt mt bi hỏt ó hc khi ng ging., HS nhc tờn bi hỏt ó hc tit trc, gi mt nhúm hỏt li bi hỏt tit hc trc. GV nhn xột., Cụ nhn xột v nờu k hoch tun toi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn